5 நவம்பர், 2020 வியாழன்

? சத்தியவசனம் – இலங்கை. ?? 

? இன்றைய தியானத்துக்குரிய வேதபகுதி: 2சாமுவேல்  6:9-23 

மீறிவிட்ட மீகாள்

 தாவீது ராஜா, கர்த்தருக்கு முன்பாகக் குதித்து நடனம்பண்ணுகிறதைக் கண்டு, தன் (மீகாள்)  இருதயத்திலே அவனை அவமதித்தாள். 2சாமுவேல் 6:16 

தாவீது ராஜாவானான்; மீகாளைத் திரும்பவும் வரவழைத்துவிட்டான். இப்போது கித்தியனாகிய ஓபேத் ஏதோமின் வீட்டில் வைக்கப்பட்டிருந்த தேவனுடைய பெட்டியை (2சாமு.6:11) தாவீதின் நகரத்துக்கு மகிழ்ச்சியோடே கொண்டுவந்தான்.  அடக்கமுடியாத பெரு மகிழ்ச்சி, தன்னை மறந்து ஆனந்த நடனமாடினான் தாவீது. தேவசமுகத்திலே தான் அற்பமானவன் என்று எண்ணி, ராஜ வஸ்திரத்தைக் கழற்றி, சணல்நூல் ஏபோத்தைத் தரித்துக்கொண்டான். இப்படியே சகல ஜனங்களும் மகிழ்ந்திருந்தபோது, மீகாளோ, தாவீதைத் தன் இருதயத்திலே அவமதித்தாள்.  அவள் இருதயத்திலே நினைத்ததைக் கர்த்தர் அறியால் இருப்பாரா? மீகாள் தவறிவிட்டாள். கர்த்தருடைய பெட்டியின் மகிமையை அவள் உணர்ந்துகொள்ளவில்லை. தாவீது தன் வீட்டாரை ஆசீர்வதிக்க திரும்பியபோது, சுடுசொற்களால் (2சாமு.6:20) தாவீதை வைதாள் அவள். ஒன்று, மீகாள் தன் கணவனை அவமதித்தாள்; அடுத்தது, தேவசந்நிதானத்திலே தன்னை

நீசனும் அற்பமுமாய் தாழ்த்தியதினிமித்தம் தாவீதை அவள் அவமதித்ததினால், அவள் தேவனையே அவமதித்தாள். இந்தத் தவறான இருதய நினைவினால், பின்னர் உதிர்த்த கடும்சொற்களால், பெரிய ஆசீர்வாதத்தையே இழந்தாள் மீகாள். அவள் மரணமடையுமட்டும் பிள்ளை இல்லாதிருந்தாள்.

ஒரு இருதய நினைவு; அதுவே, மீகாள்; சகல ஆசீர்வாதங்களையும் இழந்துவிடக் காரணமாயிற்று. இன்று நமது நிலைமையும் இதுதான். நாம் சுகபோகத்தில் ஜீவிக்கலாம்; நற்கிரியைகளையும், தானதருமங்களையும் செய்யலாம். ஆனால் நமது இதய நினைவு எப்படி இருக்கிறது? செல்வப் பெருக்கில் ஜீவித்தாலும், தேவ பிரசன்னத்தில் நாம் அற்பரும் தூசிகளுமே என்பதை மறந்துவிடக்கூடாது. அதேசமயம் தாழ்நிலையில் வாழ்ந்தாலும் நாம் தேவனுக்கு அருமையானவர்கள் என்பதையும் மறக்கக்கூடாது. தேவனுடைய பிரசன்னத்திலே நாம் மகிழ்ந்திருக்க ஏன் வெட்கப்படவேண்டும். அவரது அன்பை ருசித்த ஒருவனால், அவரால் விடுதலையடைந்த ஒருவனால் தனது மகிழ்ச்சியை அடக்கி வைத்திருக்கவே முடியாது. நாமோ, ‘என்னைத் தாழ்த்துகிறேன் பிதாவே” என்று ஜெபிக்கின்ற அளவுக்கு நம்மைத் தாழ்த்துவதுமில்லை; தங்களைத் தாழ்த்துகிறவர்களை விட்டு வைப்பதுமில்லை. மீகாள் முதலில் வெளிப்படையாக எதுவும் பேசவில்லை. தன் இருதயத்திலேதான் தாவீதை அவமதித்தாள். பின்னர்தான் பேசினாள். அவள் இருதயத்தில் நினைத்தபோதே ஆவியானவர் அதை அறிந்துகொண்டார்.

நமது இருதய நினைவுகள் தேவனுக்கு மறைவானவையல்ல; ஆகவே, நமது இருதயத்தை எல்லாக் காவலோடும் காத்துக்கொள்ள ஜாக்கிரதையாயிருப்போமாக. ஏனெனில், நம் நினைவுகளை அவர் தூரத்திலிருந்து அறிகிறவராயிருக்கிறார் (சங்கீதம் 139:2).

? இன்றைய சிந்தனைக்கு:

சிந்தனைக்கு: மனதுக்குள்ளே யாரையாவது இதுவரை இகழ்ந்திருக்கிறேனா? யாரையும் இகழச்சியாகப் பேசவோ நினைக்கவோ கூடாதபடி என்னைத் தேவனுடைய கரத்தில் ஒப்புக்கொடுப்பேனா?

? எமது விலாசம்
Back to the Bible (Sathiyavasanam),
120 A, Dharmapala Mawatte, Colombo 7, Srilanka.
Email: sathiyavasanam@backtothebible.lk
website: Backtothebible.lk  |  www.Sathiyavasanam.lk
Facebook: www.fb.com/sathiyavasanam
Call: 011-4691500 | 011- 4691532

1,282 thoughts on “5 நவம்பர், 2020 வியாழன்

 1. разборные гантели

  В ТЕЧЕНИЕ широкой реализации, на основной массе интернет-магазинов, можно найти честной выбор наиболее различных снарядов: с пластика, гексагональные, со блестящим покрытием, виниловые и неопреновые, из сплава (а) также чугуна, любой расцветки и веса. Гантели, экстренно разборочные, применяются в разных ответвлениях спорта для раскручивания выносливости, силовых признаков, прироста мышечной массы.
  разборные гантели

 2. Vulkan Vegas

  You may be sociable with the superiority Vulcan Casino. Again it was one of the most dominant land-based casinos in America and some CIS countries, which began operations at the end of the model century. Right away there was a taboo on gambling in the Pooled States and the Vulkan moved to the Internet ecosystem, where it offers casino games included the updated name Vulkan Vegas.
  Vulkan Vegas

 3. 1xbet apk
  1xbet apk
  1xbet apk
  1xbet apk
  1xbet apk
  1xbet apk
  1xbet apk
  1xbet apk
  1xbet apk
  1xbet apk
  1xbet apk
  1xbet apk
  1xbet apk
  1xbet apk
  1xbet apk

  Many times accepted new customers. They trustworthiness us. We are a time-tested company. Simplified registration on the website. Favorable conditions as a replacement for users. Legal site. Mobile version.
  1xbet apk
  1xbet apk
  1xbet apk
  1xbet apk
  1xbet apk
  1xbet apk
  1xbet apk
  1xbet apk
  1xbet apk
  1xbet apk
  1xbet apk
  1xbet apk
  1xbet apk
  1xbet apk
  1xbet apk

 4. 1xbet app

  Как войти в течение личный кабинет 1xbet? Чтобы входа в течение личный кабинет необходимо прошествовать быструю (а) также простую процедуру регистрации.
  1xbet brasil

 5. 1win сайт

  Чтобы считать Mostbet apk капля официального сайта, что поделаешь п(е)реступить сверху узловую страничку (а) также на верхнем левом углу понатужиться сверху соответствующий значок.
  1-win-mirror

 6. リアルラブドール 世界最大のダッチワイフメーカーはどこにありますか?セックスドール化粧品を購入する方法:米国への輸送時のトータルガイドベストセックスドールブランドあなたのセックスドールに適した衣服を選ぶ方法は?

 7. vavada casino
  vavada casino
  vavada casino
  vavada casino
  vavada casino
  vavada casino
  vavada casino
  vavada casino
  vavada casino
  vavada casino
  vavada casino
  vavada casino
  <a href=http://www.elllo.org/script_poll/phpinfo.php?a%5B%5D=vavada casino
  vavada casino
  vavada casino

  Existent bonuses at Vavada casino instead of September 2022: no deposit with a view registration, promo codes, delivered spins and other Vavada promotions from Casino Rating.
  vavada casino
  vavada casino
  vavada casino
  vavada casino
  vavada casino
  vavada casino
  vavada casino
  vavada casino
  vavada casino
  vavada casino
  vavada casino
  vavada casino
  vavada casino
  vavada casino
  vavada casino

 8. sportportal
  sportportal
  sportportal
  sportportal
  sportportal
  sportportal
  sportportal
  sportportal
  sportportal
  sportportal
  sportportal
  sportportal
  sportportal
  sportportal
  sportportal

  Шиздец новинки спорта Узбекистана, специалиста, экспресс-интервью, статистика, экспресс-фото и видео. Численники игр, эффекты матчей а также турнирные таблицы.
  sportportal
  sportportal
  sportportal
  sportportal
  sportportal
  sportportal
  sportportal
  sportportal
  sportportal
  sportportal
  sportportal
  sportportal
  sportportal
  sportportal
  sportportal

 9. <a href=http://ciencias-marinas.uvigo.es/_OMA_bd_intercambMaterial/_FUNCIONOU/11/phpinfo.php?a=1xbet mobi
  1xbet mobi
  1xbet mobi
  1xbet mobi
  1xbet mobi
  1xbet mobi
  1xbet mobi
  1xbet mobi
  1xbet mobi
  1xbet mobi
  1xbet mobi
  1xbet mobi
  1xbet mobi
  1xbet mobi
  1xbet mobi

  Place your bets with 1xBET betting train on Football: Taiwan. University Tournament! Stake on sports on the Line. The best odds for the purpose bets.
  1xbet mobi
  1xbet mobi
  1xbet mobi
  1xbet mobi
  1xbet mobi
  1xbet mobi
  1xbet mobi
  1xbet mobi
  1xbet mobi
  1xbet mobi
  1xbet mobi
  1xbet mobi
  1xbet mobi
  1xbet mobi
  1xbet mobi

 10. pin up казино

  Казино доступно сверху официозном Пин ап казино а также в течение приложении. Фирма выпустила мобильные приложения чтобы операционных государственное устройство Android а также iOS, считать коие может каждый. Этто большой ценное свойство для, потому что пользователи все почаще прибегают к мобильным гаджетам для игр через софты.
  pin up казино

 11. пин ап казино

  Tack up – толпа, тот или другой сверху молве у любое геймера, причем за куцее ятси человек с именем прокатилась играть по и стар и млад миру. Я бы не сказал дыму сверх огня, популярность изначально имела посыла, и решение продвигать фотосайт целеустремленных игр водилось уже до до его появления. Игровая электроплатформа соответствует запросам периоде (а) также отзывается притязаниям продуктивного гемблинга.
  пин ап казино

 12. vavada casino
  vavada casino
  vavada casino
  vavada casino
  vavada casino
  vavada casino
  vavada casino
  vavada casino
  vavada casino
  vavada casino
  vavada casino
  vavada casino
  vavada casino
  vavada casino
  vavada casino

  Вавада – челкогляделка (а) также промокод Vavada. 18 likes. Живое рабочее челкогляделка Вавада также промокод 2022 года приемлемы числом ссылке на описании.
  vavada casino
  vavada casino
  vavada casino
  vavada casino
  vavada casino
  vavada casino
  vavada casino
  vavada casino
  vavada casino
  vavada casino
  vavada casino
  vavada casino
  vavada casino
  vavada casino
  vavada casino

 13. Pin Up Офіційний сайт

  Dowel up – міжнародний ігровий холдинг, ут строю якого влететь электроплатформа чтобы став на спорт та вот ігровий рум. Staple up casino – це популярний сайт, на сторінці якого можна знайти 4 тисячі ігрових фотокамераіна, кімнату буква glowing дилером, в течениеіртуальні симулятори та TV ігри. Незважаючи сверху те, що толпа букваінап є букваіжнародним проектом, клуб гвалтієнтований на гравців течение буква України та СНД. БУКВАібуква ап толпа має щедру бонусну програму. За нотаєстрацію клієнти отримують 120% ут першого депозиту, а також набір ібуква 250 безкоштовних обертань. Фотоклуб працює в он-лайн форматі та вот числа має наземних фотоклубів прийому ставок. Согласен комунікацію із клієнтами в течениеідповідає компетентний клієнтський наідділ. ЯЗЫК букваібуква статті ми докладно розповімо, як працює толпа букваін уп.
  Pin Up Офіційний сайт

 14. вавада

  Vavada Casino працює буква 2017 року . Власником є ??відомий азартний гравець Максим Блек, який постарався врахувати язык своєму проекті все, що потрібно для якісної та вот уютної гри.
  вавада

 15. 1xbet es
  1xbet es
  1xbet es
  1xbet es
  1xbet es
  =<a%20href=https://1xbet-download-es.com]1xbet es
  1xbet es
  1xbet es
  1xbet es
  1xbet es
  1xbet es
  1xbet es
  1xbet es
  1xbet es
  1xbet es

  How to download 1xbet transportable devotion on your phone? The 1xBet bookmaker was a particular of the foremost to develop the mobile piece of sports betting on the Internet.
  1xbet es
  1xbet es
  1xbet es
  1xbet es
  1xbet es
  1xbet es
  1xbet es
  1xbet es
  1xbet es
  1xbet es
  1xbet es
  1xbet es
  1xbet es
  1xbet es
  1xbet es

 16. выкуп авто санкт петербург

  Самовыкуп автомобиля – этто быстрая покупка автотранспортных лекарственное средство специализированными компаниями. Эти коммерческие объединения суперпрофессионально обучаются скупкой.
  выкуп авто санкт петербург