11 ஏப்ரல், 2021 ஞாயிறு

? சத்தியவசனம் – இலங்கை. ??

? இன்றைய தியானத்துக்குரிய வேதபகுதி: யோவான் 21:1-24

விடியலில் இயேசு

விடியற்காலமானபோது, இயேசு கரையிலே நின்றார். அவரை இயேசு என்று சீஷர்கள் அறியாதிருந்தார்கள். யோவான் 21:4

எல்லா நம்பிக்கைகளும் சிதைந்து, முயற்சிகள் யாவையும் கைவிட்டு, பிடிப்பற்ற வாழ்வுடன் போராடிக்கொண்டிருக்கும்போது, எதிர்பாராத நேரத்தில் எதிர்பாராத ஒருவர் நம்மைத் தாங்கும்படி நம் முன்னே வந்து நின்றால் எப்படியிருக்கும்! இப்படியான அனுபவங்கள் ஏற்படுத்துகின்ற தாக்கங்கள் நம் வாழ்வைத் தலைகீழாகவே மாற்றிப்போடுகிறது. அன்று சீஷருக்கும் நடந்தது இதுதான்.

யோவான் 21ம் அதிகாரம் யோவான் சுவிசேஷத்தின் பிற்சேர்க்கை என்று சொல்லப்படுகிறது. இது, ‘இவைகளுக்குப் பின்பு” என்று ஆரம்பிப்பதைக் கவனிக்கவேண்டும். இயேசு உயிர்த்தெழுந்துவிட்டார் என்பதற்கான பல சாட்சிகள் மாத்திரமல்ல, அவரே நேரிலே வந்து தம்மை வெளிப்படுத்தி, தோமாவுக்குத் திரும்பவும் தம்மை வெளிப்படுத்தினார். ‘உன்னை மனுஷரைப் பிடிக்கிறவனாக்குவேன்” என்ற அழைப்பைப் பெற்று ‘நீர் ஜீவனுள்ள தேவனுடைய குமாரன்” என்று அறிக்கையிடும்படி வெளிப்படுத்தலைப் பெற்றிருந்த பேதுருவோ தன் பழைய தொழிலுக்குத் திரும்புகிறான். அவன் புறப்பட்டதும், கூட இருந்தவர்களும் அவனோடே சென்றார்கள். அவனது தீர்மானம் மற்றவர்களையும் பாதித்தது. இருளுக்குள் வாழ்ந்து, ஒளியினிடத்திற்கு அழைக்கப்பட்டு, அந்த ஒளியின் நிழலில் ஸ்திரப்பட்ட இந்த சீஷர்கள் மறுபடியும் பழைய இருண்ட வாழ்வுக்குள் நுளைந்துவிட்டனர். ஆழ்கடலில் மீன்பிடிப்பதென்றால் இரவில்தான் செல்லவேண்டும். சென்ற அவர்களுக்கோ ஒரு மீனும் அகப்படவில்லை. விடியற்காலையில் கரை திரும்பும்போது அங்கே கரையிலே இயேசு நிற்கிறார். அவர் யார் என்று அவர்களுக்குத் தெரியவுமில்லை, அறிவதற்கு அவர்கள் முயலவுமில்லை. தம் சீஷரைப் பெலப்படுத்த விடியற்காலையிலே அவர்களை தேடிவந்து நின்றவர் சாவை வென்று உயிர்த்த இயேசு கிறிஸ்து.

ஆழ் சமுத்திரத்தில் மீன் அகப்படாமற்போகுமா? ஆனால், கர்த்தர் அவர்களுக்காக, முக்கியமாக குற்றமுள்ள மனதோடு, செய்வதறியாதிருந்த பேதுருவுக்காகவே அவர் ஒரு நிகழ்வை ஆயத்தமாக வைத்திருந்தார். பேதுரு தன் வாழ்வுக்குரிய அர்த்தத்தை இருட்டிலே தேடினான்; கிடைக்கவில்லை. அதிகாலையில் கர்த்தர் ஒரு விடியலை அருளுவதற்காகக் காத்துநின்றார். அலை மோதும் நமது வாழ்வின் நம்பிக்கை இழந்த வேதனையில், நமக்கும் ஒரு விடியலைத்தர கரையில் கர்த்தர் நமக்காகக் காத்திருக்கிறார். இம்மட்டும் வழிநடத்திவந்த கர்த்தரின் கிருபையை நினைத்துப் பார்த்தால், விடியலின் கரையில் நிற்கும் ஆண்டவரை நாம் தவறவிடமாட்டோம். சோர்வு வேண்டாம்; பின்மாற்றம் வேண்டாம்; மரணத்தை ஜெயித்த ஆண்டவர் நமது வாழ்விலும் ஒரு விடியலைத் தர ஆயத்தமாய் நிற்கிறார் என்பதை அறிந்து அவரை நாடுவோம்.

? இன்றைய சிந்தனைக்கு:

இன்று என் மனதை அரித்துக்கொண்டிருக்கும் காரியம் என்ன? உண்மை மனதுடன் சிந்தித்து, அதை ஏற்றுக்கொண்டு, விடியலின் கரையில் நிற்பது இயேசு என்பதைக் காண்பேனாக.

? அனுதினமும் தேவனுடன்.

1,315 thoughts on “11 ஏப்ரல், 2021 ஞாயிறு

 1. YourDoll JP 大人の実用的な人形は性的満足を与えますか?あなたがベッドであなたの相棒として愛人形を必要とする5つの兆候カップルのために合理的なシリコーン人形を利用する方法は?賢明なダッチワイフは女性よりも優れていますか?本当

 2. pharmacie auchan val de fontenay pharmacie bailly avis pharmacie fins annecy https://toolbarqueries.google.fr/url?q=https://publiclab.org/notes/print/36711 pharmacie leclerc horbourg .
  formation therapie act paris https://maps.google.fr/url?q=https://grandprixstore.co.za/boards/topic/26503/comprar-clonazepam-barato-ecuador-necesito-receta-para-rivotril-comprar therapie de couple haut rhin .
  pharmacie boulogne billancourt edouard vaillant https://toolbarqueries.google.fr/url?q=https://publiclab.org/notes/print/36829 pharmacie lafayette de l’arc .
  medicaments en psychiatrie https://maps.google.fr/url?q=https://publiclab.org/notes/print/36394 pharmacie de garde marseille plan de campagne .
  pharmacie leclerc schiltigheim https://www.youtube.com/redirect?q=https://publiclab.org/notes/print/37086 pharmacie eozenou brest , pharmacie leclerc hazebrouck .

 3. Q: Who falls in love faster?
  A: canadian pharmacy cheap sildenafil Some trends of medicines. Receive information now.
  What Happens If We Unfetter Sperm Daily? There’s nothing to introduce that ejaculating quotidian is unhealthy. Usual ejaculation has no specialist side effects and, so hunger as it’s not associated with persistent masturbation or porn addiction, it can in actuality be favourable to your fervid well-being.

 4. Q: What are the 3 types of twins?
  A: best viagra for men Beat trends of meds. Get now.
  Almost a district of men said that erection problems started between grow older 50 and 59, and 40% said they started between age 60 and 69. Having inveterate diseases and other chance factors worry with greetings to ED, too.

 5. ED meds is a bludgeon habituated to to swept off one’s feet impotence.

  Impotency is a medical educate in which men endure half-baked, disordered or no erection during sensual intimacy. levitra sale is acclimatized to ameliorate erections towards less ill, from now making sexual vim a rich task. Cialis is a well-to-do ED treatment and has earned enormous rating seeing that the same. Erectile dysfunction or impotency is a propagative conundrum of men’s only. It affects men’s fleshly power gravely and leaves them unsatisfied during those intimate moments. Unhealthy sexual entity of men is a nasty problem. Winsome it lightly is imbecility. If acquaintance erection problems during every sexual action, consult your doctor as soon as possible. Levitra is the most recommended narcotic since impotence. But, this drug is mostly entranced by men without drug also, but it is much suitable as a remedy for trim to turn to it on advocation only.

  Wheels of reproductive subsistence run hurried if demand cialis with a doctor’s prescription as treatment. ED occurs when penis constantly does not acquire blood during intimacy. It is prevented by means of PDE5 enzyme.
  In those distressful times cialis 5mg best price works as a great help. It goes privileged the centre and makes its at the outset inveigh against on come unstuck tempting enzyme PDE5. Its inhibition is the biggest attainment of the drug. Blood give becomes glossy again. In the service of pushing it to the reproductive medium the drug ejects cGMP enzyme in men’s body. With its help blood reaches penis and erection becomes easier.
  Get Sildenafil at worst for mastering impotence. It is a pill medication and can be captivated easily with water. This antidepressant is available in three concentrations i.e. 25mg, 50mg and 100mg. 100mg pill is the most powerful only but treatment should initially be started with lesser dose only. It is okay for robustness and gives dead for now to the confederation also to get ingrained to the drug. Vardenafil should be taken only whole point in 24 hours. Those 24 hours can be fasten on according to personal best, which means, this medication can be taken anytime.

  Bring to a stop being paranoid back weakness as unwasteful treatment of Tadalafil just now ebbs it in handful minutes. This capable medication is undoubtedly readily obtainable at all medical stores today. Online stores also provide for it and are more popular than offline stores. Wherefore, circumvent best price on cialis prescription from an accurate online amass and supply your procreative life a extensive boost.

 6. What to text a man to make him chase you
  Erectile dysfunction is one of the men’s progenitive healthfulness disorders. It is cognized as an ineptness of men to attain erection during propagative communication even if they are sexually excited. Other symptoms of ED are, either it remains for a short while or does not surface at all. It is a repeated process. Erectile dysfunction is also called a classification of impotence. Impotence is a widespread off the mark aspect and covers innumerable other men’s fettle reproductive disorders like- unripe ejaculation, need of procreative desire, etc. Erectile dysfunction does not connect with these problems. All these problems correlated to Erectile dysfunction can be cured with the mitigate of viagra over the counter walgreens and other viagra over the counter europe list medicines.

  Causes
  Erectile dysfunction does not take any well-defined cause. There are multifarious reasons behind its occurrence. It can be- natural reasons, your healthfulness problems, medicines you are entrancing, fervid reasons, и так далее Let’s deliver a look on ED causes in particular. Erectile dysfunction causes are- costly blood stress, diabetes, high blood cholesterol, staunchness diseases (Parkinson’s infection and multiple sclerosis), surgery, weak hormone levels, lifestyle factors (smoking and drinking) and others (force, concern, a case of the jitters, misgivings, recession). Aging factors also supervise to ED, but aging in itself is not a cause. Deficient testosterone levels also in some cases prompt to erectile dysfunction. Side effects caused before medications also make men unable in compensation erection.

  But there is nothing to trouble about as treatments are on tap for ED. Whole such ready treatment representing ED is where can i get viagra pills.

 7. What is the most credible health magazine viagra mail order us?
  Demon rum, tiredness and thirst can all affect your capacity to manoeuvre or coop up an erection, so your about can be affected every at times and then. But if it’s occasion ordinarily then it’s quality a attack to your GP so they can disregard outdoors any admissible haleness issues.

 8. Can you deceive more than a particular erection in a separate session? Yes and no. You may be masterly to enhance build more than once, but you probable won’t be able to ejaculate, or come, without experiencing a latency period. Memorialize: Orgasm and ejaculation are sheer different things. Source: what is cialis

 9. What is it called when a man wakes up with a hard on
  Erectile dysfunction is an individual of the men’s sexy fitness disorders. It is cognized as an ineptness of men to attain erection during sexual communication ordered if they are sexually excited. Other symptoms of ED are, either it remains for a dumpy while or does not come off at all. It is a repeated process. Erectile dysfunction is also called a classification of impotence. Weakness is a wide side and covers multitudinous other men’s vigour sexual disorders like- premature ejaculation, need of lustful give one’s eye-teeth for, и так далее Erectile dysfunction does not presuppose implicate these problems. All these problems interdependent to Erectile dysfunction can be cured with the help of where to buy viagra in south africa and other where to get viagra pills medicines.

  Causes
  Erectile dysfunction does not hold any specific cause. There are uncountable reasons behind its occurrence. It can be- physical reasons, your condition problems, medicines you are irresistible, heated reasons, и так далее Let’s enjoy a look on ED causes in particular. Erectile dysfunction causes are- high blood stress, diabetes, high blood cholesterol, nerve diseases (Parkinson’s infection and multiple sclerosis), surgery, smutty hormone levels, lifestyle factors (smoking and drinking) and others (urgency, nervousness, a case of the jitters, misgivings, cavity). Aging factors also outstrip to ED, but aging in itself is not a cause. Low testosterone levels also in some cases advantage to erectile dysfunction. Side effects caused close to medications also establish men unqualified in behalf of erection.

  But there is nothing to worry close to as treatments are on tap also in behalf of ED. Whole such ready treatment proper for ED is buy cialis united states.

 10. What can I drink to last in bed
  Erectile dysfunction is one of the men’s propagative trim disorders. It is cognized as an unfitness of men to attain erection during propagative intercourse even if they are sexually excited. Other symptoms of ED are, either it remains championing a transitory while or does not occur at all. It is a repeated process. Erectile dysfunction is also called a classification of impotence. Impotence is a wide aspect and covers many other men’s health sex disorders like- untimely ejaculation, be deficient in of lustful give one’s eye-teeth for, etc. Erectile dysfunction does not connect with these problems. All these problems related to Erectile dysfunction can be cured with the mitigate of types of viagra pills and other what is viagra for men medicines.

  Causes
  Erectile dysfunction does not be undergoing any definite cause. There are tons reasons behind its occurrence. It can be- medic reasons, your form problems, medicines you are entrancing, fervid reasons, etc. Charter out’s enjoy a look on ED causes in particular. Erectile dysfunction causes are- costly blood weight, diabetes, high blood cholesterol, grit diseases (Parkinson’s disability and multiple sclerosis), surgery, smutty hormone levels, lifestyle factors (smoking and drinking) and others (force, nervousness, tenseness, be afraid, recession). Aging factors also lead to ED, but aging in itself is not a cause. Low testosterone levels also in some cases lead to erectile dysfunction. Side effects caused past medications also make men unable in behalf of erection.

  But there is nothing to harry about as treatments are convenient for ED. Whole such convenient treatment as regards ED is purple pill viagra.

 11. “Play your fingers, your gateway — use your imagination. Repayment for divers men with erectile dysfunction, a mutual frame of masturbation may be easier and more pleasurable than time-honoured sexual intercourse.” Track down the fact place and time. “Elect a obligation and moment to maintain making out where you can determine relaxed and unhurried. Source: female cialis

 12. Can a relationship work if you cheat
  Erectile dysfunction is one of the men’s sexy trim disorders. It is cognized as an inability of men to attain erection during procreant carnal knowledge to if they are sexually excited. Other symptoms of ED are, either it remains in behalf of a transitory while or does not occur at all. It is a repeated process. Erectile dysfunction is also called a classification of impotence. Impotence is a encyclopaedic aspect and covers many other men’s fettle sex disorders like- untimely ejaculation, dearth of fleshly pine, и так далее Erectile dysfunction does not contain these problems. All these problems related to Erectile dysfunction can be cured with the mitigate of how to take a viagra pill and other how to get free viagra pills medicines.

  Causes
  Erectile dysfunction does not take any definite cause. There are many reasons behind its occurrence. It can be- true reasons, your condition problems, medicines you are irresistible, emotional reasons, etc. Give permission’s enjoy a look on ED causes in particular. Erectile dysfunction causes are- high blood pressure, diabetes, loaded blood cholesterol, anxiety diseases (Parkinson’s illness and multiple sclerosis), surgery, subdued hormone levels, lifestyle factors (smoking and drinking) and others (force, concern, tenseness, fear, depression). Aging factors also prompt to ED, but aging in itself is not a cause. Deficient testosterone levels also in some cases lead to erectile dysfunction. Side effects caused by medications also net men unqualified in compensation erection.

  But there is nothing to harry give as treatments are available also in behalf of ED. Whole such ready treatment representing ED is what is viagra pill.

 13. The on demonstrated that ED is increasingly catholic with period: generally 40% of men are stilted at mature 40 and precisely 70% of men are laid hold of at age 70. The extensiveness of finished ED increased from 5% at period 40 to 15% at maturity 70. Period was the wavering most strongly associated with ED. Source: cheapest generic cialis

 14. What is the average age of death for a man
  Erectile dysfunction is story of the men’s progenitive trim disorders. It is cognized as an ineptitude of men to attain erection during procreant intercourse to if they are sexually excited. Other symptoms of ED are, either it remains for a dumpy while or does not befall at all. It is a repeated process. Erectile dysfunction is also called a classification of impotence. Weakness is a encyclopedic light and covers innumerable other men’s health sexual disorders like- untimely ejaculation, be deficient in of procreative longing, etc. Erectile dysfunction does not presuppose implicate these problems. All these problems related to Erectile dysfunction can be cured with the daily help of viagra over the counter united states for sale and other where to buy generic viagra medicines.

  Causes
  Erectile dysfunction does not have any well-defined cause. There are many reasons behind its occurrence. It can be- natural reasons, your form problems, medicines you are entrancing, fervid reasons, и так далее Charter out’s enjoy a look on ED causes in particular. Erectile dysfunction causes are- momentous blood stress, diabetes, favourable blood cholesterol, staunchness diseases (Parkinson’s disability and multiple sclerosis), surgery, smutty hormone levels, lifestyle factors (smoking and drinking) and others (upset, desire, nervousness, fear, depression). Aging factors also outstrip to ED, but aging in itself is not a cause. Bellow testosterone levels also in some cases lead to erectile dysfunction. Side effects caused close to medications also net men unable for erection.

  But there is nothing to agonize give as treatments are on tap in place of ED. One such convenient treatment representing ED is cheap generic viagra 100mg canada.

 15. It is completely healthful to ejaculate more or less than three times a week! The so so ejaculation frequency suitable men ranges from two to seven times a week, which is a pretty encyclopaedic gap. So it’s certain that there’s no right or illicit solution, nor are there any noteworthy vigour risks associated with ejaculation frequency. Source: discount cialis

 16. Sildenafil (Viagra), vardenafil (Levitra, Staxyn), tadalafil (Cialis) and avanafil (Stendra) are vocal medications that reverse erectile dysfunction during enhancing the effects of nitric oxide, a spontaneous chemical your body produces that relaxes muscles in the penis. Source: cheap cialis canada

 17. What do men want in a woman
  Erectile dysfunction is an individual of the men’s progenitive trim disorders. It is cognized as an inability of men to attain erection during sexual carnal knowledge equable if they are sexually excited. Other symptoms of ED are, either it remains in behalf of a transitory while or does not surface at all. It is a repeated process. Erectile dysfunction is also called a classification of impotence. Impotence is a encyclopedic aspect and covers innumerable other men’s health sensuous disorders like- untimely ejaculation, need of sexual pine, etc. Erectile dysfunction does not involve these problems. All these problems interdependent to Erectile dysfunction can be cured with the help of viagra for male and other strongest viagra pill medicines.

  Causes
  Erectile dysfunction does not be undergoing any definite cause. There are many reasons behind its occurrence. It can be- natural reasons, your health problems, medicines you are delightful, nervous reasons, и так далее Excuse’s possess a look on ED causes in particular. Erectile dysfunction causes are- high blood weight, diabetes, favourable blood cholesterol, nerve diseases (Parkinson’s disability and multiple sclerosis), surgery, subdued hormone levels, lifestyle factors (smoking and drinking) and others (force, desire, nervousness, fear, cavity). Aging factors also supervise to ED, but aging in itself is not a cause. Deficient testosterone levels also in some cases advantage to erectile dysfunction. Side effects caused past medications also net men impotent for erection.

  But there is nothing to harry about as treatments are convenient also in behalf of ED. A specific such convenient treatment representing ED is sildenafil 100mg tablets buy online.

 18. Prescription Drug Information, Interactions & Side. Learn about the side effects, dosages, and interactions.
  ivermectin buy
  Drugs information sheet. Get warning information here.

 19. Commonly Used Drugs Charts. Definitive journal of drugs and therapeutics.
  ivermectin usa price
  drug information and news for professionals and consumers. Some are medicines that help people when doctors prescribe.

 20. Comprehensive side effect and adverse reaction information. What side effects can this medication cause?
  viagra n line
  Some are medicines that help people when doctors prescribe. п»їMedicament prescribing information.