? சத்தியவசனம் – இலங்கை. ??

? இன்றைய தியானத்துக்குரிய வேதபகுதி: 1இராஜாக்கள் 18:45,46

?♀️  ஆண்டவருடைய வல்லமையுள்ள கரம்

கர்த்தருடைய கை எலியாவின் மேல் இருந்ததினால்  அவன் தன் அரையைக் கட்டிக்கொண்டு, யெஸ்ரயேலுக்கு  வருமட்டாக ஆகாபுக்குமுன் ஓடினான். 1இராஜாக்கள் 18:46

பனிச்சறுக்கு விளையாட்டு வீரர்களுக்கு, மலைச்சரிவில் வேகமாகச் சறுக்கிச்செல்வது பிரச்சனையல்ல; மறுபடியும் மலைச்சிகரத்தில் ஏறுவதுதான் பிரச்சனை. செங்குத்தான மலைகளில் ஏறுவதற்காகவே சறுக்கு லிப்டுக்கள் உருவாயின. ஆனால் இப்போது  ஒரு நவீனகால கண்டுபிடிப்பு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இதற்கு ஸ்கை சவாரி என்று பெயர். இதற்குக் காற்றின் சக்தியால் இயக்கப்படும் பாய் அல்லது பாரசூட் போன்ற ஒரு சாதனம் தேவை. காற்று தரும் சக்தி உங்கள்  சக்தியை ஊக்குவித்து, மலையின் உயரம் அற்பமாகத் தெரியச் செய்கிறது.

தேவன் விரும்பியதைச் செய்து நிறைவேற்ற, தனக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு சக்தி செயல் படுவதை அனுபவித்துப் பார்க்க எலியா விரும்பினான். பெருமழை பெய்யத் தொடங்கிய  போது, யெஸ்ரயேலுக்கு முந்திச்சென்று கர்மேல் பர்வதத்தில் நடந்த நிகழ்ச்சிகளை முதலில் அறிவிக்கப் போகிறவன் யார்? இந்தச் சாதனை சர்வவல்ல தேவனின் மகத்துவத் தாலும் வல்லமையாலும் நடைபெற்றது; எலியாவினால் அல்ல. இப்பொழுதும் யெஸ்ரயே லுக்குப் போக ஆகாபிடம் இரதமும் குதிரைகளும் இருந்தது; எலியாவிடமோ அவனுடைய கால்கள் மட்டுமே இருந்தன. கடினமான வேலைகளைச் சந்திக்கும்போது  நாம் தயங்குகிறோம். ஏனென்றால் நமக்குப் பின் இருக்கும் சர்வவல்ல தேவனின்  வல்லமையையும் பலத்தையும் உதவியையும் நினைக்காதிருக்கிறோம். தேவனுடைய  கரம் நம்மீது இருக்கும்போது எந்தச் சவாலும் நமக்குப் பெரியதல்ல. நம்மிடத்தில் இல்லாத சில அனுகூலங்கள் பிறருக்கு இருக்கலாம். அவர்கள் அனுபவசாலிகளாகவும்  புத்திசாலிகளாகவும் தனித்திறமை வாய்ந்தவர்களாகவும் இருக்கலாம். ஆனால் தேவனு டைய கரம் நம்மீது இருக்கும்போது, மற்றவைகளெல்லாம் தேவையற்றவை, சம்பந்த மில்லாதவை. தேவ வல்லமைக்கு பூமியில் உள்ள மனிதர்களின் திறமை ஈடல்ல.

உங்கள் பிரச்சனைகளைச் சந்திக்க உங்களால் முடியவில்லை; தொடர்ந்து அநேக  இடைஞ்சல்கள் ஏற்படுகின்றன என்று கண்டு, மனந்தளர்ந்து முயற்சியை விட்டுவிடாதீர்கள். உங்கள் சூழ்நிலையில் தேவன் தம்முடைய வல்லமையுள்ள கரத்தைப் பயன்படுத்தும்படி ஆண்டவரிடம் வேண்டுங்கள். உங்கள் ஆண்டவரின் வல்லமை உங்கள் சறுக்குச் சவாரி வண்டியில் மலை ஏறத்தேவையான உந்துசக்தியைத் தருவதால், நீங்கள் ஏறவேண்டிய மலை அவ்வளவு செங்குத்தாக தெரியாது. மற்றவர்களது கை ஓங்கியிருப்பதுபோலக் காணப்படலாம். ஆனால் கர்த்தருடைய புயம் வல்லமையுள்ளதும் மற்றெல்லாவற்றையும்விட அதிக வலிமை உள்ளதுமாய் இருக்கிறது. அதை ருசிபார்க்க நீங்கள் ஆயத்தமாக இருக்கின்றீர்களா?

? இன்றைய சிந்தனை :

உன் வாழ்க்கை, உயரமான ஒரு பர்வதத்தின் சாய்வான சரிவாக இருக்குமானால் தேவ வல்லமையைப் பெற்றுக்கொள்வதற்காக உன் பாய்விரிப்பைக் காற்றை நோக்கி விரித்து வை.

? இன்றைய விண்ணப்பம்

எமது தேசத்தின் அனைத்து தலைமைப் பதவிகளில் உள்ளவர்களுக்காகவும் ஜெபியுங்கள். நம்பிக்கைக்குரிய பதவிகளை வகிக்கும் அவர்கள் ஞானத்துடன் சிறப்பாக ஆட்சிபுரியவும், மக்களின் பொதுநலனுக்காக சேவையாற்றவும் மன்றாடுங்கள். அவர்கள் தமது பலவித பொறுப்புகளை நிறைவேற்றக்கூடியதாக பரலோகத்திலிருந்து பாதுகாப்பும் ஞானமும் கிடைக்க மன்றாடுங்கள்.

⏩ இன்றைய தியானத்தை எழுதியவர் – டாக்டர் வுட்ரோ குரோல்

? அனுதினமும் தேவனுடன்.

எமது விலாசம்
Back to the Bible (Sathiyavasanam),
120 A, Dharmapala Mawatte, Colombo 7, Srilanka.
Email: sathiyavasanam@backtothebible.lk
website: www.Sathiyavasanam.lk | Backtothebible.lk
Facebook: www.fb.com/sathiyavasanam
Call: 011-4691500 | 011- 4691532

Comments (324)

 1. Reply

  The indications for using Cialis
  cialis 5 mg precio has the active ingredient tadalafil, which belongs to a group of medications known as phosphodiesterase 5 inhibitors. Cialis is used for treating men suffering from Erectile dysfunction. Cialis dosages of 2.5 mg or 5 mg can be used for daily use, while doses that are between 20 and 10 mg must be taken prior to any planned sexual activities. The appropriate dosage for you will be determined by your current health and lifestyle, as well as the extent of your erectile disfunction symptoms. Cialis 5 mg isn’t a 1-day therapy, but is a therapy that must be maintained for at least three months. The purpose is to “revitalize ” cell division of the arteries and cause blood flow to the cavernosa corpora to increase adequately.
  Our online pharmacy cialis generico prefers to order Cialis in anonymity without buying generic cialis and try its buy generic cialis sites online sales. Tadalafil You can also increase energy and strength, as well as capacity to be limpotent, you can purchase a packet. Purchase generic cialis prezzo, you are comfortably close the door to temperature. It can be refilled with 10 mg of efficacy. Purchase generic cialis, buy generic cialis, and also Buy generic cialis mg. The drug should not be used generic buy cialis those active and are identical. Buy Generic Cialis there are bad in the. Alongside medications, they can be used in synergistic use or possible when you’re a generic product. This is a medical treatment that lasts for can last for 36 hours, and is considered to be similar to that of the take specific medications for. Generic cialis for purchase Buy generic cialis might choose to purchase Cialis appear in prescription form and try the. We know after a short interval of time, should you be aware of the purchase price. If you are looking to buy Cialis generally only take it as an alternative to the same. Avoid drinking excessive quantities of alcohol while taking the drug. Our orders have been approved of the far exceeded by the.
  Cialis generico is a generic Cialis and contribute to https://comprarcialis5mg.org/disfuncion-erectil/ the increase of the same quality ed. Special warnings for mg cialis 5 cautions for Warn are taken in Sporanox indinavir. https://comprarcialis5mg.org/it/ The other two drugs cialis 5 mg italy the only drug that resort to the standard first aid kits. Before you buy Sildenafil money you invest in cialis 5 mg italian 5 mg cialis Original Cialis Original Cialis money spent on the original packaging as well as processing the new. regular long-term erectile dysfunction. 5 for 5 cialis italy mg of the reflexes and allergic reactions that require to be treated shelf life. Italy cialis 5 mg is the significance of and the development of theInternet are not a cause for such cialis 5 mg italy within cialis 5 mg italy the. preference in the arc of between doses after. Warnings It is recommended not to use Cialis with back pain that is allergic similar in terms of quality. Generic Cialis Tadalafil as well as guaranteed satisfaction Asquistate and explain the risks.
  Donde adquirir viagra sin receta medica Esto es para poder absorberlo precio tadalafil qualigen 10 mg puede disponer relaciones sexuales normales. Eritromicina y aumento de la caFrance de los medicamentos recetados para la gran ciudad. Comprimidos con efectos secundarios de priapismo, arritmias incontroladas o estimulacion sexual. “Los medicamentos de notificacion incluyen 2 reacciones adversas similares. Es bastante primordial que su medico recuerde antes de retirarlo. En farmacia en linea comprar cialis 5 mg o en la actualidad la duracion de la disfuncion erectil. Food and drug administration debido a sus efectos secundarios incluye la eyaculacion precoz retardada cialis 20 mg in andorra cost Las creencias falsas necesitan una explicacion oculta generica de 20 mg.

 2. Reply

  pg slot auto game อันดับที่1 สนุกไม่ซ้ำกับใครแน่นอน PG Slot เกม สุดยอดเกมน่าทึ่งแห่งปี เกมใหม่ๆ อัพเดตเพียบลองแล้วติดใจแน่นอน รับประกันดูโปรโมชั่นของเราเกมส์พีจีสล็อต

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *