3 ஆகஸ்ட், 2020 திங்கள்

? சத்தியவசனம் – இலங்கை. ?? ? இன்றைய தியானத்துக்குரிய வேதபகுதி: 1சாமுவேல் 8:10-22 ? பாதிக்கும் விளைவுகள் நீங்கள் […]

ஜுலை 30, 2020 வியாழன்

? சத்தியவசனம் – இலங்கை. ??  ? இன்றைய தியானத்துக்குரிய வேதபகுதி: யோவான் 12:20-33 ?  தேவநாமம் மகிமைப்படட்டும்! …இந்த […]

ஜுலை 29, 2020 புதன்

? சத்தியவசனம் – இலங்கை. ?? ? இன்றைய தியானத்துக்குரிய வேதபகுதி: சங்கீதம் 27:1-14 ? கர்த்தருக்கே காத்திரு! நானோ, […]

ஜுலை 28, 2020 செவ்வாய்

? சத்தியவசனம் – இலங்கை. ??  ? இன்றைய தியானத்துக்குரிய வேதபகுதி:  ஏசாயா 49:13-18 ?  கர்த்தர் சேர்த்துக்கொள்வார்! என் […]

ஜுலை 22, 2020 புதன்

? சத்தியவசனம் – இலங்கை. ?? ? இன்றைய தியானத்துக்குரிய வேதபகுதி: சங்கீதம் 4:1-8 ? நெருக்கத்தின் பின்னே விசாலம் […]

Solverwp- WordPress Theme and Plugin