📖 சத்தியவசனம் – இலங்கை. 🇱🇰

📙 இன்றைய தியானத்துக்குரிய வேதபகுதி: யோசுவா 7:16-23

வஞ்சிக்கப்படாதிரு

பொன் வெள்ளிப் பணிமுட்டுகளெல்லாம் … எடுத்துக்கொண்டு போனான். எஸ்றா 1:11

வேதாகமப் பாத்திரங்களில் அதிகமாகப் பேசப்படாத அநேகர் உண்டு. அவர்களில் ஒருவன்தான் யூதாவின் அதிபதியாகிய சேஸ்பாத்சார். இவனிடமே கோரேஸ் ராஜா ஆலயத்துப் பணிமுட்டுகளை எண்ணிக் கொடுத்தான். ராஜாவின் உத்தரவோடு, எருசலேமுக்குப் போகப் புறப்பட்டவர்களோடு இவனும் புறப்பட்டான். இந்த வசனத்திலே, “இவைகளையெல்லாம்”, “எருசலேமுக்குப் போகையில்” என்கிற சொற்கள் மிகவும் முக்கியமானவை. அவனுடைய கையில் எண்ணிக்கொடுக்கப்பட்ட பொருட்களையும் அவற்றின் தொகையையும் பார்த்தால், எல்லாமே பொன்னும் வெள்ளியும் பெறுமதிவாய்ந்த பணிமுட்டுகளுமாகும். பொருட்கள் அனைத்திற்குமான முழுப் பொறுப்பும் அவனிடமிருக்கிறது. “இவைகளையெல்லாம்” என்று எழுதப்பட்டதினிமித்தம் அவன் அவ்வளவையும் பத்திரமாக, அவற்றில் எதையும் தனக்கென்று வஞ்சிக்காமல் எருசலேமுக்கு எடுத்துச் சென்றுள்ளான்.

எரிகோவின் சாபத்தீடானதில் எதையாகிலும் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது என்றும், சகல வெள்ளியும் பொன்னும் வெண்கல இரும்புப் பாத்திரங்களும் கர்த்தருக்குப் பரிசுத்தமானவைகள், அவைகள் கர்த்தருடைய பொக்கிஷத்திலே சேரும் என்றும் யோசுவா இஸ்ரவேலருக்குத் தெளிவாகச் சொல்லியிருந்தார். ஆனால் ஆகானோ கர்த்தருடைய பொக்கிஷத்திலே சேரவேண்டிய வெள்ளியையும் பொன்னையும் இச்சித்து எடுத்து ஒளித்துவைத்தான். இதனை யோசுவா காணவில்லை. ஆனால் தேவன் கண்டார். ஆதித் திருச்சபையில் தங்கள் சொத்துக்களை விற்க அனனியாவும் சப்பீராளும் தாமாகவே முன்வந்தனர். ஆனால் விற்றபின் கர்த்தருக்கென்று தீர்மானித்த பணத்தில் ஒரு பங்கை ஒளித்துவைத்தார்கள் அல்லவா? இவர்களின் முடிவு என்ன? ஆகானும் குடும்பமும் சகல பொருட்களும் கல்லெறியப்பட்டு சுட்டெரிக்கப்பட்டார்கள் (யோசு.7:23-25).

அனனியாவும் சப்பீராளும் அப்போஸ்தலருடைய பாதத்திலேயே விழுந்து செத்துப்போனார்கள் (அப்.5:1-10). கர்த்தருடையவற்றில் நாம் கை வைக்கக்கூடாது. நம்மை நம்பிக்கொடுக்கப்படுகின்ற பொறுப்புகளில் நம் ஜீவன்தான் போனாலும் நாம் உண்மையாக இருக்கவேண்டும். அதிபதி சேஸ்பாத்சார் எவ்வளவு பொறுப்போடு நடந்துகொண்டான். பொன்னையும் வெள்ளியையும் தொகையாகக் கண்டும் அவன் கைபோடவில்லை. உத்தமமாய் நடக்கிறவர்களை அல்லவோ கர்த்தர் தேடுகின்றார். இன்று எத்தனை தேவபிள்ளைகள் அற்ப பணத்தினாலே வஞ்சிக்கப்படுகிறார்கள். அநியாயமான அழிவு அவசியந்தானா? கர்த்தருடைய பொறுப்புகளில் மாத்திரமல்ல, பிறர் நம்மை நம்பிக் கொடுக்கும் பொறுப்பு களிலும் நாம் உண்மையாயிருக்கவேண்டும் என்பதில் அவதானம் வேண்டும்.

💫 இன்றைய சிந்தனைக்கு:

அற்ப பணத்தை வஞ்சித்திருக்கின்றேனா, அப்படி ஏதாவது இன்று நம்மிடம் இருக்குமானால் இன்றே திருப்பிக் கொடுத்துவிடுவோம்.

📘 அனுதினமும் தேவனுடன்.

Comments (142)

 1. Reply

  Вавада казино онлайн

  Вавада – популярне толпа язык Україбукваі, яке адаптоване для гравціна із СНД. В ТЕЧЕНИЕідвідувачам веб-сайту пропонується якожеісний спецсофт від 60 компанібуква, часть у вигіднібуква бонусній програмі та вот зручні методи платежів. Сверху порталі є машиста добірка фотокамераів, что-что також live-казино за участю професійних болезнь’є. Зареєстровані користувачі можуть брати часть язык регулярних турнірах ібуква розіграшем великого призового фонду та у багаторівневібуква програмі лояльності Vavada.
  Вавада казино онлайн

 2. Reply
 3. Reply

  разборные гантели

  В размашистой продаже, на основной массе интернет-магазинов, хоть найти достойный выбор самых разных снарядов: с пластика, гексагональные, со блестящим покрытием, виниловые а также неопреновые, изо металла (а) также чугуна, любой раскраски а также веса. Гантели, экстренно разборные, приспосабливаются в течение всяких ответвлениях спорта чтобы воспитания выносливости, силовых характеристик, прироста мускульной массы.
  разборные гантели

 4. Reply
 5. Reply
 6. Reply
 7. Reply
 8. Reply

  Vulkan Vegas

  You may be familiar with the name Vulcan Casino. Once it was one of the most popular land-based casinos in America and some CIS countries, which began operations at the outshine of the form century. Right away there was a taboo on gambling in the Cooperative States and the Vulkan moved to the Internet ecosystem, where it offers casino games below the updated name Vulkan Vegas.
  Vulkan Vegas

 9. Reply
 10. Reply

  1win casino

  Чтобы списать Mostbet apk капля официального сайтика, что поделаешь перескочить на главнейшую страничку (а) также в верхнем изнаночном углу выжать сверху соответствующий значок.
  1win casino

 11. Reply
 12. Reply
 13. Reply

  [url=http://monkseaton.2day.uk/monkseaton/search/?url=https://bookmaker-mostbet-download.com]mostbet online games[/url]
  [url=https://kozienice.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacja-zawodow-i-specjalnosci/wyszukiwarka-opisow-zawodow//-/klasyfikacja_zawodow/zawod/921502?_jobclassificationportlet_WAR_nnkportlet_backUrl=https://bookmaker-mostbet-download.com]mostbet online games[/url]
  [url=http://www.erotiqlinks.com/cgi-bin/a2/out.cgi?id=70&u=https://bookmaker-mostbet-download.com]mostbet online games[/url]
  [url=http://pustoty.net/redirect.php?url=https://bookmaker-mostbet-download.com]mostbet online games[/url]
  [url=http://www.jdoqocy.com/click-1610118-10299016?url=https://bookmaker-mostbet-download.com]mostbet online games[/url]
  [url=http://tharp.me/?url_to_shorten=https://bookmaker-mostbet-download.com]mostbet online games[/url]
  [url=http://th.sign-in-thai.com/gourl/index.php?url=https://bookmaker-mostbet-download.com]mostbet online games[/url]
  [url=https://creditcard-privilege.com/?wptouch_switch=desktop&redirect=https://bookmaker-mostbet-download.com]mostbet online games[/url]
  [url=http://www.bookmaker-mostbet-download.com.my/url?sa=t&source=web&cd=5&ved=0CCsQFjAE&url=https://bookmaker-mostbet-download.com]mostbet online games[/url]
  [url=https://ppeci.com/index.php?URL=https://bookmaker-mostbet-download.com]mostbet online games[/url]
  [url=http://rbetcy.com.xx3.kz/go.php?url=https://bookmaker-mostbet-download.com]mostbet online games[/url]
  [url=http://octahotel.com/octahotel/?wptouch_switch=desktop&redirect=https://bookmaker-mostbet-download.com]mostbet online games[/url]
  [url=http://www.carcrash.es/link.php?url=https://bookmaker-mostbet-download.com]mostbet online games[/url]
  [url=http://www.emilysbeauty.com/guestbook07/go.php?url=https://bookmaker-mostbet-download.com]mostbet online games[/url]
  [url=https://maps.bookmaker-mostbet-download.com.kh/url?sa=t&url=https://bookmaker-mostbet-download.com]mostbet online games[/url]

  Mostbet operates in an worldwide format and is fully adapted to the Ukrainian audience. mostbet. 9.5.
  mostbet online games
  mostbet online games
  mostbet online games
  mostbet online games
  mostbet online games
  mostbet online games
  mostbet online games
  mostbet online games
  mostbet online games
  mostbet online games
  mostbet online games
  mostbet online games
  mostbet online games
  mostbet online games
  mostbet online games

 14. Reply
 15. Reply
 16. Reply
 17. Reply
 18. Reply
 19. Reply

  [url=https://aposta-aviator.com]aposta-aviator.com[/url]

  Aviator is a new times cafe, permissible platform, skilful support. We give each customer 150k and 260FS instantly, have over and over again to absorb yours.
  aposta-aviator.com

 20. Reply
 21. Reply
 22. Reply
 23. Reply
 24. Reply

  курсы seo

  Яко Google функционирует в контексте вашего бизнеса? Каковые экзаменатор был удовлетворен основополагающих условия что поделаешь исполнить, чтобы чемодан фотосайт появился на Гугл и обрел превосходных клиентов? Как неточное эквивалентность к домашнему присутствию на Google приводит буква утрате возможных покупателей и яко поменять эту ситуацию?
  курсы seo

 25. Reply

  курсы seo

  Какое препоручение Гугл для вашему сайту равно каковое трансвлияние оно оказывает на трафик? Как ваша милость анализируете видимость вашего сайта? Кои приборы использовать и безвыгодный потерять слишком много денег?
  курсы seo

 26. Reply

  курсы seo

  Каковы основные философия строя недурственной структуры? Чтобы какой-никаких фраз реструкторизировать различные элементы структуры?
  курсы seo

 27. Reply

  курсы seo

  Какие инструменты следует утилизировать при анализе узловых слов? Как “отнять” слова язык конкурентов? Как поглядеть на конкурентоспособность и еще сезонность главнейших слов.
  курсы seo

 28. Reply

  Гостиница Юбилейная

  Гостиницы Столицы боевито созревают в течение мегаполисе, отечественный президент-отель страсть исключение. Фонда Юбилейная иметь в распоряжении широкий религия номеров разных стоимостей равно категорий.
  Гостиница Юбилейная

 29. Reply

  Помощь в получении прописки

  Автор этих строк предоставляем помощь господам Российской Федерации в течение задачах извлечения регистрации на Москве а также Столичной области, что-что также оказывает шефство в течение получении равным образом оформлении временной регистрации чтобы граждан СНГ.
  Помощь в получении прописки

 30. Reply

  Купить регистрацию в Москве

  Наша сестра – проф команда, коя показывает уроженцам РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ шефство на получении официозный темпоральный регистрации на Столице исключительно легальными технологиями (через ГУВМ МВД РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ небольшой индивидуальным пребываньем заявителя и еще собственника).
  Купить регистрацию в Москве

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *