ஜூலை 28 வியாழன்

? சத்தியவசனம் – இலங்கை. ??

? இன்றைய தியானத்துக்குரிய வேதபகுதி வேத வாசிப்பு : லூக்கா 22:13-20

நமது சரீரம் உடைக்கப்படுமா!

பின்பு அவர் அப்பத்தை எடுத்து ஸ்தோத்திரம்பண்ணி, அதைப் பிட்டு, அவர்களுக்குக் கொடுத்து… லூக்கா 22:19

முந்தின காலங்களில் சபை கூடிவந்தபோது நமது நாட்டு பாண்தான் திருவிருந்தில் பிட்டுக் கொடுக்கப்பட்டது. ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட பாணில் ஒரு சிறு துண்டை போதகர் பிட்டு நமது கைகளில் வைத்தபோது, மெய்யாகவே ஒருவித பயம் உண்டானது. பின்னர் பாணை சிறுதுண்டுகளாக வெட்டிவைத்து இலகுவாக பரிமாறினார்கள். இப்போது இதை இன்னமும் இலகுவாக்கி, வாய்க்குள் இலகுவில் கரையக்கூடிய “வேபர்ஸ்” கொடுக்கப்படுகிறது. இப்படியே கடைசி இராப்போசனத்தின் இந்த நினைவு கூருதலுடன்கூடிய பயபக்தியும், இலகுவாகக் கரைந்துவிடக்கூடியதாக மாறிவிட்டதோ என்று எண்ணத்தோன்றுகிறது.

தாம் உலகில் அனுஷ்டிக்கின்ற கடைசி பஸ்கா அதுவே என்பதையும், தாமே பஸ்கா பலியாகப்போவதையும் இயேசு அறிந்தவராக இறுதிப் பந்தியில் அமர்ந்திருந்தார். தாம் பாடுபடுவதற்கு முன்னே இந்த பஸ்காவைத் தமது சீஷருடன் புசிக்க ஆவலாக இருந்ததாக இயேசு சொன்னபோதும், அவர்கள் அதைக்குறித்து உணர்வடைந்ததாக தெரியவில்லை. தமது சரீரம் உடைக்கப்படும் என்பதை ஒன்றுக்கு மூன்று தடவை இயேசு சொல்லியிருந்தும் அவர்கள் அதைப் பொருட்படுத்தவில்லை. இன்று நமது மனநிலை என்ன? கடமைக்காகவா, அல்லது திருவிருந்தில் பங்கெடுக்காவிட்டால் நமக்கு ஒருவித சங்கடமாக இருப்பதனாலா, எதற்காக அதில் பங்கெடுக்கிறோம்? தனக்காக இயேசுவின் சரீரம் உடைக்கப்பட்டதை உணருகின்ற எவனும் இன்று தன் சரீரம் இயேசுவுக்காக உடைக்கப்படவேண்டும் என்பதை உணராதிருக்கமாட்டான். உணருவதற்கு சற்று சிலுவையை நோக்குவோம்.

மெய்யாகவே சிலுவையில் இயேசுவின் சரீரம் உடைக்கப்பட்டது. கூரிய முளைகள் கொண்ட பாரமான முனைகள்கொண்ட சவுக்கால் அவரை அடித்தபோது அவருடைய சரீரம் கிழிந்து பிய்ந்து தொங்கியது. முள்முடியை தலையில் அழுத்தியபோது தலையும் நெற்றியும் துளைக்கப்பட்டது. நன்மைகள் செய்த கைகளும், மக்களுக்காக நடந்த கால்களும் ஆணிகளால் கடாவப்பட்டபோது, அவரது இரத்தக் குழாய்கள் பிய்ந்தன. ஈட்டியால் விலாவிலே குத்தப்பட்டபோது, இரத்தமும் தண்ணீரும் பாய்ந்து வந்தது. நமது பாவத்தின் கோரத்தால் பரமன் உடைக்கப்பட்டு தொங்கினாரே சிலுவையில், நாம் இன்று உடைக்கப்பட வேறு என்ன வேண்டும்? உலகம் பாவத்தினால் உடைக்கப்பட்டு, மனுக்குலம் சின்னாபின்னமாகி உருக்குலைகிறது. பாவத்தின் கோரத்தை உடைத்தெறிய இயேசு மாத்திரம் உடைக்கப்படுவதற்குத் தம்மைக் கொடுத்திரா விட்டால் இன்று நமது கதி என்ன? இயேசுதாமே உடைக்கப்பட்டு நம்மைப் பாவத்தின் கோரப் பிடியிலிருந்து மீட்டு குணப்படுத்தினது மெய்யானால், அழிந்துகொண்டிருக்கும் மக்களுக்காக உடைக்கப்பட நம்மை நாம் கொடுக்கத் தயங்குவது ஏன்?

? இன்றைய சிந்தனைக்கு:

உடைக்கப்படுவது என்பது ஒரு கடினமான பாடமாக இருக்கிறதா? இன்றே இப்போதே சிலுவையை நோக்குவேனாக.

? அனுதினமும் தேவனுடன்.

244 thoughts on “ஜூலை 28 வியாழன்

 1. When I read an article on this topic, casinocommunity the first thought was profound and difficult, and I wondered if others could understand.. My site has a discussion board for articles and photos similar to this topic. Could you please visit me when you have time to discuss this topic?

 2. I’ve been searching for hours on this topic and finally found your post. casinocommunity, I have read your post and I am very impressed. We prefer your opinion and will visit this site frequently to refer to your opinion. When would you like to visit my site?

 3. Avoiding excessive pornography consumption can help improve erectile function. Pornography can create unrealistic expectations and contribute to performance anxiety. Limiting its use and focusing on real-life intimacy may be beneficial.

  https://belviagra.com/ viagra pill identifier

 4. Find ways of reducing the stress like leaving the reading in your thermometer and getting your partner to mark the reading on your chart, so that you don t even look at your chart until the end of the month cheapest cialis

 5. Researchers are studying the effects of chronic kidney disease (CKD) on erectile function. CKD can contribute to hormonal imbalances and vascular dysfunction, leading to ED. Understanding this association can help in developing tailored interventions for individuals with CKD.. how long do viagra pills last https://viagrabrsm.com/ Tadalafil side effects long term

 6. e legale comprare la patente, comprare una patente napoli, patente originale, comprare patente c, acquisto patente b, comprare patente prezzo, compro patente, acquistare patente b napoli, dove posso comprare la patente b, compra patente online, comprare patente b online, comprare la patente a napoli, dove si può comprare la patente, quanto costa comprare la patente, comprare patente di guida, comprare patente senza esame, patente comprata prezzo, come comprare patente b napoli, comprare patente a, patente online comprare, quanto costa la patente a napoli, patente Nautica.
  https://comecomprarelapatente.com/

 7. acheter permis de conduire en ligne, acheter un permis de conduire belge, achat permis de conduire, acheter un permis de conduire, acheter permis de conduire belgique, acheter le permis de conduire, permis de conduire acheter, faux permis de conduire belge, j’ai acheter mon permis de conduire sur internet, acheter son permis de conduire belgique, acheter son permis de conduire légalement, acheter un vrai permis de conduire, acheter permis moto a2, acheter permis moto étranger, Acheter permis de conduire enregistré, acheter permis de conduire enregistré en préfecture forum, permis de conduire légalement enregistré.
  https://permisdeconduireacheter.com/

 8. comprar carta de conduçao preço, comprar carta de condução verdadeira, comprar carta de conduçao, comprar carta de condução lisboa, comprar carta de condução legal, comprar carta de condução, carta de condução comprar, comprar carta de conduçao, comprar carta de condução em portugal, comprar carta, comprar carta de condução portugal, comprar carta de condução online, comprar a carta de condução, carta de condução, comprar carta de carro, imt carta de condução, comprar carta de condução no porto
  https://cartadeconducaolegal.com/

 9. Kopen een echt en geregistreerd rijbewijs van onze website zonder examens te schrijven of de oefentest te doen. alles wat we nodig hebben zijn uw gegevens en deze zouden binnen de komende acht dagen in het systeem worden geregistreerd. rijbewijs kopen belgië, rijbewijs kopen belgie, rijbewijs kopen in nederland, rijbewijs b belgie, rijbewijs kopen met registratie.
  https://rijbewijskopenbetrouwbaar.com/

 10. lkw führerschein kaufen legal, führerschein kaufen ohne vorkasse, registrierten führerschein kaufen erfahrungen, führerschein kaufen erfahrungen, führerschein kaufen ohne prüfung Köln, führerschein kaufen österreich, führerschein kaufen ohne prüfung österreich, führerschein kaufen ohne prüfung österreich, führerschein kaufen in österreich, führerschein kaufen Frankfurt, führerschein kaufen schweiz. https://registriertenfuhrerschein.com/

 11. comprare patente, Comprare la patente di guida reale e registrata dal nostro sito Web senza scrivere esami o sostenere il test pratico. tutto ciò di cui abbiamo bisogno sono i tuoi dati e saranno registrati nel sistema entro i prossimi otto giorni. La patente di guida deve seguire la stessa procedura di registrazione di quelle rilasciate nelle autoscuole, l’unica differenza qui è che non dovrai sostenere gli esami, comprare patente b.
  https://patentebcomprare.com/

 12. motorrad  führerschein kaufen , lkw führerschein kaufen ohne prüfung österreich, bus führerschein kosten österreich. führerschein online kaufen, auto c ohne prüfung köln, führerschein klasse b kaufen, deutschen registrierten führerschein kaufen berlin, österreich führerschein kaufen legal in deutschland, führerschein in deutschland kaufen, PKW führerschein kaufen österreich, deutschen führerschein legal kaufen in österreich, kaufe deutschen führerschein, eu-führerschein kaufen,wie viel kostet der führerschein in österreich. https://fuhrerscheinkaufen-legal.com/

 13. I am currently writing a paper that is very related to your content. I read your article and I have some questions. I would like to ask you. Can you answer me? I’ll keep an eye out for your reply. 20bet

 14. Сайт https://podacha-blud.com/ посвящен украшению и подаче блюд на стол. Вы узнаете как правильно подавать салаты, блины, горячие блюда, как подать напитки, десерты или сервировать стол и просто украсить блюда.

 15. If the healthcare professional determines that dapoxetine is a suitable treatment option for the individual’s premature ejaculation, they will write a prescription that can be filled at a pharmacy. The prescription will indicate the dosage and instructions for taking the medication. priligy.

 16. Абузоустойчивый VPS
  Виртуальные серверы VPS/VDS: Путь к Успешному Бизнесу

  В мире современных технологий и онлайн-бизнеса важно иметь надежную инфраструктуру для развития проектов и обеспечения безопасности данных. В этой статье мы рассмотрим, почему виртуальные серверы VPS/VDS, предлагаемые по стартовой цене всего 13 рублей, являются ключом к успеху в современном бизнесе

 17. https://medium.com/@LucaMayo236689/удаленный-сервер-xrumer-6e52b68e6ac5
  VPS SERVER
  Высокоскоростной доступ в Интернет: до 1000 Мбит/с
  Скорость подключения к Интернету — еще один важный фактор для успеха вашего проекта. Наши VPS/VDS-серверы, адаптированные как под Windows, так и под Linux, обеспечивают доступ в Интернет со скоростью до 1000 Мбит/с, что гарантирует быструю загрузку веб-страниц и высокую производительность онлайн-приложений на обеих операционных системах.

 18. https://medium.com/@HesterMatt14428/дешевый-выделенный-сервер-ubuntu-linux-с-вечным-хостингом-и-бесплатным-сервером-ef2aaf86a603
  VPS SERVER
  Высокоскоростной доступ в Интернет: до 1000 Мбит/с
  Скорость подключения к Интернету — еще один важный фактор для успеха вашего проекта. Наши VPS/VDS-серверы, адаптированные как под Windows, так и под Linux, обеспечивают доступ в Интернет со скоростью до 1000 Мбит/с, что гарантирует быструю загрузку веб-страниц и высокую производительность онлайн-приложений на обеих операционных системах.

 19. VPS SERVER
  Высокоскоростной доступ в Интернет: до 1000 Мбит/с
  Скорость подключения к Интернету — еще один важный фактор для успеха вашего проекта. Наши VPS/VDS-серверы, адаптированные как под Windows, так и под Linux, обеспечивают доступ в Интернет со скоростью до 1000 Мбит/с, что гарантирует быструю загрузку веб-страниц и высокую производительность онлайн-приложений на обеих операционных системах.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Solverwp- WordPress Theme and Plugin