📖 சத்தியவசனம் – இலங்கை. 🇱🇰

📙 இன்றைய தியானத்துக்குரிய வேதபகுதி வேத வாசிப்பு: 1 இராஜாக்கள் 8:54-62

வாக்குமாறாத தேவன்!

தாம் வாக்குத்தத்தம் பண்ணியபடியெல்லாம் தம்முடைய ஜனமாகிய இஸ்ரவேலுக்கு இளைப்பாறுதலை அருளின கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம்… 1இராஜாக்கள் 8:56

இப் புதிய வருடத்திலும் ஒரு மாதத்தை வெகு சீக்கிரமாகவே கடந்து இன்னுமொரு மாதத்துக்குள் வந்துவிட்டோம். கடந்த நாட்களில் எத்தனை இன்னல்கள், முடக்கல்கள்! ஆனாலும் நம்மையெல்லாம் இம்மட்டும் நடத்திய தேவன் இன்னமும் நடத்துவார், வாக்கில் மாறாத கர்த்தர் நம்மோடு இருப்பார் என்ற நம்பிக்கையோடு தைரியமாக முன்செல்வோமாக.

தன் தகப்பன் இறந்த செய்தி கேட்டுப் பதறிவிட்டான் மகன். ஒரு கைகடிகாரத்திற்காக அவருடன் சண்டைபோட்டது, “சரி” என்று கண்ணீரோடு அவர் வாக்களித்தது யாவும் கனவுபோல இருந்தது. வீட்டுக்கு ஓடியவனை வாசலிலே நின்ற தாயின் கைகள் நிறுத்தின. அவளது கையில் இருந்த மடித்த கடதாசியை வாங்கியவன் அவசரமாகப் பிரித்தான். கைக்கடிகாரம் ஒன்று அவனைப் பார்த்துச் சிரித்தது. கதறி அழுதான் மகன். “மகனே, உனக்கு வாக்குப்பண்ணியதை வாங்குவதற்காக உன் அப்பா இரவு பகலாக உழைத்தார். பணத்தைப் பெற்று இதையும் வாங்கிக்கொண்டு வீடு வரும் வழியிலே எதிர்பாராமல் விபத்துக்குள்ளாகிவிட்டார். “இக் கடிகாரத்தை என் மகனிடம் கொடுத்து விடுங்கள், என்று கூறிவிட்டு மரித்துவிட்டார்” என்றாள் தாய். “அப்பா” என்ற அவனது கதறல் யாவரையும் அசைத்துவிட்டது.

ஒரு சாதாரண தகப்பன் தனது சொல்லைக் காப்பாற்றுவதில் இத்தனை உறுதியாக இருப்பாரானால், நமது பரம பிதா எப்படியிருப்பார்? ஒரு குழந்தைகூட இல்லாத நிலையில், “உன் சந்ததியார் நானூறு வருடங்கள் உபத்திரவப்பட்டதும் அதன் பின்னர் கானானுக்கு வருவார்கள், இந்த தேசத்தை நான் அவர்களுக்குக் கொடுப்பேன்” என்று கர்த்தர் ஆபிராமிடம் கூறினார். இது நம்பக்கூடிய காரியமா? ஆனால் தேவனோ தமது வாக்கை ஒருபோதும் மறந்துவிடவில்லை. ஆபிரகாமுக்கு வாக்களித்தபடியும், மோசே மூலமாக உறுதிப்படுத்தியபடியும் கர்த்தர் தமது ஜனத்தை நடத்தினார். அவர்கள் எதிர்கொண்ட யுத்தங்கள் யாவையும் அவரே முன்னின்று நடத்தி, பாலும் தேனும் ஓடுகிற தேசம் என்று சொல்லுமளவுக்கு சகல வளங்களும் நிரம்பி கானானைக் கர்த்தர் தமது ஜனமாகிய இஸ்ரவேலுக்குச் சுதந்தரமாகக் கொடுத்து ஆறுதலையும் கட்டளையிட்டார். “அவருடைய நல் வார்த்தைகளில் எல்லாம் ஒரு வார்த்தையானாலும் தவறிப்போகவில்லை” என்று சாலொமோன் மாத்திரமல்ல நாமும் தைரியமாகச் சாட்சி கூறலாம். ஆபிரகாமை ஆசீர்வதித்தவர், இஸ்ரவேலுக்கு இளைப்பாறுதலைக் கட்டளையிட்டவர் தமது வாக்குப்படியே தாவீதின் வம்சத்திலே மீட்பை அருளியவர், தமது பிள்ளைகளாக அழைத்துக்கொண்ட நமது விஷயத்திலே பாராமுகமாக இருந்துவிடுவாரோ? ஒருபோதும் இல்லை.

💫 இன்றைய சிந்தனைக்கு:

நமது உள்ளங்கள் தடுமாறினாலும், தேவனின் வாக்குகள் தவறியதில்லை. அந்த வாக்குமாறாத தேவனுக்கு உண்மையாயுள்ளேனா?

📘 அனுதினமும் தேவனுடன்.

138 thoughts on “1 பெப்ரவரி, 2022 செவ்வாய்”
 1. สล็อต ทดลอง เล่น ระบบใหม่ปัจจุบันที่ได้สะสมเกมทดสอบเล่นสล็อตค่าย PG SLOT ที่ทดสอบ เล่นสล็อตฟรีสปิน ทดสอบเล่นได้ก่อนผู้ใคร ไม่ต้องสมัคร ไม่ต้องฝาก ทดลองเล่นสล็อตฟรี

 2. Q: How many times a man falls in love?
  A: amazon viagra pills All information anent medicament. Read now.
  It’s a charming normal folk tale that you can usually proclaim whether someone’s had an orgasm. But indeed, there’s no modus vivendi = ‘lifestyle’ to tell — the no greater than way to know in behalf of guaranteed is to ask. All people incident orgasms in remarkable ways, and they can feel original at unique times.

 3. Living with ED (Erectile dysfunction) takes more than a earthly toll. The warm crashing the adapt can possess on a humanity and his mate can be honourable as difficult. It is garden-variety in behalf of men with ED to pity irritability, frustration, sadness, or deficit confidence. Come what may, the teach can be treated. Source: buy cialis generic online

 4. Q: How many times a man falls in love?
  A: viagra cheap canadian pharmacy All word about drugs. Read knowledge now.
  Mr Tilley says kissing, caressing, genital vie with and viva voce stimulation can all be experienced as pleasurable whether there is an erection or not. In blood relative to partnered bonking, Dr Fox stresses it is something for both parties to achievement on together. “The partner may not be the basis, but they may be participation of the solution.”

 5. Women need only sit tight a infrequent seconds in the forefront the another orb-like, with many coextensive with achieving multiple orgasms in entire session. In comparability, the manly refractory spell varies send ejaculation, with some men friendly after a not many minutes and some men needing specific hours to days. Source: cheap cialis from canada

 6. ED meds is a bludgeon used to swept off one’s feet impotence.

  Incompetence is a medical fettle in which men endure enervated, loose or no erection during earthy intimacy. cialis online cheap is utilized to ameliorate erections towards better, from now making fleshly venture a in the money task. Cialis is a well-to-do ED treatment and has earned enormous call seeing that the same. Erectile dysfunction or impotence is a sexual question of men’s only. It affects men’s libidinous power gravely and leaves them unsatisfied during those friendly moments. Unhealthy sensual life-force of men is a grave problem. Enchanting it lightly is imbecility. If experience erection problems during every animal action, consult your doctor as soon as possible. Levitra is the most recommended hypnotic in the interest of impotence. Though, this cure-all is mostly taken by men without prescription also, but it is much safe instead of health to turn to it on advocation only.

  Wheels of sex viability seep firm if demand levitra 20mg as treatment. ED occurs when penis constantly does not obtain blood during intimacy. It is prevented aside PDE5 enzyme.
  In those distressful times vardenafil hcl 20mg works as a vast help. It goes privileged the body and makes its first inveigh against on dejection tempting enzyme PDE5. Its hindrance is the biggest attainment of the drug. Blood contribute becomes smooth again. In the service of pushing it towards the reproductive member the downer ejects cGMP enzyme in men’s body. With its alleviate blood reaches penis and erection becomes easier.
  Fall ill Sildenafil not for mastering impotence. It is a drug medication and can be taken certainly with water. This narcotic is available in three concentrations i.e. 25mg, 50mg and 100mg. 100mg bore is the most persuasive only but treatment should initially be started with lesser dosage only. It is out of harm’s way for health and gives time to the portion also to get habitual to the drug. Vardenafil should be captivated at most entire point in 24 hours. Those 24 hours can be set according to derogatory ideal, which means, this medication can be taken anytime.

  Close being paranoid just about impotence as unwasteful treatment of Tadalafil equitable ebbs it in infrequent minutes. This capable medication is indisputably handy at all medical stores today. Online stores also tend it and are more popular than offline stores. Wherefore, respite c start is cialis better than viagra from an authoritative online amass and give your sexual life a gigantic boost.

 7. How do you know someone is over you
  Erectile dysfunction is story of the men’s sexual fitness disorders. It is cognized as an ineptitude of men to attain erection during sexual commerce ordered if they are sexually excited. Other symptoms of ED are, either it remains for a dumpy while or does not befall at all. It is a repeated process. Erectile dysfunction is also called a type of impotence. Powerlessness is a wide point of view and covers many other men’s haleness sexual disorders like- untimely ejaculation, need of lustful longing, и так далее Erectile dysfunction does not contain these problems. All these problems interdependent to Erectile dysfunction can be cured with the daily help of online viagra no prescription and other where can i buy generic viagra medicines.

  Causes
  Erectile dysfunction does not take any circumscribed cause. There are multifarious reasons behind its occurrence. It can be- natural reasons, your health problems, medicines you are delightful, nervous reasons, etc. Excuse’s possess a look on ED causes in particular. Erectile dysfunction causes are- high blood pressure, diabetes, favourable blood cholesterol, anxiety diseases (Parkinson’s illness and multiple sclerosis), surgery, subdued hormone levels, lifestyle factors (smoking and drinking) and others (stress, nervousness, a case of the jitters, be afraid, depression). Aging factors also supervise to ED, but aging in itself is not a cause. Bellow testosterone levels also in some cases lead to erectile dysfunction. Side effects caused before medications also coerce men unable in compensation erection.

  But there is nothing to agonize about as treatments are available also in behalf of ED. The same such ready treatment as regards ED is how do you get viagra pills.

 8. What is worth of a woman pills like viagra at walmart?
  It depends on the type of erectile dysfunction (ED). You can notwithstanding sway morning erections with ‘psychogenic ED’ – Some people eat erection problems because of factors such as performance uneasiness, relationship problems, being over-tired, or they’ve had too much alcohol. This classification of ED is called psychogenic ED.

 9. Can walking slim your legs
  Erectile dysfunction is one of the men’s sexy trim disorders. It is cognized as an unfitness of men to attain erection during lustful communication to if they are sexually excited. Other symptoms of ED are, either it remains in behalf of a dumpy while or does not occur at all. It is a repeated process. Erectile dysfunction is also called a standard of impotence. Frailty is a encyclopedic aspect and covers scads other men’s vigour sexual disorders like- too early ejaculation, lack of lustful longing, etc. Erectile dysfunction does not connect with these problems. All these problems related to Erectile dysfunction can be cured with the helpers of viagra men and other viagra super active canada medicines.

  Causes
  Erectile dysfunction does not have any definite cause. There are many reasons behind its occurrence. It can be- physical reasons, your healthfulness problems, medicines you are taking, fervid reasons, и так далее Excuse’s enjoy a look on ED causes in particular. Erectile dysfunction causes are- consequential blood stress, diabetes, high blood cholesterol, grit diseases (Parkinson’s disability and multiple sclerosis), surgery, low hormone levels, lifestyle factors (smoking and drinking) and others (stress, anxiety, nervousness, misgivings, bust). Aging factors also prompt to ED, but aging in itself is not a cause. Low testosterone levels also in some cases command to erectile dysfunction. Side effects caused before medications also make men unable in compensation erection.

  But there is nothing to worry about as treatments are available also in behalf of ED. One such available treatment proper for ED is where can i get viagra connect.

 10. It is in full healthy to ejaculate more or less than three times a week! The so so ejaculation frequency also in behalf of men ranges from two to seven times a week, which is a cute wide gap. So it’s run off that there’s no legal or wrong answer, nor are there any relevant well-being risks associated with ejaculation frequency. Source: how to take cialis 20mg

 11. In incident, stop to 70% of the men with ED in the assess said they felt that they are letting their partner down, and more than 40% said their partners feel they can no longer only freshman sex. Those feelings of self-consciousness and superabundance again lead men to lie low their qualification from their partners. Source: natural cialis

 12. Is vodka harmful for sperm
  Erectile dysfunction is one of the men’s progenitive healthfulness disorders. It is cognized as an ineptitude of men to attain erection during procreant commerce even if they are sexually excited. Other symptoms of ED are, either it remains for a transitory while or does not occur at all. It is a repeated process. Erectile dysfunction is also called a model of impotence. Impotence is a encyclopedic aspect and covers multitudinous other men’s fettle sexual disorders like- too early ejaculation, need of procreative give one’s eye-teeth for, etc. Erectile dysfunction does not contain these problems. All these problems correlated to Erectile dysfunction can be cured with the daily help of sildenafil tablets 150mg and other order viagra from canadian pharmacy medicines.

  Causes
  Erectile dysfunction does not hold any circumscribed cause. There are tons reasons behind its occurrence. It can be- physical reasons, your condition problems, medicines you are entrancing, nervous reasons, и так далее Give permission’s deliver a look on ED causes in particular. Erectile dysfunction causes are- costly blood pressure, diabetes, high blood cholesterol, grit diseases (Parkinson’s infection and multiple sclerosis), surgery, weak hormone levels, lifestyle factors (smoking and drinking) and others (urgency, anxiety, tenseness, misgivings, depression). Aging factors also outstrip to ED, but aging in itself is not a cause. Bellow testosterone levels also in some cases prompt to erectile dysfunction. Side effects caused by medications also make men unable in behalf of erection.

  But there is nothing to trouble far as treatments are available also in behalf of ED. A specific such present treatment proper for ED is generic viagra price canada.

 13. In deed data, compact to 70% of the men with ED in the survey said they felt that they are letting their associate down, and more than 40% said their partners feel they can no longer introduce sex. Those feelings of self-consciousness and trouble commonly pass men to blot out their prerequisite from their partners. Source: cialis commercial

 14. How do you make a guy jealous and want you
  Erectile dysfunction is an individual of the men’s sexy trim disorders. It is cognized as an ineptitude of men to attain erection during propagative intercourse equable if they are sexually excited. Other symptoms of ED are, either it remains in behalf of a short while or does not befall at all. It is a repeated process. Erectile dysfunction is also called a standard of impotence. Powerlessness is a wide light and covers multitudinous other men’s vigour sex disorders like- untimely ejaculation, be deficient in of sexual desire, etc. Erectile dysfunction does not contain these problems. All these problems correlated to Erectile dysfunction can be cured with the daily help of what does a generic viagra pill look like and other where can i get generic viagra online medicines.

  Causes
  Erectile dysfunction does not hold any circumscribed cause. There are tons reasons behind its occurrence. It can be- medic reasons, your healthfulness problems, medicines you are taking, heated reasons, etc. Excuse’s possess a look on ED causes in particular. Erectile dysfunction causes are- consequential blood stress, diabetes, favourable blood cholesterol, anxiety diseases (Parkinson’s disease and multiple sclerosis), surgery, subdued hormone levels, lifestyle factors (smoking and drinking) and others (stress, desire, tenseness, dread, cavity). Aging factors also supervise to ED, but aging in itself is not a cause. Naughty testosterone levels also in some cases lead to erectile dysfunction. Side effects caused by medications also establish men impotent in compensation erection.

  But there is nothing to trouble give as treatments are to hand with a view ED. The same such available treatment for ED is generic viagra – mastercard.

 15. Vaginal square up is a unblocked, ivory or off-white formless that comes evasion of your vagina. Your uterus, cervix and vagina beget vaginal discharge, which is chiefly мейд up of cells and bacteria. It helps spotless and lubricate your vagina, and helps refute high spoilt bacteria and infection. Source: generic cialis

 16. Can an enlarged prostate go back to normal
  Erectile dysfunction is one of the men’s propagative trim disorders. It is cognized as an ineptness of men to attain erection during sexual carnal knowledge equable if they are sexually excited. Other symptoms of ED are, either it remains after a short while or does not befall at all. It is a repeated process. Erectile dysfunction is also called a standard of impotence. Frailty is a widespread off the mark side and covers scads other men’s haleness reproductive disorders like- premature ejaculation, dearth of procreative desire, и так далее Erectile dysfunction does not connect with these problems. All these problems correlated to Erectile dysfunction can be cured with the help of buy viagra without a prescription and other generic viagra cheapest price medicines.

  Causes
  Erectile dysfunction does not take any definite cause. There are multifarious reasons behind its occurrence. It can be- natural reasons, your health problems, medicines you are entrancing, heated reasons, и так далее Charter out’s deliver a look on ED causes in particular. Erectile dysfunction causes are- consequential blood weight, diabetes, lofty blood cholesterol, anxiety diseases (Parkinson’s infection and multiple sclerosis), surgery, subdued hormone levels, lifestyle factors (smoking and drinking) and others (force, anxiety, tenseness, misgivings, recession). Aging factors also lead to ED, but aging in itself is not a cause. Bellow testosterone levels also in some cases command to erectile dysfunction. Side effects caused past medications also establish men unqualified for erection.

  But there is nothing to trouble give as treatments are convenient in place of ED. A specific such convenient treatment representing ED is sildenafil tablets 150mg.

 17. How do you treat your man
  Erectile dysfunction is an individual of the men’s progenitive health disorders. It is cognized as an inability of men to attain erection during procreant commerce equable if they are sexually excited. Other symptoms of ED are, either it remains in behalf of a short while or does not occur at all. It is a repeated process. Erectile dysfunction is also called a classification of impotence. Powerlessness is a encyclopedic point of view and covers innumerable other men’s fettle sensuous disorders like- premature ejaculation, lack of sexual desire, и так далее Erectile dysfunction does not involve these problems. All these problems correlated to Erectile dysfunction can be cured with the daily help of where can i buy generic viagra and other blue oval pill no imprint viagra medicines.

  Causes
  Erectile dysfunction does not be undergoing any definite cause. There are tons reasons behind its occurrence. It can be- medic reasons, your condition problems, medicines you are taking, nervous reasons, etc. Charter out’s possess a look on ED causes in particular. Erectile dysfunction causes are- costly blood pressure, diabetes, lofty blood cholesterol, staunchness diseases (Parkinson’s infection and multiple sclerosis), surgery, weak hormone levels, lifestyle factors (smoking and drinking) and others (urgency, anxiety, tension, be afraid, depression). Aging factors also prompt to ED, but aging in itself is not a cause. Deficient testosterone levels also in some cases lead to erectile dysfunction. Side effects caused by medications also coerce men unable to save erection.

  But there is nothing to harry far as treatments are to hand also in behalf of ED. Whole such present treatment as regards ED is online pharmacy viagra prescription.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Solverwp- WordPress Theme and Plugin