📖 சத்தியவசனம் – இலங்கை. 🇱🇰

📙 இன்றைய தியானத்துக்குரிய வேதபகுதி: லூக்கா 8:26-39

உன்னதமான தேவ குமாரன்

அவன் போய், இயேசு தனக்குச் செய்தவைகளையெல்லாம் பட்டணத்தில் எங்கும் பிரசித்தப்படுத்தினான். லூக்கா 8:39

தேவனுடைய செய்தி:

பாவத்திலிருப்பவர்களுக்கு தங்களது நிலைமை தெரியாது. தேவனோடு இருக்கும் நாம், தெளிந்த புத்தியுள்ளவர்களாக இருக்கவேண்டும்.

தியானம்:

“இயேசுவே, உன்னதமான தேவனுடைய குமாரனே, எனக்கும் உமக்கும் என்ன? என்னை வேதனைப்படுத்தாதபடிக்கு உம்மை வேண்டிக்கொள்ளுகிறேன்” என்று மகா உரத்த குரலில் பிசாசு பீடித்திருந்த மனிதன் இயேசுவிடம் மன்றாடினான்.

விசுவாசிக்க வேண்டிய சத்தியம்:

“இயேசு தேவனுடைய குமாரன்” என்ற உண்மையை பிசாசுகள் அறிந்துள்ளன. அந்தப் பிசாசுகள் யாவும் இயேசுவைக் கண்டு அஞ்சி நடுங்குகின்றன.

பிரயோகப்படுத்தல் :

நெடுநாளாய் ஆடை அணியாமல், வீட்டில் தங்காமல், கல்லறைகளிலும் வீதிகளிலும் பிச்சைக்காரர்களைப்போல திரிபவர்களைக் குறித்து ஜெபித்தது மனமிரங்கியது உண்டா?

தீய ஆவி பீடித்திருக்கும் நபர்களை யாரால் விடுவிக்க முடியும்? அநேக அசுத்த ஆவிகள் ஒரு நபருக்குள் இருக்கமுடியுமா?

தங்களைப் பாதாளத்திலே போகக்கட்டளையிடாதபடிக்கு அசுத்த ஆவிகள் இயேசுவிடம் வேண்டிக்கொண்டதாயின், அந்த ஜெபத்தைக் கேட்ட இயேசுவின் வல்லமை எப்படிப்பட்டது? பன்றிகள் கூட்டத்திற்குள் நுழைய அனுமதிக்குமாறு அசுத்த ஆவிகள் மன்றாடியபோது, அவரும் அவற்றுக்கு அனுமதி கொடுத்தது ஏன்?

“நீ உன் வீட்டுக்குத் திரும்பிப்போய், தேவன் உனக்குச் செய்தவைகளை யெல்லாம் அறிவி” என்ற இயேசுவின் வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிவது எப்படி?

💫 இன்றைய எனது சிந்தனை:

📘 அனுதினமும் தேவனுடன்.

Comments (36)

 1. Reply

  I really love to read such an excellent article. Helpful article. Hello Administ . child porn 現場兒童色情片 活婴儿色情片 儿童色情 児童ポルノ 兒童色情 国产线播放免费人成视频播放 国产线播放免费人成视频播放

 2. Reply

  Naturel Cami Halısı Naturel cami halısı modelleri camilerde doğal bir görüntü oluşturmak için tercih edilebilir. Açık renk toprak tonlarında üretilen bu halılar, camilerde sade bir görünüm oluşturur. Sadeliğin ön planda tutulması isteniyorsa bu halı modeli tercih edilebilir.

 3. Reply

  Cami Halısı Alırken Nelere Dikkat Edilmeli? ibadetlerin topluca yapıldığı camilerde, camii zeminin halı ile kaplı olması son derece önemlidir. Namaz ibadetinin yapıldığı için, cemaatin elleri, dizileri ve alınları sürekli olarak zemin ile temas halindedir. Ayrıca özellikle tarihi dokuya sahip camiler çok fazla ziyaretçi trafiğinin olduğu yerlerdir. Bu sebeple cami halısı zemini tamamen kaplayacak şekilde ve kaliteli iplik ve boyadan üretilmiş olmalıdır. Cami halısını alınacağı firma, güvenilir bir firma olmalıdır. Ayrıca kolay temizlenebilir ve antibakteriyel olması önemlidir. Desen ve renkleri ile cami içerisi ile uyum sağlanması önem arz eder.

 4. Reply

  Yün Cami Halısı Yün cami halısı içeriğinde yün malzeme kullanıldığı için, oldukça değerli bir halı türüdür. Yünden yapılmış olan cami halıları, camiye gelen cemaati soğuk zeminden korur. Yün cami halılarının yazın serin kış aylarında da sıcak tutma özelliği vardır. Tamamen doğal malzemeden üretilmiştir. Sağlığa zararlı olan hiçbir kimyasal içerik barındırmaz. Ayrıca bu halılar alev almaz halı vardır. Olası bir yangın tehlikesi ile karşı karşıya kalındığında riski en aza indirger.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *