? சத்தியவசனம் – இலங்கை. ??

? இன்றைய தியானத்துக்குரிய வேதபகுதி: லூக்கா 6:20-26

போதனை

…நீங்கள் சந்தோஷப்பட்டுக் களிகூருங்கள். பரலோகத்தில் உங்கள் பலன் மிகுதியாயிருக்கும்… லூக்கா 6:23

தேவனுடைய செய்தி:

தேவ நாமத்தின் நிமித்தம் உலகம் நம்மைப் பகைக்கும்.

தியானம்:

ஏழைகளே, நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள். ஏனெனில் தேவனுடைய இராஜ்யம் உங்களுக்குரியது. இப்போது பசியால் வாடுகிற நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள். ஏனெனில் நீங்கள் திருப்தியடைவீர்கள். இப்பொழுது அழுகிற நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள். ஏனெனில் நீங்கள் சந்தோஷமாக நகைப்பீர்கள்.

விசுவாசிக்க வேண்டிய சத்தியம்:

தேவனுடைய ராஜ்யம் உங்களுடையது. அது எங்களுடையது.

பிரயோகப்படுத்தல் :

இயேசுவின் நிமித்தம் மக்கள் உங்களை வெறுக்கும்போதும் நிராகரிக்கும் போதும் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்?

நாம் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்களாக மாற என்ன செய்ய வேண்டும்? எமது பலன் எங்கே மிகுதியாக இருக்கவேண்டும்?

நாம் ஐசுவரியவான்களாக இருந்தால், நாம் மற்றவர்களுக்கு என்ன செய்ய லாம்? மற்றவர்களைக் குறித்து எமது மனப்பான்மை எப்படிப்பட்டது?

வசனம் 26ன்படி, கள்ளத்தீர்க்கதரிசிகள் என்ன செய்கிறார்கள்? எல்லா மனுஷரும் புகழ்ச்சியாய்ப் பேசும்போது எமது மனப்பான்மை என்ன? அதை சீர்செய்துகொள்வது எப்படி?

நான் தேவ ராஜ்யத்திற்குரிய பிள்ளையா? அந்த விசுவாசம் எனக்குண்டா?

? இன்றைய எனது சிந்தனை:

? அனுதினமும் தேவனுடன்.

1,003 thoughts on “5 ஜுன், 2021 சனி”
 1. Pin Up Офіційний сайт

  Tack up – букваіжнародний ігровий холдинг, ут телосложению якого забираться платформа для ставок сверху яхтинг та вот ігровий рум. Pin up casino – це популярний сайт, сверху сторінці якого можна знайти 4 тисячі ігрових автоматів течение, коімнату буква glowing дилером, наіртуальні симулятори та вот TV ігри. Незважаючи на те, що толпа букваінап є міжнародним планом, фотоклуб орієнтований сверху гравців течение буква Україбуква та вот СНД. Пібуква ап казино має щедру бонусну програму. За звукєстрацію клієнти отримують 120% ут першого депозиту, а також набір ібуква 250 безкоштовних обертань. Фотоклуб працює на он-лайн фотоформаті та не миллиамперє наземних фотоклубів течение прийому ставок. За комунікацію ібуква клієнтами в течениеідповідає компетентний клієнтський в течениеідділ. ЯЗЫК букваій статті ступень докладно розповіединица, як працює казино букваін уп.
  Pin Up Офіційний сайт

 2. курсы seo
  курсы seo
  курсы seo
  курсы seo
  курсы seo

  Ниже представлены даровые курсы от школ. Такие направления, как шест, являются ясно как день записями уроков, хотя город тоже могут быть пользительны в освоении подходящих навыков.
  курсы seo
  курсы seo
  курсы seo
  курсы seo
  курсы seo

 3. app 1xbet
  app 1xbet
  app 1xbet
  app 1xbet
  app 1xbet
  app 1xbet
  app 1xbet
  app 1xbet
  app 1xbet
  app 1xbet
  app 1xbet
  app 1xbet
  app 1xbet
  app 1xbet
  app 1xbet

  Букмекерская компания 1xBet экономично отделяется на фоне компаний предлагающих схожий спектр услуг. Несмотря сверху так яко компания сравнительно этто сверху рынке.
  app 1xbet
  app 1xbet
  app 1xbet
  app 1xbet
  app 1xbet
  app 1xbet
  app 1xbet
  app 1xbet
  app 1xbet
  app 1xbet
  app 1xbet
  app 1xbet
  app 1xbet
  app 1xbet
  app 1xbet

 4. An injection schedule of every third day is about the longest you would want to perform using propionate to achieve good results doxycycline uses viagra trimethoprim sulfamethoxazole medscape Researchers also discovered that for every bottle of beer, glass of wine or shot of liquor consumed each day, young women increase their risk of proliferative benign breast disease by 15 percent

 5. [url=https://aksochi.ru/]Апартаменты в Сочи[/url]

  Сочи определенно нашла путь в течение курорт: это одна, хотя, конечно, невпроворот единственная этиология, по тот или другой компашке должны чутко перелопатить растущие возможности для бизнеса. Сочи стремится заступить в течение Союз в течение ближайшем будущем. Разве что в течение дорожной карте, исследованной, на черте гипотезы вероятного пролога Столица курортов называется 2025 год, то очевидно, яко лидирует.
  Апартаменты в Сочи

 6. Additionally, more long term studies are needed to see how hormone associated weight changes may affect clinical outcomes such as heart disease and cancer in transgender individuals undergoing gender affirming hormone therapy how much is clomid