2023 ஏப்ரல் 17 திங்கள்

? சத்தியவசனம் – இலங்கை.

? இன்றைய தியானத்துக்குரிய வேதபகுதி வேத வாசிப்பு : 1கொரி 15:13-19

அவரே நித்தியர்!

நான் அல்பாவும் ஒமெகாவும், ஆதியும் அந்தமும், முந்தினவரும் பிந்தினவருமாயிருக்கிறேன்.

வெளி.22:13

“ஆதியிலே தேவன் வானத்தையும் பூமியையும் சிருஷ்டித்தார்” என்று பரிசுத்த வேதாகம வரிகள் ஆரம்பிக்கிறது. இந்த ஆதி என்பதற்கு அர்த்தம்தான் என்ன? இதன் கால வரையறை என்ன? யாரும் அறியமாட்டார்கள். உலகம் சிருஷ்டிக்கப்பட்டபோது, உலகத்துக்கும், அதில் வாழும்படி படைக்கப்பட்ட நமக்கும் ஒரு காலவரையறை உண்டானது. மேலும், “ஆதியிலே வார்த்தை இருந்தது, அந்த வார்த்தை தேவனிடத்திலிருந்தது; அந்த வார்த்தை தேவனாயிருந்தது” என்று யோவான் சுவிசேஷம் கூறுகிறது. இந்த வார்த்தையே பின்னர் மாம்சமாகி நமக்குள்ளே வாசம்பண்ணியது; அவரே இயேசு கிறிஸ்து. ஆக, ஆதி என்பது வார்த்தையாகிய கிறிஸ்துவைக் குறிக்கிறது என்பதை நாம் விளங்கிக்கொள்கிறோம். நாம் ஒரு காலவரையறைக்குட்பட்ட வர்கள்; ஆனால் நமது தேவனோ நித்தியர். அவரை நமது காலத்துக்குள் அடக்கிவிட முடியாது.

“அல்பா, ஒமெகா” என்பது கிரேக்க பாஷையின் முதல் மற்றும் கடைசி எழுத்துக்களாகும். பிதாவாகிய தேவனுக்கும், குமாரனாகிய தேவனுக்கும் இந்தப் பெயர்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது (வெளி.1:8,11, 21:6). உயிர்தெழுந்த ஆண்டவர், “நான் அல்பாவும் ஒமெகாவும், ஆதியும் அந்தமும், முந்தினவரும் பிந்தினவருமாயிருக்கிறேன்” என்கிறார். வெளிப்படுத்தலை எழுதியவர், இயேசு கிறிஸ்துவை அல்பாவும் ஒமெகாவும்என்று அழைப்பதிலிருந்து, யாவற்றினதும் சிருஷ்டிகர் அவரே, மீட்பரும் அவரே, இறுதி நியாயாதிபதியும் அவரே என்று அறிக்கைபண்ணுகிறார். மொத்தத்தில் ஆரம்பமோ முடிவோ இல்லாத நித்தியரே நாம் ஆராதிக்கிற தேவன். தம்மை விசுவாசிக்கின்ற விசுவாசத்தையும், அவரே நமது இரட்சகர் என்று ஏற்றுக்கொள்கின்ற கிருபை வரத்தையும் தமது ஆவியானவர் மூலமாக நமக்கு அருளி, தம்முடைய பிள்ளைகளாகும்படியான அதிகாரத்தையும் கொடுத்தவரும் இவரே. இந்த தேவனைசொந்தத் தெய்வமாகக் கொண்ட நாம் எத்தனை பாக்கியவான்கள்!

இந்த தேவன் தாமே, பாவிகளாகிய நமக்காகவே மனிதனாக உலகிற்கு வந்து, தம்மைப் பலியாக்கி, பாவத்தின் கொடிய பிடியிலிருந்து நம்மை மீட்டு, தமது உயிர்தெழுதலினாலே நமக்கு புதியதும், பழுதற்றதும், நித்தியமானதுமான வாழ்வை அளித்துள்ளார். அவர் உயிர்தெழுந்ததால்தான் நமது பாவம் மன்னிக்கப்பட்டு, பரிகரிக்கப்பட்ட நிச்சயத்தை பெற்றிருக்கிறோம். அவர் உயிர்தெழுந்திராவிட்டால் நாம் இன்னமும் பாவத்துக்குள் இருப்போம். இதின் முடிவு நித்திய நரகம் என்பது நாமறிந்ததே. வேதவாக்கியங்கள் நாம் ஆராதிக்கும் தேவன் நித்தியர் என்றும், நமக்கும் நித்திய வாழ்வு உண்டு என்றும் கூறுகின்றன. இப்போது புரிகிறதா நமது குடும்ப மரம் எது, நமது பெறுமதி எவ்வளவு என்று!

? இன்றைய சிந்தனைக்கு:  

நம்மில் இவ்வளவாய் அன்புகூர்ந்த இந்த தேவனை நாம் துக்கப்படுத்தலாமா?

? அனுதினமும் தேவனுடன்.

899 thoughts on “2023 ஏப்ரல் 17 திங்கள்

 1. Read reviews and was a little hesitant since I had already inputted my order. or else but thank god, I had no issues. similar to the received item in a timely matter, they are in new condition. regardless so happy I made the purchase. Will be definitely be purchasing again.
  cheap jordans online

 2. The neural network will create beautiful girls!

  Geneticists are already hard at work creating stunning women. They will create these beauties based on specific requests and parameters using a neural network. The network will work with artificial insemination specialists to facilitate DNA sequencing.

  The visionary for this concept is Alex Gurk, the co-founder of numerous initiatives and ventures aimed at creating beautiful, kind and attractive women who are genuinely connected to their partners. This direction stems from the recognition that in modern times the attractiveness and attractiveness of women has declined due to their increased independence. Unregulated and incorrect eating habits have led to problems such as obesity, causing women to deviate from their innate appearance.

  The project received support from various well-known global companies, and sponsors readily stepped in. The essence of the idea is to offer willing men sexual and everyday communication with such wonderful women.

  If you are interested, you can apply now as a waiting list has been created.

 3. Быстромонтируемые здания – это новейшие сооружения, которые отличаются громадной скоростью возведения и мобильностью. Они представляют собой сооруженные объекты, состоящие из предварительно изготовленных элементов либо узлов, которые имеют возможность быть быстро установлены в участке стройки.
  [url=https://bystrovozvodimye-zdanija.ru/]Строительство сэндвич металлоконструкции[/url] обладают податливостью также адаптируемостью, что дает возможность просто изменять и переделывать их в соответствии с пожеланиями клиента. Это экономически успешное и экологически надежное решение, которое в крайние лета заполучило маштабное распространение.

 4. farmacia online madrid [url=http://farmaciabarata.pro/#]farmacia envГ­os internacionales[/url] п»їfarmacia online

 5. Pharmacie en ligne livraison gratuite [url=https://pharmacieenligne.icu/#]acheter mГ©dicaments Г  l’Г©tranger[/url] Pharmacie en ligne France

 6. reputable canadian pharmacy [url=http://canadapharm.store/#]canada drugs online[/url] canadapharmacyonline legit

 7. india online pharmacy [url=http://indiapharm.cheap/#]cheapest online pharmacy india[/url] top 10 online pharmacy in india

 8. pharmacy website india [url=http://indiapharm.cheap/#]online shopping pharmacy india[/url] mail order pharmacy india

 9. Разрешение на строительство – это правовой документ, предоставляющий органами власти, который дарует юридически обоснованное санкция на инициацию строительной деятельности, изменение, основной реабилитационный ремонт или разные сорта строительной деятельности. Этот запись необходим для проведения в большинстве случаев каких-либо строительных и ремонтных мероприятий, и его отсутствие может довести до важными юридическими и финансовыми результатами.
  Зачем же нужно [url=https://xn--73-6kchjy.xn--p1ai/]разрешение на строительство в москве[/url]?
  Правовая основа и надзор. Разрешение на строительство – это механизм обеспечения соблюдения законов и стандартов в стадии сооружения. Документ дает гарантии выполнение законов и стандартов.
  Подробнее на [url=https://xn--73-6kchjy.xn--p1ai/]rns50.ru[/url]
  В результате, разрешение на строительство представляет собой фундаментальный способом, обеспечивающим законность, собственную безопасность и устойчивое развитие строительной сферы. Оно более того является обязательным этапом для всех, кто планирует заниматься строительством или реконструкцией недвижимости, и его наличие способствует укреплению прав и интересов всех сторон, принимающих участие в строительстве.

 10. Разрешение на строительство – это государственный документ, предоставляемый властями, который предоставляет доступ правовое удостоверение разрешение на старт создания строительства, изменение, капремонт или иные типы строительной деятельности. Этот уведомление необходим для воплощения по сути каких-либо строительных и ремонтных мероприятий, и его отсутствие может провести к важными правовыми и финансовыми последствиями.
  Зачем же нужно [url=https://xn--73-6kchjy.xn--p1ai/]кто согласовывает разрешение на строительство[/url]?
  Законность и контроль. Разрешение на строительство объекта – это способ гарантирования выполнения законов и стандартов в процессе постройки. Это дает гарантии соблюдение норм и законов.
  Подробнее на [url=https://xn--73-6kchjy.xn--p1ai/]https://rns50.ru[/url]
  В в заключении, разрешение на строительство и реконструкцию объекта представляет собой фундаментальный способом, гарантирующим соблюдение правил, безопасность и устойчивое развитие строительства. Оно также представляет собой обязательное шагом для всех, кто собирается заниматься строительством или модернизацией недвижимости, и присутствие способствует укреплению прав и интересов всех сторон, участвующих в строительном процессе.

 11. my canadian pharmacy reviews [url=https://canadapharm.store/#]pet meds without vet prescription canada[/url] canada drugs online

 12. canadian drug pharmacy [url=https://canadapharm.store/#]onlinecanadianpharmacy 24[/url] canadian pharmacies online

 13. buying from online mexican pharmacy [url=https://mexicopharm.store/#]best online pharmacies in mexico[/url] mexican pharmaceuticals online

 14. best online pharmacies in mexico [url=https://mexicopharm.store/#]medicine in mexico pharmacies[/url] п»їbest mexican online pharmacies

 15. Быстро возводимые здания: коммерческая выгода в каждом кирпиче!
  В современном мире, где часы – финансовые ресурсы, здания с высокой скоростью строительства стали решением по сути для экономической сферы. Эти инновационные конструкции комбинируют в себе устойчивость, финансовую экономию и ускоренную установку, что делает их первоклассным вариантом для различных коммерческих проектов.
  [url=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/]Легковозводимые здания из металлоконструкций цена[/url]
  1. Ускоренная установка: Моменты – наиважнейший аспект в коммерции, и здания с высокой скоростью строительства способствуют значительному сокращению сроков возведения. Это особенно выгодно в постановках, когда необходимо оперативно начать предпринимательскую деятельность и начать получать прибыль.
  2. Экономия: За счет улучшения процессов изготовления элементов и сборки на объекте, затраты на экспресс-конструкции часто уменьшается, по сравнению с обычными строительными задачами. Это дает возможность сэкономить деньги и обеспечить более высокую рентабельность вложений.
  Подробнее на [url=https://xn--73-6kchjy.xn--p1ai/]scholding.ru/[/url]
  В заключение, быстровозводимые здания – это первоклассное решение для бизнес-мероприятий. Они объединяют в себе ускоренную установку, эффективное использование ресурсов и долговечность, что обуславливает их наилучшим вариантом для профессионалов, активно нацеленных на скорый старт бизнеса и получать доход. Не упустите возможность сократить издержки и сэкономить время, превосходные экспресс-конструкции для вашего следующего делового мероприятия!

 16. Быстромонтажные здания: прибыль для бизнеса в каждом элементе!
  В нынешней эпохе, где часы – финансовые ресурсы, скоростройки стали решением по сути для коммерческой деятельности. Эти прогрессивные сооружения объединяют в себе повышенную прочность, финансовую выгоду и ускоренную установку, что придает им способность наилучшим вариантом для бизнес-проектов разных масштабов.
  [url=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/]Быстровозводимые каркасные здания из металлоконструкций[/url]
  1. Быстрота монтажа: Время – это самый важный ресурс в коммерции, и объекты быстрого монтажа дают возможность значительно сократить время строительства. Это значительно ценится в сценариях, когда срочно требуется начать бизнес и начать зарабатывать.
  2. Бюджетность: За счет улучшения процессов изготовления элементов и сборки на объекте, расходы на скоростройки часто снижается, по сопоставлению с традиционными строительными задачами. Это позволяет сократить затраты и добиться более высокой доходности инвестиций.
  Подробнее на [url=https://xn--73-6kchjy.xn--p1ai/]http://www.scholding.ru/[/url]
  В заключение, быстровозводимые здания – это отличное решение для коммерческих инициатив. Они комбинируют в себе быстроту монтажа, финансовую выгоду и твердость, что сделало их идеальным выбором для фирм, готовых начать прибыльное дело и обеспечивать доход. Не упустите шанс экономии времени и денег, выбрав быстровозводимые здания для ваших будущих инициатив!

 17. mexican mail order pharmacies [url=https://mexicopharm.store/#]buying prescription drugs in mexico online[/url] mexican rx online

 18. mail order pharmacy india [url=https://indiapharm.cheap/#]buy medicines online in india[/url] cheapest online pharmacy india

 19. erection pills that work [url=https://edpillsotc.store/#]ed pills non prescription[/url] how to cure ed

 20. online doxycycline [url=https://doxycyclineotc.store/#]Doxycycline 100mg buy online[/url] doxycycline 500 mg capsules

 21. doxycycline online with no prescription [url=http://doxycyclineotc.store/#]buy doxycycline for acne[/url] doxycycline 40mg capsules

 22. buy azithromycin zithromax [url=https://azithromycinotc.store/#]azithromycin 500 mg buy online[/url] zithromax 500 mg for sale

 23. best canadian pharmacy to order from [url=https://drugsotc.pro/#]online pharmacy without scripts[/url] super pharmacy

 24. canadapharmacyonline legit [url=https://drugsotc.pro/#]canadian pharmacy meds[/url] canadian family pharmacy

 25. mexico pharmacies prescription drugs [url=http://mexicanpharmacy.site/#]mexican online pharmacy[/url] mexican border pharmacies shipping to usa

 26. india pharmacy [url=http://indianpharmacy.life/#]buy medicines from India[/url] top online pharmacy india

 27. canadian pharmacy [url=https://drugsotc.pro/#]canadian pharmacy without prescription[/url] canadian drugs pharmacy

 28. online pharmacy india [url=http://indianpharmacy.life/#]Mail order pharmacy India[/url] Online medicine home delivery

 29. Online medicine home delivery [url=https://indianpharmacy.life/#]online pharmacy India[/url] india online pharmacy

 30. top 10 online pharmacy in india [url=http://indianpharmacy.life/#]indian pharmacy[/url] online shopping pharmacy india

 31. purchase neurontin canada [url=http://gabapentin.world/#]neurontin buy online[/url] cost of neurontin 100mg

 32. Моментально возводимые здания: коммерческая выгода в каждой части!
  В нынешней эпохе, где время – деньги, строения быстрого монтажа стали реальным спасением для компаний. Эти новаторские строения объединяют в себе повышенную прочность, финансовую выгоду и молниеносную установку, что придает им способность первоклассным вариантом для коммерческих мероприятий.
  [url=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/]Быстровозводимые каркасные здания[/url]
  1. Скорость строительства: Секунды – определяющие финансовые ресурсы в бизнесе, и сооружения моментального монтажа обеспечивают существенное уменьшение сроков стройки. Это особенно востребовано в сценариях, когда актуально оперативно начать предпринимательство и получать доход.
  2. Финансовая выгода: За счет улучшения процессов изготовления элементов и сборки на объекте, стоимость быстровозводимых зданий часто уменьшается, по сопоставлению с традиционными строительными задачами. Это позволяет получить большую финансовую выгоду и получить более высокую рентабельность инвестиций.
  Подробнее на [url=https://xn--73-6kchjy.xn--p1ai/]scholding.ru[/url]
  В заключение, скоростроительные сооружения – это отличное решение для бизнес-проектов. Они комбинируют в себе эффективное строительство, эффективное использование ресурсов и высокую прочность, что делает их отличным выбором для профессионалов, стремящихся оперативно начать предпринимательскую деятельность и получать прибыль. Не упустите возможность сократить затраты и время, лучшие скоростроительные строения для вашего следующего начинания!

 33. mexican border pharmacies shipping to usa [url=http://mexicanpharmonline.com/#]mail order pharmacy mexico[/url] purple pharmacy mexico price list

 34. They’re globally renowned for their impeccable service. http://mexicanpharmonline.com/# reputable mexican pharmacies online
  pharmacies in mexico that ship to usa [url=https://mexicanpharmonline.com/#]pharmacy in mexico[/url] buying prescription drugs in mexico

 35. Their global outlook is evident in their expansive services. http://mexicanpharmonline.com/# buying prescription drugs in mexico
  buying prescription drugs in mexico [url=http://mexicanpharmonline.shop/#]mexico pharmacy[/url] mexican online pharmacies prescription drugs

 36. Скоростроительные здания: коммерческий результат в каждом блоке!
  В современном обществе, где моменты – финансы, строения быстрого монтажа стали решением, спасающим для коммерческой деятельности. Эти новаторские строения сочетают в себе твердость, экономичность и быстрый монтаж, что делает их наилучшим вариантом для коммерческих мероприятий.
  [url=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/]Быстровозводимые здания[/url]
  1. Срочное строительство: Часы – ключевой момент в экономике, и сооружения моментального монтажа дают возможность значительно сократить время строительства. Это значительно ценится в вариантах, когда срочно нужно начать бизнес и начать прибыльное ведение бизнеса.
  2. Экономичность: За счет совершенствования производственных процессов элементов и сборки на площадке, финансовые издержки на быстровозводимые объекты часто бывает менее, по отношению к традиционным строительным проектам. Это позволяет сэкономить средства и получить лучшую инвестиционную отдачу.
  Подробнее на [url=https://xn--73-6kchjy.xn--p1ai/]https://www.scholding.ru[/url]
  В заключение, быстровозводимые здания – это лучшее решение для предпринимательских задач. Они объединяют в себе ускоренную установку, экономичность и надежность, что позволяет им оптимальным решением для предпринимательских начинаний, стремящихся оперативно начать предпринимательскую деятельность и гарантировать прибыль. Не упустите возможность сократить издержки и сэкономить время, идеальные сооружения быстрого монтажа для вашего предстоящего предприятия!

 37. Прокат инструмента аренда строительного оборудования в Перми компания Саныч Рентал в городе Пермь, ул. Лебедева д. 25, телефон +7 (342) 205-83-30 [url=https://59.sanich.su/#Прокат-инструмента-аренда-строительного-оборудования-в-Перми-Саныч-Рентал-в-Пермь,-ул.-Лебедева-д.-25-телефон-+7-(342)-205-83-30]Прокат инструмента аренда строительного оборудования в Перми Саныч Рентал в Пермь, ул. Лебедева д. 25 телефон +7 (342) 205-83-30[/url].
  аренда инструмента [url=https://www.59.sanich.su#аренда-инструмента]https://www.59.sanich.su[/url].

 38. canadian pharmacy near me [url=https://canadapharmacy24.pro/#]best pharmacy online[/url] canadian pharmacies compare

 39. online shopping pharmacy india [url=http://indiapharmacy24.pro/#]reputable indian online pharmacy[/url] indian pharmacy

 40. Наши цехи предлагают вам возможность воплотить в жизнь ваши самые смелые и художественные идеи в сфере внутреннего дизайна. Мы осуществляем на производстве занавесей плиссе под по индивидуальному заказу, которые не только придают вашему жилью неповторимый образ, но и акцентируют вашу уникальность.

  Наши [url=https://tulpan-pmr.ru]жалюзи плиссе на пластиковые окна[/url] – это смесь элегантности и функциональности. Они сочетают гармонию, отсеивают свет и сохраняют вашу интимность. Выберите ткань, тон и декор, и мы с удовольствием изготовим занавеси, которые как раз выделат характер вашего внутреннего дизайна.

  Не сдерживайтесь обычными решениями. Вместе с нами, вы будете способны создать текстильные панно, которые будут гармонировать с вашим неповторимым предпочтением. Доверьтесь нашей бригаде, и ваш дом станет местом, где каждый элемент проявляет вашу индивидуальность.
  Подробнее на [url=https://tulpan-pmr.ru]сайте[/url].

  Закажите текстильные панно плиссированные у нас, и ваш съемное жилье переменится в сад дизайна и удобства. Обращайтесь к нам, и мы поможем вам реализовать в жизнь личные фантазии о идеальном интерьере.
  Создайте свою личную историю внутреннего оформления с нашей бригадой. Откройте мир возможностей с текстильными панно со складками под по индивидуальному заказу!

 41. Наши мастерские предлагают вам возможность воплотить в жизнь ваши самые авантюрные и творческие идеи в сегменте домашнего дизайна. Мы занимаемся на производстве текстильных панно плиссированных под по заказу, которые не только подчеркивают вашему дому неповторимый образ, но и подчеркивают вашу индивидуальность.

  Наши [url=https://tulpan-pmr.ru]недорогие шторы плиссе на окна[/url] – это гармония изыска и функциональности. Они формируют гармонию, преобразовывают освещение и соблюдают вашу приватность. Выберите ткань, гамму и украшение, и мы с удовольствием создадим шторы, которые точно подчеркнут особенность вашего декорирования.

  Не сдерживайтесь типовыми решениями. Вместе с нами, вы сможете создать портьеры, которые будут сочетаться с вашим уникальным вкусом. Доверьтесь нам, и ваш дом станет помещением, где всякий деталь выражает вашу уникальность.
  Подробнее на [url=https://tulpan-pmr.ru]портале[/url].

  Закажите текстильные панно плиссированные у нас, и ваш жилище переменится в парк дизайна и удобства. Обращайтесь к нам, и мы содействуем вам воплотить в жизнь собственные фантазии о идеальном внутреннем дизайне.
  Создайте вашу собственную личную сказку внутреннего оформления с нами. Откройте мир возможностей с текстильными занавесями со складками под по вашему заказу!