குறிப்பு-

வாசகர்களாகிய உங்களுடைய தியானத்திற்கென்று பிரதி சனிக்கிழமையை நாம் தெரிந்துள்ளோம். உங்கள் தியானத்திற்கு உதவியாக 1சாமுவேல் 28 ஐ வாசித்துத் தியானித்து, உங்கள் சிந்தனைகளை குறித்துக் கொள்ளுங்கள். நீங்களும் தியானிப்பதற்கான முயற்சிகளில் பயிற்சியெடுங்கள். பயன்பெறுங்கள். உங்கள் கருத்துக்களைத் தெரியப்படுத்துங்கள்.

? சத்தியவசனம் – இலங்கை. ?? 

? இன்றைய தியானத்துக்குரிய வேதபகுதி:  1சாமுவேல்  28:1-6

?  தவறான தொடர்புகள்

…சவுல் கர்த்தரிடத்தில் விசாரிக்கும்போது, கர்த்தர் …மறுஉத்தரவு அருளவில்லை. 1சாமுவேல் 28:6

? தியான பின்னணி:

சாமுவேல் மரித்துவிட்டார். பெலிஸ்தியர் இஸ்ரவேலின் மீது யுத்தத்திற்கு வருகின்றார்கள். பெலிஸ்தரின் பாளயத்தைக் கண்ட சவுல் பயந்து நடுங்குகிறான்; ஆண்டவாpடம் ஆலோசனைக் கேட்டும், கர்த்தர் கனவு மூலமோ, ஊரீம் மூலமோ சவுலுக்கு பதிலளிக்கவில்லை.

? பிரயோகப்படுத்தல் :

❓ ‘உம்முடைய அடியான் செய்யப்போகிறதை நீர் நிச்சயமாய் அறிந்து கொள்வீர்” என தாவீது ஆகீஸ் ராஜாவிடம் கூறுகிறான். உண்மையை மறைக்கும் ஒரு நட்பின் முடிவு என்னவாக அமையும்?

❓ சூழ்நிலையின் நிமித்தம், சூழ்நிலை அழுத்தத்தினால் உண்மையை சொல்லாமல்விட்ட சந்தர்ப்பங்களை நினைத்து வருந்துகிறீர்களா?

❓ ஏன் கர்த்தர் சவுலுக்கு மறுஉத்தரவு கொடுக்கவில்லை? உங்கள் வாழ்க்கையில், கடந்தகாலங்களில் தேவ சத்தத்திற்கு கீழ்ப்படியாமல் இருந்ததுண்டா? தேவனது மெல்லிய குரலை கேட்க முடியாமல்போன சந்தர்ப்பங்கள் உண்டா?

❓ வசனம் 3ன்படி, வெளியரங்கமான நல்ல காரியங்களை செய்வதினால், தேவனுக்கு உகந்தவர்களாக மாறிவிட முடியுமா?

? தேவனுடைய செய்தி:

▪️ தேவனுடைய சித்தத்தையும் திட்டத்தையும் தேடுகிற எல்லோரும் தேவனுக்கு உகந்தவர்கள் அல்ல. அவர் வெளிப்படுத்திய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்து வாழுவதே மிக முக்கியமானது.

? விசுவாசிக்க வேண்டிய சத்தியம்:

சத்தியத்தை அடக்கிவைப்பது எமக்குள் பலத்தைவிட, பெலவீனத்தையே உருவாக்கும்.    

? எனது சிந்தனை குறிப்பு :

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

? அனுதினமும் தேவனுடன்.

?♂️ எமது விலாசம்

Back to the Bible (Sathiyavasanam),
120 A, Dharmapala Mawatte, Colombo 7, Srilanka.
Email: sathiyavasanam@backtothebible.lk
website: Backtothebible.lk  |  www.Sathiyavasanam.lk
Facebook: www.fb.com/sathiyavasanam
Call: 011-4691500 | 011- 4691532
Whatsapp: +94768336006

Comments (10)

 1. Reply

  162636 311762I merely couldnt go away your website before suggesting that I truly enjoyed the normal information an individual supply on your visitors? Is gonna be back frequently in order to inspect new posts. 955714

 2. sbo

  Reply

  621840 261189I genuinely like forgathering utile information, this post has got me even a lot more info! . 551668

 3. Reply

  317844 970208We give you with a table of all of the emoticons that can be used on this application, and the meaning of each symbol. Though it may take some initial effort on your part, the skills garnered from regular and strategic use of social media will create a strong foundation to grow your business on ALL levels. 309659

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *