30 செப்டெம்பர், வியாழன் 2021

📖 சத்தியவசனம் – இலங்கை. 🇱🇰 📙 இன்றைய தியானத்துக்குரிய வேதபகுதி: அப்போஸ்தலர் 16:16-24 வருமானத்திற்கு நஷ்டம் இப்போதும் …ராஜாக்களின் வருமானத்திற்கு நஷ்டம் வரும் என்று ராஜாவுக்கு அறியலாவதாக. எஸ்றா 4:13 மனுஷர் எத்தனைவிதமாக ஆதாயத்தைத் தேடுகிறார்கள்! பிலிப்பிய பட்டணத்திலே குறி சொல்லுகிறதினால் தன் எஜமான்களுக்கு மிகுந்த ஆதாயத்தை உண்டாக்கின ஒரு பெண் இருந்தாள். அவளைப் பீடித்திருந்த குறி சொல்லும் ஆவியை பவுல், இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே துரத்திவிட்டார். இதனால் தங்கள் ஆதாயத்து நம்பிக்கை அற்றுப்போயிற்று என்று

29 செப்டெம்பர், புதன் 2021

📖 சத்தியவசனம் – இலங்கை. 🇱🇰 📙 இன்றைய தியானத்துக்குரிய வேதபகுதி: தானியேல் 6:1-9 மனுவின் நகலாவது அவர்கள் அர்தசஷ்டா என்னும் ராஜாவுக்கு மனுவின் நகலானது: நதிக்கு இப்புறத்தில் இருக்கிற உமது அடியார் முதலானவர்கள் அறிவிக்கிறது: எஸ்றா 4:11 வேலைகளைத் தடுப்பதும், அதற்காகக் கைக்கூலி கொடுப்பதும், அடுத்தவருக்கு விரோதமாகப் பிராது மனுக்கள் அதாவது குற்றப் பத்திரிக்கைகள் எழுதுவதும் இன்று போலவே அன்றும் நடந்தது. தானியேலின் காலத்தில், அவன்மீது எரிச்சல்கொண்ட அதிகாரிகள், அவனிலே குற்றம்பிடிக்க வகைதேடினார்கள். எதுவும் காணப்படாதபோது,

28 செப்டெம்பர், செவ்வாய் 2021

📖 சத்தியவசனம் – இலங்கை. 🇱🇰 📙 இன்றைய தியானத்துக்குரிய வேதபகுதி: எஸ்றா 4:4-10 மனந்தளர வேண்டாம்! நான் உனக்குப் போதித்து, நீ நடக்கவேண்டிய வழியை உனக்குக் காட்டுவேன். உன்மேல் என் கண்ணைவைத்து, உனக்கு ஆலோசனை சொல்லுவேன். சங்கீதம் 32:8 சுவிற்சர்லாந்து தேசத்திலே, தேவனுக்குப் பயந்து வாழ்ந்த ஒரு பொலீஸ் அதிகாரிக்கும் அவரது மனைவிக்கும், இரண்டு கைகள் இல்லாமலும், ஒரு கால் பெலனற்ற நிலையிலும் ஒரு மகள் பிறந்தாள். கர்ப்பத்திலேயே இதை அறியவந்தபோதும், பெற்றோர் தமது மனதைத்

27 செப்டெம்பர், திங்கள் 2021

📖 சத்தியவசனம் – இலங்கை. 🇱🇰 📙 இன்றைய தியானத்துக்குரிய வேதபகுதி: யோசுவா 9:1-27 நாங்களே கட்டுவோம்! …எங்கள் தேவனுக்கு ஆலயத்தைக் கட்டுகிறதற்குஉங்களுக்கும் எங்களுக்கும் சம்பந்தமில்லை. எஸ்றா 4:3 யோசுவாவின் நாட்களில் எரிகோவிலும் ஆயியிலும் நடந்ததைக் கேள்விப்பட்ட எல்லா ஜாதியினரும் இஸ்ரவேலின் தேவனுக்குப் பயந்தார்கள். ஒருசிலர் ஒன்றுகூடி இஸ்ரவேலுக்கு எதிராக யுத்தத்துக்கு ஆயத்தப்படுத்த, கிபியோனின் குடிகளோ தந்திரமான யோசனைபண்ணினார்கள். அருகிலிருந்த அவர்கள், தூரத்திலிருந்து வருகிறவர்கள்போல நடித்து, தம்மை உயிரோடே காக்கும்படி, யோசுவாவையும் பிரபுக்களை யும் ஏமாற்றினார்கள். இஸ்ரவேலர்

26 செப்டெம்பர், ஞாயிறு 2021

📖 சத்தியவசனம் – இலங்கை. 🇱🇰 📙 இன்றைய தியானத்துக்குரிய வேதபகுதி: ஆதியாகமம் 26:25-33 எச்சரிக்கை அவர்கள்… நாங்களும் பலியிட்டு வருகிறோம் என்று அவர்களோடே சொன்னார்கள். எஸ்றா 4:2 இன்றைய வேதவாசிப்புப் பகுதியில், ஈசாக்கை எதிர்த்தவர்களே இப்போது ஈசாக்கை தேடி வருகிறார்கள். “என்னைப் பகைத்து துரத்திவிட்ட நீங்கள் எதற்காக வருகிறீர்கள்” என்று ஈசாக்கு கேட்டபோது, “நிச்சயமாய்க் கர்த்தர் உம்மோடேகூட இருக்கிறார் என்று கண்டோம்” என்று சொல்லி, ஆணையிட்டுக் கொண்டார்கள். இவர்கள் ஈசாக்கு உடன் ஒரு ஏற்பாடு செய்வதற்காக

25 செப்டெம்பர், சனி 2021

📖 சத்தியவசனம் – இலங்கை. 🇱🇰 📙 இன்றைய தியானத்துக்குரிய வேதபகுதி: லூக்கா 8:43-48 வைத்தியர்களைவிட மேலானவர் என்னிலிருந்து வல்லமை புறப்பட்டதை அறிந்திருக்கிறேன். ஆதலால் ஒருவர் என்னைத் தொட்டதுண்டு… லூக்கா 8:46 தேவனுடைய செய்தி: “என்னிலிருந்து வல்லமை புறப்பட்டதை அறிந்திருக்கிறேன்” – இயேசு. தியானம்: தன் சொத்து முழுவதையும் மருத்துவரிடம் செலவழித்தும் குணமடையாமல், பன்னிரு ஆண்டுகளாய் இரத்தப்போக்கினால் வருந்திய பெண், இயேசுவின் வஸ்திரத்தின் ஓரத்தைத் தொட்டாள், உடனே அவளுடைய பெரும்பாடு நின்றுபோயிற்று. அவள் பிணி நீங்கியதையும், இயேசுவின்

24 செப்டெம்பர், வெள்ளி 2021

📖 சத்தியவசனம் – இலங்கை. 🇱🇰 📙 இன்றைய தியானத்துக்குரிய வேதபகுதி: யோபு 1:6-11 சத்துருக்கள் கேள்விப்படுவார்கள் சிறையிருப்பிலிருந்து வந்த ஜனங்கள் இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தருக்கு ஆலயத்தைக் கட்டுகிறார்கள் என்று …சத்துருக்கள் கேள்விப்பட்டபோது… எஸ்றா 4:1 தேவனால் ஏவப்பட்டு, கோரேஸ் ராஜாவிடம் உத்தரவு பெற்றுக்கொண்டு, தேவனுடைய ஆலயத்தைக் கட்டியெழுப்ப வந்திருந்தாலும், அவர்களுக்குச் சத்துருக்களின் இடையூறுகள் இருக்கத்தான் செய்தன. இந்தச் சத்துருக்கள் யார்? இஸ்ரவேலர் தேவனுக்கு விரோதமாக நடந்ததால், அசீரியரின் கைகளில் விழுந்தார்கள். இஸ்ரவேலின் வட ராஜ்யம் விழுந்தது.

