📖 சத்தியவசனம் – இலங்கை. 🇱🇰

📙 இன்றைய தியானத்துக்குரிய வேதபகுதி வேத வாசிப்பு : லூக்கா 17:11-19

நன்றியறிதல்

அவருடைய பாதத்தருகே முகங்குப்புற விழுந்து, அவருக்கு ஸ்தோத்திரஞ் செலுத்தினான். அவன் சமாரியனாயிருந்தான். லூக்கா 17:16

தேவனுடைய செய்தி:

தேவன் மீதுள்ள உன் விசுவாசம் உன்னை இரட்சித்தது.

தியானம்:

இயேசுவிடம், “ஐயரே, எங்களுக்கு இரங்கும்” என்று சத்தமிட்ட பத்துக் குஷ்டரோகிகள் வழியில் குணமடைந்தார்கள். அதில் சுகம் பெற்ற ஒருவன் இயேசுவிடம் மீண்டும் வந்து, உரத்த குரலில் தேவனுக்கு நன்றியைத் தெரிவித்தான். சுகம்பெற்ற மற்ற ஒன்பது பேர் திரும்பி வராதநிலையில், இந்த சமாரியன் மாத்திரம் தேவனை மகிமைப்படுத்தினான்.

விசுவாசிக்க வேண்டிய சத்தியம்:

உரத்த சத்தத்தோடே தேவனை மகிமைப்படுத்தி, இயேசுவின் பாதத்தருகே முகங்குப்புற விழுந்து, அவருக்கு ஸ்தோத்திரஞ் செலுத்திய சமாரியனைப் போல நாமும் இயேசுவுக்கு நன்றியுள்ளவர்களாக இருக்கவேண்டும்.

பிரயோகப்படுத்தல் :

குஷ்டரோகிகள் கிராமத்தின் வெளியே நின்று உதவிகேட்டது ஏன்? ஏன் இயேசு அவர்களை ஆசாரியரிடம் காண்பிக்கும்படி கூறினார்?

தான் ஆரோக்கியமானதைக் கண்டு, திரும்பிவந்து, உரத்த சத்தத்தோடே தேவனை மகிமைப்படுத்தியவன் யார்? எப்படி மகிமைப்படுத்தினான்?

 வசனம் 16ன்படி, சுகம்பெற்ற சமாரியன், யாருடைய பாதத்தருகே முகங்குப் புற விழுந்து, ஸ்தோத்திரஞ் செலுத்தினான்? அவர் எப்படிப்பட்டவர்?

இன்று பிறர் எனக்குச் செய்கின்ற உதவிகளுக்கு நான் நன்றியறிதல் உள்ளவனாக இருக்கின்றேனா? முதலில் ஆண்டவரை எனது வாழ்வில் நான் மகிமைப்படுத்துகின்றேனா?

எனது சிந்தனை:

📘 அனுதினமும் தேவனுடன்.

Comments (19)

 1. Reply
 2. Reply

  I want to make a withdrawal piroxicam precio farmacias del ahorro At the top of the defaced site the words “Google Owned” were written, underneath which the hackers’ message appeared: “uncle google we say hi from palestine to remember you that the country in google map not called israel. its called Palestine .. # Question: what would happens if we changed the country title of Isreal [sic] to Palestine in google maps !!! it would be revolution So listen to rihanna and be cool :P”

 3. Reply

  How much is a Second Class stamp? mirtazapine orodispersible v tablets Since becoming president in 1986 Yoweri Museveni has introduced democratic reforms at a steady pace and been credited with substantially improving human rights, notably by reducing abuses by the army and the police.

 4. Reply

  On another call acne medication adapalene I was the team's road captain, which meant it was my job to make the call on tactics during the race – unlike in Grand Tours like the Tour de France, riders did not have radios to speak to the team cars and follow orders from the coaches.

 5. Reply

  Recorded Delivery ivermectina pasteur fp 20 cpr LONDON, Aug 2 (Reuters) – William Hill said itsexpansion into Australia would pay off after results on Fridayhighlighted weak points in the new business and helped to sendshares in the British bookmaker into retreat from record highs.

 6. Reply

  Whereabouts in are you from? diltiazem creme aambeien “This correction we’ve seen over the last week or so… wasnot unexpected. And depending upon how ugly the continuingresolution of the debt ceiling is in Washington over the courseof the next several weeks, the market could continue to driftlower,” said Phil Orlando, chief equity market strategist atFederated Investors in New York.

 7. Reply
 8. Reply
 9. Reply
 10. Reply

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *