29 ஆகஸ்ட், 2020 சனிக்கிழமை

குறிப்பு-

வாசகர்களாகிய உங்களுடைய தியானத்திற்கென்று பிரதி சனிக்கிழமையை நாம் தெரிந்துள்ளோம். உங்கள் தியானத்திற்கு உதவியாக 1சாமுவேல் 27 ஐ வாசித்துத் தியானித்து, உங்கள் சிந்தனைகளை குறித்துக் கொள்ளுங்கள். நீங்களும் தியானிப்பதற்கான முயற்சிகளில் பயிற்சியெடுங்கள். பயன்பெறுங்கள். உங்கள் கருத்துக்களைத் தெரியப்படுத்துங்கள்.

? சத்தியவசனம் – இலங்கை. ?? 

? இன்றைய தியானத்துக்குரிய வேதபகுதி:  1சாமுவேல்  27:8-12

?  நம்பிக்கைத் துரோகம்

அவன் பெலிஸ்தரின் நாட்டுப்புறத்திலே இருந்த குடியிருக்கிற நாளெல்லாம் இவ்வண்ணம் செய்துகொண்டு வந்தான். 1சாமுவேல் 27:11

? தியான பின்னணி:

ஆகீஸ் கொடுத்த பட்டணத்தில் தங்கியிருந்த தாவீது, ‘யூதாவின் பட்டணங்களைக் கொள்ளையடிக்கிறேன்”என பொய்யை கூறி, ஏமாற்றிக்கொண்டு செயற்படுகின்றான்.

? பிரயோகப்படுத்தல் :

❓  வசனம் 8 ல் தாவீது தாக்கின நாட்டினர் யார்?

❓  தான் கொள்ளையடித்தது யூதாவின் மக்கள் (வச 10) எனக்கூறியும், 11ம் வசனத்தின்படி, தான் செய்ததை யாரும் காத்துக்கு வந்து, ஆகீசிடம் அறிவிக்காதபடிக்கு செயல்பட்டதைக்குறித்து உங்கள் கருத்து யாது?

❓  நாம் நம்பினவர்கள் எம்மை ஏமாற்றும்போது, எப்படிப்பட்ட மனநிலைக்கூடாக செல்வோம்?

❓  கடந்தவாரத்தில், ‘நீங்கள் யாரிடத்தில் திட்டமிட்டு மறைத்த சந்தர்ப்பம் அல்லது பொய் சொன்ன சந்தர்ப்பம் உண்டா? செய்ததுண்டானால், அதை சரிசெய்ய என்ன செய்யப் போகின்றீர்கள்?

? தேவனுடைய செய்தி:

▪️ உலக நட்பில், ஏமாற்றமும் ஏக்கமும் உண்டு. ஆனால், கிறிஸ்துவின் நட்பிலே, என்றும் நம்பிக்கையும், நன்மையும் மட்டுமே உண்டு.

? அறியவேண்டிய சத்தியம்:

மற்றவர்களின் பார்வையில் விருப்பமானதைச் செய்வதுபோல பசாங்கு செய்வதும், பாவத்தில் இருந்துகொண்டு பாதுகாப்பை தேடுவது போலாகும்.

? எனது சிந்தனை குறிப்பு :

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

? அனுதினமும் தேவனுடன்.

?♂️ எமது விலாசம்

Back to the Bible (Sathiyavasanam),
120 A, Dharmapala Mawatte, Colombo 7, Srilanka.
Email: sathiyavasanam@backtothebible.lk
website: Backtothebible.lk  |  www.Sathiyavasanam.lk
Facebook: www.fb.com/sathiyavasanam
Call: 011-4691500 | 011- 4691532

73 thoughts on “29 ஆகஸ்ட், 2020 சனிக்கிழமை

  1. Pingback: 2associate
  2. In particular, one site of adenosine adduction was found on a triplet of adenosines located between two runs of guanines buy priligy in the usa Rhine Kayla s ears perked up immediately, Samatha Haslett looked at Charles Stanley CBD gummies face, shook his head and laughed, I m not in a hurry, I just CBD gummies with CBD oil step back in front of these guys, even if it s a small step

  3. I blog often and I really appreciate your information. Your article has
    truly peaked my interest. I’m going to book mark your website and keep checking for new details about
    once a week. I subscribed to your Feed as well.

  4. org hgh human growth hormone learn why counting calories does not work and why you should pay more attention to calories out and hormones instead of just calories in can you buy priligy The American Heart Association AHA emphasizes the importance of a patient centered approach to treatment decisions

  5. Подъем дома — сложная инженерная процедура, позволяющая поднять конструкцию для проведения работ или из-за изменения грунтового рельефа. подъем дома

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Solverwp- WordPress Theme and Plugin