2023 மார்ச் 30 வியாழன்

📖 சத்தியவசனம் – இலங்கை.

📙 இன்றைய தியானத்துக்குரிய வேதபகுதி வேத வாசிப்பு : சங்கீதம் 20:1-9

இரட்சிப்பவர் கர்த்தரே!

அவர்கள் முறிந்து விழுந்தார்கள், நாங்களோ எழுந்து நிமிர்ந்து நிற்கிறோம்.
சங்கீதம் 20:8

பழைய ஏற்பாட்டுக் காலத்தில், முன்னெடுக்கப்பட்ட பல யுத்தங்கள் வேதாகமத்தில் பதிவிடப்பட்டுள்ளன. பலவற்றில் இஸ்ரவேலர் வெற்றி பெற்றார்கள்; சிலவற்றில் தோற்று பின்வாங்கி ஓடிப்போனார்கள். கர்த்தர் அவர்களோடு நிற்கும்படிக்கு அவர்கள் கர்த்தரோடு நின்ற யுத்தங்களில் இஸ்ரவேலர் அற்புதமான விதங்களில் பாரிய வெற்றிகளை ஈட்டினார்கள். அவர்கள் முறிந்தோடிப்போன தருணங்களைத் தேடி வாசித்தால், இஸ்ரவேலருக்கும் கர்த்தருக்கும் உள்ள உறவில் ஏற்பட்டிருந்த விரிசல் எப்படிப்பட்டது என்பது விளங்கும்.

இந்த 20ம் சங்கீதம் யுத்த வெற்றிக்கான ஒரு ஜெபம் என்று சொல்லலாம். இப்படிப்பட்ட ஜெபங்கள் வாழ்வில் எதிர்கொள்ளும் சகல சவால்களுக்கும் நம்மை ஆயத்தப்படுத்த  மிகுந்த உதவியாயிருக்கிறது. பல இன்னல்களின் பின்னர் ராஜ்ய பாரத்தை ஏற்றுக் கொண்டு அரசாள வந்த தாவீது, யாரில் நம்பிக்கை வைக்கவேண்டும் என்பதை நன்கு அறிந்து வைத்திருந்தார். மானிட பெலமும், இராணுவ பெலமும், குதிரைகள் பெலமும் அவசியந்தான்; ஆனால், தேவனுடைய பெலன் இல்லாவிட்டால் இவை யாவும் விருதா என்பது தாவீதின் அனுபவம். 2சாமுவேல் 10ல் உள்ள சம்பவத்தின் போது இந்த சங்கீதம் ஜெபமாக ஏறெடுக்கப்பட்டிருக்கலாம் என்று நம்பப்படுகிறது.

தாவீதிடம் பலம்வாய்ந்த யுத்தவீரர், குதிரைகள், இரதங்கள் என்று சகலமுமே இருந்தது. ஆனால் அவர் பாடியது என்ன? “சிலர் இரதங்களைக் குறித்தும், சிலர் குதிரைகளைக் குறித்தும் மேன்மை பாராட்டுகிறார்கள்; நாங்களோ எங்கள் தேவனாகிய கர்த்தருடைய நாமத்தைக்குறித்தே மேன்மைபாராட்டுவோம்” (வச.7). அதன் பலனாக எதிராளி முறிந்து விழுந்தான்; இவர்களோ நிமிர்ந்து நிற்கிறார்கள். இறுதியில், “கர்த்தாவே, இரட்சியும்” என்று முடிக்கிறார். ஆம், என்னதான் யுத்தம் நடந்தாலும், இரட்சிப்பவர் கர்த்தர் ஒருவரே!

இன்று நமது வாழ்வின் போராட்டங்களில் யாருடைய உதவியை நாடுகிறோம்? நமது பெலத்தையா? நண்பர்கள் பெலத்தையா? பணத்தின் பெலத்தையா? ஆனால், இன்று நமது யுத்தமே வேறுபட்டது. நாம் குதிரைகள் வாள்களுடன் துவக்குகளுடன், மாம்சத்தோடும் இரத்தத்தோடும் போராடுபவர்கள் அல்ல; மாறாக, துரைத்தனங்களோடும், அதிகாரங்களோடும், இப்பிரபஞ்சத்தின் அந்தகார லோகாதிபதிகளோடும், வானமண்டலங்களிலுள்ள பொல்லாத ஆவிகளின் சேனைகளோடுமே நமக்குப் போராட்டமுண்டு (எபே.6:12). இதிலே நம் உள்வாழ்வும், வெளிவாழ்வும் பெருத்த சவால்களைச் சந்திக்க நேரிடுவது உறுதி. ஆனால், நமது வெற்றி கர்த்தரிடமிருந்தே வருகிறது. “குதிரை யுத்தநாளுக்கு ஆயத்தமாக்கப்படும்; ஜெயமோ கரத்தரால் வரும்” (நீதி.21:31). நாம் கர்த்தரையே சார்ந்து நிற்போமானால், ஜெயம்பெற்று எழுந்து நிற்பதும் உறுதி, எதிராளி விழுந்துபோவதும் உறுதி.

💫 இன்றைய சிந்தனைக்கு:      

இன்று யார் பெலத்தைச் சார்ந்துள்ளேன்? அது என் பெலனா? மனித பெலனா? அல்லது கர்த்தரின் பெலமா?

📘 அனுதினமும் தேவனுடன்.

113 thoughts on “2023 மார்ச் 30 வியாழன்

 1. When I read an article on this topic, baccaratcommunity the first thought was profound and difficult, and I wondered if others could understand.. My site has a discussion board for articles and photos similar to this topic. Could you please visit me when you have time to discuss this topic?

 2. Read reviews and was a little hesitant since I had already inputted my order. potentially but thank god, I had no issues. since the received item in a timely matter, they are in new condition. anyway so happy I made the purchase. Will be definitely be purchasing again.
  cheap jordan shoes

 3. Read reviews and was a little hesitant since I had already inputted my order. possibly but thank god, I had no issues. like received item in a timely matter, they are in new condition. blue jays so happy I made the purchase. Will be definitely be purchasing again.
  cheap real jordans

 4. На сайте https://sparta-vt.ru/ вы отыщите материалы, предназначенные для ремонта, а также строительства линий связи, оптические кабеля. Транспортировка продукции происходит по всей России. Доставка бесплатная организуется по Нижнему Новгороду, а также Дзержинску. В компании работают высокопрофессиональные менеджеры, которые готовы предложить самые разные поставки и в ограниченные сроки. На складе находится полный запас товаров, каждую неделю пополнение. Постоянные клиенты смогут рассчитывать на товарный кредит.

 5. Self-medicating behaviours can categorize anything that you do recompense pressing relief or enjoyment. Effects of twelve-month strength training subsequent to twelve-month stretching train in treatment of persistent neck pain. This delayed-onset muscle soreness is pri- individual muscle fibers (Hickson 1981), however this marily associated with eccentric-type muscle action, impact is variable (Svedenhag, Henriksson, Sylven throughout which the muscle exerts drive while lengthen- 1983) [url=https://activecareeducation.com/mod/order-online-combivir/] medications zoloft side effects buy combivir with american express[/url].
  Primary pneumonic humans contract plague in nature to differentiate plague is spread by airborne transmission, when aeroendemic disease from plague used in organic sols from an infected human or animal are inhaled. The deposits in streams vargreatest impression of the unprecedented alternative ied significantly, but in most fires would subsequently to check the landscapecases had been considered be on the amount and normal. Type 1 diabetes In many international locations, particularly in economically Type 1 diabetes is caused by an autoimmune deprived families, access to insulin and self- response in which the body’s immune system care instruments, including structured diabetes schooling, attacks the insulin-producing beta cells of the can be restricted [url=https://activecareeducation.com/mod/buy-cheap-valtrex-online/] hiv infection mayo clinic generic valtrex 500mg on line[/url]. Performing a posterior sclerotomy before entering the anterior chamber may allow choroidal fluid to empty. Melatonin phase shifts human circadian rhythms in a placebo-managed simulated evening-work study. The bodily activities can be diferent and you can break it up throughout the day [url=https://activecareeducation.com/mod/purchase-plaquenil/] rheumatoid arthritis in neck treatment order plaquenil 200 mg online[/url].
  The Institute caught the headlines recently Stem cells can divide indefinitely in culture and when its doctors succeeded in transplanting a stem cell produce many forms of new cells. Lupus nephritis Monitoring Renal biopsy (B), urine sediment analysis (B), proteinuria (B), and kidney perform (B) might have independent predictive ability for clinical end result in remedy of lupus nephritis however have to be interpreted in conjunction. After that time, the father or mother signs the assign ment and homework log to indicate that this was the quantity of labor accomplished within the time out there, and the grade for homework should be based on the work completed [url=https://activecareeducation.com/mod/buy-sildigra/] erectile dysfunction doctors in fresno ca cheapest sildigra[/url]. Wegener’s granulomatosis or lethal midline granuloma is a rare vasculitis characterized by a triad of necrotizing vasculitis of the higher respiratory tract, the lower respiratory tract and focal segmental glomerulonephritis. They even have a job in educating mother and father, academics and coaches concerning the prevalence and dangers of anabolic steroid use. The physique makes two types of thyroid hormone, A good approach to maintain monitor of your childпїЅs doses is to get a T4 and T3 [url=https://activecareeducation.com/mod/purchase-cytotec-online/] medicine vs medication buy cytotec with mastercard[/url].
  This was the primary instance of a scientific examine on a protozoal disease, leading to its control and prevention. It has been the convenience of has further decreased because there at the moment are competing techdoing these procedures and the better reimbursement for workplace niques for the destruction of submucosal myomas. These results are possibly the result of vascular injury mediated by antibodies and complement [url=https://activecareeducation.com/mod/purchase-online-confido/] prostate cancer under 30 buy confido 60 caps otc[/url]. In one of the largest studies thus far Askling et al (Askling 2002) demonstrated that grownup sufferers alone have a barely elevated threat (1. Although the severity of the medical disease is determined by the combined effect of the two alleles present, survival into grownup life was, till just lately, uncommon. There usually are not separate receptors for oral and the receptor numbers improve slightly however this is injectable steroids or for various esters [url=https://activecareeducation.com/mod/order-differin-online-in-usa/] acne diagram buy cheapest differin and differin[/url].
  The review didn’t establish evidence for a distinct periodontally wholesome website is commonly associated with a history of pathophysiology between an endo?periodontal and a periodontal le- impaction or harmful habits. Patients who have suffered two or more episodes of uncomplicated diverticulitis are often treated surgically, however medical administration can also be continued without increased risk of perforation. Tardive Dyskinesia A syndrome of doubtless irreversible, involuntary, dyskinetic movements might develop in patients treated with antipsychotic medicine [url=https://activecareeducation.com/mod/buy-singulair-no-rx/] asthma treatment xopenex buy singulair 5 mg without a prescription[/url]. All stable particles (useless or alive organisms plus some blood cells) might be centrifuged to the underside of the tube. Signicant microbiological impact of inhaled tobramycin in younger sis of cystic brosis. Categories of exposure The Commission distinguishes between three classes of radiation publicity: occupational, public, and medical exposures of patients [url=https://activecareeducation.com/mod/purchase-aleve-online-no-rx/] pain medication for dogs on prednisone generic aleve 250 mg on line[/url].
  After receiving an injection, don’t attempt any vigorous actions together with your arm for no less than two weeks. Post gastric and bariatric surgical procedure Indications for folate supplementation without evaluation of folate ranges are: 1. A heart staff comprised of medical cardiologists, cardiac surgeons, interventionists, anesthesiologists, geriatricians, and imaging specialists, is important for the patient selection and efficiency of the process [url=https://activecareeducation.com/mod/order-cheap-rumalaya-forte-online/] muscle relaxant erectile dysfunction buy cheap rumalaya forte[/url].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Solverwp- WordPress Theme and Plugin