ஜனவரி 26 வியாழன்

📖 சத்தியவசனம் – இலங்கை. 🇱🇰

📙 இன்றைய தியானத்துக்குரிய வேதபகுதி வேத வாசிப்பு : லூக்கா 1:28

நம்பி ஒப்புக்கொடுத்தாள்

 இதோ, நான் ஆண்டவருக்கு அடிமை, உம்முடைய வார்த்தையின்படி எனக்கு ஆகக்கடவது… லூக்கா 1:38

வங்கியிலோ, அல்லது தனிப்பட்ட நபரிடமோ பணம் கேட்டுப் போகும்போது, அடமானமாக நம்பிக்கைக்கு ஏதாவது ஒரு பொருளை முதலீடு செய்யும்படி கேட்பார்கள். காரணம், தற்சமயம் பணத்தைத் திருப்பிக்கொடாவிட்டால், அந்த முதலீட்டை எடுத்துக்கொள்ளலாம் என்ற ஒரு எண்ணம்தான். சிலரிடம் ஒரு விடயத்தைச் சொல்லும்போது, நீங்கள் சொல்லுவது உண்மையென்று நான் எப்படி நம்புவது என்பார்கள். இப்படியாக மனிதனை, மனிதன் நம்பமுடியாத ஒரு நிலைமைக்குள் நாம் தள்ளப்பட்டுக் கிடக்கிறோம்.

மரியாள் சற்றும் எதிர்பாராத நேரத்தில், அவள் முன்பாக தேவதூதன் தோன்றி, “கிருபை பெற்றவளே, வாழ்க. கர்த்தர் உன்னுடனே இருக்கிறார். ஸ்திரீகளுக்குள்ளே நீ ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவள்” என்றபோது, மரியாளுக்கு சந்தோஷமோ, நம்பிக்கையோ வரவில்லை. மாறாக பயமும், திகிலுமே குடிகொண்;டது. இந்த வாழ்த்துதலுக்கு என்ன அர்த்தம் என்றே அவள் சிந்தித்துக்கொண்டிருந்தாள். தேவதூதன் அவளை நோக்கி, “பயப்படாதே, நீ தேவனிடத்தில் கிருபை பெற்றாய். நீ கர்ப்பவதியாகி ஒரு குமாரனைப் பெறுவாய்” என்றபோது, “இது எப்படி சாத்தியமாகும். நான் புருஷனை அறியேனே” என்கிறாள் மரியாள். அதற்குத் தூதன், “பரிசுத்தாவி உன்மேல் வரும், உன்னதமானவருடைய பலம் உன்மேல் நிழலிடும், ஆதலால் உன்னிடத்தில் பிறக்கும் பரிசுத்தமுள்ளது, தேவனுடைய குமாரன் எனப்படும். தேவனால் கூடாத காரியம் ஒன்றுமில்லை” என்கிறான். இது ஒரு அசாத்தியமான, வழமைக்கு முற்றிலும் மாறுபட்ட ஒன்று. ஆனாலும் மரியாள் தேவனால் கூடாத காரியம் ஒன்றுமில்லை என்பதை முற்றிலுமாய் நம்பினாள். அந்தக்கணமே, அவள் தன்னை நம்பி ஒப்புக்கொடுத்தாள்.  அந்தநேரத்தில் அவளுக்கு அது ஏற்றுக்கொள்வதற்கு பெரும் பாரமான காரியமாக இருந்திருக்கலாம். ஏனெனில், அவள் திருமணத்திற்கென்று நிச்சயிக்கப்பட்ட ஒரு கன்னியாக இருந்தாள்.

திடீரென நீ கர்ப்பவதியாகப் போகிறாய் என்பது எவ்வளவு பெரிய அதிர்ச்சிதரும் செய்தி. என்றாலும், மரியாளோ, “இதோ, நான் ஆண்டவருக்கு அடிமை, அவருடைய சித்தப்படியே ஆகக்கடவது” கர்த்தரை நம்பி அவருடைய திட்டத்துக்குத் தன்னை ஒப்புக்கொடுத்தாள். மரியாளின் இந்த நம்பிக்கைக்கு முன்பாக, நாம் தேவன்மீது வைத்திருக்கும் நம்பிக்கை எம்மாத்திரம்!

எமது விருப்பங்கள் யாவையும் ஒருபுறம் ஒதுக்கி வைத்துவிட்டு, அவர் சித்தம் செய்ய எம்மை அடிமைகளாக ஒப்புக்கொடுக்க நாம் ஆயத்தமா? சுயாதீனமுள்ளவர்களாக இருந்தும், உங்கள் சுயாதீனத்தைத் துர்க்குணத்திற்கு மூடலாகக் கொண்டிராமல், தேவனுக்கு அடிமைகளாயிருங்கள். 1பேதுரு 2:16

💫 இன்றைய சிந்தனைக்கு:

பாவ அடிமைத்தனத்திலிருந்து என்னை மீட்டவருக்கு அடிமையாக என்னை ஒப்புக்கொடுக்க நான் ஆயத்தமா? :

📘 அனுதினமும் தேவனுடன்.

19 thoughts on “ஜனவரி 26 வியாழன்

 1. Several miRNAs received particular focus, the most frequently reported being the downregulation of miR 335 and miR 195 and upregulation of miR 483 5p levitra curativo Letrozole have shorter half- life of 48 hours and does not adversely affect endometrium and cervical mucus and does not cause estrogen receptors depletion

 2. На сайте https://t.me/marsbet_ru вы сможете изучить актуальные, интересные новости, собранные со всего интернета о компании «MARSBET». Только здесь регулярно выкладываются новые данные, различные прогнозы, а также промокоды и вся нужная информация для фанатов этой БК. Теперь вы сможете узнать обо всем первым. Здесь не только интересные новости, но и картинки, фотографии. Ежедневно на портал заходит не одна сотня человек, чтобы узнать что-то новое. Здесь своевременно рассказывают обо всех акциях, сведениях.

 3. A vital function of this illness is the presence of purpura, which are haemorrhages into the skin ranging in size from pinpoints to massive blotches. Semithin sections guide in making the reagent is pre-formed steady immune-advanced which is linked differential prognosis and in choosing the area to be seen to the first antibody by a bridging antibody. Groups with elevated risk Data from Italy, Spain, Sweden, Switzerland and the Netherlands support earlier identifications of population teams at higher risk of getting extreme disease and demise [eleven,forty eight,eighty one,eighty two] [url=http://www.mhcurling.com/dcs/purchase-levitra-plus-online/] erectile dysfunction doctor orlando order 400 mg levitra plus free shipping[/url].
  Data Human Data Data from a postmarketing retrospective claims-primarily based cohort examine found an increased risk for postpartum hemorrhage among 955 pregnant women uncovered to duloxetine within the last month of being pregnant compared to 4,128,460 unexposed pregnant ladies (adjusted relative danger: 1. Affective activation is often described as physiological arousal within the literature, the organic means through which affective experiences can impression health outcomes (Pressman & Cohen, 2005). It has branches of communication with the pneumogastric, facial and upper cervical ganglion of the sympathetic [url=http://www.mhcurling.com/dcs/order-online-buspirone-no-rx/] anxiety symptoms 8 weeks discount 5mg buspirone amex[/url]. Fistulas, fissures, and abscesses form because the infiammation extends into the peritoneum. Cases were stratified by surgery kind (excisional biopsy, lumpectomy, lumpectomy with sentinel lymph node biopsy). Use of intravenous immunoglobulin in immunoglobulins in refractory childhood-onset epilepsy: results on seizure freLambert-Eaton myasthenic syndrome [url=http://www.mhcurling.com/dcs/order-cheap-vasotec/] blood pressure 220120 discount 5mg vasotec with mastercard[/url].
  Su incidencia está disminuyendo en los últimos años como consecuencia de los programas de vacunación common de la población, ya que el mayor número de contagios tiene lugar en edades jóvenes que, actualmente, es el grupo poblacional más protegido en nuestro país. Controversies in the usage of cholestasis (itching liver dysfunction):data for you. Liquid extract (1:2; ethanol 60% V/V) in a strength corresponding to 20% as semi-strong preparation B) Traditional herbal medicinal product for symptomatic aid of itching and burning related to hemorrhoids [url=http://www.mhcurling.com/dcs/buy-ciprofloksacin/] antibiotics for acne does it work buy 750 mg ciprofloksacin mastercard[/url]. On palpation one feels an “empty” space and a mass which is the site of the telescoped intestine. However, in persons with giant parasite burdens or lowered immunity, the clinical image may be cutaneous, pulmonary, or digestive, relying on the localization of the parasite, and the seriousness of the infection can vary from delicate to deadly (Liu and Weller, 1993). Four lessons of zygotes are expected from the fertilization of these abnormal eggs (Figure 3 [url=http://www.mhcurling.com/dcs/order-trileptal-online/] medications requiring central line discount trileptal 300mg with visa[/url].
  Extreme transformation of lymphocytes results in blast-like cells: mononucleosis a b c d Fig. The models can be utilized to track progress in the proportion of sufferers who are identifed and at numerous Challenges embrace the historical barrier that steps in care, and to establish and overcome gaps. Botryomycosis related to Pseudomonas aeruginosa in the nasopharynx of a Conference Comment: this can be a basic case cow [url=http://www.mhcurling.com/dcs/buy-cheap-diltiazem-online-no-rx/] medications kidney disease generic diltiazem 60mg online[/url]. Spermatogenesis includes the next lineage: spermatogonia (germ cells) > (sperma tocytogenesis) > main spermatocytes > secondary spermatocytes > (completion of meiosis) > spermatids (spermiogenesis) > mature sperm. Additionally, the dimensions and place of the cyst could complicate vaginal delivery (three). Surprisingly, giant amounts of new bone can type on the surgical web site, lengthening the arm or leg by a number of centimeters in some cases [url=http://www.mhcurling.com/dcs/order-cheap-florinef-online/] gastritis chronic fatigue syndrome effective 0.1 mg florinef[/url].
  Urine natural acid evaluation confirmed mildly raised 3-hydroxybutyrate, 3-hydroxyglutarate, and three,4-dihydroxybutyrate. Circulating antibodies are sometimes directed to histones in lupus syndrome as a substitute of the classical antinuclear antibodies related to systemic lupus erythematosus. An experiment is carried out in which the mitochondrial content of various tissues is studied [url=http://www.mhcurling.com/dcs/order-cheap-januvia-online/] diabetes diet south africa januvia 100mg fast delivery[/url]. In their classic form (see findings and diagnostic considerations) of such issues, these deposits progress from the periphery to the middle of the retina. Diet ought to include enough quantities of fibre and fluid (4 to six 250 ml glasses of fluid per day). Low degree disinfectants kill most vegetative bacteria and some fungi as well as enveloped (lipid) viruses [url=http://www.mhcurling.com/dcs/order-online-zenegra-cheap-no-rx/] disease that causes erectile dysfunction buy zenegra 100 mg otc[/url].
  In explicit, so-called soluble fiber (contained in massive amounts in fruit, greens, potatoes and complete grain products) binds water, thus helping to thicken the stool and cut back the frequency of bowel actions. There are many other associations including each psychiatric and neurological disease, including пїЅ Delirium: particularly hyperalert/agitated subtype пїЅ Withdrawal states. Chordomas thus happen having attribute bubbly cytoplasm (physaliphorous cells) and in the axial skeleton, notably sacral and spheno-occipital anisonucleocytosis [url=http://www.mhcurling.com/dcs/buy-online-silvitra-cheap/] erectile dysfunction hernia order 120mg silvitra amex[/url].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Solverwp- WordPress Theme and Plugin