அனுதினமும் தேவனுடன்

அனுதினமும் தேவனுடன்

உங்களுடைய நாளாந்த பயணத்தில் தேவனுடனான உறவில் வளர்ந்த சீடர்களாக மிளிர உதவும் தியானங்களை வாசியுங்கள்.

Read More

சத்தியவசனம் சஞ்சிகை

சத்தியவசனம் சஞ்சிகை

தெளிவான வேதாகம சத்தியங்களைப் போதிக்கும் சத்தியவசனம் சஞ்சிகையின் சந்தாதாரராக இணையுங்கள்.

Read More

ஜெப விண்ணப்பங்கள்

ஜெப விண்ணப்பங்கள்

நாளாந்த ஜெபத்தில் எங்களுக்காக எங்களோடு சேர்ந்து ஜெபியுங்கள்.

Read More

இலங்கை சத்தியவசனம் ??

BIBLE QUIZ

இலங்கை சத்தியவசன வேத வினா –4

Whatsapp Join : https://chat.whatsapp.com/KBx2WLFTGYt0r1XeL9cVmG

வயது வித்தியாசமின்றி அனைவரும் பங்குபற்றலாம்.

உங்களுடைய பெயர் கட்டாயமானது. அத்துடன் பிறந்தவருடம்/மாதம்/நாள் (உதாரணம்: 1985 04 01) மற்றும் வசிக்கும் இடம் அல்லது விலாசம் ஆகிய விபரத்துடன்

சரியான விடை களை இன்றைய நாள் (திங்கள் கிழமை, ) முடிவதற்குள்
077 257 5062 என்ற இலக்கத்திற்கு SMS /Whatsapp Message அனுப்பி வையுங்கள். நன்றி.

சரியான விடைகளை எழுதுபவர்களிடமிருந்து ஒருவர் வாரந்தோறும் வெற்றி பெற்றவராக தெரிவுசெய்யப்படுவர்.

சரியான விடைகளை எழுதிய அனைவரது பெயர்களும் ( சத்தியவசன BIBLE Quiz ) இக்குழுவில் வெளியிடப்படும்.

நன்றி!

Join : https://chat.whatsapp.com/KBx2WLFTGYt0r1XeL9cVmG

Join whatsapp group : https://chat.whatsapp.com/J6174oOS8LpD56sEQJR4Nj