23 செப்டெம்பர், வியாழன் 2021

📖 சத்தியவசனம் – இலங்கை. 🇱🇰 📙 இன்றைய தியானத்துக்குரிய வேதபகுதி: 1சாமுவேல் 7:1-10 சந்தோஷமும் அழுகையும் ஜனங்கள் மகா கெம்பீரமாய் ஆர்ப்பரிக்கிறதினால் அவர்கள் சத்தம் வெகுதூரம் கேட்கப்பட்டது. ஆனாலும் …பகுத்தறியக்கூடாதிருந்தது. எஸ்றா 3:13 நான் தங்கியுள்ள வீட்டின் முன்னால் ஒரு விடுதி உண்டு. விசேஷ வைபவங்கள் அதில் நடைபெறும். அந்நாட்களில் செவிகள் அடைக்குமளவுக்கு பாடல் சத்தம் இரவிலே கேட்கும். பெரியதொரு தொந்தரவாகக்கூட இருக்கும். ஒருநாள் இரவு பாடல் சத்தம் கேட்டுக்கொண்டிருந்தபோதே திடீரென அழுகையின் குரலும் தளபாடங்கள்

22 செப்டெம்பர், புதன் 2021

📖 சத்தியவசனம் – இலங்கை. 🇱🇰 📙 இன்றைய தியானத்துக்குரிய வேதபகுதி: 1இராஜாக்கள் 5:17- 6:14 மெய்யான சந்தோஷம் ஜனங்கள் எல்லாரும் கர்த்தருடைய ஆலயத்தின் அஸ்திபாரம் போடப்படுகிறதினிமித்தம் மகா கெம்பீரமாய் ஆரவாரித்தார்கள். எஸ்றா 3:11 கால்பந்தாட்ட வீரன் ஒருவன், கோல் ஒன்றைப் போட்டுவிட்டால் ஜனங்கள் போடுகிற கூச்சலையும், ஆரவாரத்தையும் நாம் தொலைக்காட்சியில் கண்டிருக்கிறோம். இன்று மக்கள் எதற்கோவெல்லாம் தங்களுடைய மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்துகிறார்கள். ஆனால் அந்த மகிழ்ச்சி உண்மையான மன மகிழ்ச்சியா? இங்கே ஒரு கூட்டம் மக்கள் சந்தோஷத்தின்

21 செப்டெம்பர், செவ்வாய் 2021

📖 சத்தியவசனம் – இலங்கை. 🇱🇰 📙 இன்றைய தியானத்துக்குரிய வேதபகுதி: 2நாளாகமம் 20:13-20 ஒருமனமும் துதியும் …ஒருமனப்பட்டு நின்றார்கள் …கர்த்தரைத் துதிக்கும்படிக்கு …லேவியரையும் நிறுத்தினார்கள். எஸ்றா 3:9,10 தேவாலய வேலைகள் அழகாக ஆரம்பிக்கப்பட்டு முன்னெடுத்துச் செல்லப்பட்டது. வேலையை ஆரம்பித்ததும் வேலை நடக்கட்டும் என்று மற்றவர்கள் விலகிவிடவில்லை. வேலை செய்கிறவர்களை நடத்தும்படிக்கு அந்தந்தப் பொறுப்பிலிருந்தவர்கள் ஒருமனப்பட்டு நின்றார்கள். இது எவ்வளவு சிறந்த ஒரு எடுத்துக்காட்டு. இன்றைக்கும் சபைகளை, ஸ்தாபனங்களை நடாத்தும்படி உப குழுக்கள் நியமிக்கப்படுவதுண்டு. ஆனால் அவர்களுக்கிடையே