கிறிஸ்துமஸ் ஒரு நாள் அல்ல, அது ஒரு அற்புதம்!

• சகோ.இ.வஷ்னீ ஏனர்ஸ்ட் • இந்த உலகிற்கே ஆச்சரியமானதும், அற்புதமானதும், வல்லமை மிகுந்ததுமான ஒரு நிகழ்வை நினைவுபடுத்தவே நான் விரும்புகின்றேன். […]

யாரிடத்திலிருந்து உதவி வரும்?

சகோ.வஷ்னி ஏனர்ஸ்ட் “ஒரு வீதியில் நாம் நடந்து செல்லும் பொழுது, அல்லது ஒரு விபத்தில் அகப்பட நேரிடும்பொழுது, ஒரு பரீட்சைக்கு […]

உன்னில் தேவ மகிமை?

இ.வஷ்னி ஏனர்ஸ்ட்நன்றி : சத்தியவசனம் சஞ்சிகை. இலங்கை நான் ஆண்டவருக்காக ஊழியம் செய்ய விரும்புகிறேன், எனது வீட்டினை ஆண்டவருக்காக பயன்படுத்த […]

தேவனின் சரித்திரத்திற்கு முடிவில்லை

சகோ.ஜெகராஜ் பெர்னாண்டோஇலங்கை நியாயாதிபதிகள் புத்தகத்தை ஆழமாக நோக்குகையில் மறைந்துள்ள பொக்கிஷங்களை நீங்கள் கண்டுபிடிக்க விரும்புகிறீர்களா? ஆம். அதை நாம் பின்னோக்கிப் […]

ஜெபியுங்கள்.

ஜுலை – ஆகஸ்ட் – செப்டெம்பர் சத்தியவசனம் சஞ்சிகை திருப்தியுடன் ஜெபியுங்கள். நான் எந்த நிலைமையிலிருந்தாலும் மனரம்மியமாயிருக்கக் கற்றுக்கொண்டேன். (பிலிப்பியர் […]

Solverwp- WordPress Theme and Plugin