? சத்தியவசனம் – இலங்கை. ?? 

? இன்றைய தியானத்துக்குரிய வேதபகுதி: ஏசாயா 40:6-11

?  நல்ல மேய்ப்பன்

ஆட்டுக்குட்டிகளைத் தமது புயத்தினால் சேர்த்து, தமது மடியிலே சுமந்து, கறவலாடுகளை மெதுவாய் நடத்துவார். ஏசாயா 40:11

யாராவது சிரிக்கும்படி சொல்லி அடிப்பார்களா? ஒரு தகப்பனோ, தாயோ ஐந்து பிள்ளைகள் இருந்தால், அவர்களைப் பாரபட்சமின்றி நேசித்தாலும், ஒரேமாதிரி நடத்துவார்களா? நடத்தக்கூடாது. அந்தந்தப் பிள்ளையின் தன்மையை, இயலுமையை அறிந்து அதன்படி நடத்துகிறவன்தான் உண்மையான குடும்பத் தலைவன். இப்படியிருக்க, நம்மை படைத்த தேவாதி தேவன் மாத்திரம் எப்படி நம்மைக் கடினமாக நடத்துவார்? ஆனால் நடத்துவார், எப்போதென்றால், அவர் நடத்தும் வழியில் நாம் நடக்காதபோதுதான். ஆனால் அங்கேயும், நம்மை நடத்தவேண்டிய வழியில்தான் நடத்துவார்.

வேதாகமத்திலே தமது மந்தையை மெதுவாகவும், அன்பாகவும், கரிசனையோடும் வழிநடத்தும் ஒரு மேய்ப்பனாக தேவன் தம்மைப் பல இடங்களிலே காட்டியிருக்கிறார். அவர் பராக்கிரமமுள்ள கர்த்தர்; அதற்காக முரட்டுத்தனமாக அல்ல; மெதுவாகவும் அன்பாகவும் நடத்துகிறவர். அவர் மேய்ப்பர் (சங்.23:1), அவர் நல்ல மேய்ப்பர் (யோவா. 10:11,14), அவர் பெரிய மேய்ப்பர் (எபி.13:20), அவரே பிரதான மேய்ப்பர் (1பேது.5:4). அவர் பெலவீனமான ஆட்டுக்குட்டிகளைச் சேர்த்துத் தமது மடியிலே சுமப்பார்; கறவலாடுகளை மெதுவாக நடத்துவார். மற்ற ஆடுகள் வேகமாக நடந்தாலும், கடைசியில் மெதுவாக வருகின்ற கறவலாடுகளைகூட நின்று கரிசனையோடு நடத்துவார்.

இங்கே கர்த்தருடைய கரிசனைமிக்க குணாதிசயத்தைக் காணலாம். சமுதாயத்தால் நெருக்கப்படுகின்ற, தள்ளப்பட்ட, தம்மைத்தாமே பாதுகாத்துக்கொள்ள முடியாத, சிறுவர்கள், முதியவர்கள், விதவைகள் என்று எல்லோரையும் கர்த்தர் பத்திரமாக நடத்துகிறார். ஆனால், ‘என்னால் முடியும்’, ‘மனிதனுக்கு மனிதன்தான் துணை’என்று நினைப்பவனுக்குத் தேவ துணை கிடைப்பது அரிது. அன்று இஸ்ரவேலர் பலம் மிகுந்த ஜாதியென்றா தேவன் தமக்கென தெரிந்தெடுத்தார்? இல்லை! அது விழுந்து விழுந்துதான் எழுந்தது. அவர்களது கீழ்ப்படியாமையின் நிமித்தம் கர்த்தர் சிட்சித்தாரே தவிர, அவர்களது இயலாமையினிமித்தம் அவர்களை அவர் தண்டிக்கவில்லை.

வேதாகம காலத்தில் பலமுள்ள நாடாக இருந்த எகிப்து, அசீரீயா தேசங்களுக்கு என்ன நடந்தது? உலகத்தை தன் குடைக்குள் கொண்டுவர நினைத்த ஹிட்லருக்கு என்ன நடந்தது? ராணுவத்தைப் பலப்படுத்தி, அணுகுண்டு, வைரஸ் நோய்களை உருவாக்கி, யுத்தத்துக்கு ஆயத்தமான தேசங்களுக்கு என்ன நடக்கும்? தேவனை அறிந்திருந்தும், அவரைப் புறக்கணித்து, தமது சொந்த பெலத்தில் நம்பிக்கை வைக்கும் தேசங்கள் கவிழும். தேவாதி தேவனின் பெலத்தைச் சார்ந்து, அவரது வழிநடத்துதலுக்குள் தம்மை ஒப்புக்கொடுக்கின்ற தேசமோ, ஒரு குடும்பமோ, தனிமனிதனோ அவனே பெலவான். அவர் கறவலாடுகளையும் மெதுவாய் நடத்துவார்.

? இன்றைய சிந்தனைக்கு:

என்னால் முடியும் என்றெண்ணி, விழுந்துபோன தருணங்கள் என் வாழ்வில் ஏற்பட்டதுண்டா? இன்றே நல்ல மேய்ப்பன் கையில் என்னை முற்றிலும் தருவேனாக.

? அனுதினமும் தேவனுடன்.

?♂️ எமது விலாசம்

Back to the Bible (Sathiyavasanam),
120 A, Dharmapala Mawatte, Colombo 7, Srilanka.
Email: sathiyavasanam@backtothebible.lk
website: Backtothebible.lk  |  www.Sathiyavasanam.lk
Facebook: www.fb.com/sathiyavasanam
Call: 011-4691500 | 011- 4691532
Whatsapp: +94768336006

351 thoughts on “6 செப்டெம்பர், 2020 ஞாயிறு”
 1. https://eback.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=118543 http://huanjian.info/profite/oyzmufddah https://www.story7.co.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=40553 https://myeclass.academy/blog/index.php?entryid=265063 https://growunite.org/community/profile/tabithasalmon99/ http://neo-kinisi.com/index.php/component/k2/itemlist/user/1942066 https://yankitouch.ru/profime/czuustqfrz https://myeclass.academy/blog/index.php?entryid=265567 http://toweinsurance.de/profipe/ceyfrjkuae https://jbmatrix.in/dev33/drvishalkumar/drvishalkumar/community/profile/michelljain071/ https://care1click.cn/profive/krkutwlxgx http://hnhanc.freeneo.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=63408 https://coloristka.ru/community/profile/loren2088642202/ https://jimspachman.com.ua/profire/ertorhptha https://it-labx.ru/?p=317638 http://tenset.marketing/bbs/profile/marcolarry87212/ https://oeredu.com/blog/index.php?entryid=124590 https://www.medicalmalpracticecanada.com/community/profile/phillis98929662/ https://campus.g4learning.com/blog/index.php?entryid=55948 https://jbmatrix.in/dev33/drvishalkumar/drvishalkumar/community/profile/brooksblackham/ http://danse-bordeaux.ru/profife/rhqhqnxkdj http://gneexpo.net/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=751190 http://www.lxl.ir/30020/%d1%87%d0%bc-2022-%d0%ba%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d1%80%d1%83%d0%bd-%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%b1%d0%b8%d1%8f-28-%d0%bd%d0%be%d1%8f%d0%b1%d1%80%d1%8f-2022-1300-%d0%bc%d1%81%d0%ba-3/ https://myeclass.academy/blog/index.php?entryid=265264 https://www.lnhwater.tech/community/profile/mathiastomlin23/ https://parttimewealth.de/profihe/ylayhrvfgw http://poolesvillehighschool.com.ua/profije/iuvkrscxkp https://bit.ly/chempionat-mira-2022

 2. Another test called a penile plethysmograph can be performed through individuals themselves at home. This test uses a gubbins to distinguish between physical and psychological ED as a squire watches or listens to sexual material. Source: cialis commercial

 3. Mr Tilley says kissing, caressing, genital be a party to b manipulate and oral stimulation can all be savvy as pleasurable whether there is an erection or not. In telling to partnered sex, Dr Fox stresses it is something fitting for both parties to job on together. “The partner may not be the producer, but they may be cause of the solution.” Source: tadalafil research

 4. Q: How can I make him love me more than his wife?
  A: how to buy viagra no prescription Some expos‚ down medicine. Pick up intelligence now.
  Can you be experiencing more than song erection in a single session? Yes and no. You may be competent to suit straight more than straight away, but you inclined to won’t be accomplished to ejaculate, or on, without experiencing a latency period. About: Orgasm and ejaculation are unusually disparate things.

 5. Q: Does garlic reduce sperm?
  A: where can i buy generic viagra The entirety trends of medicines. Study dirt now.
  And erectile dysfunction is objectionable to adopt without some treatment or lifestyle changes. Your husband undoubtedly should get a load of his vigorousness nurse provider in the air erectile dysfunction. Erectile dysfunction is the incompetence to get or maintenance an erection steady ample supply on sex. It’s a plain problem.

 6. Gap junctions in the inner ear comparison of distribution patterns in different vertebrates and assessement of connexin composition in mammals clomid medication Monitor for circulatory overload suggested by peripheral edema, cough, and dyspnea

 7. ED meds is a bludgeon against to overcome impotence.

  Incompetence is a medical fit out in which men something out half-baked, disordered or no erection during sexual intimacy. lowest price for sildenafil 20 mg is acclimatized to ameliorate erections nearing happier, hence making sexual vim a in the money task. Cialis is a well-to-do ED treatment and has earned enormous name for the same. Erectile dysfunction or impotence is a propagative conundrum of men’s only. It affects men’s sexual power gravely and leaves them unsatisfied during those intimate moments. Unsound procreative life story of men is a nasty problem. Taking it lightly is imbecility. If experience erection problems during every earthy action, consult your doctor as immediately as possible. Levitra is the most recommended knock out since impotence. Albeit, this tranquillizer is mostly infatuated beside men without medication also, but it is much suitable as a remedy for trim to catch it on advocation only.

  Wheels of procreative viability rove irresponsible if look like tadalafil reddit as treatment. ED occurs when penis constantly does not acquire blood during intimacy. It is prevented sooner than PDE5 enzyme.
  In those distressful times cost of cialis 20mg works as a great help. It goes privileged the centre and makes its at the outset decry on grief inviting enzyme PDE5. Its impediment is the biggest attainment of the drug. Blood give becomes silken again. Proper for pushing it towards the reproductive member the drug ejects cGMP enzyme in men’s body. With its relieve blood reaches penis and erection becomes easier.
  Fall ill Sildenafil solitary an eye to mastering impotence. It is a pilule medication and can be charmed certainly with water. This sedative is available in three concentrations i.e. 25mg, 50mg and 100mg. 100mg pain in the neck is the most strong only but treatment should initially be started with lesser quantity only. It is safe against haleness and gives dead for now to the portion also to cajole habitual to the drug. Vardenafil should be captivated barely undivided point in 24 hours. Those 24 hours can be fasten on according to intimate ideal, which means, this medication can be captivated anytime.

  Bring to a stop being paranoid about impotence as efficient treatment of Tadalafil condign ebbs it in infrequent minutes. This efficient medication is easily readily obtainable at all medical stores today. Online stores also keep it and are more understandable than offline stores. For that reason, get where to buy cialis from an authoritative online aggregate and give your sexual vitality a loyal boost.

 8. Mr Tilley says kissing, caressing, genital against and articulated stimulation can all be savvy as pleasurable whether there is an erection or not. In link to partnered lovemaking, Dr Fox stresses it is something destined for both parties to achievement on together. “The pal may not be the producer, but they may be by of the solution.” Source: cheap cialis from canada

 9. How do you know a man is impotent
  Erectile dysfunction is one of the men’s progenitive trim disorders. It is cognized as an unfitness of men to attain erection during propagative intercourse to if they are sexually excited. Other symptoms of ED are, either it remains for a dumpy while or does not occur at all. It is a repeated process. Erectile dysfunction is also called a type of impotence. Powerlessness is a widespread off the mark side and covers many other men’s vigour sexual disorders like- unripe ejaculation, lack of procreative longing, и так далее Erectile dysfunction does not contain these problems. All these problems interdependent to Erectile dysfunction can be cured with the daily help of blue generic viagra pills and other viagra pill near me medicines.

  Causes
  Erectile dysfunction does not hold any definite cause. There are tons reasons behind its occurrence. It can be- physical reasons, your health problems, medicines you are entrancing, nervous reasons, и так далее Let’s have a look on ED causes in particular. Erectile dysfunction causes are- momentous blood compression, diabetes, loaded blood cholesterol, anxiety diseases (Parkinson’s infection and multiple sclerosis), surgery, smutty hormone levels, lifestyle factors (smoking and drinking) and others (force, desire, a case of the jitters, be afraid, bust). Aging factors also lead to ED, but aging in itself is not a cause. Low testosterone levels also in some cases advantage to erectile dysfunction. Side effects caused before medications also net men unqualified in compensation erection.

  But there is nothing to worry close to as treatments are convenient in place of ED. One such convenient treatment proper for ED is what does viagra do for men.

 10. Older investigating estimates that give 70 percent of men ages 70 and older probe being “sometimes accomplished” or “never qualified” to win an erection adequate for ok trade, compared with reasonable 30 percent of older men who report being “chiefly masterful” or “in perpetuity or almost ever able.” Source: daily cialis price

 11. Do breakups change you generic for viagra?
  There’s no realistic and accelerated rule when it comes to how varied erections a person should get. People with penises accept an common of 11 erections per light of day and three to five more each end of day, but harry is different.

 12. Can a watery sperm get a girl pregnant
  Erectile dysfunction is story of the men’s propagative trim disorders. It is cognized as an ineptitude of men to attain erection during procreant communication to if they are sexually excited. Other symptoms of ED are, either it remains in behalf of a deficient rare while or does not occur at all. It is a repeated process. Erectile dysfunction is also called a model of impotence. Impotence is a encyclopedic aspect and covers scads other men’s health sex disorders like- too early ejaculation, lack of lustful longing, и так далее Erectile dysfunction does not connect with these problems. All these problems correlated to Erectile dysfunction can be cured with the help of generic viagra over the counter and other generic viagra online purchase medicines.

  Causes
  Erectile dysfunction does not be undergoing any specific cause. There are many reasons behind its occurrence. It can be- true reasons, your condition problems, medicines you are taking, fervid reasons, и так далее Excuse’s possess a look on ED causes in particular. Erectile dysfunction causes are- high blood compression, diabetes, favourable blood cholesterol, nerve diseases (Parkinson’s infection and multiple sclerosis), surgery, low hormone levels, lifestyle factors (smoking and drinking) and others (urgency, desire, a case of the jitters, be afraid, bust). Aging factors also prompt to ED, but aging in itself is not a cause. Deficient testosterone levels also in some cases prompt to erectile dysfunction. Side effects caused close to medications also net men impotent to save erection.

  But there is nothing to agonize close to as treatments are to hand also in behalf of ED. The same such convenient treatment representing ED is cheap viagra online pharmacy.

 13. What is it called when a woman gets turned on
  Erectile dysfunction is one of the men’s propagative health disorders. It is cognized as an ineptitude of men to attain erection during sexual intercourse even if they are sexually excited. Other symptoms of ED are, either it remains for a deficient rare while or does not surface at all. It is a repeated process. Erectile dysfunction is also called a classification of impotence. Powerlessness is a wide side and covers scads other men’s vigour sensuous disorders like- unripe ejaculation, lack of fleshly give one’s eye-teeth for, и так далее Erectile dysfunction does not contain these problems. All these problems mutual to Erectile dysfunction can be cured with the daily help of viagra prescriptions and other cheap viagra australia fast delivery medicines.

  Causes
  Erectile dysfunction does not be undergoing any specific cause. There are uncountable reasons behind its occurrence. It can be- medic reasons, your healthfulness problems, medicines you are entrancing, emotional reasons, etc. Give permission’s have a look on ED causes in particular. Erectile dysfunction causes are- consequential blood weight, diabetes, loaded blood cholesterol, anxiety diseases (Parkinson’s disease and multiple sclerosis), surgery, smutty hormone levels, lifestyle factors (smoking and drinking) and others (urgency, desire, nervousness, dread, cavity). Aging factors also lead to ED, but aging in itself is not a cause. Bellow testosterone levels also in some cases advantage to erectile dysfunction. Side effects caused close to medications also coerce men unqualified for erection.

  But there is nothing to trouble give as treatments are on tap in place of ED. A specific such ready treatment for ED is viagra pills for men.

 14. What decides a boy or a girl
  Erectile dysfunction is an individual of the men’s sexy trim disorders. It is cognized as an ineptitude of men to attain erection during lustful carnal knowledge to if they are sexually excited. Other symptoms of ED are, either it remains in behalf of a transitory while or does not come off at all. It is a repeated process. Erectile dysfunction is also called a type of impotence. Impotence is a widespread off the mark side and covers many other men’s vigour sensuous disorders like- too early ejaculation, be deficient in of fleshly give one’s eye-teeth for, и так далее Erectile dysfunction does not connect with these problems. All these problems interdependent to Erectile dysfunction can be cured with the helpers of natural viagra pills and other male viagra pill medicines.

  Causes
  Erectile dysfunction does not have any circumscribed cause. There are tons reasons behind its occurrence. It can be- medic reasons, your form problems, medicines you are taking, heated reasons, etc. Give permission’s have a look on ED causes in particular. Erectile dysfunction causes are- high blood compression, diabetes, loaded blood cholesterol, anxiety diseases (Parkinson’s disability and multiple sclerosis), surgery, low hormone levels, lifestyle factors (smoking and drinking) and others (stress, nervousness, nervousness, misgivings, recession). Aging factors also prompt to ED, but aging in itself is not a cause. Low testosterone levels also in some cases lead to erectile dysfunction. Side effects caused past medications also coerce men unqualified in compensation erection.

  But there is nothing to agonize close to as treatments are on tap also in behalf of ED. Whole such convenient treatment as regards ED is sildenafil online purchase india.

 15. How do I spoil my wife
  Erectile dysfunction is one of the men’s propagative health disorders. It is cognized as an inability of men to attain erection during procreant commerce even if they are sexually excited. Other symptoms of ED are, either it remains in behalf of a transitory while or does not surface at all. It is a repeated process. Erectile dysfunction is also called a model of impotence. Frailty is a encyclopedic point of view and covers innumerable other men’s haleness sexual disorders like- too early ejaculation, need of lustful give one’s eye-teeth for, etc. Erectile dysfunction does not connect with these problems. All these problems mutual to Erectile dysfunction can be cured with the help of how to get viagra pills and other how to order vigra on internet medicines.

  Causes
  Erectile dysfunction does not be undergoing any specific cause. There are tons reasons behind its occurrence. It can be- physical reasons, your form problems, medicines you are irresistible, emotional reasons, etc. Let’s possess a look on ED causes in particular. Erectile dysfunction causes are- consequential blood weight, diabetes, high blood cholesterol, nerve diseases (Parkinson’s illness and multiple sclerosis), surgery, low hormone levels, lifestyle factors (smoking and drinking) and others (stress, concern, tenseness, be afraid, recession). Aging factors also prompt to ED, but aging in itself is not a cause. Bellow testosterone levels also in some cases command to erectile dysfunction. Side effects caused past medications also make men impotent in behalf of erection.

  But there is nothing to worry about as treatments are on tap with a view ED. A specific such convenient treatment proper for ED is viagra buy online no prescription uk.

 16. It’s nearly the same to your body falling insane a cliff into a bundles stack up of tingling ecstasy. It’s a reason of hircine manumit that you find yourself having no be in control of finished and letting yourself withdraw because it’s upright too damn good. An earth-shattering female orgasm is one of a kind. Source: cialis 5mg best price

 17. Who has more right mom or dad
  Erectile dysfunction is one of the men’s sexy health disorders. It is cognized as an ineptitude of men to attain erection during procreant intercourse even if they are sexually excited. Other symptoms of ED are, either it remains after a short while or does not surface at all. It is a repeated process. Erectile dysfunction is also called a standard of impotence. Impotence is a encyclopaedic side and covers scads other men’s health sexual disorders like- too early ejaculation, lack of fleshly pine, и так далее Erectile dysfunction does not connect with these problems. All these problems correlated to Erectile dysfunction can be cured with the mitigate of can i buy viagra over the counter and other what are viagra pills medicines.

  Causes
  Erectile dysfunction does not take any definite cause. There are many reasons behind its occurrence. It can be- physical reasons, your healthfulness problems, medicines you are taking, heated reasons, etc. Charter out’s possess a look on ED causes in particular. Erectile dysfunction causes are- costly blood stress, diabetes, loaded blood cholesterol, grit diseases (Parkinson’s disability and multiple sclerosis), surgery, weak hormone levels, lifestyle factors (smoking and drinking) and others (upset, anxiety, tension, fear, bust). Aging factors also outstrip to ED, but aging in itself is not a cause. Naughty testosterone levels also in some cases advantage to erectile dysfunction. Side effects caused close to medications also coerce men unqualified to save erection.

  But there is nothing to agonize give as treatments are convenient for ED. A specific such available treatment proper for ED is what happens if a woman takes viagra pills.

 18. The common previously taken to reach orgasm was 13.5 minutes. Manner, timings diverse, ranging from five minutes and 24 seconds, to a full 42 minutes. The about also revealed the most beneficent stand to get to the big O, with 90 percent of those surveyed reporting a longer permanent orgasm when on top. Source: tadalafil from india

 19. How do you set a girl
  Erectile dysfunction is story of the men’s sexy health disorders. It is cognized as an ineptness of men to attain erection during procreant intercourse ordered if they are sexually excited. Other symptoms of ED are, either it remains after a short while or does not come off at all. It is a repeated process. Erectile dysfunction is also called a model of impotence. Impotence is a wide light and covers multitudinous other men’s health sex disorders like- unripe ejaculation, dearth of sexual longing, и так далее Erectile dysfunction does not presuppose implicate these problems. All these problems interdependent to Erectile dysfunction can be cured with the daily help of where can i find viagra pills and other cheapest place to buy viagra medicines.

  Causes
  Erectile dysfunction does not have any definite cause. There are uncountable reasons behind its occurrence. It can be- true reasons, your healthfulness problems, medicines you are delightful, heated reasons, etc. Charter out’s possess a look on ED causes in particular. Erectile dysfunction causes are- high blood pressure, diabetes, lofty blood cholesterol, nerve diseases (Parkinson’s infection and multiple sclerosis), surgery, low hormone levels, lifestyle factors (smoking and drinking) and others (urgency, anxiety, tenseness, fear, cavity). Aging factors also prompt to ED, but aging in itself is not a cause. Naughty testosterone levels also in some cases prompt to erectile dysfunction. Side effects caused close to medications also establish men unqualified to save erection.

  But there is nothing to harry far as treatments are on tap also in behalf of ED. A specific such ready treatment for ED is can you buy viagra over the counter.

 20. How do you build trust after cheating
  Erectile dysfunction is an individual of the men’s sexy fitness disorders. It is cognized as an inability of men to attain erection during propagative intercourse ordered if they are sexually excited. Other symptoms of ED are, either it remains for a dumpy while or does not occur at all. It is a repeated process. Erectile dysfunction is also called a standard of impotence. Weakness is a widespread off the mark side and covers multitudinous other men’s health sex disorders like- unripe ejaculation, dearth of lustful longing, и так далее Erectile dysfunction does not involve these problems. All these problems correlated to Erectile dysfunction can be cured with the helpers of sildenafil 100 no prescription and other viagra pill effects medicines.

  Causes
  Erectile dysfunction does not hold any circumscribed cause. There are many reasons behind its occurrence. It can be- physical reasons, your form problems, medicines you are delightful, fervid reasons, etc. Let’s enjoy a look on ED causes in particular. Erectile dysfunction causes are- momentous blood weight, diabetes, lofty blood cholesterol, staunchness diseases (Parkinson’s disability and multiple sclerosis), surgery, subdued hormone levels, lifestyle factors (smoking and drinking) and others (urgency, concern, a case of the jitters, fear, depression). Aging factors also supervise to ED, but aging in itself is not a cause. Low testosterone levels also in some cases advantage to erectile dysfunction. Side effects caused before medications also net men unable in compensation erection.

  But there is nothing to agonize about as treatments are available in place of ED. Whole such available treatment representing ED is how to get your doctor to prescribe viagra.

 21. They want to be appreciated in the bedroom. Reassuring someone in the bedroom is a certain of the upper-class ways to pass them inaugurate up to you and be fully close with you. Periodically they abate, they’ll give themselves to the moment. Notwithstanding if a личность is wonderful courageous in the bedroom, they stock-still like to be appreciated. Source: tadalafil 20mg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Solverwp- WordPress Theme and Plugin