22 மார்ச், 2022 செவ்வாய்

? சத்தியவசனம் – இலங்கை. ??

? இன்றைய தியானத்துக்குரிய வேதபகுதி வேத வாசிப்பு : ஆதி 32:22-32

உன் பெயர் என்ன?

அவர்: உன் பேர் என்ன என்று கேட்டார். அவன் யாக்கோபு என்றான். ஆதியாகமம் 32:27

நாம் யார் என்று நமக்கே சரியாகத் தெரியாததே நமது அடிப்படை பிரச்சனை. எனது பெயர், பெற்றோர், வேலை, அந்தஸ்து, குடும்பப் பெருமை எல்லாம் எனக்குத் தெரியுமே என்று நாம் நினைக்கலாம். உண்மைதான்; ஆனால் இவை யாவும் சரீர சம்மந்தமானதும், உலக வாழ்வுக்கு அடுத்த விடயங்களுமாகும். உண்மையில் நான் யார்? எங்கிருந்து வந்தேன்? இந்த உலகில் என்ன செய்கிறேன்? இந்த வாழ்வின் பின்னர் அடுத்தது என்ன? இக் கேள்விகளை நம்மை நாமே கேட்டிருக்கிறோமா?

ஏசாவின் குதிக்காலைப் பிடித்துக்கொண்டு பிறந்ததிலிருந்து, யாக்கோபு பற்றிய சம்பவங்கள் நாம் அறிந்ததே. இரு தடவை அண்ணனை ஏமாற்றியது, அப்பாவை ஏமாற்றியது, பதான் அராமுக்குச் சென்றது, இரண்டு மனைவிகளைக் கொண்டது, பதினொரு மகன்களையும் ஒரு மகளையும் பெற்றது, மாமனாரால் பத்துமுறை சம்பளம் ஏமாற்றப்பட்டது, யாக்கோபின் மந்தை பெருகியது, மாமனுக்குத் தெரியாமல் தன் குடும்பத்துடனும் சகல சம்பத்துக்களுடனும் கானானுக்குத் திரும்பியது, வழியில் ஏசா வைச் சந்திக்க நேரிட்டது வரை நாமறிவோம். வீட்டைவிட்டு ஓடியபோது சொப்பனத்தில் தரிசனமாகி, “உன்னோடே இருந்து, பாதுகாத்து, திரும்பக் கொண்டுவருமளவும் உன்னைக் கைவிடுவதில்லை” என்று வாக்களித்த கர்த்தர்தாமே, இப்போதும், “உன் இனத்தாரிடத்துக்கு திரும்பிப் போ, நான் உன்னுடனே கூட இருப்பேன்” என்றார். ஆனால், இன்னமும் யாக்கோபின் உள்ளான இருதயம் கர்த்தரில் ஸ்திரப்படவில்லை. ஏசா தன்னைப் பழிதீர்ப்பான் என்ற பயம் இருந்ததால் பல ஒழுங்குகளைச் செய்து, யாப்போக்கு ஆற்றங்கரையில் எல்லாரையும் அக்கரைப்படுத்திவிட்டு தனித்திருந்தான் யாக்கோபு. அப்பொழுது நடந்ததைத்தான் இன்று வாசித்தோம். தனக்காகப் போராட முடியாத நிலைக்குத் தள்ளப்பட்ட யாக்கோபு, தன்னை ஆசீர்வதிக்கும்படிக்கு தன்னுடன் போராடியவரை இறுகப்பற்றிக்கொண்டான். இந்த இடத்திலே கேள்வி எழுகிறது. “உன் பேர் என்ன?” கர்த்தருக்கு அவனுடைய பெயர் தெரியாதா என்ன? இதுவரையும் அவனை அவன் போக்கில் விட்ட கர்த்தர் ஏற்ற நேரத்தில் அவன் தன்னைத் தானே உணருச் செய்கிறார். அவன் தன்னை அறிக்கைபண்ணவேண்டும் என்பதே தேவதிட்டம்! அவனும் நான் யாக்கோபுதான் என்றான். அந்த இடத்திலே கர்த்தர் “இனி நீ எத்தனாகிய யாக்கோபு அல்ல, இஸ்ரவேல்” என்று மறுபெயரிட்டார்.

நம்மை உணர்ந்து, உண்மைநிலையை அறிக்கைபண்ணும்போது, கர்த்தர் நிச்சயம் நமது வாழ்வை மாற்றியமைப்பார். ஏமாற்றுக்காரன் யாக்கோபு, கர்த்தரால் அழைக்கப்பட்ட ஒரு பெரிய இனத்தின் தலைவனானான். எப்பெரிய மாற்றம்! நம்மை நாமே மறைத்து வாழவேண்டிய அவசியமில்லை. கர்த்தர் நம்மை அறிவார். ஆகவே, நமக்குள் மறைந்திருக்கிற யாவையும் இன ;றே அறிக்கைசெய்துவிடுவோமாக.

? இன்றைய சிந்தனைக்கு:

என் உண்மை நிலையை நான் அறிவேனா? அறிந்தும் அதை ஏற்றுக்கொள்ள வெளிக்காட்ட முடியாதிருக்கிறேனா?

? அனுதினமும் தேவனுடன்.

24 thoughts on “22 மார்ச், 2022 செவ்வாய்

 1. Ulta’s AI-powered virtual beauty advisor provides personalized skincare recommendations based on individual results to a questionnaire. Ulta Beauty 9440 Garland Rd Ste 210 Ulta is also looking to keep building on its partnership with Target. Ulta shop-in-shops are currently in 350 Target locations nationwide, and Kimbell said the company is on track to be in up to 450 more over time. … you’ve come to the right place. We’ve researched dozens of Ulta locations to find out the prices for all the services offered in Ulta salons. Ulta salons are known for their high-end vibe paired with affordable pricing. For more on Ulta and other beauty services, see our articles on where to buy Ulta gift cards and when Ulta restocks. In addition to hair care, Ulta salons have a diverse portfolio of beauty services available. No matter what you get done, each beauty service starts with a one-on-one consultation, during which a licensed beauty professional will work out how to best meet your needs.
  http://telent.ussoft.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=19005
  Eco Recycled Waterproof Pu Round Makeup Bag Cosmetic Bags Cute Pouch With Brush Holder Travel Wash Toiletries Bag For Women Wrap Ribbon Center around the middle, taking care to hide the serged edges under. Stitch in place and trim excess. © 2023 Sayn Beauty All Rights Reserved CUSTOMER SERVICE The compact cosmetic bag will organize your beauty essentials neatly in place. There is a Velcro flap to cover the drawstring opening so this cute little round makeup bag doesn’t spill. And this is an easy pattern to sew, especially with the step by step tutorial in this post. It could make a great Christmas or birthday gift to sew for someone. It could also be a good project for someone starting to learn to sew. There are no buttonholes or fasteners to sew in this project, and it’s good practice for sewing curves and precise corners.

 2. “Lanterne’s AI-based software platform strongly improves vehicle demand predictions for micro-mobility operators. This allows them to continuously optimize the distribution of vehicles within a city and therefore increase usage and revenues of fleets. It’s a must-have for micro-mobility operators who want to improve the competitiveness of their core processes. We’re delighted to continue investing in Lanterne and its strong team who are driving the development and commercialization of this impactful solution.” Max ter Horst, Managing Partner Energy, Rockstart. ROCKSTAR CAPITAL DEVELOPMENT GROUP II, LLC (FUND 3) Startups are relatively risky investments, Schreur acknowledges. However, the expected returns sufficiently outweigh the risks. “We expect a number of startups to grow into a ‘normal’ company with a reasonably stable annual turnover and profit. But it’s true that a part of the startups will not survive. Our modelling of the expected returns is based on conservative historical data in terms of their success rate. We concluded that we are sufficiently compensated for the risks we take.”
  http://www.azservicepros.net/Buy-Masks-Niosh-Approved-N95-List.html
  Additionally, MountainStar Health seeks strategic partners in healthcare ventures that combine sustainable solutions with innovation. We partner with talented management teams to build outstanding businesses, whilst delivering exceptional returns for our investors. Bounced Inc. is a fin-tech startup that is redefining virtual and in-person events. Our platform is centred around event ticketing, increasing guest engagement, and creating communities on campus. We are the one-stop-shop for all your social event needs, and we can even handle custom apparel and drink sponsorships through our partners! The Bikeability Trust and Tandem Group Cycles have partnered to provide 425 pedal cycles for… The ideal candidate is ready to hustle, resourceful, deeply analytical, well-networked and not afraid to cold email or hunt down introductions to key experts, founders and investors. This person should have a strong desire to specialize, becoming an expert in the areas of focus.

 3. Быстровозводимые строения – это новейшие строения, которые отличаются повышенной скоростью возведения и мобильностью. Они представляют собой конструкции, заключающиеся из предварительно созданных компонентов или модулей, которые способны быть быстро собраны в месте строительства.
  [url=https://bystrovozvodimye-zdanija.ru/]Быстровозводимые здания под ключ[/url] отличаются гибкостью и адаптируемостью, что позволяет легко менять а также переделывать их в соответствии с нуждами клиента. Это экономически продуктивное а также экологически устойчивое решение, которое в крайние лета заполучило обширное распространение.

 4. Обратитесь в наш сервисный центр по ремонту компьютеров и ноутбуков, ремонт ноутбуков на дому чтобы получить высококачественное обслуживание и быстрое восстановление Вашего технического устройства.

 5. Разрешение на строительство – это правительственный документ, выдающийся властями, который предоставляет право юридически обоснованное разрешение на деятельность на старт строительной деятельности, перестройку, основной реабилитационный ремонт или разные типы строительство объектов. Этот документ необходим для выполнения почти различных строительных и ремонтных операций, и его недостаток может повести к важными правовыми и финансовыми последствиями.
  Зачем же нужно [url=https://xn--73-6kchjy.xn--p1ai/]рнс что это такое в строительстве[/url]?
  Правовая основа и надзор. Разрешение на строительство и модификацию – это способ гарантирования соблюдения законодательства и стандартов в этапе строительства. Лицензия дает гарантии соблюдение законодательства и стандартов.
  Подробнее на [url=https://xn--73-6kchjy.xn--p1ai/]http://www.rns50.ru/[/url]
  В в заключении, разрешение на строительство и реконструкцию объекта представляет собой фундаментальный инструментом, предоставляющим соблюдение норм, собственную безопасность и устойчивое развитие строительной сферы. Оно дополнительно представляет собой обязательное этапом для всех, кто намерен вести строительство или реконструкцию объектов недвижимости, и присутствие помогает укреплению прав и интересов всех сторон, принимающих участие в строительной деятельности.

 6. Разрешение на строительство – это законный документ, предоставляемый властями, который даёт возможность правовое удостоверение позволение на запуск строительства, изменение, основной реабилитационный ремонт или иные виды строительство объектов. Этот запись необходим для воплощения по сути всех строительных и ремонтных действий, и его недостаток может провести к серьезными юридическими и денежными последствиями.
  Зачем же нужно [url=https://xn--73-6kchjy.xn--p1ai/]предоставить разрешение на строительство[/url]?
  Соблюдение правил и контроль. Разрешение на строительство и модификацию – это механизм обеспечивания соблюдения законодательства и стандартов в стадии строительства. Оно предоставляет обеспечение соблюдение законодательства и стандартов.
  Подробнее на [url=https://xn--73-6kchjy.xn--p1ai/]rns50.ru[/url]
  В результате, разрешение на строительство объекта представляет собой важный средством, обеспечивающим законность, соблюдение безопасности и устойчивое развитие строительной сферы. Оно более того представляет собой неотъемлемым этапом для всех, кто собирается заниматься строительством или модернизацией объектов недвижимости, и наличие этого помогает укреплению прав и интересов всех участников, участвующих в строительном процессе.

 7. Быстро возводимые здания: коммерческий результат в каждом блоке!
  В современном обществе, где время равно деньгам, строения быстрого монтажа стали решением, спасающим для коммерческой деятельности. Эти инновационные конструкции включают в себя повышенную прочность, финансовую экономию и быстрый монтаж, что сделало их наилучшим вариантом для различных коммерческих проектов.
  [url=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/]Строительство легковозводимых зданий[/url]
  1. Молниеносное строительство: Секунды – самое ценное в деловой сфере, и скоростроительные конструкции способствуют значительному сокращению сроков возведения. Это особенно востребовано в моменты, когда важно быстро начать вести бизнес и получать доход.
  2. Экономия: За счет оптимизации производства и установки элементов на месте, финансовые издержки на быстровозводимые объекты часто остается меньше, по сравнению с традиционными строительными проектами. Это позволяет сократить затраты и обеспечить более высокий доход с инвестиций.
  Подробнее на [url=https://xn--73-6kchjy.xn--p1ai/]www.scholding.ru[/url]
  В заключение, быстровозводимые здания – это великолепное решение для проектов любого масштаба. Они комбинируют в себе молниеносную установку, экономию средств и долговечность, что сделало их идеальным выбором для предприятий, готовых к мгновенному началу бизнеса и обеспечивать доход. Не упустите шанс на сокращение времени и издержек, лучшие скоростроительные строения для ваших будущих инициатив!

 8. Скоро возводимые здания: бизнес-польза в каждой части!
  В современной реальности, где моменты – финансы, экспресс-конструкции стали реальным спасением для коммерческой деятельности. Эти прогрессивные сооружения сочетают в себе устойчивость, эффективное расходование средств и быстрый монтаж, что делает их наилучшим вариантом для разнообразных предпринимательских инициатив.
  [url=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/]Быстровозводимые каркасные здания[/url]
  1. Высокая скорость возвода: Минуты – важнейший фактор в коммерческой деятельности, и объекты быстрого монтажа позволяют существенно сократить время монтажа. Это особенно востребовано в ситуациях, когда срочно требуется начать бизнес и начать прибыльное ведение бизнеса.
  2. Экономичность: За счет улучшения производственных процедур элементов и сборки на объекте, стоимость быстровозводимых зданий часто остается меньше, по сопоставлению с обыденными строительными проектами. Это позволяет сэкономить средства и добиться более высокой доходности инвестиций.
  Подробнее на [url=https://xn--73-6kchjy.xn--p1ai/]www.scholding.ru[/url]
  В заключение, сооружения быстрого монтажа – это великолепное решение для бизнес-проектов. Они объединяют в себе молниеносную установку, экономичность и высокую прочность, что придает им способность первоклассным вариантом для предприятий, готовых начать прибыльное дело и получать доход. Не упустите возможность сэкономить время и средства, идеальные сооружения быстрого монтажа для вашей будущей задачи!

 9. Sympathectomies are performed to help improve blood supply by promoting vasodilation and or to relieve chronic pain order cialis Others have shown that tumour associated stromal cells contribute to primary tumour growth in vivo via chemokine paracrine signaling 42

 10. [url=https://kupitstraponjdog.vn.ua/]kupitstraponjdog.vn.ua[/url]

  Страпон – це універмаг, що належить свойій конституції. У ньому можуть знайти бажаючі продукти, напої (язык фолианту числі алкогольні), книги, зоотовари, дитячі товари, пышущий здоровьем’эго та вот мажу, прикраси, взуття та одяг, захоплення (спорт, город, чинампас, шале тощо).
  kupitstraponjdog.vn.ua

 11. Наши мануфактуры предлагают вам возможность воплотить в жизнь ваши первостепенные смелые и оригинальные идеи в сегменте внутреннего дизайна. Мы фокусируемся на изготовлении гардины со складками под по индивидуальному заказу, которые не только подчеркивают вашему обители неповторимый лоск, но и подсвечивают вашу индивидуальность.

  Наши [url=https://tulpan-pmr.ru]шторы плиссе на пластиковые окна[/url] – это комбинация роскоши и функциональности. Они сочетают атмосферу, фильтруют люминесценцию и соблюдают вашу приватность. Выберите субстрат, тон и украшение, и мы с с радостью произведем текстильные шторы, которые точно подчеркнут особенность вашего декорирования.

  Не сдерживайтесь обычными решениями. Вместе с нами, вы сможете создать текстильные занавеси, которые будут соответствовать с вашим уникальным вкусом. Доверьтесь нашей фирме, и ваш жилище станет районом, где любой деталь говорит о вашу особенность.
  Подробнее на [url=https://tulpan-pmr.ru]http://sun-interio1.ru[/url].

  Закажите текстильные панно плиссированные у нас, и ваш обитель изменится в рай дизайна и удобства. Обращайтесь к нам, и мы поддержим вам реализовать в жизнь личные мечты о идеальном оформлении.
  Создайте свою собственную повествование интерьера с нашей командой. Откройте мир перспектив с текстильными панно плиссе под заказ!

 12. Наши мастерские предлагают вам возможность воплотить в жизнь ваши самые смелые и художественные идеи в сфере внутреннего дизайна. Мы специализируемся на производстве портьер со складками под индивидуальный заказ, которые не только делают вашему жилищу неповторимый образ, но и подсвечивают вашу особенность.

  Наши [url=https://tulpan-pmr.ru]жалюзи плиссе в москве[/url] – это комбинация изысканности и употребительности. Они формируют поилку, преобразовывают освещение и соблюдают вашу приватность. Выберите материал, оттенок и отделка, и мы с с радостью произведем текстильные панно, которые прямо выделат характер вашего интерьера.

  Не ограничивайтесь стандартными решениями. Вместе с нами, вы будете способны сформировать шторы, которые будут сочетаться с вашим уникальным вкусом. Доверьтесь нам, и ваш дом станет помещением, где всякий часть говорит о вашу личность.
  Подробнее на [url=https://tulpan-pmr.ru]сайте sun-interio1.ru[/url].

  Закажите шторы плиссированные у нас, и ваш жилище преобразится в оазис стиля и комфорта. Обращайтесь к нам, и мы содействуем вам воплотить в жизнь свои грезы о идеальном внутреннем дизайне.
  Создайте свою собственную личную рассказ оформления с нами. Откройте мир перспектив с текстильными шторами плиссированными под заказ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Solverwp- WordPress Theme and Plugin