? சத்தியவசனம் – இலங்கை. ??

? இன்றைய தியானத்துக்குரிய வேதபகுதி: ஆதியாகமம் 2:10-25

பரிசுத்த உறவு

தேவனாகிய கர்த்தர் தாம் மனுஷனில் எடுத்த விலா எலும்பை மனுஷியாக உருவாக்கி, அவளை மனுஷனிடத்தில் கொண்டுவந்தார். ஆதியாகமம் 2:22

தேவனுடைய படைப்புகளிலே மனிதன் விசேஷமானவன் என்பது நாம் அறிந்ததே. அப்படி என்னத்தான் விசேஷம்! தேவன்  தமது சாயலிலும், தமது ரூபத்திலும் படைத்தது மனிதனைத்தான். ஆனால் இன்னுமொரு காரியமும் உண்டு. எல்லா உயிரினங்களையும் பலுகிப் பெருகி பூமியை நிரப்பும்படி இருபாலாகவே படைத்தார். முதலில் ஆணைப் படைத்து, அவனை ஏதேன் தோட்டத்திற்கு அழைத்து வந்து, தோட்டத்தைப் பண்படுத்தவும் காக்கவும் வைத்தார் என்று வாசிக்கிறோம்.

பின்னர் மனுஷன் தனிமையாய் இருப்பது நல்லதல்ல என்று தேவன் கண்டார். கண்டவர் மனிதனைப் படைத்ததுபோலவே ஒரு பிடி மண்ணை எடுத்து மனுஷியைப் படைத்திருக்கலாமே. ஆனால் தேவன் அப்படிச் செய்யவில்லை. ‘ஏற்ற துணையை உண்டாக்குவேன்” என்ற கர்த்தருடைய சிந்தனையிலிருந்து உருவானவள் மனுஷி. மனுஷியை உருவாக்குமளவும் தேவனுடைய படைப்பு முடிவடையவில்லை. மனுஷியை யும் உருவாக்கிய பின்னர்தான் தேவன் அது மிக நன்றாயிருக்கிறது என்று கண்டார். மாத்திரமல்ல, மனுஷனும் மனுஷியும் ஒரே மாம்சமாயிருப்பது தேவதிட்டம். ஆகவே, மனுஷனுடைய எலும்பிலும் தசையிலுமிருந்தே தேவன் மனுஷியை உருவாக்கினார்.

மிருகங்களையும் பறவைகளையும் படைத்து, பலுகிப் பெருகுங்கள் என்று சொன்னது போல தேவன் மனிதனை விட்டுவிடவில்லை. அவனை ஒரு பரிசுத்த உறவுக்குள் கொண்டுவந்தார் தேவன். ஏனைய உயிரினங்கள்போல மனுஷன் உறவுகொள்ளமுடியாது. ஏனெனில் அவன் விசேஷமாகப் படைக்கப்பட்டவன். தேவனுடைய தன்மை களை வாழ்விலும் உணர்விலும் வெளிப்படுத்த வேண்டியவன். இன்னும், மனுஷியைப் படைத்தவர் அவளைத் தாமே அழைத்துவந்து, மனுஷனிடம் ஒப்புவித்த தேவனுடைய செயலை நாம் நன்றாக சிந்தித்துப் பார்க்கவேண்டும். ஆகவே, திருமண பந்தம் என்பது தேவனுடைய பார்வையிலே மிகவும் பெறுமதி வாய்ந்தது.

கர்த்தருக்குள் அருமையானவனே, உங்கள் குடும்ப உறவு பரிசுத்தமாகக் காக்கப்பட வேண்டிய ஒன்று என்பதை மறக்கவேகூடாது. அன்று ஆதாமும் ஏவாளும் தங்கள் திருமண பந்தத்தை அசுத்தப்படுத்திவிடவில்லை என்று நாம் ஒருவேளை நினைக்கலாம். உண்மைதான். ஆனால் கீழ்ப்படியாமையால் பரிசுத்த தன்மையை இழந்துவிட்டதினால், எல்லாமே அந்தப் பரிசுத்தத்தை இழந்துவிட்டது. ஆனால், இயேசு கிறிஸ்து வின்மூலம் இழந்துபோன மகிமை நமக்கு மீண்டும் கிடைத்திருக்கிறதே! ஆகையால், உணர்வுள்ளவர்களாக நமது குடும்ப உறவுகளைக் கட்டிக்காப்போமாக. அங்கே தான் தேவன் மகிமைப்படுவார்.

சிந்தனைக்கு:

எனது குடும்பத்தை நான் எவ்வளவுக்கு நேசிக்கிறேன்? அல்லது பிணக்குகளுடன் போராடுகிறேனா? பிணக்குகளை அகற்றிப் போட்டு, கர்த்தர் தந்த குடும்பத்துக்காக நன்றி சொல்வேனாக.

?️ எமது விலாசம்
Back to the Bible (Sathiyavasanam),
120 A, Dharmapala Mawatte, Colombo 7, Srilanka.
Email: sathiyavasanam@backtothebible.lk
website: Backtothebible.lk  |  www.Sathiyavasanam.lk
Facebook: www.fb.com/sathiyavasanam
Call: 011-4691500 | 011- 4691532

? அனுதினமும் தேவனுடன்.

Comments (132)

 1. Reply

  Get honest reviews on top products & services — delivered weekly to your inbox. Home В» Beyond the Table В» My Korean Skincare Routine I took their Skin Quiz and connected with one of their Soko Experts for a skincare consultation to find the best products for my normal but sensitive late 30’s skin. This essence, formulated with hydrating lotus seeds, is highly rated on Sephora. “A total game-changer,” wrote one reviewer. If you’re following the 10-step Korean skincare routine, pat this essence on after your toner, and let it sink in before moving on to serums and creams. We know you’ve got things to do and places to go, so we’ve pared this routine down for you with some multi-tasking Korean skincare products. Below, find out how you can get the of your dream with less time and effort. https://irishbirder.com/community/profile/andresbatts8576/ These collections are only available in ULTA stores & on the ULTA website. Prices vary but I’ve linked them all above for your convenience! Are there any from these collections you absolutely love? Any I need to pick up? I’d love to hear your thoughts in the comments below! I have the small and large eyeshadow brushes and the crease brush. The crease brush is HG status. The large eyeshadow is great. The small eyeshadow is just ok, it has lost its shape over time but I still use it. You’re away from free domestic shipping! 1 followers • 7 videos Your email address will not be published. Required fields are marked * According to a post from Storybook Cosmetics, the brand and their whimsical, fantasy, and literary themed goods are heading to Ulta online, so if you been hoarding those Ulta-mate Rewards points, now is certainly the time to start using them.

 2. Qqoded

  Reply
 3. Qwdhag

  Reply
 4. Qjzcdp

  Reply
 5. Qhdwam

  Reply
 6. Qayxin

  Reply
 7. Qydntj

  Reply
 8. Qsuszd

  Reply
 9. Qvjcba

  Reply
 10. Qxnjsa

  Reply
 11. Qyztrh

  Reply
 12. Qowmow

  Reply
 13. Qqotkt

  Reply
 14. Qcjqcl

  Reply
 15. Qmqitf

  Reply
 16. Qrufpp

  Reply
 17. Qlnxrb

  Reply
 18. Qsjqlu

  Reply
 19. Quaaqh

  Reply
 20. Qebnmj

  Reply
 21. Qqnrnu

  Reply
 22. Qoizof

  Reply
 23. Qmeegu

  Reply
 24. Qmfmwi

  Reply
 25. Qyywcy

  Reply
 26. Qbdxml

  Reply
 27. Qognat

  Reply
 28. Qchyzi

  Reply
 29. Qfdjky

  Reply
 30. Qbvbeu

  Reply
 31. Qzlicd

  Reply
 32. Qqhyij

  Reply
 33. Qogkab

  Reply
 34. Qwclkh

  Reply
 35. Qnpdem

  Reply
 36. Qbfedx

  Reply
 37. Qsiszb

  Reply
 38. Qjdktx

  Reply
 39. Qdxgga

  Reply
 40. Qmxece

  Reply
 41. Qvvkge

  Reply
 42. Qwysxj

  Reply
 43. Qlgbau

  Reply
 44. Qadxbw

  Reply
 45. Qorbjt

  Reply
 46. Qnnple

  Reply
 47. Qmvmto

  Reply
 48. Qmkjud

  Reply
 49. Qxlpmm

  Reply
 50. Qrnzcv

  Reply
 51. Qpsoik

  Reply
 52. Qfpzkh

  Reply
 53. Qvrkiq

  Reply
 54. Qjvzfb

  Reply
 55. Qhbdds

  Reply
 56. Qodwkb

  Reply
 57. Qqmfuq

  Reply
 58. Quqhgj

  Reply
 59. Qsyboz

  Reply
 60. Qwjlpi

  Reply

  https://medicinalstock.com/?s=&post_type=product&member%5Bsite%5D=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F3RekC5K&member%5Bsignature%5D=%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C+%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%86+%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B0+%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8+4+%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F+AlexFilm%2C+%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C+%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F+2022.+%C2%AB%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%86+%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B0+%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8+4+%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F%C2%BB+%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD+%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4.%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E+%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E+%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E+%3Ca+href%3D%22http://bit.ly/3RekC5K%22+rel%3D%22dofollow%22%3E%3Cimg+src%3D%22https://i.imgur.com/BAtcAT1.jpg%22+width%3D%22450%22%3E%3C/a%3E%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E+%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E+%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E+%26%23127902;+%3Ca+href%3D%22http://bit.ly/3RekC5K%22+rel%3D%22dofollow%22%3E%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%86+%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B0+%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8+4+%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F%3C/a%3E+%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E+%26%23127910;+%3Ca+href%3D%22http://bit.ly/3RekC5K%22+rel%3D%22dofollow%22%3E%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%86+%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B0+%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8+4+%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F%3C/a%3E+%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E+%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E+%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E+%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E+%D0%9C%D1%8B+%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE+%D1%87%D1%82%D0%BE+%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D0%BC+%D0%BE+%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%85+Amazon+%D0%BD%D0%B0+%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B5+%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%86%2C+%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5+%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%BC+%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0+%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B0+%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8.+%D0%9F%D0%BE+%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BC+%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B+Amazon+Studios+%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%84%D0%B5%D1%80+%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B5+%2C+%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%82+%D0%BF%D0%BE%D0%B4+%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%BC:+%D0%9E%D0%BD%D0%B8+%D1%83%D0%B6%D0%B5+%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%82+%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE+%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9+%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB.+%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%B8%D0%B4%D0%B4+%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%BA+%D1%81%D1%8B%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B5%D1%82+%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%8D%D0%BB%D1%8C.+%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%8D%D0%BF%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B4%D1%8B+%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%82+%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C+%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE+%D0%BF%D0%BE+%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D1%8D%D0%BF%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B4%D1%83.+%D0%98+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B6%D0%B8+The+Rings+of+Power+%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%81%D1%8F+%D0%B8%D0%B7+%D1%86%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0.+%D0%9C%D1%8B+%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8B+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D1%82%D0%B8+%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%B2+%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5.+%D0%9D%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%80+%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B6+%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%2C+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E+%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%2C+%E2%80%94+%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BB+%D0%90%D0%B4%D0%B4%D0%B0%D0%B9-%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BD.+%D0%A5%D0%BE%D0%B1%D0%B1%D0%B8%D1%82+%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%B5%D1%82+%D0%B7%D0%B0+%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D1%85%D0%BE%D0%B1%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC+%D0%91%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%BE+%D0%91%D1%8D%D0%B3%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BC%2C+%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B9+%D0%BE%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F+%D0%B2+%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE+%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8+%D0%BE%D1%82+%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0+%D0%B2+%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC+%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%B5.+%D0%92%D0%BE%D1%82+%D0%B2%D1%81%D0%B5%2C+%D1%87%D1%82%D0%BE+%D0%BC%D1%8B+%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D0%BC+%D0%BE+%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B5+%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%86+%D0%BD%D0%B0+%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82.+%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%8D%D0%BF%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B4%D1%8B+%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%82+%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C+%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE+%D0%BF%D0%BE+%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D1%8D%D0%BF%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B4%D1%83.%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E+%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E+%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E+%3Ca+href%3D%22https://richeoupauvre.com/community/profile/isabelprenzel2/%22+rel%3D%22dofollow%22%3E%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%86+%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B0+%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8+4+%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F%3C/a%3E%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E+%3Ca+href%3D%22http://trungthanhfruit.com/%25ef%25bc%25bb-%25d0%25b2%25d0%25bb%25d0%25b0%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25b5%25d0%25bb%25d0%25b8%25d0%25bd-%25d0%25ba%25d0%25be%25d0%25bb%25d0%25b5%25d1%2586-%25d0%25ba%25d0%25be%25d0%25bb%25d1%258c%25d1%2586%25d0%25b0-%25d0%25b2%25d0%25bb%25d0%25b0%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25b8-6-%25d1%2581%25d0%25b5%25d1%2580%25d0%25b8/%22+rel%3D%22dofollow%22%3E%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%86+%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B0+%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8+4+%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F%3C/a%3E%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E+%3Ca+href%3D%22https://sdcllp.com/community/profile/vgttim636692179/%22+rel%3D%22dofollow%22%3E%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%86+%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B0+%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8+4+%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F%3C/a%3E https://sparrowon.cds509.euginda.com/community/profile/wendypilpel883/ https://shivx.in/community/profile/anneestrella217/ https://vthm.com/2022/08/17/%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%b0%d0%bb-%d0%b4%d0%be%d0%bc-%d0%b4%d1%80%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%b0-1-%d1%81%d0%b5%d0%b7%d0%be%d0%bd-11-%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d1%81%d0%bc%d0%be%d1%82%d1%80-2/ https://birendrasir.com/community/profile/marianosantiago/ https://www.thesmilecraft.com/%D0%B4%D0%BE%D0%BC-%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0-1-%D1%81%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD-6-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C-%D0%BE%D0%BD%D0%BB-2/ https://www.thesmilecraft.com/%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C-%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D0%B4%D0%BE%D0%BC-%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0-3-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D1%81/ https://www.thekangaroocourt.co.uk/community/profile/janellhernandez/ http://www.jkumdo.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=1621 https://coinmedia.ru/%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%b0%d0%bb-2022-%d0%b4%d0%be%d0%bc-%d0%b4%d1%80%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%b0-10-%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d1%81%d0%bc%d0%be%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%82%d1%8c-%d0%be/ http://goparoho.co.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=659 http://www.jkumdo.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=1828 https://www.ndyachts.com/community/profile/poppyw794456054/

 61. Qhuuuv

  Reply
 62. Qncvwf

  Reply
 63. Qbnroo

  Reply
 64. Qyxeav

  Reply
 65. Qjahfj

  Reply
 66. Qznpme

  Reply
 67. Qgnpgv

  Reply
 68. Qvgmpv

  Reply
 69. Qxqjvy

  Reply
 70. Qmwflg

  Reply
 71. Qnqimf

  Reply
 72. Qmxqah

  Reply
 73. Qgangf

  Reply
 74. Qlapsr

  Reply
 75. Quyias

  Reply
 76. Qqglue

  Reply
 77. Qijbhp

  Reply
 78. Qpcnmv

  Reply
 79. Qatvgc

  Reply
 80. Qdpwjw

  Reply
 81. Qcoury

  Reply
 82. Qwqpbv

  Reply
 83. Qcltgk

  Reply
 84. Qxmqlb

  Reply
 85. Qdnzrd

  Reply
 86. Qitpyn

  Reply
 87. Qnihet

  Reply
 88. Qhjohg

  Reply
 89. Qprtur

  Reply
 90. Qioaqu

  Reply
 91. Qaypds

  Reply
 92. Qwrwxg

  Reply
 93. Qeolif

  Reply
 94. Qhcchu

  Reply
 95. Qyiqgd

  Reply
 96. Qyvsjg

  Reply
 97. Qyetoj

  Reply
 98. Qfvugb

  Reply
 99. Qzmqpe

  Reply

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *