📖 சத்தியவசனம் – இலங்கை. 🇱🇰

📙 இன்றைய தியானத்துக்குரிய வேதபகுதி வேத வாசிப்பு : யாத்திராகமம் 32:25-35

உடைந்த உள்ளத்தின் பிரதிபலிப்பு

…இல்லாவிட்டால் நீர் எழுதின உம்முடைய புஸ்தகத்திலிருந்து என் பேரைக் கிறுக்கிப்போடும்…யாத்திராகமம் 32:32

இந்த ஜெபத்தின் முதற்பகுதி மிக முக்கியம். “ஐயோ, இந்த ஜனங்கள் …மகா பெரிய பாவம் செய்திருக்கிறார்கள். ஆகிலும் தேவரீர் அவர்கள் பாவத்தை மன்னித்தருளுவீரானால் மன்னித்தருளும்” முதலில் மோசே ஜனத்தின் மன்னிப்புக்காக ஜெபிக்கிறார். எகிப்தில் கிடைத்த பொன் வெள்ளியைக்கொண்டே இஸ்ரவேலர் கர்த்தருக்குப் பதிலாக கன்றுக்குட்டியைச்செய்து வணங்கினர். “என்னையன்றி உனக்கு வேறே தேவர்கள் உண்டாயிருக்கவேண்டாம்” என்று மலையில் கர்த்தர் கற்பனைகளைக் கொடுத்துக் கொண்டிருந்த போதே இந்த ஜனம், கன்றுக்குட்டியை பதில் தெய்வமாக்கி வணங்கி, கர்த்தருக்கே விரோதமாக பாவம்செய்தனர் என்பது தெளிவு. ஆகவே, “கர்த்தாவே, நீரே பார்த்துக்கொள்ளும்” என்று மோசே விட்டிருக்கலாம். ஆனால் மோசேயோ அவர்களுக்காகத் தானே தேவனுடைய புஸ்தகத்திலிருந்து கிறுக்கப்பட்டுப் போவதைக் கூட பொருட்படுத்தவில்லை.

மறுபுறத்தில், மோசே, இவர்களை எகிப்தில் சந்தித்து, விடுதலைப் பயணத்தை ஆரம்பித்தது முதற்கொண்டு இவர்கள் மோசேயுடன் ஐக்கியமாகவா இருந்தார்கள்? இல்லை! ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் தங்களைக் கொல்லுவதற்கே மோசே எகிப்தில் இருந்து கூட்டிவந்தார் என முறுமுறுத்து முறையிட்டனர். ஆரம்பமே இப்படியென்றால் இனியும் இந்த ஜனம் என்னதான் செய்யாது! எவர்களுக்காக மோசே தன்னையே கொடுத்தாரோ, அவர்களே மோசேயை எதிர்த்தனர். இவர்களை அழித்துவிட்டு, மோசேயைப் பெரிய ஜாதியாக்குவதாகக் கர்த்தர் சொன்னபோது, மோசே, “உம் சித்தம்” என்று விட்டிருக்கலாம், ஆனால் அவரோ, எந்த ஜனம் தனக்கு எதிராக முறுமுறுத்தார்களோ அவர்களுக்காகவே கெஞ்சி மன்றாடுகிறார்.

தன்னைப் புண்படுத்தும் ஜனத்துக்காக தன்னையே அழித்துப்போடத் துணிந்த அந்த சிந்தை மோசேக்கு எப்படி வந்தது? 40ல் அல்ல, அவர் உடைக்கப்பட உருவாக்கப்பட மேலும் 40 ஆண்டுகள், சர்வ ஞானமுள்ள கர்த்தர் அவரை தனியே நடத்தின இரகசியம் இதுதான். கர்த்தருக்கும் தனக்கும் விரோதமாக செயற்பட்ட மக்களை முதலில் மோசே மன்னித்தார், இதுவே உடைக்கப்பட்ட உள்ளத்தின் அழகு. அப்படி மன்னித்திருக்காவிட்டால் அவர்களை அழிக்காதபடிக்கு ஜெபித்திருக்கமுடியாது. கர்த்தர் எழுதிக்கொடுத்தவை என்றும் பாராமல் ஜனத்தின்மீது கொண்ட ஆத்திரத்தில் கற்பலகைகளை உடைத்துப்போட்டதிலேயே உடைந்த உள்ளம் வெளிப்பட்டது. கடின இதயமுள்ள கர்த்தருடைய ஜனத்தினிமித்தம் தன்னையே அழித்துக்கொள்ளத் தயாரானார். ஆம், இதுவே கர்த்தருக்காக உடைக்கப்பட்ட உள்ளத்தின் பிரதிபலிப்பு. இப்படியிருக்க, சாதாரண சிறிய சிறிய விடயங்களுக்கெல்லாம் நாம் பிறரை வெறுத்துத் தள்ளுவது எப்படி? நம்மை விரோதிக்கிற எவருக்காகவாவது இப்படி ஒரு ஜெபம் செய்தோமா!

💫 இன்றைய சிந்தனைக்கு:

நம்மை நேசிக்கிறவர்களுக்காக ஜெபிப்பது மிக இலகு, நம்மை வெறுக்கிற துயரப்படுத்துகிறவர்களுக்காக மன்றாடுவேனா?

📘 அனுதினமும் தேவனுடன்.

Comments (5)

  1. Reply

    Zasady możecie ustalić sami: nalać do kieliszków różnych płynów (woda, soki, różne rodzaje alkoholi i ich mieszanki) i losować numerki. Można też podzielić się numerkami i losować pijącego… Możliwości jest mnóstwo i tylko od was zależy jak potoczy się impreza. Zakręć ruletką z kieliszkami i … rozkręć imprezę! Uwaga:Losowanie hoteli odbędzie się dnia 10.03.2013. Impreza potwierdzona przy minimalnej liczbie uczestników 12 osób. Podane ceny uzależnione są od dostępności biletów lotniczych w przyjętej taryfie cenowej. W przypadku zmiany ceny biletu lotniczego oferta zostanie ponownie skalkulowana i przestawiona klientowi cena końcowa. Ewentualna dopłata podlega akceptacji klienta. Istnieje możliwość wylotu z lotnisk lokalnych na zapytanie klienta. Dostępność hotelu potwierdzana do 24 h od złożenia zamówienia. https://paca-mania.com/forum/profile/louannedoolan0/ Branża hazardu w Internecie to sektor, który bije wszelkie rekordy, jeżeli chodzi o wskaźniki rozwoju. Jeszcze niedawno wystarczało, jeśli polskie kasyno online miało w ofercie szybkie wypłaty, szeroki wybór gier, wiele metod płatności i interesujące bonusy. Dlaczego po prostu nie opłaca się grać w nielegalnym kasynie? Przede wszystkim, dlatego że to się zwykle nie opłaca – nie dość, że istnieje ryzyko, że takie nie do końca legalne polskie kasyno online nie wypłaci nam naszych wygranych i przestanie odbierać nasze telefony. Jeśli jednak gracz będzie miał szczęście i otrzyma wygrane pieniądze, może być za to pociągnięty nawet do odpowiedzialności karnej. W tym przypadku będzie zmuszony „podzielić się” swoją wygraną ze Skarbem Państwa. Zgodnie z art. 127 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego od decyzji wydanej w pierwszej instancji służy stronie odwołanie tylko do jednej instancji. Organem właściwym do rozpatrzenia odwołania jest organ administracji publicznej wyższego stopnia, chyba że ustawa przewiduje inny organ odwoławczy. W §3 wskazanego przepisu ustawodawca uregulował inny środek zaskarżenia w sytuacji, gdy decyzja w pierwszej instancji została wydana przez ministra lub samorządowe kolegium odwoławcze. Wówczas stronie nie przysługuje odwołanie, a tzw. wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

  2. Reply

    Many proponents of the practice suggest making ice cubes with different ingredients, like aloe and green tea, to address specific skin care needs. Thanks for subscribing. “So I bring this everywhere I go. It’s just an ice roller off Amazon and I live by it, as it just wakes me up and I feel like it makes my skin feel good and takes away any puffiness. I just literally roll. I could do this for a really long time,” Sweeney told Allure earlier this year. *Disclaimer: BestViewsReviews earns a commission from qualifying purchases. Please enable Cookies and reload the page. Facial Skin Care Tools Face Roller Massager ($9.99) While the underlying cause of blemishes and cystic acne is bacteria, a dose of chill can help relieve pain and decrease inflammation by constricting the blood vessels. For Rouleau, the trick is to alternate ice cube application with a warm compress on the flare-ups for about six cycles. “This stimulates circulation, allowing the body’s immune system to calm down and clear out blemishes and cysts,” she says. To bolster this kind of spot treatment, Dr. Francesca Fusco, a dermatologist at Wexler Dermatology in New York City, dissolves an aspirin into warm water before freezing, as the acetylsalicylic acid helps to dry up breakouts. https://medformei.com.br/community/profile/lillianagough21/ The new collection offers something for everyone – “Filled in, plucked, lengthened, naturally bushy, glamorously arched–the eyebrow, with all of its individual character, is as expressive as any feature of the face. With a collection of professional products, MВ·AВ·C now gives the brow its place in the spotlight at last.” And I think that the MAC Big Brow Pencil is the perfect product for me. Arama sonuГ§larД±nД± eЕџleЕџtirin: Jul 12, 2017 В· MAC Big Brow Pencil in Lingering. 12 07 2017. A couple of days ago when I reviewed the MAC RebelEyes Gel Liner I told you guys I got that in a set along with two other products. One of those other products is this MAC Big Brow Pencil. I had read a review or two about it before I got it, but I wasn’t really sure what to expect of it. ……

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *