? சத்தியவசனம் – இலங்கை. ?? 

? இன்றைய தியானத்துக்குரிய வேதபகுதி: 2நாளாகமம் 20:1-13

?  உறுதிப்படுத்தும் வார்த்தை

எங்களுக்குப் பெலனில்லை. …ஆகையால் எங்கள் கண்கள் உம்மையே நோக்கிக்கொண்டிருக்கிறது 2நாளாகமம் 20:12

தேவனைவிட்டு விலகி, வேறு வழி நாடும் சோதனைக்கு பல சந்தர்ப்பங்களில் நாம் முகங்கொடுக்க நேரிடுகின்றது. அவற்றை இரண்டு முக்கிய குறிப்புகளுக்குள்  அடக்க முடியும். ஒன்று, சுகபெலமாய் குறைவின்றி வாழும்போதும் நாம் சோதனைக்குட்படுகிறோம். அடுத்தது, எல்லாக் கதவுகளும் அடைபட்டு, நெருக்கப்படும்போதும் நாம் சோதிக்கப்படுகிறோம். எந்தவகை சோதனைக்குள் இன்று நாம் அகப்பட்டிருக்கிறோம்?

யோசபாத்தும் மிகுந்த ஐசுவரியமும் கனமும் வந்தபோது, அவன் விழுந்தான்; வழி விலகினான். ஆனாலும், கர்த்தர் அவனை நினைவுகூர்ந்து அவனைத் தப்புவித்தார். இப்போது, பெரிய நெருக்கம் உண்டானது. பெரியதொரு படை யூதாவுக்கு எதிராக வருவதாகத் தகவல். யோசபாத், யாருடைய உதவியையும் நாடவில்லை. அத்துடன் யூதா ஜனங்களும் கர்த்தரிடத்திலே சகாயந்தேடக் கூடினார்கள். கர்த்தரும் அவர்களுடைய விண்ணப்பதைக் கேட்டார். அவர்கள் கர்த்தரைப் பாடித் துதிசெய்ய தொடங்கியபோது யூதாவுக்கு விரோதமாகப் பதிவிருந்தவர்கள் வெட்டுண்டு விழுந்தார்கள் (2நாளா. 20:20-24). யோசபாத் மாத்திரமல்ல, இந்நெருக்கத்திலே மக்களும் ஒன்றுகூடி தேவனை தேடினார்கள். இது எப்படி நடந்தது? ‘இவர்கள் யூதாவிலே உபதேசித்து, கர்த்தருடைய வேத புஸ்தகத்தை வைத்துக்கொண்டு, யூதாவின் பட்டணங்களிலெல்லாம் திரிந்து ஜனங்களுக்குப் போதித்தார்கள்” (2நாளாகமம் 17:9).

பழைய ஏற்பாட்டு சம்பவங்கள்போல இன்று நாம் ஒரு அக்கினி ஸ்தம்பத்தையோ, மேக ஸ்தம்பத்தையோ கண்டதில்லை; அவர் சத்தத்தைக் கூடக் கேட்டதில்லை. உலகிலே இயேசு வாழ்ந்த காலத்தில் நாம் இருந்ததில்லை. ஆனாலும், இன்று நமது இருதயம் தேவனை நம்புகிறதே, எப்படி? இதுதான் தேவகிருபை. அவரை விசுவாசிக்கின்ற விசுவாசத்தை அவரே நமது இருதயத்தில் கிருபையாய் கொடுத்திருக்கிறார். இந்த விசுவாசத்திலே நாம் உறுதியாய் நிற்கிறோம் என்றால் அதற்கு முக்கிய காரணம் அவருடைய பரிசுத்த வேதாகமம். அது நமக்குத் தேவனை வெளிப்படுத்துகிறது; அவருடைய வல்லமையை உணர்த்துகிறது. அவருடைய வேதமே நமக்கு ஜீவனாயிருக்கிறது. அது ஒருபோதும் மாறாது. மாறாத வார்த்தையைக் கொண்டிருக்கிற நாம் சூழ்நிலைகள் சாதமாகவோ பாதகமாகவோ எப்படி மாறினாலென்ன, தேவனைவிட்டு அகலுகின்ற சோதனைக்கு மாத்திரம் இடமளிக்காதிருப்போம். நாம் சோதனைக்குட்பட்ட சந்தர்ப்பங்களை நினைத்துப் பார்த்து, இனியும் அது என் வாழ்வில் நேராதபடிக்கு தேவனுடைய வார்த்தையை இறுகப் பற்றிக்கொள்வோமாக. எல்லா நிலைமையிலும் அவரே நம்மோடிருக்கிறவர். ‘என் மகனே, உன் இருதயத்தை எனக்குத் தா; உன் கண்கள் என் வழிகளை நோக்கக்கடவது.” நீதிமொழிகள் 23:26

? இன்றைய சிந்தனைக்கு:

நான் தேவ வார்த்தையை இறுகப் பற்றிக்கொள்கிறேனா?

? அனுதினமும் தேவனுடன்.

?♂️ எமது விலாசம்

Back to the Bible (Sathiyavasanam),
120 A, Dharmapala Mawatte, Colombo 7, Srilanka.
Email: sathiyavasanam@backtothebible.lk
website: Backtothebible.lk  |  www.Sathiyavasanam.lk
Facebook: www.fb.com/sathiyavasanam
Call: 011-4691500 | 011- 4691532

Comments (39)

 1. Reply
 2. Reply

  Arabalarda çıkabilecek olan herhangi bir hasar için çok sayıda araba servisi bulunmaktadır. Bu araba servisleri araba markalarının kendilerine ait olan servisleri olabileceği gibi daha farklı isimli servisler de olabilmektedirler. Örneğin BMW Servisi isimi bir çok araba servisi bulunmaktadır. Bu servisler bayilik olarak açılmaktadırlar. Araba servislerinde arabalar ile ilgili çeşitli işlemler yapılabilmektedir. Bu işlemlerin fiyatları arabadan arabaya ve servisten servise değişebilmektedir. Bazı arabaların parçaları diğer arabalara göre daha pahalı olabilmektedir. Bir araba servisine giderken mutlaka araba ve araba parçaları hakkında iyi bir araştırma yapılması gerekir. Araba servisine gidildiğinde servis ile konuşup fiyat öğrenilmelidir. Mutlaka birkaç servis ile görüşüldükten sonra gidilecek olan araba servisine karar verilmelidir. Aynı araba markasının servisleri içerisinde fiyat değişimi gözlemlenmektedir. Bu sebeple iyi bir araştırma yapılarak araba servisi seçilmelidir. Ayrıca araba servislerin kullanmış olduğu parçaların kalitesine de dikkat edilmelidir. Her zaman en pahalı olan parça en kaliteli parça değildir bu sebeple de kişiler de iyi bir araştırma yapmalıdır.

 3. Reply

  Kombiler son derece fazla arıza vermektedir. Bu durumu engellemek açısından garanti fazla olan bir kombi almanız tavsiye edilmektedir. Bu sayede her sorun yaşadığında garantiye göndererek sorunsuz bir şekilde sorunu halledebilirsiniz. Bir diğer öneri olarakta kombiyi nasıl kullanmanız gerektiğini son derece iyi bilmeniz gerekmektedir. Bu nedenle kombi kurulurken teknik servis ekibinden doğru bilgilendirmemiz gerekmektedir. Bilgilendirmeleri dikkate alarak son derece doğru bir şekilde öğrenmeniz için çok fazla önem arz etmelidir. Bunları göz önünde bulundursak bile konuyu daha az arıza verecektir. Sizden kaynaklı olarak arıza vermeyecektir. Kombi servisi bir arıza oluştuğu taktirde Sancaktepe kombi Servisi olacaktı. kombi servisi hızlı bir şekilde doğru hizmeti size sağlamaktadır. Aynı zamanda direk soruna odaklanmaktadırlar. Kombinin özelliklerini doğru bir şekilde öğrendiğiniz takdirde kombi daha fonksiyonel olarak kullanacaksınız. Aynı zamanda sizden kaynaklı olan sorulara öncesinden olanak sağlamamış olacaksınız. Kombi doğru bir şekilde kullandığınız takdirde oluşacak olan sorunların önüne geçmiş de olacaksınız. Kombinin bütün özelliklerinden faydalanmak için de doğru bir hamle yapmış olacaksınız.

 4. Reply
 5. Reply
 6. Reply

  İnstagram günlük kullanıcıları sosyal medya platformunu günümüzde oldukça fazla kullanmaktadır. Değişen teknoloji ile birçok insan günlük yaşantısını İnstagram sosyal medya platformunda geçirmektedir. İnsanların günlük yaşantıları ile sosyal medya iç içe geçmiş durumdadır. Gün içerisinde milyonlarca insan İnstagram ya da birçok sosyal medya mecralarında vakitlerini geçirmektedir İnstagram üzerinden kullanıcıların takipçi sayısını arttırması ile birçok avantajı hesaplarına çekmektedir. Kullanıcıların sadece fenomen ya da ünlü olmak için değil daha birçok avantajı kullanma şansları elde etmektedirler. Örnek verecek olursak kullanıcıların herhangi bir işletmesinin adına açtığı hesabı fazla takipçi sayısına çıkartarak daha fazla müşteri kitlesini kendilerine çekme şansları doğmaktadır. Kullanıcıların ne kadar fazla takipçi sayısı artar ise müşteri kitlesi bir o kadar artış gösterecektir. İnstagram sosyal medya instagram takipçi atma platformu insanlara sosyal medya mecraları arasında en çok reklam veren platformlardan bir tanesidir. Kullanıcıların bu yüzden fazla takipçisi olması kullanıcılara ek gelir kaynağı sağlama fırsatı vermektedir. Siz de bu ek gelirlerden faydalanarak İnstagram takipçi satın al işlemleri için iletişime geçebilirsiniz.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *