? சத்தியவசனம் – இலங்கை. ??

? இன்றைய தியானத்துக்குரிய வேதபகுதி: சங்கீதம் 145:1-21

? அனுபவமும் ஸ்தோத்திரமும்

கர்த்தர் விழுகிற யாவரையும் தாங்கி, மடங்கடிக்கப்பட்ட யாவரையும் தூக்கி விடுகிறார். சங்கீதம்145:14

சங்கீதம் 145, தாவீது பாடிய ‘ஸ்தோத்திர” சங்கீதமாகும். ஸ்தோத்திரம் என்றால், கர்த்தர் செய்த மகத்துவமான கிரியைகளை எண்ணி அவருக்கு நமது நன்றிகளை ஏறெடுப்பதாகும். அப்படியானால் வெறுமையான இதயத்திலிருந்து ஸ்தோத்திரம் எழும்புவது கடினமல்லவா! விழுந்துவிட்ட ஒருவனுக்குத்தான் தூக்கிவிடப்பட வேண்டியதன் அவசியம் புரியும்.

தூக்கிவிடப்பட்டவனுக்குத்தான் விழுகையிலிருந்து எழுந்து நிற்பதன் மகிழ்ச்சி எப்படிப்பட்டதென்பது புரியும். மடங்கடிக்கப்பட்டு நம்பிக்கையிழந்து தவிக்கும்போது ஒருவன் விடுவிக்கப்படுவானாயின், அவனுக்குத்தான் விடுதலை என்றால் என்னவென்பது தெரியும். அதேபோல மீட்கப்பட்ட ஒருவனால்தான் மீட்பின் சந்தோஷத்தை மற்றவர்களுக்கு எடுத்துக் கூறமுடியும். தாவீது உண்மையாகவே இம்மேலான அனுபவங்களைக் கடந்து வந்திருந்தார். தேவனுடைய கிருபையை உண்மையாகவே ருசித்திருந்ததினாலேயே இத்தனை உறுதியாக இச் சங்கீதத்தை ஸ்தோத்திர கீதமாக பாடினார்.

தாவீதின் விழுகைகளும், அவருக்கு நோpட்ட சோதனைகளும், அவற்றிலிருந்து மீட்கப்பட்ட அனுபவங்களும், தொடர்ந்து அவர் பாடிய ஸ்தோத்திர கீதங்களும் மெய்யாகவே, அதேமாதிhpயான பிரச்சனைகளுக்குள் அகப்பட்டுத் தவிக்கின்ற நமக்குப் பெலனளிப்பதுடன், நம்பிக்கையையும் தருகிறது. விழுகிறவர்கள் விழுந்து நொருங்கிப்போகும் முன்னரே, தேவனுடைய பலத்த கரத்தினாலே தூக்கிவிடப்படுகிறார்கள். ஓநாயினால் மடங்கடிக்கப்பட்ட ஆட்டுக்குட்டியைப்போல தப்பிக்கொள்ள வழிதெரியாது தவிக்கும்போது, எங்கிருந்தோ ஒரு கரம் நம்மைக் காப்பாற்ற விரைந்துவருகிறது. இவை எத்தனை ஆறுதல் நிறைந்த அனுபவங்கள். இதுதான் தாவீதின் அனுபவம்.

விழுந்துபோகிற நிலைமையிலும், மடங்கடிக்கப்பட்ட சூழ்நிலையிலும் அகப்பட்டுத் தவிக்கின்ற தேவபிள்ளையே, உன்னைச் சூழ்ந்திருக்கும் தீவினைகளைக் கண்டு கலங்காதே. ஒன்று, நீ விழுந்துவிடு முன்னரே தாவீதின்மீது கண்ணோக்கமாய் இருந்த தேவன்தாமே, உன்னுடைய சூழ்நிலையையும் மாற்றிப்போடுவார். அல்லது அதிலிருந்து உன்னை வெளியே தூக்கி எடுத்துவிடுவார். அல்லது அதன் மத்தியிலும் உன்னை அற்புதமாகவே நடத்துவார். தாவீதின் தேவன், நமது தேவன். அடுத்தது, மீட்கப்பட்ட உன் உள்ளத்திலிருந்து எழும்பும் ஸ்தோத்திர கீதம் அநேகருக்கு ஆறுதலையும் பெலனையும் கொடுக்கக்கூடியதாகவும், ஜீவனுள்ளதாகவும் இருப்பதனால், துதி செலுத்தத் தாமதியாதே. உன் அனுபவங்களும் துதி கீதங்களும் மேலும் பலரைத் திடப்படுத்துமே! ஆகவே, எந்தவித சூழ்நிலைகளிலும் தேவனைத் துதித்து நன்றிகூற என்னால் முடியுமா? அந்த உன்னத அனுபவத்தை அனுபவித்து பார்ப்பேனா!

? இன்றைய சிந்தனைக்கு :

எந்தச் சூழ்நிலையிலும் தேவனையே ஸ்தோத்திரிப்பாயாக.

? அனுதினமும் தேவனுடன்.

?♂️ எமது விலாசம்

Back to the Bible (Sathiyavasanam),
120 A, Dharmapala Mawatte, Colombo 7, Srilanka.
Email: sathiyavasanam@backtothebible.lk
website: Backtothebible.lk  |  www.Sathiyavasanam.lk
Facebook: www.fb.com/sathiyavasanam
Call: 011-4691500 | 011- 4691532

Comments (39)

 1. Vem

  Reply

  Free spins no deposit casino Canada promotions are among the most popular online casinos offers. You get free rounds to play on specified slots for a chance to win real cash. The best thing about it is that you can spin the reels without spending a dime. It’s all straightforward, given that online slots are easy to get used to and learn how to play. Free spins rewards are the most common rewards you can find at a free spins no deposit casino in Canada. Before choosing the right free spins no deposit casino to play at, you should learn about different free spin reward types. Are you on the lookout for some new casino free spins Philippines deals that you can take advantage of? Well, leading casinos often change their deals and add extra ones with more free spins, so frequently in fact that it can be tough to keep up with all the latest casino free spins offers to review them. Below are some of the most exciting new offers: https://vidarts.org/mediastore/community/profile/alexbarrios1772/ Currently, Mr Spin Casino does not have a VIP programme but they do have the Refer-a-Friend Bonus where you can be rewarded for referring a friend. It’s that simple. Send your friend the details for Mr Spin and you’ll receive a beneficial referral bonus. A very nice Mr Spin payout! The terms and conditions of the bonuses vary between different casinos and might also change over time and between different countries, so it is important to compare the different offers and read the T&Cs before signing up. California gambling law is among the most liberal in the country, sit back and relax. Categories on the left present video slots, australia casino no deposit bonus as casinos generally set their sites and apps up in similar ways. Be sure not to miss out on any of these fantastic opportunities, rewards and benefits. AU based online casinos i found your website by means of Google at the same time as looking for a comparable subject, Visa Electron card. The move away from poker was even featured in the New York Times, or any other credit or debit card.

 2. Reply

  Great post can make continuous improvement, thanks reveal, the actual build up associated with understanding would be to maintain understanding, interest is actually the start of prosperity.

 3. Reply

  As part of your journey in the world of amateur microscopy or mycological research into mushroom spores, you may find yourself interested in learning more about psilocybin mushrooms themselves, and about how to identify magic mushrooms, rather than just learning about mushroom spores or how they can come from mushroom spore syringes. You currently have javascript disabled. Several functions may not work. Please re-enable javascript to access full functionality. On May 7, 2019, citizens of Denver, Colorado, voted to decriminalize psilocybin mushrooms. This means it’s no longer a punishable offense for adults aged 21 and older to possess them for personal use. This doesn’t make them legal, though. If you’re caught selling or otherwise distributing psilocybin mushrooms, and possibly even growing them, you could still face criminal charges. The law remains unchanged for the rest of Colorado—at least for the time being. https://hectorslcq653208.blogzag.com/57262285/how-to-get-a-card-for-medical-marijuana Sunday: 10am – 8pm On 15 October 2019 Cate Faehrmann, gave a Notice of Motion to introduce the Cannabis Industry Bill 2019 to legalise cannabis and cannabis products; to regulate the sale, supply and advertising of cannabis and cannabis products; and for other purposes in New South Wales. If you’ve got a location that we’ve missed, or something that we need to update, leave a note in the comments below, or email dispensingfreedom@gmail.com with the info. My partner has had a prescription for a while now with a clinic over east but was wanting to use someone locally. All About Craft Cannabis 10:00AM – 07:00PM Your email address will not be published. Required fields are marked * Sunday: 10am – 8pm Miawpukek Cannabis Boutique, Miawpukek Drive, Conne River, NL, Canada Are you a patient looking for natural alternatives to pharmaceutical medicines in Perth, Western Australia? The Cannabis Centre and Educational Hub offers you access to a range of TGA approved doctors and medical practitioners in WA that can help you determine which medicinal cannabis product is right for you.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *