8 மே, 2021 சனி

? சத்தியவசனம் – இலங்கை. ??

? இன்றைய தியானத்துக்குரிய வேதபகுதி: லூக்கா 6:1-5

ஓய்வு நாளும் இயேசுவும்

மேலும் மனுஷகுமாரன் ஓய்வுநாளுக்கும் ஆண்டவராய் இருக்கிறார் என்றார். லூக்கா 6:5

தேவனுடைய செய்தி:

ஓய்வு நாளுக்கும் மனித குமாரன் ஆண்டவராக இருக்கிறார்.

தியானம்:

ஒரு ஓய்வு நாளில் இயேசு தமது சீஷர்களுடன் தானியங்கள் விளைந்திருந்த நிலத்தின் வழியாக நடந்து சென்றபோது, சில சீஷர்கள் தானியத்தைக் கொய்து, அதைச் சாப்பிட்டார்கள். அதைக்குறித்து சில பரிசேயர்கள், இயேசுவிடம் கேள்வி எழுப்பினார்கள்.

விசுவாசிக்க வேண்டிய சத்தியம்:

தேவன் மனிதனுக்காகவே ஓய்வுநாளைப் படைத்தார்.

பிரயோகப்படுத்தல் :

ஓய்வு நாளன்று நாம் எவ்வாறு நடந்துகொள்ள வேண்டும்? தாவீதும் அவனது மக்களும் பசியுடன் இருந்தபோது, தேவனுக்குப் படைக்கப்பட்ட தேவனின் அப்பத்தை எடுத்து, அதைச் சாப்பிட்டதைக் குறித்து என்ன நினைக்கின்றீர்கள்?

‘ஆசாரியர்கள் மட்டுமே அந்த அப்பத்தைப் புசிக்க முடியும்’ என்று சட்டம் கூறுவதைக் குறித்து பரிசேயரிடம் இயேசு ஏன் கூறுகின்றார்?

மனுஷகுமாரன் ஓய்வுநாளுக்கும் ஆண்டவராய் இருக்கிறார் என்றால், இயேசு எப்படிப்பட்டவர்? அவரது வல்லமை என்ன? மனிதரிடம் அவர் எதிர்பார்ப்பது என்ன?

ஓய்வுநாளைக் குறித்த எனது மனப்பான்மை என்ன? அதை நான் எப்படி கைக்கொள்ளுகின்றேன்?

? இன்றைய எனது சிந்தனை:

? அனுதினமும் தேவனுடன்.

59 thoughts on “8 மே, 2021 சனி

 1. Pingback: Fuck Google
 2. Pingback: porn
 3. Pingback: meritking
 4. Pingback: madridbet
 5. Оптимизация рейтинга в результатах поиска – важный аспект SEO. Это зависит от качества текста, обратных ссылок, технических аспектов. Рекомендуется использовать семантически связанные ключевые слова, такие как рейтинг веб-сайта, SERP-трекер, позиционный анализ и отслеживать изменения с помощью инструментов, таких как Google Analytics и SERP-трекеры.
  позиции сайта[url=https://captains-club.ru/]позиции сайта[/url][url]https://captains-club.ru/[/url]

 6. This Link in Bio characteristic possesses vast value for all Facebook as well as Instagram users of the platform as provides one individual clickable link within a individual’s profile page that actually directs guests to the external to the site webpages, blog publications, products, or perhaps any type of desired for location.
  Instances of such sites offering Link in Bio offerings involve
  https://www.vingle.net/posts/6534735
  which provide customizable landing page pages and posts to consolidate together numerous connections into a single one accessible and also user friendly location.
  This very functionality becomes actually especially to crucial for organizations, influencers in the field, and content items creators looking for to promote a specific for content pieces or possibly drive their traffic to the site to relevant to URLs outside of the actual site.
  With limited for options for the clickable links inside the posts, having a and even updated Link in Bio allows users of the platform to really curate their online in presence in the platform effectively for and furthermore showcase a the announcements in, campaigns in, or important in updates to.

