குறிப்பு-

வாசகர்களாகிய உங்களுடைய தியானத்திற்கென்று பிரதி சனிக்கிழமையை நாம் தெரிந்துள்ளோம். உங்கள் தியானத்திற்கு உதவியாக 1சாமுவேல் 30 ஐ வாசித்துத் தியானித்து, உங்கள் சிந்தனைகளை குறித்துக் கொள்ளுங்கள். நீங்களும் தியானிப்பதற்கான முயற்சிகளில் பயிற்சியெடுங்கள். பயன்பெறுங்கள். உங்கள் கருத்துக்களைத் தெரியப்படுத்துங்கள்.

? சத்தியவசனம் – இலங்கை. ?? 

? இன்றைய தியானத்துக்குரிய வேதபகுதி:  1சாமுவேல்  30:1-8

?  கர்த்தரை நோக்கிப் பார்!தாவீது தன் தேவனாகிய கர்த்தருக்குள்ளே தன்னைத் திடப்படுத்திக் கொண்டான். 1சாமுவேல் 30:6

? தியான பின்னணி:

பெலிஸ்திய பிரபுக்கள் தாவீதை யுத்தத்திற்கு அழைத்து செல்லாததால், மீண்டும் சிக்லாக் வந்த தாவீதுக்கு அதிர்ச்சி காத்திருந்தது. அமலேக்கியர்  அந்த நகரை அக்கினியினால் சுட்டெரித்து, எல்லாரையும் சிறைபிடித்துச்  சென்றிருந்தார்கள்.

? பிரயோகப்படுத்தல் :

❓ தாவீது மிகவும் நெருக்கப்பட்டது ஏன்? அவனைக் கல்லெறிய வேண்டும்  என்று சொல்லிக்கொண்டவர்கள் யார்? ஏன்? அதற்கு தாவீதின் மறுத்தரவு  என்னவாக இருந்தது?

❓ தாவீது எப்பக்கமும் ஓட முடியாமல் மாட்டிக்கொண்டு, தேவன் பக்கம்  திரும்பிய இச்சந்தர்ப்பத்தைக் குறித்து என்ன யோசிக்கிறீர்கள்? இவ்வித  அனுபவம் உங்களுக்கு ஏற்பட்டதுண்டா? 

❓ தாவீதைப்போல பயத்தோடும், மன வேதனையோடும் வாழ்ந்துகொண்டிருக் கிறாயா? வச 8ல் கர்த்தர் அவனுக்குக் கொடுத்த நம்பிக்கை என்ன?

❓ ‘சத்தமிட்டு அழுதார்கள்.” இவ்வாறு மற்றவர்கள் துயரப்படும்போது நாம்  என்ன செய்வோம்?

? தேவனுடைய செய்தி:

▪️ தேவனை நம்பியிருக்கிறேன், நான் பயப்படேன்; மாம்சமானவன் எனக்கு  என்ன செய்வான்? (சங்கீதம் 56:4)

? விசுவாசிக்க வேண்டிய சத்தியம்:

சூழ்நிலை மாறினாலும், கர்த்தர் மாறாதவர். மனிதர்கள் மாறலாம்.  கர்த்தரோ நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாதவரே.    

? எனது சிந்தனை குறிப்பு :

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

? அனுதினமும் தேவனுடன்.

?♂️ எமது விலாசம்

Back to the Bible (Sathiyavasanam),
120 A, Dharmapala Mawatte, Colombo 7, Srilanka.
Email: sathiyavasanam@backtothebible.lk
website: Backtothebible.lk  |  www.Sathiyavasanam.lk
Facebook: www.fb.com/sathiyavasanam
Call: 011-4691500 | 011- 4691532
Whatsapp: +94768336006

Comments (1,239)

 1. Reply

  Холостячка 2 сезон https://bit.ly/39ioLkW Смотреть онлайн шоу Холостячка 2 сезон на СТБ.
  Пост шоу можно смотреть тут. Холостячка стб 2 сезон 1-2 серия

 2. Reply

  Холостячка 2 сезон https://bit.ly/39ioLkW Смотреть онлайн шоу Холостячка 2 сезон на СТБ.
  Пост шоу можно смотреть тут. Холостячка стб 2 сезон 1-2 серия

 3. Reply

  Холостячка 2 сезон https://bit.ly/39ioLkW Смотреть онлайн шоу Холостячка 2 сезон на СТБ.
  Пост шоу можно смотреть тут. Холостячка стб 2 сезон 1-2 серия

 4. Reply

  Холостячка 2 сезон https://bit.ly/39ioLkW Смотреть онлайн шоу Холостячка 2 сезон на СТБ.
  Пост шоу можно смотреть тут. Холостячка стб 2 сезон 1-2 серия

 5. Reply

  Холостячка 2 сезон https://bit.ly/39ioLkW Смотреть онлайн шоу Холостячка 2 сезон на СТБ.
  Пост шоу можно смотреть тут. Холостячка стб 2 сезон 1-2 серия

 6. Reply

  Холостячка 2 сезон https://bit.ly/39ioLkW Смотреть онлайн шоу Холостячка 2 сезон на СТБ.
  Пост шоу можно смотреть тут. Холостячка стб 2 сезон 1-2 серия

 7. Reply

  Холостячка 2 сезон https://bit.ly/39ioLkW Смотреть онлайн шоу Холостячка 2 сезон на СТБ.
  Пост шоу можно смотреть тут. Холостячка стб 2 сезон 1-2 серия

 8. Reply

  Холостячка 2 сезон https://bit.ly/39ioLkW Смотреть онлайн шоу Холостячка 2 сезон на СТБ.
  Пост шоу можно смотреть тут. Холостячка стб 2 сезон 1-2 серия

 9. Reply

  Холостячка 2 сезон https://bit.ly/39ioLkW Смотреть онлайн шоу Холостячка 2 сезон на СТБ.
  Пост шоу можно смотреть тут. Холостячка стб 2 сезон 1-2 серия

 10. Reply

  Холостячка 2 сезон https://bit.ly/39ioLkW Смотреть онлайн шоу Холостячка 2 сезон на СТБ.
  Пост шоу можно смотреть тут. Холостячка стб 2 сезон 1-2 серия

 11. Reply

  Холостячка 2 сезон https://bit.ly/39ioLkW Смотреть онлайн шоу Холостячка 2 сезон на СТБ.
  Пост шоу можно смотреть тут. Холостячка стб 2 сезон 1-2 серия

 12. Reply

  Холостячка 2 сезон https://bit.ly/39ioLkW Смотреть онлайн шоу Холостячка 2 сезон на СТБ.
  Пост шоу можно смотреть тут. Холостячка стб 2 сезон 1-2 серия

 13. Reply

  Холостячка 2 сезон https://bit.ly/39ioLkW Смотреть онлайн шоу Холостячка 2 сезон на СТБ.
  Пост шоу можно смотреть тут. Холостячка стб 2 сезон 1-2 серия

 14. Reply

  Холостячка 2 сезон https://bit.ly/39ioLkW Смотреть онлайн шоу Холостячка 2 сезон на СТБ.
  Пост шоу можно смотреть тут. Холостячка стб 2 сезон 1-2 серия

 15. Reply

  Холостячка 2 сезон https://bit.ly/39ioLkW Смотреть онлайн шоу Холостячка 2 сезон на СТБ.
  Пост шоу можно смотреть тут. Холостячка стб 2 сезон 1-2 серия

 16. Reply

  Холостячка 2 сезон https://bit.ly/39ioLkW Смотреть онлайн шоу Холостячка 2 сезон на СТБ.
  Пост шоу можно смотреть тут. Холостячка стб 2 сезон 1-2 серия

 17. Reply

  Холостячка 2 сезон https://bit.ly/39ioLkW Смотреть онлайн шоу Холостячка 2 сезон на СТБ.
  Пост шоу можно смотреть тут. Холостячка стб 2 сезон 1-2 серия

 18. Reply

  Холостячка 2 сезон https://bit.ly/39ioLkW Смотреть онлайн шоу Холостячка 2 сезон на СТБ.
  Пост шоу можно смотреть тут. Холостячка стб 2 сезон 1-2 серия

 19. Reply

  Холостячка 2 сезон https://bit.ly/39ioLkW Смотреть онлайн шоу Холостячка 2 сезон на СТБ.
  Пост шоу можно смотреть тут. Холостячка стб 2 сезон 1-2 серия

 20. Reply

  Холостячка 2 сезон https://bit.ly/39ioLkW Смотреть онлайн шоу Холостячка 2 сезон на СТБ.
  Пост шоу можно смотреть тут. Холостячка стб 2 сезон 1-2 серия

 21. Reply

  Главные герои картины «Матрица 4» проснулись и начали бороться, после чего появилось сопротивление Матрица 4 просмотр Дата выхода. Россия: 16 декабря 2021 года; США: 22 декабря 2021 года

 22. Reply

  Матрица: Воскрешение. The Matrix Resurrections. 2021, США, Фантастика, Боевики Матрица 4 2021 Вся информация о фильме: дата выхода, трейлеры, фото, актеры.

 23. Reply

  Метод семейных расстановок по Берту Хеллингеру.
  Новые семейные расстановки Семейное консультирование и
  психотерапия. Метод Берта Хеллингера.
  Структурные расстановки.
  Системно-феноменологическая психотерапия.
  Системно-феноменологическая психотерапия.

 24. Reply

  Бой Усик – Джошуа пройдет 25 сентября в Лондоне. На кону в этом поединке будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям ibf, wbo, wba и ibo, которыми владеет Джошуа. Энтони Джошуа Александр Усик 25.09.2021 Джошуа Усик 25 вересня – прогноз коментатора, де і як

 25. Reply

  Hemen tıkla ve binance güvenilir mi öğren. Sen de binance güvenilir mi diye merak ediyorsan binance güvenilir mi öğrenmek için bu web sitesine uğraman yeterli. Tıkla ve binance güvenilir mi göz at.

 26. Reply

  Cмотреть новый сезон онлайн, Озвучка – Перевод HDrezka Studio, LostFilm, алексфильм, Дубляж Игра в кальмара 2 сезон 1 серия Мир! Дружба! Жвачка!, Космические войска, Половое воспитание / Сексуальное просвещение, Локи, Триггер, По ту сторону изгороди – все серии, все сезоны.