24 மார்ச், 2022 வியாழன்

? சத்தியவசனம் – இலங்கை. ??

? இன்றைய தியானத்துக்குரிய வேதபகுதி வேத வாசிப்பு : நியா 6:7-24

நானா? என்னாலே முடியுமா?

அப்பொழுது கர்த்தர் அவனை நோக்கி: உனக்கு இருக்கிற அந்தப் பலத்தோடே போ. உன்னை அனுப்புகிறவர் நான் அல்லவா என்றார். நியாயாதிபதிகள் 6:14

தடைகளைத் தாண்டி முன்செல்ல பல வழிகள் இருக்கலாம். ஆனால் இரண்டு விடயங்களை இன்று நாம் சிந்திப்போம். ஒன்று, அந்தத் தடைக்கு நான் காரணமா? அப்படியானால், அதைச் சரிசெய்யவேண்டும். அடுத்தது, தடையை உடைக்க என்னிடம் பெலன் உண்டா? என் எல்லைகளைக் குறைத்து மதிப்பிடாமல், என்னை அழைத்த கர்த்தரே என் எல்லையும் பெலனும் என்று நம்பி முன்செல்லவேண்டும்.

இஸ்ரவேலர், மீதியானியரால் சிறுமைப்படுத்தப்பட்டபோது, கர்த்தரிடம் முறையிட்டார்கள். கர்த்தரோ, சிறுமையை நீக்குவதற்கு முன்பு, “நீங்களோ என் சொல்லைக் கேளாதே போனீர்கள்” என்று அந்த நெருக்கடிக்கான காரணத்தைத் தீர்க்கதரிசிமூலம் தெரிவித்தார். இது முதற்படி. பின்னர், வெளியிடத்தில் காற்றுள்ள இடத்தில் இலகுவாகப் போரடிக்க வேண்டிய கோதுமையை, அந்த கடினமான சூழ்நிலையிலும், மீதியானி யருக்கு ஒளித்து கஷ்டப்பட்டுத் திராட்சை ஆலையில் வைத்துப் போரடித்துக்கொண்டி ருந்த கிதியோனைக் கர்த்தருடைய தூதனானவர் சந்தித்தார். கிதியோனின் அந்தத் துணிச்சலைக் கர்த்தர் கண்டு, “பராக்கிரமசாலியே” என்று அழைத்தார், “கர்த்தர் உன்னோடே இருக்கிறார்” என்று சொல்லப்பட்டபோதும், கிதியோனினால் அதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை. “உனக்கு இருக்கிற இந்தப் பலத்தோட போ; உன்னை அனுப்புகிறவர் நானல்லவா” என்று கர்த்தர் வாக்குப்பண்ணியும், கிதியோன், கர்த்தருடைய எல்லையற்ற வல்லமையை எண்ணாமல், “நான் மனாசே குடும்பத்தான்; வீட்டிலே சிறியவன்” என்று தனக்கு ஒரு எல்லையை வகுக்கிறான். கர்த்தரோ, மீதியானியர் கைக்கு இஸ்ரவேலை இரட்சிக்கத்தக்க பெலன் அவனுக்குள் இருப்பதை உணர்த்தி உந்தித் தள்ளுகிறார். எக்காளம், வெறும்பானை, ஒரு தீவட்டி, ஒரு வார்த்தை இவற்றைக்கொண்டே கிதியோன் மூலம் கர்த்தர் இஸ்ரவேலை இரட்சித்தார்.

இங்கே தனக்குத் தானே எல்லை வகுத்து, தன் பலவீனத்தை மாத்திரமே சிந்தித்த கிதியோனிடம், எல்லையற்ற தமது வல்லமையைக் கர்த்தர் வெளிப்படுத்தினார். தனக்கிருக்கும் அந்தப் பெலத்தைக்கொண்டு, கர்த்தரால் எதுவும் முடியும் என்று கிதியோன் விசுவாசித்தபோதே கர்த்தரின் வல்லமை வெளிப்பட்டது. “உனக்குக் கொஞ்சம் பெலன் இருந்தும், நீ என் நாமத்தை மறுதலியாமல்…” என்று(வெளி.3:8) கர்த்தர் பிலதெல்பியா சபைக்கு எழுதியதை நினைவுபடுத்துவோம். நாம் பெலவான்களோ பெலவீனரோ, கர்த்தர் நம்மை அழைக்கிறார் என்றால், அதற்கேற்ற பெலத்தையும் அவர் தருவார். நமது வல்லமை கர்த்தரே என்று விசுவாசித்து தடைகளைத் தகர்த்தெறிவோம். கர்த்தர் தமது பிள்ளைகளுக்கு ஜெயம் தருவார்!

? இன்றைய சிந்தனைக்கு:

நானா என்ற கேள்வியைத் தவிர்த்து, தயங்காமல் தேவ பெலத்துடன் முன்செல்வேனாக.

? அனுதினமும் தேவனுடன்.

22 thoughts on “24 மார்ச், 2022 வியாழன்

 1. Radiology review manual buy generic cialis Keywords Creatinine, Cystatin C, Diabetes Mellitus, Diuresis, Diuretics, Glomerular Filtration Rate, Gout, Heart Failure, Kidney Diseases, Natriuretic Peptide, Brain, Patient Discharge, Renal Insufficiency, Chronic, Secondary Prevention, Sodium Potassium Chloride Symporter Inhibitors, Sodium Glucose Transporter 2 Inhibitors, Stroke Volume, Uric Acid

 2. In this fast-paced social media landscape, link in bio free has emerged as a crucial beacon leading followers to an huge range of digital content. Channels like Instagram, with its strict no-link rule in post descriptions, unintentionally laid the way for this trend. By permitting only one clickable link on a user’s profile, content creators and companies encountered a problem: how exactly to effectively advertise several pieces of content or various campaigns at the same time? The answer was an consolidated URL, appropriately termed as the “Link in Bio”, directing to a landing page with various destinations.

  However, the importance of “Link In Bio” goes above just avoidance of channel limitations. It gives businesses and makers a focal point, acting as an electronic handshake among them and their followers. With the help of the capacity to tailor, revise, and rank links based on present campaigns or rising information, it offers unsurpassed flexibility. Moreover, with analytics offered by link combination services, there is a added benefit of understanding user actions, improving strategies, and guaranteeing the appropriate information arrives at the targeted users at the ideal point.

 3. canadian pharmacy mall [url=https://canadapharm.store/#]canadian pharmacy service[/url] my canadian pharmacy

 4. [url=https://kakvybratmasturbator.vn.ua/]Как выбрать мастурбатор[/url]

  Невзирая сверху так, яко мастурбаторы не быть хозяином длительной летописи, в течение последние чуть-чуть лет тяготение в их эпохально выросла. С нового дизайна, различных видов да расцветок, некоторых даже один-два чехлом, мастурбаторы значит доступны чтобы некоторых девушек.
  Как выбрать мастурбатор

 5. I as well as my guys were actually looking at the great hints from the website and then the sudden got a terrible feeling I had not thanked you for those tips. These young men had been certainly warmed to read through them and already have in truth been loving these things. We appreciate you getting simply accommodating and for making a choice on some fabulous subject areas millions of individuals are really desperate to understand about. My sincere regret for not saying thanks to sooner.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Solverwp- WordPress Theme and Plugin