2023 ஜனவரி 2 திங்கள்

? சத்தியவசனம் – இலங்கை. ??

? இன்றைய தியானத்துக்குரிய வேதபகுதி வேத வாசிப்பு :2நாளா 32:1-23

நம்மோடிருப்பவர்

அவனோடிருக்கிறது மாம்ச புயம், நமக்குத் துணைநின்று நம்முடைய யுத்தங்களை நடத்த நம்மோடிருக்கிறவர் நம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தர்தானே. 2நாளா.32:8

சிலர் எதிர்காலம் எப்படியிருக்கும் என அறிந்துகொண்டு, அதில் தமது நம்பிக்கையை வைப்பார்கள். இன்னொரு சாரார் தங்களுக்குத் தேவையான அனைத்தையும் சேர்த்து வைத்துக்கொண்டு, அதில் தமது நம்பிக்கை வைப்பார்கள். மற்றவர்களுக்கு உதவி செய்து அதனால் புண்ணியங்களைச் சேர்த்து வைத்தால் எதிர்காலம் நன்றாக இருக்கும் என்று நம்புவோரும் உண்டு. இப்படியாக ஒவ்வொருவரும் தங்கள் நம்பிக்கையை வித்தியாசமான காரியங்களில் வைத்திருப்பார்கள்.

ஆனால் இங்கே எசேக்கியா ராஜாவின் நம்பிக்கையோ தேவனாகிய கர்த்தர்மேல் மாத்திரமே இருந்தது. சனகெரிப் வந்து எருசலேமின்மேல் யுத்தம்பண்ண யோசனை கொண்டிருப்பதை அறிந்த எசேக்கியா, தன்னால் ஆன அனைத்து ஆயத்தங்களையும் செய்கிறான். தன்னோடிருந்தவர்களைத் திடப்படுத்துகிறான். நீங்கள் திடன்கொண்டு தைரியமாய் இருங்கள். “அவர்களோடிருக்கிறவர்களைப் பார்க்கிலும் எம்மோடு இருப்ப வர்கள் அதிகம்” என்கிறான். அதுமட்டுமல்லாமல், “அவனோடிருக்கிறது மாம்ச புயம், ஆனால் நமக்குத் துணைநின்று நம்முடைய யுத்தங்களை நடத்த நம்மோடிருக்கிறவர் நம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தர்தானே” என்கிறான். யுத்தத்திற்குத் தன்னால் ஆன எல்லாவற்றையும் செய்த எசேக்கியாவின் நம்பிக்கை அவனது பெலத்திலல்ல, தேவனாகிய கர்த்தரின் மேலேயே இருந்தது. இதுபோலவேதான் நாமும் இருக்கவேண்டும். எந்தவொரு காரியத்துக்கும் நம்மால் செய்யக்கூடியவற்றைச் செய்துவிட்டு, பின்னர் மிகுதியைக் கர்த்தர் பார்த்துக்கொள்வார் என்று சொல்லி அமர்ந்திருக்க வேண்டும். இன்று அநேகர் தம்மால் செய்யமுடியாத ஒரு காரியத்தைப்பற்றி மீண்டும், மீண்டும் யோசித்து அதனால் மனவிரக்திக்குள் தள்ளப்பட்டுப் போவதுண்டு. இன்னும் சிலர் எதையுமே தாங்கள் செய்யாமல், கர்த்தரே எல்;லாவற்றையும் பார்த்துக்கொள் வார் என்று சொல்லி சோம்பேறிகளாய் தங்கள் காலத்தை ஓட்டுவதுண்டு. இவை இரண்டுமே கூடாது. தேவன் எமக்கு ஞானத்தைத் தந்திருக்கிறார். அதைப் பாவித்து நாம் செய்யவேண்டிய பங்கைச் செய்துவிட்டு, அனைத்தையும் தேவனது கரத்தில் ஒப்புக்கொடுக்கும்போது அவரே மிகுதியைப் பார்த்துக்கொள்வார். நாம் தேவன் மீது நம்பிக்கையாய் இருப்பதே எமது பங்கு.

தேவன் நம்மோடிருக்கிறார் என்றதான நம்பிக்கை நமக்குள் உண்டா? நாம் எந்தச் சூழ்நிலைக்கூடாகக் கடந்துசென்றாலும், எப்படிப்பட்டதான காரியத்தை எதிர்நோக்கினாலும், அவற்றின் மத்தியிலும் தேவன் நம்மோடிருக்கிறார் என்றதான நம்பிக்கை இருக்குமானால் நாம் எதற்கும் அஞ்சவேண்டியதில்லை. சேனைகளின் கர்த்தர் நம்மோடிருக்கிறார்; யாக்கோபின் தேவன் நமக்கு உயர்ந்த அடைக்கலமானவர். சங்கீதம் 6:7

? இன்றைய சிந்தனைக்கு:  

உமது வாழ்வின் எல்லாப் பக்கங்களிலும் தேவனுக்கு முதலிடம் உண்டா?

? அனுதினமும் தேவனுடன்.

1,103 thoughts on “2023 ஜனவரி 2 திங்கள்

 1. GAS SLOT Adalah, situs judi slot online terpercaya no.1 di Indonesia saat ini yang menawarkan beragam pilihan permainan slot online yang tentunya dapat kalian mainkan serta menangkan dengan mudah setiap hari. Sebagai agen judi slot resmi, kami merupakan bagian dari server slot777 yang sudah terkenal sebagai provider terbaik yang mudah memberikan hadiah jackpot maxwin kemenangan besar di Indonesia saat ini. GAS SLOT sudah menjadi pilihan yang tepat untuk Anda yang memang sedang kebingungan mencari situs judi slot yang terbukti membayar setiap kemenangan dari membernya. Dengan segudang permainan judi slot 777 online yang lengkap dan banyak pilihan slot dengan lisensi resmi inilah yang menjadikan kami sebagai agen judi slot terpercaya dan dapat kalian andalkan

 2. Hello!
  Using unique recently developed by our IT engineers software, as well as advanced search engine strategies, we can create backlinks from trusted forums, sites, blogs, social bookmarks and networks, wiki and so on to your website. As a result, our backlinks are coming naturally from relevant and authoritative webpages where the link is followed with a descriptive anchor and are placed contextually within the editorial content. This is arguably the shortest way to propel you into Google’s Top 10.

  According to our 17 year experience, using our SEO methods and strategies, average advance period in TOP-10 search engines is about 3-6 months (high-frequency queries), and with the integrated promotion of the site it will be in the top 10 search engines (some requests) within 2-3 weeks.

  So, let’s increase a thousand times the number of high PR backlinks from trusted Internet resources to propel you into Google’s Top 10 and monetize your site together!

  A free Backlinks Report for your website is available on request. Just provide us with the following information below about your website, let us work on your project 2-3 days for free, and send you the Report. All the high PR backlinks to your site gained during this trial period will remain yours anyway.
  1. Full website URL:
  2. Website name:
  3. Keywords (if no, we will choose ourselves):
  4. Target category (if no, we will choose ourselves):
  5. Small description of your services/goods (up to 250 words):
  6. Full description of your services/goods (250-500 words):
  7. Contact phone and email:
  8. Twitter URL (if any):
  9. Profile Image (if any):

  Voldemar K.
  Telegram – @Voldemar_2022;
  WhatsApp +98 903 5688147