ஆகஸ்ட் 5 வெள்ளி

📖 சத்தியவசனம் – இலங்கை. 🇱🇰 📙 இன்றைய தியானத்துக்குரிய வேதபகுதி வேத வாசிப்பு : யாத். 18:13-27 கீழ்ப்படிவும் விட்டுக்கொடுப்பும் மோசே தன் மாமன் சொல்கேட்டு, அவன் சொன்னபடியெல்லாம் செய்தான். யாத்திராகமம் 18:24 அர்த்தமுள்ள கிறிஸ்தவ வாழ்வில் கீழ்ப்படிவுடன்கூடிய விட்டுக்கொடுக்கும் குணாதிசயம் மிக அவசியம். இதற்கு அடங்கி இருத்தலும், தாழ்மையான சிந்தையும் தேவை. இது மனிதராகிய நம்மால் இயலுமான காரியமா? ஆனால், இத்தகைய குணாதிசயங்களுடன் ஒரு மனிதனால் வாழமுடியும் என்பதற்கு முன்மாதிரியாக உலகில் மனிதனாக வந்துதித்த

ஆகஸ்ட் 4 வியாழன்

📖 சத்தியவசனம் – இலங்கை. 🇱🇰 📙 இன்றைய தியானத்துக்குரிய வேதபகுதி வேத வாசிப்பு : மாற்கு 8:1-9 ஒன்றுமில்லாதபோது… அந்த நாட்களிலே திரளான ஜனங்கள் கூடிவந்திருக்கையில், அவர்கள் சாப்பிடுகிறதற்கு ஒன்றுமில்லாதபோது, இயேசு தம்முடைய சீஷரை அழைத்து… மாற்கு 8:1 நம்மிடம் தேவையானவை எல்லாமே இருக்கும்போது இன்னும் ஒன்று கிடைத்தால் அதன் பெறுமதி விளங்காது. மாறாக, குறைவுபட்ட நிலையில் யாராவது ஒருவர் ஏதாவது ஒன்று கொடுத்தாலே அது நமக்கு மிக்க பெறுமதி வாய்ந்ததாக இருப்பது மாத்திரமல்ல, கொடுத்தவரிடமும்

ஆகஸ்ட் 3 புதன்

📖 சத்தியவசனம் – இலங்கை. 🇱🇰 📙 இன்றைய தியானத்துக்குரிய வேதபகுதி வேத வாசிப்பு : எண். 13:17-33 நன்மையானவைகளைப் பேசு …நாம் உடனே போய் அதைச் சுதந்தரித்துக்கொள்வோம். நாம் அதை எளிதாய் ஜெயித்துக் கொள்ளலாம்… எண்ணாகமம் 13:30 ஒரு புதிய இடத்திற்குப் போவதற்கு முன்பு, அவ்விடத்தைப்பற்றி நாம் விசாரிப்பதுண்டு. அப்போது அந்த இடத்தைப்பற்றி அதிக எண்ணிக்கையானோர் என்ன கூறுகிறார்களோ, அதனையே நாம் ஏற்றுக்கொண்டுவிடுவது இயல்பு. இங்கே கானானைச் சுற்றிப்பார்க்க பன்னிரண்டு பேர் சென்றார்கள். அவர்களில் பத்துப்பேர்,

ஆகஸ்ட் 2 செவ்வாய்

📖 சத்தியவசனம் – இலங்கை. 🇱🇰 📙 இன்றைய தியானத்துக்குரிய வேதபகுதி வேத வாசிப்பு : யாத் 4:10-18, எண். 20:2-12 கீழ்ப்படிவு என்றும் அவசியம் கர்த்தர் தனக்குக் கற்பித்தபடியெல்லாம் மோசே செய்தான். யாத்திராகமம் 40:16 மனித வாழ்வில் வெற்றிப் பாதையின் முதற்படி கீழ்ப்படிதல். இது முழுமையாகக் காணப்படவேண்டுமாயின், விசுவாசம், தாழ்மை, விட்டுக்கொடுத்தல் இம்மூன்றும் அவசியம். விசுவாசம் இருந்தால்தான், கர்த்தர் தாம் சொன்ன வார்த்தையின்படியே நடத்துவார் என்பதை நம்பமுடியும். தாழ்மையுள்ள சிந்தையைத் தரித்தவர்களாக வாழ்ந்தால் மாத்திரமே அவரது

ஆகஸ்ட் 1 திங்கள்

📖 சத்தியவசனம் – இலங்கை. 🇱🇰 📙 இன்றைய தியானத்துக்குரிய வேதபகுதி வேத வாசிப்பு : யோபு 42:12-17 பாடுகளின் பின் ஆசீர்வாதம் ஆதலால் இக்காலத்துப் பாடுகள் இனி நம்மிடத்தில் வெளிப்படும் மகிமைக்கு ஒப்பிடத்தக்கவைகள் அல்லவென்று எண்ணுகிறேன். ரோமர் 8:18 புயலுக்குப் பின்னே அமைதி, இரவின் பின் வெளிச்சம் என்றெல்லாம் சொல்லுவார்கள். அதேமாதிரி பாடுகளின் பின்னரும் ஏதோவொன்று இருக்கத்தானே வேண்டும். வாழ்க்கையில் பாடுகள் இல்லாத மனிதர் யாருமில்லை. வேதாகமத்திலுள்ள பாத்திரங்களும் இப்படியே பல பாடுகளுக்கு முகங்கொடுத்ததன் பின்னரே

ஜூலை 31 ஞாயிறு

📖 சத்தியவசனம் – இலங்கை. 🇱🇰 📙 இன்றைய தியானத்துக்குரிய வேதபகுதி வேத வாசிப்பு : 1யோவா 3:11-18 இயேசுவின் பாதையில்… அவர் தம்முடைய ஜீவனை நமக்காகக் கொடுத்ததினாலே அன்பு இன்னதென்று அறிந்திருக்கிறோம்… 1யோவான் 3:16 விழுந்துப்போன இந்த உலகில் மாம்சத்தில் வாழுகின்ற நமக்கு நிச்சயம் தொல்லை பல உண்டு. நாம் ஆண்டவரின் பிள்ளைகள் என்பதால் தப்பிக்கொள்ளலாம் என்று எண்ண முடியாது. நமக்குத்தான் இந்த உலகம் அதிக துன்பம் தரும். ஆனால், எதற்கெடுத்தாலும், “ஏன்தான் இந்த சோதனை”

ஜூலை 30 சனி

📖 சத்தியவசனம் – இலங்கை. 🇱🇰 📙 இன்றைய தியானத்துக்குரிய வேதபகுதி வேத வாசிப்பு : லூக்கா 20:9-21 மூலைக்கல் அந்தக் கல்லின்மேல் விழுகிறவன் எவனோ அவன் நொறுங்கிப்போவான், அது எவன்மேல் விழுமோ அவனை நசுக்கிப்போடும்…  லூக்கா 20:18 தேவனுடைய செய்தி: திராட்சைத் தோட்டத்தின் சொந்தக்காரர் கர்த்தர். தியானம்: குத்தகைக்கு விடப்பட்ட திராட்சை தோட்டத்தின் பலனைப் பெற ஒருவரை அனுப்பியபோது, தொழிலாளர்கள் அவரை நையப்புடைத்து வெறுங்கையராய் அனுப்பினார்கள். வேறொருவனை அனுப்பியபோதும் அப்படியே செய்தார்கள். மூன்றாமவனை அனுப்பியபோதும், அவனைக்

ஜூலை 29 வெள்ளி

📖 சத்தியவசனம் – இலங்கை. 🇱🇰 📙 இன்றைய தியானத்துக்குரிய வேதபகுதி வேத வாசிப்பு : யோவான் 5:19-24 நான் என்ன செய்ய? நான் என் சுயமாய் ஒன்றுஞ் செய்கிறதில்லை. …என்னை அனுப்பின பிதாவுக்குச் சித்தமானதையே நான்  தேடுகிறபடியால்…  யோவான் 5:30 “அப்பா எல்லாவற்றையும் சொல்லிவிட்டீர்கள். இனி நான் என்ன செய்யவேண்டும்” என்று கேட்டான் மகன். “கேட்டதைச் செய்” என்றார் அப்பா. நாம் அதிகம் கற்றுக் கொள்கிறோம், ஆனால், கற்றவை நமது நடைமுறை வாழ்வில் வெளிப்படுகிறதா? வேதாகமத்தை

ஜூலை 28 வியாழன்

📖 சத்தியவசனம் – இலங்கை. 🇱🇰 📙 இன்றைய தியானத்துக்குரிய வேதபகுதி வேத வாசிப்பு : லூக்கா 22:13-20 நமது சரீரம் உடைக்கப்படுமா! பின்பு அவர் அப்பத்தை எடுத்து ஸ்தோத்திரம்பண்ணி, அதைப் பிட்டு, அவர்களுக்குக் கொடுத்து… லூக்கா 22:19 முந்தின காலங்களில் சபை கூடிவந்தபோது நமது நாட்டு பாண்தான் திருவிருந்தில் பிட்டுக் கொடுக்கப்பட்டது. ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட பாணில் ஒரு சிறு துண்டை போதகர் பிட்டு நமது கைகளில் வைத்தபோது, மெய்யாகவே ஒருவித பயம் உண்டானது. பின்னர் பாணை சிறுதுண்டுகளாக

ஜூலை 27 புதன்

📖 சத்தியவசனம் – இலங்கை. 🇱🇰 📙 இன்றைய தியானத்துக்குரிய வேதபகுதி வேத வாசிப்பு : மாற்கு 8:1-9 உடைக்கப்பட்ட அப்பங்கள் …அந்த ஏழு அப்பங்களையும் எடுத்து, ஸ்தோத்திரம் பண்ணி, பிட்டு, அவர்களுக்குப் பரிமாறும்படி சீஷர்களிடத்தில் கொடுத்தார்… மாற்கு 8:6 பசியோடு தங்களைத் தேடி வருகிறவர்களுக்கு உள்ளதைப் பங்கிட்டுக் கொடுப்பது மன்றி, தங்களுக்கு மாத்திரமே போதுமானது இருக்கும்போதும், அதையும் பிறருக்குக் கொடுத்து விட்டு, பிள்ளைகள் உட்பட யாவரும் உபவாச ஜெபத்திற்குக் கடந்துபோய் விடுகிற ஒரு குடும்பத்தை நான்