7 மார்ச், 2021 ஞாயிறு

? சத்தியவசனம் – இலங்கை. ??

? இன்றைய தியானத்துக்குரிய வேதபகுதி:  லூக்கா 18:9-14

யார் நீதிமான்?

ஏனெனில் தன்னை உயர்த்துகிறனெவனும் தாழ்த்தப்படுவான், தன்னைத் தாழ்த்துகிறவன் உயர்த்தப்படுவான் என்றார். லூக்கா 18:14

ஆலயத்துக்குப் போகும்போது நாம் என்ன மனநிலையில் போகிறோம்? ஆண்டவரை ஆராதிக்கின்ற மனநிலையா? அல்லது, ஆலயத்துக்கு என்னவெல்லாம் கொடுத்தேன்; எத்தனை வருடங்களாக உக்கிராணக்காரனாய் பணியாற்றுகிறேன்; எத்தனை வருடங்களாக இந்த ஆலயத்தில் அங்கத்தினனாய் இருக்கிறேன்; யார் இன்று ஆராதனையை வழிநடத்துவார், பிரசங்கம் செய்பவர் யார்? இப்படிப்பட்ட சிந்தனைகளைத்தான் சுமந்துகொண்டு ஆலயம் செல்லுகிறோமா? ஆலயத்துக்கென்று பல காரியங்களைச் செய்து விட்டால் தாங்கள் நீதிமான்கள் என்று நினைப்போர் இன்று பலர்.

இங்கே தங்களை நீதிமான்கள் என்று காட்டிக்கொண்டு பிறரைக் குறைவாக மதிப்பிடுவோருக்காக ஆண்டவர் ஒரு உவமையைச் சொல்லுகிறார். இரண்டு மனிதர் ஜெபம்செய்யும்படிக்கு தேவாலயத்துக்குப் போகிறார்கள். அவர்களில் பரிசேயன், தான் செய்யும் காரியங்களை ஒவ்வொன்றாய் தேவாலயத்தில் நின்று அறிக்கை செய்கிறான். பாவிகள் போலத் தான் இல்லையென்றும், தன்னோடு நிற்கும் ஆயக்காரன்போலவும் தான் இல்லையென்றும், வாரத்தில் இரண்டுதரம் உபவாசிப்பதாயும், தன் சம்பாத்தியத்திலெல்லாம் தசமபாகம் கொடுப்பதாயும் ஜெபிக்கிறான். ஆனால் மற்ற ஆயக்காரனோ, தூரத்திலே நின்று, தன் கண்களையும் வானத்துக்கு ஏறெடுக்கத் துணியாமல், ‘பாவியாகிய என்மேல் கிருபையாயிரும்” என்கிறான். அன்றையதினம் ஆயக்காரனேநீதிமானாகி வீடு திரும்பினான் என்று இயேசு கூறினார்.

தேவனை ஆராதிக்க, ஜெபிக்க, விசுவாசிகளோடு ஐக்கியப்படவே நாம் ஆலயத்தில் சபையாக ஒன்றுகூடுகிறோம். மாறாக, நம்மை நீதிமான்கள் என்று தேவனுக்கோ, அல்லது மற்றைய விசுவாசிகளுக்கோ காண்பிக்க அல்ல. நமது கிரியைகளால் நாம் நீதிமான்களாக முடியாது. நம்மை நீதிமானாக்குகிறவர் முற்றிலும் தேவனே. எவனொருவன் தன்னைத் தேவசமுகத்தில் தாழ்த்தி, தேவனே எல்லாம் என்று அவர் பாதத்தில் சரணாகதியடைகிறானோ, அவனையே தேவன் நீதிமானாக்க முடியும். நாமே நாம்தான் நீதிமான்கள் என்று நமது பெருமைகளைச் சுமந்துகொண்டு ஆலயம் சென்றால் அதில் எவ்வித பிரயோஜனமும் கிடையாது. தாழ்மையுள்ளவனையே தேவன் உயர்த்துவார். தன்னை உயர்த்துபவனை அவர் உயர்த்தமாட்டார். அவன் தாழ்த்தப்பட்டே போவான். எமக்குள் இருக்கும் மனநிலை எப்படிப்பட்டது? சிந்தையில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்துவோம். எமக்காகத் தன்னைத் தாழ்த்தி உலகிற்கு வந்த ஆண்டவரின் பிள்ளைகளாகிய எமக்குள் தாழ்மை அவசியம். கர்த்தருக்கு முன்பாகத் தாழ்மைப்படுங்கள். அப்பொழுது அவர் உங்களை உயர்த்துவார். யாக்கோபு 4:10

? இன்றைய சிந்தனைக்கு:

எனது மனநிலையை உண்மைத்துவத்துடன் ஆராய்ந்து, தேவசந்நிதானத்தில் ஒப்புக்கொண்டு என்னைத் தாழ்த்துவேனாக.

? அனுதினமும் தேவனுடன்.

897 thoughts on “7 மார்ச், 2021 ஞாயிறு

 1. Pingback: 3principles
 2. Pingback: online site
 3. Pingback: deting
 4. Everything what you want to know about pills. Definitive journal of drugs and therapeutics.

  https://propeciaf.store/ where to buy generic propecia without dr prescription
  Get information now. Medscape Drugs & Diseases.

 5. The last one, the La Roche Posay Pure Vitamin C 10 Serum (30 ml for 40 €, full review here) is the only one I have already excessively tested – not to take too much away from my dedicated review, but it surely isn’t my favorite Vitamin C serum, both due to the strong fragrance and the texture. La Roche-Posay has long been a pioneer in the treatment of sensitive skin through hydrotherapy at its dermatological thermal hospital, and an extensive product range dedicated to sensitive skin. Hair Products The skin on my face is super temperamental (read: very sensitive), so I try to stick to applying physical facial sunscreens made with zinc oxide and titanium oxide as active ingredients, rather than chemical formulas. I love that this one has a lightweight, milky consistency, is a 100% mineral formula and is completely fragrance-free. It’s also available in a tinted version. 
  http://innochemtech.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=160693
  You can’t buy this brush separately which is actually a blessing because it comes with the ultimate handcrafted pottery, ivory mask dish. I have had this duo for years and use it weekly! If your makeup brush collection is practically non-existent, this set serves as a one-and-done deal that covers everything you need for not a ton of cash down. “Real Techniques offers well-made, vegan brushes at a really great price,” says global makeup artist Bryan Cantor. “This set comes with 11 brushes that perform a wide variety of makeup tasks, plus a sponge with its own carrying case.” Real Techniques has long been a fave brand for us, and we couldn’t agree more! Next up? Concealer brushes. “For concealer I prefer to use a flat brush to apply the product onto the skin, but then I like to blend in using a fluffy brush, so the CHANEL Retractable Dual-Ended Concealer Brush is perfect as it does both jobs and it has lids, which keep the brushes hygienic when not in use,” says Taylor.

 6. This prediction group will help you to make successful bets on events from most popular championships around the world. Thanks to a lot of experience and a sincere love for sports, we know how to predict football matches correctly. And we'll share that knowledge with you for free. Get accurate football prediction for today for all popular leagues and divisions. Despite a higher winning percentage compared to over/under 3.5 bets, many punters still end up throwing their slips into the trash. Why? Well, it’s not possible to pinpoint a single culprit, but we believe that a lack of preparation, combined with inaccurate over 2.5 predictions, is the primary catalyst behind these losses. In the following sections, you’ll find out how to gear up properly. We like to think Free Super Tips does. Our football predictions offer fantastic detail whilst still being easy to digest. We’re honest too, and will give a star rating for how confident we are for each prediction. Whether the preview is for today’s matches, tonight’s matches or for this weekend’s football fixtures, we’ve got you covered.
  http://billslack.net/wordpress/?page_id=37
  The United States dollar (USD) is often used on betting sites, due to the fact that the United States is such a huge target market. This is convenient for users, as it means that they do not have to exchange their currency before betting. However, if a site does not offer betting in USD, often punters can still make deposits. Welcome to USA Betting, where we highlight the best online betting sites and sportsbooks that American players can trust. We cast a critical eye over the stateside bookies and guide you to the secure, honest, solid and sound offshore odds-setters. Our recommended operators are safe for American players to join. So you can enjoy internet betting without sweating about the payout. Navigating the eSports betting laws in the USA can be confusing for newcomers to the latest boom in online wagering. Some states have regulated esports betting sites and sportsbooks, while others are still betting with offshore betting companies. Our guide to US eSports betting should be bookmarked by any serious punters with our daily predictions articles written by experts in their games and our news coverage honing in on the important events to eSports bettors. The top US eSports betting sites in 2023 are:

 7. A rhetorical analysis essay is a serious work that often touches on complex topics. Regular verbs like “tells us” or “shows” don’t always fit it. To make your paper more inclusive and precise, consider using strong verbs. Rhetorical analysis is different from other types of essays. That is, it doesn’t rely on applying prior academic concepts or tactics. Instead, your work starts with analyzing the source text or media. So, your best concept is generally the source text. Take this quiz to find out. The next thing to consider before doing rhetorical analysis is audience. Who are they? Does the writer appeal to experts or those who know nothing about the topic of discussion? It’ll play a big role in your work. Purpose is next: what motivated the author to issue this kind of speech? Once you have your answers, think about subject and tone. Is the author’s manner of discussing it professional? Do they use informal words or strive to come across as true experts? Take notes with your thoughts, or just keep them in mind. This could be extremely helpful once you start writing.
  https://zelayagavidia.com/blog/blog/2015/05/18/tips-and-methods-to-enhance-your-report-to-the/
  If you’ve worked on something for quite some time, as in all long enough to obtain a leadership position, you’re most certainly going to include it in your activities list in your common app account. In fact, it’s probably going to be the first or second entry on the list. And this is exactly where things get dicey. University of Chicago Application Essay, University of Chicago Admission Essay * – The third, academic-based question is asked by certain academic departments. Therefore, it may or may not appear in your scholarship section depending on the academic preferences you list in your application. That’s why researching is key for a thorough leadership essay. With credible sources and references to take inspiration and quotes from, your leadership essay will gain authority and stature. Each method, skill, or event can be further detailed through helpful resources such as Google Scholar, JSTOR, etc.

 8. – В составе нет масла, тем самым не утяжеляет волос и не делает его жирным уложить волоски в нужном направлении. Поддерживаемые форматы: JPG, JPEG, PNG, BMP, GIF. ART-VISAGE Гель для бровей и ресниц “СУПЕРФИКСАЦИЯ” Сохранить моё имя, email и адрес сайта в этом браузере для последующих моих комментариев. Рейтинг: Товар занимает 4 место в рейтинге гелей для бровей для макияжа 2023 года уложить волоски в нужном направлении. От производителя:Для фиксации бровей, закрепления их формы и сохранения ее на протяжении дня специалисты Makeup Revolution советуют использовать гель Brow Fixer. Прозрачное средство с легкой нелипкой текстурой наносится с помощью прилагаемой щеточки.  Гель для бровей «SILHOUETTE OF GRACE» – одна из новинок brow-индустрии. Cоздан, чтобы укрощать непослушные волоски. Аккуратно оформленные брови, ухоженный вид даже при минимальном макияже.
  https://eduardouusb567851.bloguerosa.com/19557518/какая-тушь-для-ресниц-самая-лучшая
  Мы отправим на ваш номер sms со ссылкой на установку После 3-х месячного курса применения стимулятора роста ресниц и бровей: АП №40 Государственная Аптека (ул.Чичерина, 3А) Ваш город – Саратов? Формула «ДЕНЬ»: наносится на ресницы и брови после утреннего умывания. Можно использовать при ношении контактных линз, хорошо подходит в качестве основы под тушь для ресниц. Ваш город – Саратов? Примите участие в развитии проекта Ни одно средство для роста ресниц не поможет, пока ты питаешься неправильно. Нехватка чистой воды, витаминов и минералов негативно скажется на качестве всех волос на теле и может привести к выпадению ресниц. Так что тебе, может быть, и нечего будет укреплять, если будешь есть всякую гадость. Необходимо включить его для корректной работы сайта. © gorzdrav.org, 2023. ООО «АПТЕКА-А.в.е-1», ИНН 7714844316, ОГРН 1117746529691, Юридический адрес: 121108, город Москва, муниципальный округ Фили-Давыдково вн.тер.г., ул. Ивана Франко, дом 8, 18-й этаж, помещение № I, комната № комната № 47, офис № 3

 9. We don’t have firm plans dates yet for MAC OS. But you can run MAC through parallels or another similar windows emulator. The capabilities of this app are pretty robust especially for a first public release. It’s typical for designers to start out small with a limited roster of games and then add more as time goes on. This isn’t what was done in this case at all; almost all the games that are played frequently at the card room can now be enjoyed from mobile systems. The action at the tables moves briskly, and the lobby contains a remarkable amount of information given the small amount of space it has to work with. The ability to multi-table and review past hands in graphical form are nice touches that other sites generally don’t get around to implementing in their mobile offerings until much later – that is, if they bother with them at all.
  https://mentorsano.com/community/profile/4791dccii4333cc/
  We have created a special welcome offer that can help both casino newbies and players with more advanced skills take their first steps with us. Playing the top casino games that pay real money is better when you do it with casino promos. At CafeCasino, you will be able to get an extremely generous first deposit offer that will also allow you to start your gambling online session using cryptocurrencies. While gold coins are play-for-fun money, sweeps coins can be exchanged for dollars, allowing you to cash out your winnings into real money. To comply with sweepstakes laws, you can’t buy sweeps coins directly. Instead, the casinos give you some for “free” when you buy gold coins. Social casinos consist of free online games, often linked to social networking sites, where you can play with your friends or meet fellow like-minded gamblers. These games, where players wager virtual credits, are often used as a stepping stone for beginners before they move on to stake real money. Experienced players also use social casinos to sharpen up their skills and enjoy a more relaxed gaming experience.