22 ஒக்டோபர், வெள்ளி 2021

📖 சத்தியவசனம் – இலங்கை. 🇱🇰 📙 இன்றைய தியானத்துக்குரிய வேதபகுதி: தானி 6:1-10 குலைக்கப்பட்ட கையெழுத்து …நமக்கு விரோதமாகவும் இருந்த கையெழுத்தைக் குலைத்து, அதை நடுவிலிராதபடிக்கு எடுத்து, சிலுவையின் மேல் ஆணியடித்து… கொலோசெயர் 2:14 “ஒரு சகோதரன், வங்கியில் கடன் பெறுவதற்காக பிணையாளியாக என் கையெழுத்தைக் கேட்டார். நானும் போட்டேன். சில காரணங்களினால் அவரால் கடனைக் கட்டமுடியாமல் போனது. நான் கையெழுத்திட்டதால் அந்தப் பொறுப்பு என் தலையில் விழுந்துவிட்டது” என்று ஒருவர் தன் கையெழுதைப்பற்றிப் புலம்பினார்.

21 ஒக்டோபர், வியாழன் 2021

📖 சத்தியவசனம் – இலங்கை. 🇱🇰 📙 இன்றைய தியானத்துக்குரிய வேதபகுதி: 1இராஜா 19:1-8 உன்னத பெலன் …நான் உங்களைக் கழுகுகளுடைய செட்டைகளின்மேல் சுமந்து, உங்களை என்னண்டையிலே சேர்த்துக்கொண்டதையும், நீங்கள் கண்டிருக்கிறீர்கள். யாத்.19:4 கன்மலை உச்சியில் அழகான கூடு கட்டி, முட்டையிட்டு, அடைகாத்துக் குஞ்சு பொரித்து, அவைகளுக்கு உணவளித்து வளர்த்து, அவைகள் இனிப் பறக்கத் தகுதி பெற்றுவிட்டன என்பதை அறிகின்ற கழுகின் அறிவை என்ன சொல்ல! பறப்பதற்குப் பயிற்சி கொடுப்பதற்காக அந்தச் சொகுசான கூட்டைத் தானே கலைத்து,

20 ஒக்டோபர், புதன் 2021

📖 சத்தியவசனம் – இலங்கை. 🇱🇰 📙 இன்றைய தியானத்துக்குரிய வேதபகுதி: ஆதி 12:1-4, 17:1-6 காத்திருந்து பெலனடைவோம்! அந்தப்படியே, அவன் பொறுமையாய்க் காத்திருந்து, வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்டதைப் பெற்றான். எபிரெயர் 6:15 பறவைகளின் ராணி என்று அழைக்கப்படும் கழுகின் குணாதிசயங்களி லிருந்து, பலவித மான பாடங்களை நம்மால் கற்றுக்கொள்ளமுடியும். கழுகு முதிர்வடையும்போது, மலை யின் உச்சிக்குப் பறந்துசென்று தனது சிறகுகளை உதிர்த்துவிட்டு, தன் சொண்டையும் தேய்த்துவிட்டு அமர்ந்திருக்குமாம். புதிய சிறகுகள் முளைத்து, வளர்ந்து, அது புதிய பெலனடையும்வரை

19 ஒக்டோபர், செவ்வாய் 2021

📖 சத்தியவசனம் – இலங்கை. 🇱🇰 📙 இன்றைய தியானத்துக்குரிய வேதபகுதி: 1சாமு 30:1-6 தனிமை வெறுமையா? இனிமையா? என்மேல் நோக்கமாகி, எனக்கு இரங்கும். நான் தனித்தவனும் சிறுமைப்படுகிறவனுமாயிருக்கிறேன். சங்கீதம் 25:16 எமது மாதாந்த ஒன்றுகூடலுக்கு வரும் ஒருவர் கூறியது இது: “மனைவி இறந்துவிட்டாள். பிள்ளைகள் வேலை காரணமாக வெவ்வேறு இடங்களில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். எல்லாரும் இருந்தும் தனிமை என்னை வாட்டுகின்றது” என்றார் அவர். அப்போது நான், “இயேசுவுடன் வாழப் பழகுங்கள். அது உங்கள் தனிமையை இனிமையாக

18 ஒக்டோபர், திங்கள் 2021

📖 சத்தியவசனம் – இலங்கை. 🇱🇰 📙 இன்றைய தியானத்துக்குரிய வேதபகுதி: 1பேதுரு 2:9-12 திறந்த இருதயமும், திறக்கப்பட்ட கண்களும் உமது வேதத்திலுள்ள அதிசயங்களை நான் பார்க்கும் படிக்கு, என் கண்களைத் திறந்தருளும். சங்கீதம் 119:18 நமது வாழ்வில் உணவு உடைபோன்ற பல காரியங்கள் அவசியம், அது உண்மை. ஆனால் ஒரு உத்தமமான நேர்மையான தேவனுக்குப் பிரியமான வாழ்வு வாழ்வதற்கு தேவையானது என்ன என்பதை நாம் சிந்திப்பதில் மிகவும் குறைவுபட்டிருக்கிறோம். ஒரு சரியான வாழ்வு வாழுவதற்குத் திறந்த

17 ஒக்டோபர், ஞாயிறு 2021

📖 சத்தியவசனம் – இலங்கை. 🇱🇰 📙 இன்றைய தியானத்துக்குரிய வேதபகுதி: சங்கீதம் 51:10-12 மேன்மையை உணரும்போது தேவனே, சுத்த இருதயத்தை என்னிலே சிருஷ்டியும்,நிலைவரமான ஆவியை என் உள்ளத்திலே புதுப்பியும். சங்கீதம் 51:10 மனித வாழ்வில் சகலமும் நேர்த்தியாக இருக்கும்போது, எல்லாவற்றிலும் சந்தோஷமாய் இருக்கவும் முடியும். தேவனுக்குப் பிரியமில்லாத காரியங்களில் ஈடுபடும்போது, அந்த ஆசீர்வாதங்களையே இழக்கவேண்டியும் நேரிடும், மனமகிழ்ச்சியும் மறக்கப்பட்டுபோகும். அப்போதுதான் முன்னர் இருந்த நிலைமையின் அருமையை நம்மால் உணர முடிகிறது. அதினிமித்தம் இழந்தவற்றை மீண்டும் பெற

16 ஒக்டோபர், சனி 2021

📖 சத்தியவசனம் – இலங்கை. 🇱🇰 📙 இன்றைய தியானத்துக்குரிய வேதபகுதி: லூக்கா 9:22-36 மனுஷகுமாரன் இவர் என்னுடைய நேசகுமாரன், இவருக்குச் செவிகொடுங்கள் என்று … அந்தச் சத்தம் உண்டாகையில் இயேசு ஒருவரே காணப்பட்டார். லூக்கா 9:35 தேவனுடைய செய்தி: மனுஷன் உலக முழுவதையும் ஆதாயப்படுத்திக்கொண்டாலும், தன்னைத் தான் கெடுத்து நஷ்டப்படுத்தினால் அவனுக்கு லாபம் என்ன? தியானம்: பேதுரு, யோவான், யாக்கோபு உடன் இயேசு ஜெபம்பண்ண ஒரு மலை மீது ஏறினார். ஜெபிக்கையில், அவரது முகரூபம் மாறி,

15 ஒக்டோபர், வெள்ளி 2021

📖 சத்தியவசனம் – இலங்கை. 🇱🇰 📙 இன்றைய தியானத்துக்குரிய வேதபகுதி: ஏசாயா 38:1-5 முடிவுரையே முகவுரையாக என் ஆத்துமாவை மரணத்துக்கும், என் கண்ணைக் கண்ணீருக்கும், என் காலை இடறுதலுக்கும் தப்புவித்தீர். சங்கீதம் 116:8 வாழ்க்கையில் தலைக்கு மேலாகப் பிரச்சனைகளும் கஷ்டங்களும் வரும்போது, அந்தப் பாதகமான சூழ்நிலையைக் கண்டு சோர்ந்துபோய், “எல்லாமே முடிந்தது” என்று மனம் உடைந்து வாழ்வையே வெறுத்துப்போகிறவர்கள் அநேகர். எந்தப் பாதகமான சூழ்நிலையையும் சாதகமாக மாற்றி வழிநடத்த வல்லவரான கர்த்தரை வெகு இலகுவாகவே மறந்தும்விடுகிறோம்.

14 ஒக்டோபர், வியாழன் 2021

📖 சத்தியவசனம் – இலங்கை. 🇱🇰 📙 இன்றைய தியானத்துக்குரிய வேதபகுதி: ஆதி 22:1-14 சூழ்நிலையை மாற்றுகின்ற கர்த்தர் கர்த்தருடைய வல்லமையான செய்கைகளைச் சொல்லி, அவருடைய துதியையெல்லாம் பிரஸ்தாபப்படுத்தத்தக்கவன் யார்? சங்கீதம் 106:2 “எனது மனைவியைச் சடுதியாக இழந்தபோது, இனி என்னசெய்வேன்? பிள்ளைகளை எப்படிப் போஷிப்பேன்? எனக்குள் பலத்த கலக்கம்! சூழ்நிலையை மாற்றுகின்ற கர்த்தரோ என் பிள்ளைகளை அன்பாக நேசிக்கும் ஒரு வயதான விசுவாசத் தாயாரை உதவிக்குக் கொடுத்தார். இதுவும் எவ்வளவு காலத்துக்கு என்ற கேள்வி எழுந்தபோது,

13 ஒக்டோபர், புதன் 2021

📖 சத்தியவசனம் – இலங்கை. 🇱🇰 📙 இன்றைய தியானத்துக்குரிய வேதபகுதி: யாத் 17:1-3 மறவாதபடிக்கு எச்சரிக்கையாயிரு நீ அடிமைப்பட்டிருந்த வீடாகிய எகிப்து தேசத்திலிருந்து உன்னைப் புறப்படப்பண்ணின கர்த்தரை மறவாதபடிக்கு எச்சரிக்கையாயிரு. உபாகமம் 6:12 முப்பது வருடங்களாகக் கஷ்டப்பட்டு வளர்த்த என் மகனுக்கு எனது வீட்டையும் கொடுத்து, திருமணமும் செய்து வைத்தேன். அது ஒரு தாயாக நான் செய்யவேண்டி இருந்தது. ஆனால் மகனோ, இப்போது என்னை ஏறெடுத்தே பார்ப்பதில்லை என்று கண்ணீருடன் கூறினாள் ஒரு தாய். இங்கே