 7. The actual Link in Bio feature holds huge value for every Facebook as well as Instagram members as presents an individual clickable hyperlink in the one member’s profile which points visitors to the site to the external webpages, blogging site articles, goods, or perhaps any sort of desired place.
  Examples of these webpages providing Link in Bio solutions comprise
  https://coub.com/linkinbio
  which often supply customizable landing pages and posts to really merge multiple linkages into an one reachable and also user-friendly spot.
  This function turns into especially critical for organizations, influencers in the field, and content material creators trying to find to actually promote the specifically content or possibly drive the traffic into relevant to URLs outside the platform the very platform’s.
  With every limited for options for clickable connections inside the posts of the platform, having a a dynamic and even updated Link in Bio allows the platform users to effectively curate their their own online in presence in the platform effectively for and also showcase the the announcements to, campaigns in, or possibly important updates to.

 8. The] Link in Bio function holds tremendous significance for Facebook and also Instagram platform users because bio link presents one single clickable linkage within a individual’s profile page that really guides guests towards external sites, blog site entries, products or services, or even any sort of desired place. Illustrations of the websites supplying Link in Bio solutions include which give personalizable arrival pages of content to really consolidate numerous connections into one single accessible to all and furthermore user-friendly spot. This very function becomes especially essential for business enterprises, influencers in the field, and furthermore content material creators of these studies looking for to effectively promote the specific content items or even drive web traffic into relevant URLs outside the platform the site. With limited to options for every clickable links within the posts of the platform, having an active and updated Link in Bio allows users of the platform to curate a their online to presence online effectively in and also showcase their the most recent announcements in, campaigns in, or possibly important in updates for.The very Link in Bio attribute keeps immense relevance for all Facebook and also Instagram users of the platform as gives one solitary clickable link in the the individual’s profile that directs users towards external online sites, blog posts, goods, or any type of desired for destination. Instances of the online sites giving Link in Bio services involve which usually supply customizable landing page webpages to really consolidate several hyperlinks into an one accessible to everyone and user-friendly destination. This particular capability becomes actually especially to crucial for all business enterprises, influencers, and also content makers searching for to promote the specific for content pieces or drive a traffic to the site to the relevant for URLs outside the platform the actual platform.
  With the limited options for the interactive hyperlinks inside the posts of content, having an an active and furthermore updated Link in Bio allows users of the platform to curate their their online presence online effectively in and showcase their the announcements, campaigns, or perhaps important for updates for.

 9. The actual] Link in Bio function holds immense importance for every Facebook and also Instagram users of the platform since biolink for Instagram provides a single individual interactive linkage in the individual’s profile page which guides visitors towards external online sites, blog site publications, products, or any sort of desired place. Instances of the online sites giving Link in Bio solutions involve which usually give personalizable landing webpages to actually combine various connections into a single one particular reachable and even user-friendly spot. This particular functionality becomes especially to critical for every business enterprises, social media influencers, and furthermore content pieces makers searching for to effectively promote the specific for content items or possibly drive traffic flow towards relevant to the URLs outside the the particular platform’s. With every limited in options for clickable connections within the posts of content, having an a lively and furthermore updated Link in Bio allows a users to curate their online for presence effectively to and showcase their the announcements, campaigns in, or perhaps important for updates in.This Link in Bio attribute holds immense value for both Facebook and Instagram platform users since provides an individual interactive hyperlink in the member’s account that guides guests to external to the platform online sites, blogging site posts, products, or any kind of desired for place. Examples of the websites offering Link in Bio services or products include which often supply modifiable destination pages to effectively merge several linkages into a single one single accessible to all and user oriented destination. This very capability becomes actually especially to essential for every businesses, social media influencers, and also content creators seeking to effectively promote the specific content pieces or even drive the web traffic towards relevant for URLs outside the the platform’s.
  With limited choices for clickable links inside the posts of content, having an a and modern Link in Bio allows for users of the platform to actually curate the their online for presence online effectively in and showcase their the latest announcements to, campaigns in, or important updates to.

 10. The actual] Link in Bio characteristic holds huge relevance for all Facebook along with Instagram platform users since Link in Twitch gives an solitary clickable connection in a member’s profile page which guides guests into external to the site sites, blogging site posts, items, or any kind of desired spot. Illustrations of such sites providing Link in Bio services incorporate which often give modifiable landing page webpages to consolidate together numerous linkages into an one accessible and even user-friendly spot. This very capability turns into especially for vital for all companies, influential people, and even content items makers looking for to really promote a specific content pieces or even drive their web traffic to the relevant to URLs outside of the very site. With limited alternatives for every interactive links inside posts of the platform, having a an active and furthermore modern Link in Bio allows for platform users to actually curate their their very own online presence in the site effectively to and even showcase a the newest announcements in, campaigns to, or perhaps important updates in.The Link in Bio characteristic maintains vast significance for Facebook as well as Instagram users of the platform because provides a single individual usable linkage in a user’s account which points users to the external to the platform online sites, weblog entries, goods, or possibly any type of desired for place. Instances of online sites providing Link in Bio services or products incorporate which provide personalizable landing page pages and posts to effectively combine various links into one one reachable and user friendly place. This functionality becomes especially critical for every business enterprises, social media influencers, and even content material creators seeking to effectively promote their specifically content items or even drive traffic to the relevant for URLs outside the platform the actual platform’s site.
  With limited in options available for the actionable linkages within posts of the platform, having a dynamic and also updated Link in Bio allows users of the platform to actually curate the their own online in presence in the site effectively for and also showcase the the most recent announcements, campaigns to, or important to updates.

 11. This] Link in Bio attribute maintains tremendous significance for every Facebook as well as Instagram members because Link in Twitch provides a unique actionable linkage within an individual’s account which leads visitors to the site into outside online sites, blog site publications, products, or possibly any kind of desired to place. Examples of sites giving Link in Bio services involve that supply adjustable landing pages of content to effectively merge several hyperlinks into an one particular reachable and user friendly destination. This functionality becomes especially vital for every organizations, influencers in the field, and even content authors seeking to really promote their specific content or possibly drive a web traffic towards relevant to URLs outside of the actual site. With all limited in choices for all clickable connections within posts, having an active and furthermore updated Link in Bio allows the platform users to actually curate their online in presence online effectively for and showcase the the most recent announcements in, campaigns to, or perhaps important in updates to.The actual Link in Bio characteristic holds vast importance for every Facebook and also Instagram platform users since offers one single actionable linkage in a member’s profile which guides users to outside sites, blog entries, goods, or even any sort of wanted destination. Examples of the sites giving Link in Bio solutions incorporate which supply modifiable landing page webpages to consolidate together numerous linkages into an one single reachable and user friendly spot. This particular function becomes actually particularly crucial for all companies, influencers, and even content items creators searching for to really promote the specifically content material or even drive a traffic to the site to the relevant to URLs outside the the particular platform’s site.
  With the limited for options for interactive linkages inside posts of the platform, having a a and current Link in Bio allows members to curate their their particular online to presence in the platform effectively in and even showcase the most recent announcements for, campaigns, or possibly important in updates for.

 12. The actual] Link in Bio feature keeps immense value for both Facebook and Instagram members because Link in Bio gives a unique usable connection in an person’s account that leads users towards external to the site sites, blogging site posts, products, or possibly any sort of desired to destination. Examples of such sites giving Link in Bio offerings include which often supply adjustable arrival pages of content to consolidate together multiple linkages into one particular accessible to all and furthermore user friendly destination. This specific functionality becomes actually especially critical for all business enterprises, influential people, and furthermore content material creators of these studies searching for to really promote a specific to content or perhaps drive a web traffic towards relevant for URLs outside of the particular site. With the limited in options available for the actionable links within posts of the site, having an a lively and also updated Link in Bio allows users of the platform to really curate their very own online presence online effectively and showcase a the announcements for, campaigns to, or perhaps important updates for.This Link in Bio attribute maintains huge value for every Facebook along with Instagram users of the platform as offers an single clickable linkage within one member’s profile that really points users to the external to the platform websites, blog site publications, items, or any kind of desired to location. Samples of such sites giving Link in Bio offerings incorporate which usually supply adjustable landing page pages to actually combine several connections into one particular accessible to everyone and also user friendly destination. This function turns into especially for critical for all organizations, influential people, and content makers looking for to effectively promote their specifically content pieces or perhaps drive traffic towards relevant to URLs outside the the particular platform.
  With all limited options available for all actionable hyperlinks inside posts of content, having the a and even current Link in Bio allows members to effectively curate their very own online in presence online effectively in and showcase their the announcements, campaigns to, or important updates.

 13. The] Link in Bio characteristic possesses tremendous importance for both Facebook and also Instagram members because Link in Bio offers one individual interactive hyperlink within a person’s profile page that leads visitors to the site to external webpages, weblog publications, products, or perhaps any sort of desired to destination. Samples of these online sites offering Link in Bio services involve which supply customizable destination pages to actually consolidate numerous hyperlinks into one accessible to everyone and easy-to-use location. This particular function turns into particularly critical for the organizations, influencers in the field, and furthermore content pieces creators of these studies trying to find to actually promote their specific content material or even drive the traffic to the site into relevant to URLs outside the the particular platform. With limited for options available for usable links inside the posts of content, having an a dynamic and also modern Link in Bio allows a platform users to curate the their particular online presence in the platform effectively and also showcase the the announcements in, campaigns, or even important in updates to.This Link in Bio feature holds huge significance for Facebook and Instagram users as it offers a single interactive linkage inside a member’s personal profile that really points users to external to the platform websites, blog publications, items, or any kind of desired spot. Examples of the webpages providing Link in Bio services involve which offer customizable arrival pages of content to actually consolidate several links into a single one particular accessible to everyone and furthermore user-friendly destination. This very function becomes actually especially to essential for all businesses, influencers, and also content creators of these studies seeking to really promote their specific content or even drive web traffic towards relevant for URLs outside the platform the particular platform.
  With all limited choices for the interactive connections within posts of content, having the a lively and also modern Link in Bio allows a platform users to effectively curate a their online to presence in the platform effectively in and even showcase a the announcements, campaigns to, or even important for updates.

 14. Место игорного дома – вот тема, вызывающая множество разговоров и взглядов. Игорные дома являются точками, в которых kazino online игроки способны прочувствовать свою удачу, расслабиться и почувствовать порцию адреналина. Они же предоставляют многие игры – от классических слотов до карточных игр и рулетки. Среди многих казино становятся местом, в которой разрешено почувствовать дух богатства, блеска и волнения.

  Однако для казино есть и скрытая грань. Привязанность к азартных игр способна привести в глубоким финансовым и душевным сложностям. Участники, те, кто теряют управление надо положением, способны оказаться на тяжелой каждодневной ситуации, теряя деньги и разрушая отношения з близкими. Следовательно во время посещении казино важно помнить о модерации и разумной партии.

 15. In the current quick online environment, link in bio on instagram has emerged as an pivotal signal guiding users to a huge assortment of digital content. Networks like Instagram, having its strict no-link policy in post descriptions, unintentionally laid the route for this occurrence. By way of letting just a single clickable URL on a user’s profile, information makers and companies faced an dilemma: how exactly to efficiently promote multiple portions of content or different campaigns simultaneously? The answer was an consolidated URL, appropriately coined as the “Link in Bio”, directing to an entry page with several destinations.

  Yet, the relevance of “Link In Bio” reaches past mere avoidance of channel constraints. It gives businesses and makers an central hub, functioning as a online handshake among them all and their audience. With the capacity to modify, refresh, and rank links according to current campaigns or trending data, it gives unparalleled adaptability. Moreover, with the help of data offered by link combination services, there is a increased edge of understanding user activity, improving strategies, and guaranteeing the right content reaches the desired viewers at the best point.

 16. Pingback: tekirdağ
 17. Pingback: izmir escort
 18. Estabelecimento 888 Starz e um ilustre ponto de lazer e apostas online que cativa os gamers com sua amplitude sem igual de escolhas de partidas e uma imersao de casino https://s3.amazonaws.com/888starz/casino.html virtual envolvente. Com uma notoriedade firme e decadas de excelencia, o casino oferece uma estrutura emocionante para os entusiastas de jogos explorarem alegria e sentimento.

  Fundado com fundamento na criatividade e na investigacao pela alegria dos gamers, o “Cassino 888 Starz” disponibiliza uma vasta gama de jogatinas de cassino, desde tragamonedas emocionantes e jogos de mesa classicos ate opcoes de jogos com crupie ao vivo com dealers profissionais. Sua interface sofisticada e atraente permite que os jogadores se envolvam em uma imersao absorvente, enquanto os recompensas e campanhas integram um elemento adicional de excitacao as suas experiencias de aposta

 19. Pingback: child porn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Solverwp- WordPress Theme and Plugin