ஜூலை 6 வியாழன்

📖 சத்தியவசனம் – இலங்கை

📙 இன்றைய தியானத்துக்குரிய வேதபகுதி வேத வாசிப்பு : எபே 2:13-22

சமாதானம் பண்ணினார்

இருதிறத்தாரையும் தமக்குள்ளாக ஒரே புதிய மனுஷனாகச் சிருஷ்டித்து, இப்படிச் சமாதானம் பண்ணி… எபேசியர் 2:15

இருவர் சண்டை பிடித்தால், யாரோ ஒருவர் வந்து இருவரையும் சமாதானம் பண்ணி, சண்டையை விலக்கி விட்டுச் செல்வர். ஆனால் இன்னுமொரு சந்தர்ப்பத்தில்,அவர்கள் இருவரும் சந்தித்து, மீண்டும் சண்டை போடக்கூடும். அதுபோலவே, விரோதிகளான இருவரிடையே ஒருவர் நேரமெடுத்து, இருவருடனும் பேசி அவர்களை சமாதானமாக்கி விடவும் கூடும். எனினும், பின்னர் அவர்கள் சமாதானமாகலாம் அல்லது தொடர்ந்து விரோதம் பாராட்டலாம். எது எப்படியிருப்பினும் சமாதானம் பண்ணுகிறவர்கள் பாக்கியவான்கள் என்றே தேவ வார்த்தை கூறுகின்றது.

ஆனால் இங்கே, இயேசு செய்த சமாதானமோ நிரந்தரமானது. அதற்காக அவர் தம்மையே ஏகபலியாக ஒப்புக்கொடுத்தார். சட்டதிட்டங்களாகிய நியாயப்பிரமாணம் மனிதனை அழிக்கிறதாகவே இருந்தது. கண்ணுக்குக் கண், பல்லுக்குப் பல் என்று ஒருவன் மற்றொருவனுக்கு ஒரு அநியாயத்தைச் செய்தால், அவன் மீண்டும் இவனுக்கு அதையே செய்வதாக, பழிக்குப் பழி வாங்குவதுபோலவே நியாயப் பிரமாண சட்டங்கள் அமைந்திருந்தது. இவையெல்லாவற்றையும் தம்முடைய மாம்சத்தினாலே ஒழித்து, யூதரும், புறஜாதியாருமாகிய எல்லாரையும் தமக்குள்ளாக ஒரே புதிய மனுஷனாக சிருஷ்டித்து இப்படியாக இயேசு சமாதானம் பண்ணினார்.

இப்படியான ஒரு சமாதானத்தை உண்டுபண்ணுவதற்காக ஆண்டவர் தன்னையே ஒப்புக்கொடுத்திருக்க, நாம் இன்னமும் மனிதரிடையே வேறுபாடுகளைக் காட்டலாமா? சபைகளுக்கிடையே நான் பரிசுத்தன், நீ பரிசுத்தன் என பாகுபாடு காட்டலாமா? அவருடைய இரட்சிப்பைப் பெற்ற நாம் அனைவருமே அவருடைய பிள்ளைகள் என்றஅங்கீகாரத்தைப் பெற்றோமேயன்றி, பெரியவன், சிறியவன், நீதிமான், அநீதிமான், அதிபரிசுத்தன், சிறுபரிசுத்தன், உயர்ந்தவன், தாழ்ந்தவன், பணக்காரன், ஏழை இப்படியாக எந்தப் பாகுபாடும் தேவனுக்கு முன்னால் இல்லை. அவர் சமாதான கடரராக வந்தார். சமாதானத்தைத் தந்தார்.

ஆண்டவர் இவ்வுலகில் வாழ்ந்த காலத்தில் கூட வேதபாரகரும், பரிசேயரும் மற்றவர்களைவிட தங்களை உயர்வானவர்களாகவும், ஆயக்காரரை, சமாரியர்களை புறம்பேதள்ளினவர்களாகவும் வாழ்ந்தார்கள். ஆனால் இயேசுவோ அனைவரையும் நேசித்தவராய், அனைவரது மீட்புக்குமாக தம்மையே ஏகபலியாக ஒப்புக்கொடுத்தார். அனைவரையும் ஒன்றாக்கி தன் மீட்பினால் தன் பிள்ளைகளாக்கினார். பகையைச் சிலுவையினால் கொன்று, அதினாலே இருதிறத்தாரையும் ஒரே சரீரமாகத் தேவனுக்கு ஒப்புரவாக்கினார் (எபே.2:16). ஆமென்.

💫 இன்றைய சிந்தனைக்கு:  

இன்று நமக்குள்ளே சக மனிதரைக் குறித்ததான பாகுபாடுகள், விரோதங்கள் இருக்கிறதா? ஏன்?

📘 அனுதினமும் தேவனுடன்.

11 thoughts on “ஜூலை 6 வியாழன்

  1. Vorig jaar schreven we dat dit netwerk zeer serieus is over zijn ontwikkeling in de Europese gereglementeerde markten, die fair play en verplichte opname van fondsen garanderen. De controle over de vraag of youll winnen of verliezen is de belangrijkste attractie van skill game websites, hoe kan je de jackpot winnen op de gokkasten in België en de wild vervangt de verstrooiing. Spelers uit verschillende landen kunnen gokken met comfort met behulp van een OVO live casino, Huis van machtige goden. © OPEN Rotterdam 2023 Jack’s Casino is rolstoelvriendelijk, voorzien van airco en toegang vanaf 18 jaar. U kunt gebruik maken van gratis WiFi.  Dit is misschien wel het bekendste casino van allemaal. Gelegen in de badplaats Scheveningen (en dus niet in een grote stad) trekt het veel toeristen. De bovenste verdieping is ingericht voor evenementen (zoals pokertoernooien) en uiteraard is ook deze vestiging voorzien van een restaurant.
    http://www.naturalamazon.co.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=40641
    For Blackjack lovers, ongeacht hun property management keuzes. Voor 21 tot 25 eieren, kunnen ze het spel aanzienlijk verlengen en de rol van strategie beperken. Laten we eerlijk zijn, iedereen die roulette speelt houdt graag de snelheid erin. En dat is natuurlijk zonder omslachtige registratie precies wat je bereikt. Even snel een potje roulette voor het slapengaan is dus een eitje. Ook het geld opnemen is vaak makkelijk en dat is natuurlijk wat je wil als je het snelle geld van de roulettetafel hebt geproefd. Je wilt misschien niet alleen thuis op de bank een keer online roulette spelen, maar ook als je onderweg bent of als je in de wachtkamer bij de tandarts zit. Daarvoor heb je een online roulette app nodig, hoewel er tegenwoordig ook andere mogelijkheden zijn om op je telefoon online roulette voor geld te spelen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Solverwp- WordPress Theme and Plugin