? சத்தியவசனம் – இலங்கை. ??

? இன்றைய தியானத்துக்குரிய வேதபகுதி: ஏசாயா 9:1-6

விடிவை நோக்கி

இருளில் நடக்கிற ஜனங்கள் பெரிய வெளிச்சத்தைக்கண்டார்கள். …வெளிச்சம் பிரகாசித்தது. ஏசாயா 9:2

தேவனுடைய படைப்பு, அவரது கிரியைகள் அனைத்துமே மிகவும் ஆச்சரியமானவைகள். இவ் ஆச்சரியங்களில் ஒன்று சூரிய உதயம். சில நாடுகளில் மிகவும் தெளிவாக சீறிக் கொண்டு எழும்புகின்ற இந்தச் சூரிய உதயத்தைப் பார்ப்பதற்கென்றே அநேகர் அந்த நாடுகளுக்குச் சுற்றுலாப்பயணம் மேற்கொள்வதுண்டு. இப்படியாக சுற்றுலா சென்ற ஒரு சகோதரி, சூரிய உதயத்தைப் பார்ப்பதற்காக இரவோடிரவாக உயரமான ஓரிடத்திற்கு ஏறி, விடியும்வரை காத்திருக்கவேண்டியிருந்தது என்றும், காத்திருந்த அந்த இருள் சூழ்ந்த நேரம் தமக்குப் பயமாக இருந்தது என்றும், என்றாலும், அதிகாலையில் தான் கண்ட சூரிய உதயத்தின் அந்த மகிமையான காட்சி எல்லாப் பயத்தையும் மறக்கப் பண்ணி, மனதுக்குப் புத்துயிர் கொடுத்தது என்றும் சொன்னாள். இருளும் நீங்கி ஒளி பிறக்கும் என்றதான ஒரு நம்பிக்கையின் ஒளி தன் இருதயத்திலும் பிறந்தது என்றும் அதனால் தான் ஒரு விடிவைக் கண்டதாகவும் அவள் தொடர்ந்து கூறினாள்.

ஏசாயா தீர்க்கதரிசியின் காலத்தில், வடராஜ்யமான இஸ்ரவேலும் யூதாவும் தேவனின் கட்டளைகளைவிட்டு விலகிச்சென்றிருந்தது. அதனால், இவர்களைச் சூழ இருந்தவர்களாலே நெருக்கப்பட்டார்கள். இந்த நெருக்கத்தில் தேவஜனம் தேவனைத் தேடாமல் அந்நிய உதவிகளை நாடிய சம்பவங்களும் ஏராளம். இதனால் அவர்கள் இருள்சூழ்ந்த ஒரு நிலையில் தள்ளப்பட்டிருந்தார்கள். இந்த இருண்டுபோன சமயத்தில்தான் கர்த்தர் ஏசாயாவை எழுப்பி, இருசாராரையும் மனந்திரும்புதலுக்கு அழைத்ததுமன்றி, ‘இருளில் நடக்கிற ஜனங்கள் பெரிய வெளிச்சத்தைக் கண்டார்கள். மரண இருளின் தேசத்தில் குடியிருக்கிறவர்கள்மேல் வெளிச்சம் பிரகாசித்தது” என்ற வாக்கையும் கொடுத்தார். இதையே பின்பு யோவானும், ‘அந்த ஒளி இருளிலே பிரகாசித்தது” என்று இயேசுவைச் சுட்டிக்காட்டி எழுதியுள்ளார். அப்படியே, இயேசுவும் தமது ஊழியத்தை, ஏசாயா உரைத்தபடி கலிலேயா, கப்பர்நகூம், செபுலோன், நப்தலி என இஸ்ரவேல் தேசமெங்கும் நிறைவேற்றினார்.

வீழ்ந்துபோன இந்த உலக வாழ்வில், மனிதனுடைய வாழ்வும் அடிக்கடி இருள்சூழ்ந்த ஒரு நிலைக்குள் தள்ளப்படத்தான் செய்கிறது. தேவன் தமது மக்களுக்கு அருளிய வாக்குத்தத்தத்தின் நிறைவாகவே மீட்பராகிய இயேசு கிறிஸ்து இவ்வுலகிற்கு வந்தார். பாவ இருளில் சிக்கியிருக்கும் அனைவருக்கும் நித்திய ஒளியைத் தந்தார். விடிவைக் கொடுக்கும் மீட்பர் இயேசுவையும் அவரது வார்த்தைகளையும் பற்றிக்கொள்வோமாக. ஏனெனில், ‘அவர் நாமம் அதிசயமானவர், ஆலோசனைக் கர்த்தா, வல்லமையுள்ள தேவன், நித்திய பிதா, சமாதானப் பிரபு என்னப்படும்” ஏசாயா 9:6

? இன்றைய சிந்தனைக்கு:

இருளடைந்த வாழ்க்கையா? விடிவை நோக்கிய பயணமா? இருளோ வெளிச்சமோ, நம் வாழ்வின் விடியலைக் காண நாம் யாரை நாடுகிறோம் என்பதுவே முக்கியம்.

? அனுதினமும் தேவனுடன்.

Comments (263)

 1. Reply
 2. Reply

  разборные гантели

  В размашистой перепродаже, в большинстве интернет-магазинов, хоть найти достойный религия самых разных снарядов: с пластика, гексагональные, один-другой блестящим покрытием, виниловые и неопреновые, из сплава и еще чугуна, энный раскраски а также веса. Гантели, особенно разборочные, применяются в всяких ответвлениях спорта чтобы выковывания выносливости, силовых показателей, прироста мускульной массы.
  разборные гантели

 3. Reply
 4. Reply
 5. Reply
 6. Reply
 7. Reply
 8. Reply

  Vulkan Vegas

  You may be well-versed in with the honour Vulcan Casino. Once it was one of the most well-liked land-based casinos in America and some CIS countries, which began operations at the expiration of the model century. Momentarily there was a proscribe on gambling in the Pooled States and the Vulkan moved to the Internet circumstances, where it offers casino games directed the updated term Vulkan Vegas.
  Vulkan Vegas

 9. Reply

  apk1xbet com br

  Яко войти в являющийся личной собственностью физкабинет 1xbet? Для входа в течение личный физкабинет необходимо пройти борзую равно несложную операцию регистрации.
  1xbet e confiavel

 10. Reply
 11. Reply

  1-win-mirror

  Чтобы загрузить Mostbet apk с официального веб-сайта, что поделаешь перескочить сверху главную страницу равным образом в верхнем левосторонном углу понатужиться на целесообразный значок.
  1win официальный сайт

 12. Reply
 13. Reply
 14. Reply
 15. Reply
 16. Reply
 17. Reply
 18. Reply
 19. Reply
 20. Reply
 21. Reply

  курсы seo

  Яко Google функционирует в течение контексте вашего бизнеса? Тот или другой три узловых условия необходимо выполнить, чтобы ваш сайт показался в Гугл и обрел хороших клиентов? Как ошибочное эквивалентность к домашнему пребыванью в течение Google приводит для утрате возможных посетителей (а) также яко поменять эту ситуацию?
  курсы seo

 22. Reply

  курсы seo

  Эпизодически целесообразно вложить деньги в течение SEO, а эпизодически нет? Какой-никакие части вашего сайтика оприделяют чин итогов в течение Google?
  курсы seo

 23. Reply

  курсы seo

  Удивительно доверие Гугл буква вашему сайту (а) также какой-никакое трансвлияние оно являет сверху трафик? Как вы анализируете явственность вашего сайта? Кои инструменты утилизировать да безвыгодный потерять чрезмерно много денег?
  курсы seo

 24. Reply

  курсы seo

  Каковы основополагающие правила концепции превосходной структуры? Для тот или иной фраз реструкторизировать разные части структуры?
  курсы seo

 25. Reply

  курсы seo

  Тот или другой приборы следует использовать у жизненны коренных слов? Как “отнять” языкоблудие язык конкурентов? Как посмотреть сверху конкурентоспособность равным образом сезонность коренных слов.
  курсы seo

 26. Reply

  Помощь в получении прописки

  Автор предоставляем шефство уроженцам Российской Федерации на темах извлечения регистрации на Столице и еще Московской области, что-что тоже проявляет шефство в течение получении и еще оформлении временной регистрации чтобы граждан СНГ.
  Помощь в получении прописки

 27. Reply

  Купить регистрацию в Москве

  Пишущий эти строки – профессиональная ювентус, кок показывает уроженцам РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ шефство в течение получении служебной темпоральный регистрации в Столице экстраординарно легальными методами (вследствие ГУВМ МВД РФ кот частным пребываньем заявителя также владельца).
  Купить регистрацию в Москве

 28. Reply

  выкуп авто

  Покупка автомобилей работает фундаментально, также в гробу автор этих строк подписываем обязывающие договоры. Для вас не что поделаешь катить со свойским каром сверху станцию ??диагностики.
  выкуп авто

 29. Reply

  Подоконники из натурального камня

  Кашеварные а также комнатные Подоконники являются сугубо принципиальным стихией, образовывающим дизайн вашей послушною обстановки. В ТЕЧЕНИЕ связи маленький тем, яко они ютятся в течение постах нередкого использования, они обязаны быть сделаны с субстанции, стабильного ко царапинам, потере лоска, стойкости к рослой горячке, воде, двум и еще рослому давлению — такие качественная гранитной Подоконники .
  Подоконники из натурального камня

 30. Reply

  пин ап казино

  Толпа pin-up быть владельцем лицензию и мастерит в течение Украине официально. Датировка основания казино 2016 год. Оно экспромтом привлекло внимание равно я мухой успело захватить ладную репутацию.
  пин ап казино

 31. Reply

  1xbet-mobi

  При регистрации сверху сайте 1XBET применяйте наш 1хБет партнерский штрих-код JOHNNYBET также ваша милость честное слово получите эксклюзивные бонусы.
  1xbet

 32. Reply
 33. Reply

  1xbet mobi

  Город рассчитаны на начинающих, миновавших полный процесс регистрации, но наличествуют а также бонусы чтобы этих, кто такой сверху постоянной базе навещает челкогляделка 1хбет.
  1xbet-mobi.dp.ua

 34. Reply
 35. Reply
 36. Reply
 37. Reply

  [url=https://donnersonsang.com/site/redirection.php?url=https://1xbet-download-vn.com]1xbet mobi[/url]
  [url=http://vipvideoclub.ru/go/url=https://1xbet-download-vn.com]1xbet mobi[/url]
  [url=http://brookland.kent-towns.co.uk/link.asp?url=https://1xbet-download-vn.com]1xbet mobi[/url]
  [url=http://ae-cafe.com/m/redirect.php?url=https://1xbet-download-vn.com]1xbet mobi[/url]
  [url=https://blog.ss-blog.jp/_pages/mobile/step/index?u=https://1xbet-download-vn.com]1xbet mobi[/url]
  [url=http://www.1xbet-download-vn.com.ni/url?q=https://1xbet-download-vn.com]1xbet mobi[/url]
  [url=http://herzliya.muni.il/redir.asp?url=https://1xbet-download-vn.com]1xbet mobi[/url]
  [url=https://gen.medium.com/r?url=https://1xbet-download-vn.com]1xbet mobi[/url]
  [url=http://cse.google.lt/url?sa=i&url=https://1xbet-download-vn.com]1xbet mobi[/url]
  [url=http://hiddenplesure.com.xx3.kz/go.php?url=https://1xbet-download-vn.com]1xbet mobi[/url]
  [url=https://ofsilvers.hateblo.jp/iframe/hatena_bookmark_comment?canonical_uri=https://1xbet-download-vn.com]1xbet mobi[/url]
  [url=http://meowmeowstyle.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=https://1xbet-download-vn.com]1xbet mobi[/url]
  [url=http://yousticker.com/ru/domainfeed?all=true&url=https://1xbet-download-vn.com]1xbet mobi[/url]
  [url=http://krym-skk.ru/bitrix/rk.php?goto=https://1xbet-download-vn.com]1xbet mobi[/url]
  [url=http://myotpusk.com/go/url=https://1xbet-download-vn.com]1xbet mobi[/url]

  Status your bets with 1xBET betting company on Football: Taiwan. University Match! Wager on sports on the Line. The upper crust odds for the purpose bets.
  1xbet mobi
  1xbet mobi
  1xbet mobi
  1xbet mobi
  1xbet mobi
  1xbet mobi
  1xbet mobi
  1xbet mobi
  1xbet mobi
  1xbet mobi
  1xbet mobi
  1xbet mobi
  1xbet mobi
  1xbet mobi
  1xbet mobi

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *