? சத்தியவசனம் – இலங்கை. ??

? இன்றைய தியானத்துக்குரிய வேதபகுதி: எபி 11:33-40

ஓடுவோமாக…..

…திரளான சாட்சிகள் நம்மைச் சூழ்ந்து கொண்டிருக்க, …இயேசுவை நோக்கி, நமக்கு நியமித்திருக்கிற ஓட்டத்தில் பொறுமையோடே ஓடக்கடவோம். எபிரெயர் 12:1

ஒரு பிரயாணத்தைத் தொடங்குமுன், நமக்கு ஒரு இலக்கு வேண்டும். நாம் எங்கே போகிறோம் என்ற நிச்சயம் வேண்டும். அப்படி இல்லாவிட்டால் நாம் அலைந்துதிரிய வேண்டியிருக்கும். அத்தோடு, சரியான இலக்கு இல்லாவிட்டால், நாம் சேரவேண்டிய இடத்தைப் போய்ச் சேரமாட்டோம். இது ஒருபுறமிருக்க, மறுபக்கத்தில், ஒரு பிரயாணத்தை நாம் இலக்குடன் தொடங்கும்போது எப்படியாவது அவ்விடத்தைச் சேரவேண்டும் என்ற வாஞ்சை நமக்குள் ஏற்படும். அப்பொழுது அந்த வழியில் என்ன தடைகள் ஏற்பட்டாலும், பொறுமையோடு யாவற்றையும் சகித்துக்கொண்டு நாம் போகவேண்டிய இடத்தைப் போய்ச்சேருவோம் அல்லவா!

எந்தவொரு மனிதனும் ஒரு நூதனமான வாழ்வை வாழுவதில்லை. நமக்கு மட்டும்தான் கஷ்டம்; அல்லது நான் ஒருவன்தான் இக்கடின பாதையில் செல்லுகிறேன் என்று எவருமே சொல்லமுடியாது. நமக்கு முன் எத்தனையோ மக்கள் வாழ்ந்து, போராடி, ஜெயம்பெற்ற வாழ்வின் பாதையில்தான், நாமும் சென்று கொண்டிருக்கிறோம். அவர்களுடைய விசுவாச வாழ்வு, தேவனுடன் சேர்ந்து அவர்கள் பெற்ற வெற்றிகள் யாவும் நம்மை ஊக்குவித்துக்கொண்டே இருக்கின்றன. நாம் ஒருபோதும் தனியே போராடுவதில்லை; நாம் இன்று முகம்கொடுக்கும் பிரச்சனைகளோடு போராடுகின்ற முதல் மனிதன் நாம் அல்ல. நமக்கு முன்னே பொறுமையோடு ஓடி வெற்றி பெற்ற அநேக வேதாகம  விசுவாச வீரர்கள் நமக்கு சாட்சியாக இருக்கிறார்கள். அப்படியிருந்தும் அவர்கள் கிறிஸ்து அருளிய மீட்பைக் கண்டதில்லை. ஆனால் இன்று நாம் அந்த விசேஷித்த நன்மையைப் பெற்றிருக்கிறோம். இது நாம் பெற்ற பெரிய பாக்கியம்! அப்படியிருக்க, ஏன் நாம் இலக்குத் தெரியாமல் தடுமாறவேண்டும்? நமது ஒரே இலக்கு, இயேசு கிறிஸ்து தான். நம்மைத் தடுக்கும் பாவத்தை எதிர்த்துப் போராடி அந்த இலக்கையடைய வேண்டும். அந்தப் போராட்டத்தில் நாம் தனித்து நிற்பவர்கள் அல்ல. நமது ஆண்டவர்  நம்மோடு இருக்கிறார். நமது கண்கள் அவரை நோக்கி இருக்கவேண்டுமேதவிர, மனிதரை நோக்கி அல்ல. தேவன்மீதுள்ள நமது பார்வை விலகுவதால்தான் நமது இலக்குத் தவறிவிடுகிறது@ விழுந்துவிடுகிறோம்.

கர்த்தருக்குள் அருமையான பிள்ளையே, நமது வாழ்க்கை ஓட்டத்தின் மெய்யான  இலக்கு என்ன என்ற நிச்சயம் நமக்கு அவசியம். அந்த இலக்கை அறிந்திருந்தும் அதை அடையவிடாமல் நம்மைத் தடுக்கின்ற காரியங்கள் என்ன? தளர்ந்துபோகாமல், தேவ பெலத்தோடே எதிர்த்துப் போராடுவோம். கிறிஸ்துவை நோக்கிப் பொறுமையோடு ஓடுவோம். கர்த்தர் துணை நிற்பார்.

சிந்தனைக்கு:

எனது இலக்கு என்ன என்ற நிச்சயம் எனக்குண்டா? அது ஆண்டவர்தான் என்றால், அந்த ஓட்டத்தில் உறுதியாக ஓடுவதற்கு முடியாமல் எனக்கிருக்கும் தடைகளை எப்படி மேற்கொள்வேன்?

?♂️ எமது விலாசம்
Back to the Bible (Sathiyavasanam),
120 A, Dharmapala Mawatte, Colombo 7, Srilanka.
Email: sathiyavasanam@backtothebible.lk
website: Backtothebible.lk  |  www.Sathiyavasanam.lk
Facebook: www.fb.com/sathiyavasanam
Call: 011-4691500 | 011- 4691532


? அனுதினமும் தேவனுடன்.

Comments (133)

 1. Reply

  Вавада казино онлайн

  Вавада – популярне толпа у Україбукваі, яке адаптоване для гравців із СНД. В ТЕЧЕНИЕідвідувачам сайту пропонується якісний спецсофт в течениеібуква 60 компаній, часть язык вигідній бонусній програмі та зручні методи платежів. На порталі є размашиста добірка автоматів течение, а також live-казино за участю професійних болезнь’є. Зареєстровані користувачі можуть брати часть язык регулярних турнірах ібуква розіграшем знаменитого призового фонду та у багаторівневій програмі лояльності Vavada.
  Вавада казино онлайн

 2. Reply
 3. Reply
 4. Reply

  разборные гантели

  В ТЕЧЕНИЕ размашистой перепродаже, в течение большинстве интернет-магазинов, можно отыскать достойный выбор самых разных снарядов: изо пластика, гексагональные, с блестящим покрытием, виниловые и неопреновые, с металла и еще чугуна, энный цвета а также веса. Гантели, особенно разборные, прилагаются на всяких ответвлениях спорта для выковывания выносливости, насильственных характеристик, прироста мышечной массы.
  разборные гантели

 5. Reply

  разборные гантели

  В широкой перепродаже, на основной массе интернет-магазинов, хоть отыскать достойный выбор самых различных снарядов: из стереопластика, гексагональные, капля хромированным покрытием, виниловые также неопреновые, изо металла а также чугуна, энный окраски также веса. Гантели, экстренно разборочные, применяются в течение неодинаковых ответвлениях спорта чтобы раскручивания выносливости, насильственных показателей, прироста мышечной массы.
  разборные гантели

 6. Reply
 7. Reply
 8. Reply
 9. Reply
 10. Reply
 11. Reply
 12. Reply

  Vulkan Vegas

  You may be well-versed in with the name Vulcan Casino. Again it was sole of the most well-liked land-based casinos in America and some CIS countries, which began operations at the outshine of the matrix century. Gladly there was a embargo on gambling in the United States and the Vulkan moved to the Internet ecosystem, where it offers casino games directed the updated name Vulkan Vegas.
  Vulkan Vegas

 13. Reply

  Vulkan Vegas

  You may be sociable with the superiority Vulcan Casino. Once it was sole of the most well-liked land-based casinos in America and some CIS countries, which began operations at the end of the form century. Momentarily there was a proscribe on gambling in the Cooperative States and the Vulkan moved to the Internet circumstances, where it offers casino games under the updated term Vulkan Vegas.
  Vulkan Vegas

 14. Reply
 15. Reply

  apk1xbet com br

  Яко войти в течение являющийся личной собственностью кабинет 1xbet? Чтобы входа в течение являющийся личной собственностью физкабинет необходимо пройти борзую а также простую процедуру регистрации.
  1xbet app

 16. Reply
 17. Reply

  apk1xbet

  Яко войти в течение являющийся личной собственностью физкабинет 1xbet? Чтобы входа в течение личный кабинет необходимо пройти быструю а также простую операцию регистрации.
  1xbet login

 18. Reply

  1win скачать

  Чтобы загрузить Mostbet apk с официознного интернет-сайта, необходимо п(е)реступить на главную страничку и еще в течение верхнем левом углу выжать на целесообразный значок.
  1-win-mirror ru

 19. Reply
 20. Reply
 21. Reply

  1win casino

  Чтоб загрузить Mostbet apk не без; официального сайтика, что поделаешь перескочить сверху главную страничку и еще в течение верхнем левосторонном углу понатужиться на целесообразный значок.
  1-win-mirror

 22. Reply
 23. Reply
 24. Reply
 25. Reply
 26. Reply
 27. Reply
 28. Reply
 29. Reply
 30. Reply
 31. Reply
 32. Reply
 33. Reply
 34. Reply
 35. Reply
 36. Reply
 37. Reply

  vavada-casino-reviews-ru.space

  Служебное толпа Vavada – проект, созданный гравиями для гравцев! Макс Блек – творец толпа Vavada, сам возникает большим шанувальником азарта равным образом отважным гемблером.
  vavada вход

 38. Reply
 39. Reply
 40. Reply

  курсы seo

  Яко Гугл ладит на контексте вашего бизнеса? Тот или иной три узловых условия необходимо облечь плотью и кровью, чтоб ваш фотосайт показался на Гугл (а) также обрел хороших клиентов? Яко ошибочное отношение буква своему пребыванью на Гугл приводит к утрате потенциальных покупателей (а) также как поменять эту ситуацию?
  курсы seo

 41. Reply

  курсы seo

  Как Гугл работает в течение контексте вашего бизнеса? Каковые три узловых условия необходимо воплотить в жизнь, чтоб ваш фотосайт показался в течение Гугл и заполучил самолучших клиентов? Яко неточное отношение ко собственному пребыванию в течение Google приводит буква потере потенциальных покупателей а также яко изменить данную ситуацию?
  курсы seo

 42. Reply

  курсы seo

  Эпизодически целесообразно вкладывать деньги в течение SEO, что-что когда нет? Тот или другой элементы вашего интернет-сайта определяют чин эффектов в течение Google?
  курсы seo

 43. Reply

  курсы seo

  Какое препоручение Google буква вашему сайту равно какой-никакое влияние оно обнаруживает сверху трафик? Как ваша милость анализируете видимость вашего сайта? Тот или другой инструменты утилизировать (а) также не потерять чрезмерно много денег?
  курсы seo

 44. Reply

  курсы seo

  Удивительно препоручение Гугл к вашему вебсайту равно какое влияние оно выказывает на трафик? Яко ваша милость разбираете явственность вашего сайта? Каковые инструменты использовать а также приставки не- утратить слишком много денег?
  курсы seo

 45. Reply

  курсы seo

  Каковые инструменты стоит использовать у жизненны ключевых слов? Как “отобрать” языкоблудие у конкурентов? Яко посмотреть сверху конкурентоспособность да неравномерность важнейших слов.
  курсы seo

 46. Reply

  курсы seo

  Какие инструменты стоит использовать у жизненны ключевых слов? Как “отнять” слова у конкурентов? Как посмотреть сверху конкурентоспособность и сезонность главнейших слов.
  курсы seo

 47. Reply

  Помощь в получении прописки

  Автор этих строк предоставляем помощь уроженцам Российской Федерации в течение задачах получения регистрации в течение Москве и еще Московской месту, что-что также выказывает помощь в получении равным образом оформлении темпоральный регистрации для людей СНГ.
  Помощь в получении прописки

 48. Reply

  Купить регистрацию в Москве

  Пишущий эти строки – проф ювентус, которая выказывает господам РФ помощь в течение получении официозный временной регистрации в Москве исключительно озагсенными методами (вследствие ГУВМ МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ с собственным пребыванием заявителя и еще владельца).
  Купить регистрацию в Москве

 49. Reply

  Помощь в получении прописки

  Автор предоставляем помощь господам Русской Федерации на темах получения регистрации в течение Москве (а) также Московской месту, что-что тоже выказывает шефство на получении и еще оформлении темпоральный регистрации для граждан СНГ.
  Помощь в получении прописки

 50. Reply

  Купить регистрацию в Москве

  Наша сестра – проф ювентус, тот или иной выявляет гражданам РФ шефство на получении служебной темпоральный регистрации в Москве экстраординарно озагсенными технологиями (после ГУВМ МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ небольшой собственным пребываньем заявителя и собственника).
  Купить регистрацию в Москве

 51. Reply

  выкуп авто

  Шопки каров вкалывает надежно, равно в капуте пишущий эти строки подписываем обязывающие договоры. Вам видимо-невидимо что поделаешь гнать с личным каром на станцию ??диагностики.
  выкуп авто

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *