? சத்தியவசனம் – இலங்கை. ?? 

? இன்றைய தியானத்துக்குரிய வேதபகுதி: ஆதியாகமம் 3:1-8

முதற்பெண்மணி ஏவாள்

ஆதாம் தன் மனைவிக்கு ஏவாள் என்று பேரிட்டான். ஏனெனில், அவள் ஜீவனுள்ளோருக்கெல்லாம் தாயானவள். ஆதியாகமம் 3:20

வேதாகம சரித்திரத்திலும், உலக வரலாற்றிலும் முதல் பெண் ஏவாளே. ‘ஜீவன்” என்ற அர்த்தங்கொள்ளும் இப்பெயர், ஜீவனுள்ளோருக்கெல்லாம் தாயாகிய அவளுக்குப் பொருத்தமானதுதான். தேசத்தின் முதற்பெண்மணி மதிப்பிற்குரியவளாகக் கருதப்படுவது உலக வழக்கு. ஆனால், ஏவாளை நினைக்கும்போதெல்லாம், ஏதேனும், அதின் தோட்டமும், தோட்டத்தி ன் நடுவிலிருந்த விருட்சங்களும், தவிர்க்கப்பட்ட விருட்சத்தின் கனியும், அவள் வஞ்சிக்கப்பட்டதுமே ஞாபகத்திற்கு வருகிறது. இவை யாவும் உண்மை தான். அவளது கீழ்ப்படியாமைக்கு முன்னர், நடந்த சில காரியங்களை கவனிப்போம்.

தோட்டத்திற்குள் வந்த சர்ப்பம் ஸ்திரீயுடன் பேசியது. அங்கே நடந்த சம்பாஷணையிலே இரு விடயங்களை நாம் கவனிக்கவேண்டும். ஒன்று, இந்த சம்பாஷணையில் ஆதாம் பங்கெடுக்காததால், ஏவாள் தனித்திருந்த வேளையாகப் பார்த்து தந்திரமாக சாத்தான் அங்கே வந்தானா? வந்தவன் தந்திரமாக பேச்சை ஆரம்பிக்க, இவள் பதிலளிக்க, அவன் திரும்ப ஆலோசனைக்கூற, இவள் தேவனையும் அவரது கட்டளையையும் மறந்து அவனது பேச்சுக்குச் செவிகொடுக்க, இவ்வளவும் நடந்துமுடியும்வரை புருஷனாகிய ஆதாமை அந்த இடத்திலே காணமுடியவில்லை. இரண்டாவது, இதுவரை தேவ சத்தமும், ஆதாமின் சத்தமும் மாத்திரம் கேட்ட ஏவாள், இப்போது ஒரு மூன்றாம் சத்தத்திற்குச் செவிகொடுக்கிறாள். தேவன் இவர்களுக்குத் கூறியதைத் தயக்கமின்றி சர்ப்பத்திற்கு அறிவிக்கிறாள். ஏன் இந்தத் தேவையற்ற சம்பாஷணை? இந்த சம்பாஷணைதான் விழுகைக்கு வித்திட்டது. இந்தச் செயலானது மனுஷவர்க்கத்தையே பாவத்தில் தள்ளி விட்டது. விழுத்துவதற்கு ஏவாளே உகந்தவள் என்பதை அறிந்திருந்த சாத்தான் தருணம் பார்த்துச் செயற்பட்டானா? அப்படியே, ‘அவளும் வஞ்சிக்கப்பட்டு மீறுதலுக்குட்பட்டாள்” (1தீமோ.2:14). மனிதன் தனிமையாயிருக்கக்கூடாது என்று கண்டவரே தேவன்தான். அவர் தாமே மனிதனுக்கு ஏற்ற துணையைக் கொடுத்தவர். அப்படியிருக்க, தனிமை என்பது தவிர்க்கப்படவேண்டியது கட்டாயம். ஆனால் இன்று மனிதன், மனிதனைத் தனிமைப்படுத்தலாம். ஆனால், ஆணோ பெண்ணோ, எந்த நேரமும் தேவ பிரசன்னத்தில் நிறைந்திருக்கக் கற்றுக்கொண்டுவிட்டால் நம்மைத் தனிமை நெருங்கவேமுடியாது.

தனித்திருக்கும்போது சாத்தான் வஞ்சகமாக நம்மை அணுகுவான். அடுத்தது, மரணமும்  ஜீவனும் நாவின் அதிகாரத்திலிருக்கும் (நீதி.18:21). ‘தன் வாயைக் காக்கிறவன் தன் பிராணனைக் காக்கிறான். தன் உதடுகளை விரிவாய்த் திறக்கிறவனோ கலக்கமடைவான்” (நீதி.13:3). அன்று ஏவாள், அந்நியனுடன் எனக்கென்ன பேச்சு என்று தன் நாவை அடக்கியிருந்தால் சரித்திரம் மாறியிருக்குமோ! நாம் யாரிடம் பேசுகிறோம், என்ன பேசுகிறோம் என்பதில் அவதானம் வேண்டும்.

? இன்றைய சிந்தனைக்கு:  

தேவையற்ற நபர்களுடன் தேவையற்ற காரியங்கள் பேசி பிரச்சனைக்குள்ளான தருணங்கள் உண்டா? எந்நேரமும் தேவனின் பிரசன்னத்தில் நிறைந்திருக்கிற கிருபையை நாடுவோமா!

?️ எமது விலாசம்
Back to the Bible (Sathiyavasanam),
120 A, Dharmapala Mawatte, Colombo 7, Srilanka.
Email: sathiyavasanam@backtothebible.lk
website: Backtothebible.lk  |  www.Sathiyavasanam.lk
Facebook: www.fb.com/sathiyavasanam
Call: 011-4691500 | 011- 4691532

Comments (28)

 1. Reply
 2. Reply

  Araç servisleri çok geniş bir yelpazeye sahiptir. Araba markalarının kendi servisleri olabileceği gibi arabalar için özel servisler de bulunmaktadır. Özellikle de pahalı bir araba markası kullanan kişiler sıkça arabalarını servislere götürüp kontrol ettirmektedirler. Bu kişiler genel araba muayenesi dışında da arabalarını sıkça servise götürürler. Özel servisler genel araba markalarının servislerine göre daha pahalı olabilmektedirler. Fakat müşteriler genel olarak özel servisleri tercih etmektedirler. Müşterilerin düşüncelerine göre özel araba servisleri genel araba markalarına ait olan servislere göre daha özenli ve titiz iş yapmaktadırlar. Bu sebep ile de özel araba servisleri daha çok tercih edilmektedir. Çoğunlukla da pahalı araba markalarının kullanıcıları arabalarını özel servislerde kontrol ettirmektedirler. Özel BMW Servisi BMW kullanıcıları tarafından genel BMW araba servisleri yerine çokça tercih edilir. Genel BMW servislerine göre de özel BMW servisleri daha pahalı olabilmektedir. Fakat BMW kullanıcıları araba için yapılan her bir işlemde titiz olunmasını daha çok önem vermektedir. Bu yüzden özel BMW servisleri tercih edilmektedir.

 3. Reply

  Kombilerin arıza vermesi gerçekten sorun olan bir durum. Bu nedenle kombi alırken daha uzun soluklu ve daha çok garantisi olan kombilere yönelmeliyiz. Aynı zamanda daha az arıza veren kombiler kesinlikle hayatı kolaylaştıran ürünlerdir. Çünkü kışın ortasında kombiniz bozulduğu takdirde gerçekten fazla sorun yaşıyor oluyorsunuz. Bu nedenle alacağınız kombiye gerçekten dikkat etmeniz gerekmektedir. Aynı zamanda kombi arıza olduğu taktirde kombi teknik servis başvurmanız servis ve kombi için daha sağlıklı olacaktır. Bu nedenle bir teknik servisle çalışmanız ve kombinizi sorunları hakkında kombi teknik servisinden bilgi almanız gerekmektedir. İlk baştaki kurulum aşamasında da teknik ve profesyonel bir bilgilendirme sizin için daha sağlıklı olacaktır. Bilgilendirme sayesinde konuyu nasıl kullanacağınızı ve bütün fonksiyonlarını rahatlıkla öğreneceksiniz. Buda kombiyi daha güzel kullanmanızı ve bütün özelliklerine falanmanızı sağlayacaktır. Ama nasıl kullandığını bildiğinizden dolayı sizden kaynaklı olarak bir arıza oluşmayacaktır. Kombiyi nasıl kullanmanız gerektiğini bildiğiniz zaman daha uzun soluklu olarak kombi kullanmanıza katkı sağlayacaktır. Tüm bu nedenlerden dolayı teknik servisle çalışmanız daha sağlıklı olacaktır.

 4. Reply

  Excel’i en ince ayrıntısına kadar öğreneceksiniz. Tüm işlemleri kolaylıkla yapacaksınız. Excel eğitimi özgeçmişinizde parlayacak ve öne çıkacaktır. İşinizde yaptığınız Excel işlemleri ile fark yaratacaksınız. Peki ne bekliyorsun? Eğitim sayfasını açıyorsunuz. Akıllı çubuk size rehberlik edecek.

 5. Reply

  Kombiler son derece fazla arıza vermektedir. Bu durumu engellemek açısından garanti fazla olan bir kombi almanız tavsiye edilmektedir. Bu sayede her sorun yaşadığında garantiye göndererek sorunsuz bir şekilde sorunu halledebilirsiniz. Bir diğer öneri olarakta kombiyi nasıl kullanmanız gerektiğini son derece iyi bilmeniz gerekmektedir. Bu nedenle kombi kurulurken teknik servis ekibinden doğru bilgilendirmemiz gerekmektedir. Bilgilendirmeleri dikkate alarak son derece doğru bir şekilde öğrenmeniz için çok fazla önem arz etmelidir. Bunları göz önünde bulundursak bile konuyu daha az arıza verecektir. Sizden kaynaklı olarak arıza vermeyecektir. Kombi servisi bir arıza oluştuğu taktirde Sancaktepe kombi Servisi olacaktı. kombi servisi hızlı bir şekilde doğru hizmeti size sağlamaktadır. Aynı zamanda direk soruna odaklanmaktadırlar. Kombinin özelliklerini doğru bir şekilde öğrendiğiniz takdirde kombi daha fonksiyonel olarak kullanacaksınız. Aynı zamanda sizden kaynaklı olan sorulara öncesinden olanak sağlamamış olacaksınız. Kombi doğru bir şekilde kullandığınız takdirde oluşacak olan sorunların önüne geçmiş de olacaksınız. Kombinin bütün özelliklerinden faydalanmak için de doğru bir hamle yapmış olacaksınız.

 6. Reply
 7. Reply

  Takipçi Al sende sosyal medya fenomeni olmaya biraz daha yaklaş! BeğeniTakipEvim instagram takipçi satın al, twitter takipçi satın al, youtube abone satın al ve bir çok hizmeti yıllardır size kesintisiz sağlamaktadır. Takipçi paketleri arasında en çok tercih edilenler arasındadır. Özellikle Instagram, dünya çapında en çok kullanılan uygulamadır. Devlet adamları, ünlüler ve pek çok sanatçı Instagram hesabına sahiptir. Influencer olmak için en iyi başlangıç bir Instagram hesabı açmaktır. Instagram hesabı kişinin ilgi alanına göre teknoloji, moda, sanat, tarih, blog, kişisel bakım, kişisel gelişim, makyaj ve diğer tarzlarda olabilir. Gönderiler de bu doğrultuda ayarlanmalı ve temaya uygun paylaşımlar yapılmalıdır. Bu sayede aynı ilgi alanına sahip kişiler, hesabı daha çabuk keşfedebilirler. Beğeni Al Beğeni Al ve beğeni satın alınan hesapların aktif olması ve takipçilerle iletişime geçmesi de oldukça önemlidir. Paylaşılan gönderilerin altına aynı ilgi alanına sahip kişilerce yapılan yorumlar gerekirse cevaplanmalı veya beğeni ile etkileşim almalıdır. Bu sayede kullanıcılar kendilerini daha samimi bir ortamda bulurlar. Paylaşılan gönderilerin kalitesi, ışıklandırması ve çekim tekniği, beğeni toplamak ve dikkat çekmek için önemli kriterlerden yalnızca biridir. Hesabın içeriğiyle alakalı gönderiler paylaşmak her zaman en iyi yoldur. Instagram Ucuz Takipçi Satın Al hizmetleri sayesinde fazla masraf yapmadan kolayca takipçi sahibi olabilmek mümkündür. En ucuz takipçi paketleri bot takipçilerden oluşan paketlerdir. Bu takipçiler satın alım yaptıktan sonra ilgili hesaba gönderilirler. Kolay yoldan fenomen olmanın en iyi yolu olan ucuz takipçi paketleri sayesinde Instagram’da takipçi sayısı arttırılabilmektedir. Ancak bu takipçiler bot oldukları için gönderilere beğeni ve izlenme gibi etkileşim bırakmazlar. Burada devreye beğeni paketleri girmektedir. Beğeni paketleri ve takipçi paketleri aynı anda kullanıldığında ortaya çok daha başarılı bir sonuç çıkmaktadır. Hem hesabın doğal takipçiye sahip olduğu izlenimi güçlenir hem de hesabın sahibine dair herhangi bir soru işareti oluşmaz.

 8. Reply

  Kepenk Bakımı belirli bir süre içerisinde kepenk sistemleri içerisinde yoğun miktarda toz ve kir birikir. Bu biriken toz ve kirler zamanla çamurlaşır. Bu çamurlaşma durumu da kullanılan sistemin arızalanması durumu üstünde rol oynar. Eğer ki kepenkleriniz için doğru bakım uygulamalarını ve bakımlarını düzenli şekilde uygularsanız kepenklerinizin ömrü fazlasıyla uzar. Kepenkler sık arızalanabilen sistemlerdir. Doğru insanların yardımı ve doğru bilgilendirmelerimiz sayesinde kepenklerinizin kullanım ömrünü rahatlıkla uzatabilirsiniz.

 9. Reply

  Maybe you have regarded including much more movies for your blog site posts to help keep the readers additional entertained? I indicate I just study via all the page of yours and it was somewhat superior but due to the fact Im a good deal more of a visible learner,I identified that to become much more valuable nicely let me understand how it turns out! I fancy what you guys are at all times up also. This sort of intelligent perform and reporting! Continue to keep up the brilliant operates guys Ive additional you guys to my blogroll. It is a impressive posting thanks for sharing this helpful information and facts.. Ill explore your weblog repeatedly for some most up-to-date publish.

 10. Reply
 11. Reply

  İşimDüştü.Com Nasıl Ortaya Çıktı?: Kurucu ortaklar şu şekilde aktarıyor ; “ 2014 yılının Adana sıcaklarının yeni başladığı dönemde birlikte dijital pazarlama ve yazılım hizmeti verdiğimiz ofiste yeni aldığımız klimanın montajı için servislerin birbirinden çok farklı ücretler istediklerini ve bazılarının anormal ücretler talep ettiklerini konuşuyorduk. Bu sırada klima montajcısı nasıl kolay bir şekilde buluruz ve bu fiyat farkını nasıl en aza indirebilir diye düşündük. Yazılım ve dijital pazarlama becerimiz olduğu için insanların klimacılara kolayca ulaşıp en uygun ve en kaliteli klimacıdan hizmet almasını sağlayacak bir site düşündük.

 12. Reply

  Haberciliğin pek çok erişim alanı vardır. Bu erişim alanları sayesinde haber yapılabilmektedir. Haberlere ulaşım sağlanabilecek de çok sayıda ulaşım yöntemi vardır. Bu yöntemlerden en çok kullanılanı internet haberciliğidir. İnternet haberciliğinde her türden habere ulaşım sağlayabilmek mümkündür. Konu sınırlılığı bulunmamaktadır. Akla gelebilecek her türlü konu hakkında habere internet üzerinden erişim sağlanabilmektedir. Üstelik bu erişim oldukça basit ve hızlı bir şekilde gerçekleşmektedir. Herhangi bir ücreti de bulunmamaktadır. Bu haber sitelerinde üyelik sistemi de bulunmaktadır. Site üyelerine her bir yeni haber için bir bildirim gönderilmektedir. Böylece haber sitesine üye olan kişiler en yeni haberlerden anında haberdar olabilmektedirler. Bu da güncellik açısından oldukça önemli bir durumdur. Bu üyelikleri genel olarak haber sitelerinde çok zaman geçiren kişiler tercih etmektedirler. İnternet haberciliğinin neredeyse hiçbir zararı bulunmamaktadır. Sadece zarar sayılabilecek tek şey göz yorgunluğudur. Dijital ekranlara fazla bakınca gözde oluşan yorgunluk haber sitelerinde fazla durunca da gerçekleşebilmektedir. Bu olumsuz durum için dinlendirici gözlükler önerilmektedir. Dinlendirici gözlükleri alabilmek için de mutlaka bir göz doktoruna gidilmelidir. Güzel bir şekilde doktorda muayene olduktan sonra verilen gözlükler alınmalı ve telefon, tablet ya da bilgisayar kullanırken mutlaka bu gözlükler kullanılmalıdır. İnternetin sınırsız dünyasına kapılan insanlar için bu dinlendirici gözlükler mutlaka alınmalıdır. İnternetteki haber sitelerinde sadece ülke içerisinde değil ülke dışındaki haberlere de erişim sağlanabilmektedir. Ancak insanlar genel olarak ülke haberlerine dikkat etmektedir. Antalya Haberleri</a , İstanbul haberleri, Kocaeli haberleri, Şanlıurfa haberleri gibi il il araştırılarak her il hakkında haber sahibi olunabilmektedir. Bu durum ilçeler için de geçerli olabilmektedir. İnternetteki ulaşılabilecek haberlerin ciddi anlamda hiçbir sınırı yoktur. Öğrenilmek istenen haber hakkında anında bilgi alınabilmektedir.

 13. Reply

  Computer Games can be characterized as one of the most common uses of technology in the field of entertainment. With computer games and computer technology triggering each other, an incredible momentum has emerged in both areas. As computer technology developed, better games were produced, and computer technology was developed to meet the needs of these games. Although computer games turn computers into something else, they are essentially computer software such as office applications, industrial applications, database applications. Today, computer games have become an industry like cinema. Game budgets began to be expressed in millions of dollars. Photorealism is getting closer with every step, and online games played by more than one person at the same time have become widespread. Today, the most important development in electronic games is online games. Virtual environments, where tens of thousands of players meet at the same time, are sometimes the scene of struggles for the development of the managed character, and sometimes host the deadly fights of groups formed by terrorists and security forces.

 14. Reply

  Sanal ortam içerisinde popüler olmak, birçok kişinin hayallerini süslemekte olan bir kavram olarak söylenebilir. Ne kadar çok takip edilmek ve beğenilme durumları olursa, insanlar bunun daha fazlasını talep ederek fenomen olmak ister. Bu denli popüler olarak yer alan bir platform içerisinde, popüler olmak herkesin hayallerini süslemektedir. Bu nedenle insanlar İnstagram Beğeni satın al faydalarını merak etmekte ve bu alanda çeşitli araştırmalar yapmaktadır. Birçok bireysel ya da kurumsal olarak çalışmakta olan kişiler, istedikleri takipçi kitlelerine erişmek adına çeşitli araştırmalar yaparak çeşitli firmalara başvurarak yardım almaktadır. Beğeni satın al işlemleri, platformlar üzerinden alınırken bazı hususlara dikkat edilmesi gerekilmektedir. Çünkü bazı beğeni işlemleri sunmakta olan platformlar içerisinde, sahte ve bot içerikli olan hesaplar üzerinden beğeni sağlanmaktadır. Bu işlemler de instagram hesaplarınıza fayda değil birçok zararı sağlayabilir. Tüm bu sebeplerden ötürü aldığınız işlemlerin kaliteli bir şekilde sağlanmakta olmasına dikkat etmelisiniz. Siz de beğeni satın alma hizmetleri ile alakalı en kaliteli hizmetler adına bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *