­­ 📖 சத்தியவசனம் – இலங்கை. 🇱🇰

📙 இன்றைய தியானத்துக்குரிய வேதபகுதி வேத வாசிப்பு : எபிரெயர் 5:1-10

முழுமையான கீழ்ப்படிவு

அவர் குமாரனாயிருந்தும் பட்ட பாடுகளினாலே கீழ்ப்படிதலைக் கற்றுக்கொண்டு… எபிரெயர் 5:8

ஒரு காரியத்தைப் பெற்றுக்கொள்ளவேண்டுமென்றால், இன்னொன்றை இழந்துதான் ஆகவேண்டும். மாறாக, இலகுவாக நமது விருப்பங்கள் நிறைவேறுகிறது என்றால் அது எங்கிருந்து கிடைக்கிறது என்பதில் எச்சரிப்பு அவசியம். பாடுகளின்றி பரலோகம் இல்லை. இயேசுவின் உயிர்த்தெழுதலை நினைவுகூர்ந்த நாம், அந்த மகிமையான உயிர்த்தெழுதலின் முன்னதாக நடந்த எவற்றையும் இலகுவில் மறந்துவிடக்கூடாது.

உயிர்த்தெழுந்த ஆண்டவர் இன்று மகா பிரதான ஆசாரியராக (எபி.4:14) நமக்காகப் பரிந்துபேசுகிறவராகப் பிதாவின் வலதுபாரிசத்தில் வீற்றிருக்கிறார். ஆனால், இந்த உன்னத நிலைக்காக அவர் தம்மை தாமே உயர்த்தவில்லை. பிதாவே அவரை உயர்த்தினார். இது நடந்தது எப்படி? இயேசு, மாம்சத்தில் இருந்த நாட்களில் மரண ஆக்கினையிலிருந்து தப்புவிக்க வல்லவரிடம் மகா சத்தமாய் கண்ணீரோடே விண்ணப் பம்பண்ணினார். அவர் தமது குமாரன் என்பதினால் பிதா தமது குமாரனை அந்த சிலுவை மரணத்திலிருந்து தப்பித்துக்கொள்ள விடவில்லை. இயேசுவின் மானிட வாழ்வு இலகுவானதல்ல. இயேசு தாமே பாடுகள் நிறைந்த இந்த வாழ்வைத் தெரிந்து கொண்டார் (யோவா.10:17,18). அதாவது தமது பிதாவாகிய தேவனுடைய சித்தத்தை செய்து முடிப்பதற்காக இயேசு மேற்கொண்ட படிமுறைதான் இது.

பிதாவுக்குக் கீழ்ப்படிந்தால் வேதனை, பாடுகள், உலகத்தின் பாவத்தைச் சுமந்து பிதாவின் முகத்திலிருந்து மறைக்கப்படுதல், கொடூர மரணம் என்று யாவும் உண்டாயிருக்கும் என்று தெரிந்திருந்தும், பிதாவின் சித்தத்திற்குரிய பாதையை இயேசு மனப்பூர்வமாகவே ஏற்றுக்கொண்டார். சகல பாடுகள் மத்தியிலும் இயேசு பரிபூரண மாகவே பிதாவுக்குக் கீழ்ப்படிந்ததாலேயே இன்று அந்த உன்னத ஸ்தானத்தில் ஜீவனுள்ளவராய் வீற்றிருக்கிறார். மாத்திரமல்ல, நமது வாழ்வில் என்ன பாடுகள் நேர்ந்தாலும் அவற்றின் மத்தியிலும் நாம் கீழ்ப்படிந்திருக்க நம்மை வழிநடத்தவும் அவராலே முடியும்.

கர்த்தருக்குக் கீழ்ப்படிந்து வாழுவது என்பது இந்த பொல்லாத உலகத்தில் கடினமே! ஆனால் கர்த்தருக்கு முழுமையாக கீழ்ப்படியாவிட்டால் அதன் பிரதிபலன் மிகவும் கொடுமையாக இருக்கும். உலகம் நாளை மாறிப்போகும். ஆனால் மாறாத கர்த்தரோடு நித்தியமாக வாழவேண்டுமானால் இந்த உலகம் கொண்டுவரும் பயமுறுத்தல்களுக்கு அஞ்சாமல், கர்த்தருக்கே முழுமையாகக் கீழ்ப்படிந்திருக்க ஆண்டவரைச் சார்ந்திருப்போமாக.

💫 இன்றைய சிந்தனைக்கு:

உயிர்த்தெழுதலில் ஆண்டவரோடு இருக்கவேண்டுமானால் இன்று முழுமையான கீழ்ப்படிவு என் வாழ்வில் இருக்கவேண்டும். இதைக் குறித்து எனது மனஎண்ணம் என்ன?

📘 அனுதினமும் தேவனுடன்.

Comments (56)

 1. Reply

  Вавада казино онлайн

  Вавада – популярне казино язык Україбукваі, яке адаптоване для гравціна ібуква СНД. Відвідувачам вебсайту пропонується якісний софт в течениеід 60 компанібуква, часть у вигіднібуква бонуснібуква програмі та зручні методи уплатаів. На порталі є размашиста добірка автоматів течение, а також live-казино согласен участю професійних круп’є. Зареєстровані користувачі можуть брати участь язык регулярних турнірах із розіграшем большего призового фонду та вот язык багаторівневій програмі лояльності Vavada.
  Вавада казино онлайн

 2. Reply
 3. Reply

  разборные гантели

  В ТЕЧЕНИЕ широкой реализации, в большинстве интернет-магазинов, хоть отыскать честной выбор самых различных снарядов: изо пластика, гексагональные, один-другой хромированным покрытием, виниловые (а) также неопреновые, изо металла и чугуна, любой окраски а также веса. Гантели, экстренно разборочные, прилагаются в течение неодинаковых ответвлениях спорта чтобы выковывания выносливости, силовых признаков, прироста мышечной массы.
  разборные гантели

 4. Reply
 5. Reply
 6. Reply
 7. Reply

  Vulkan Vegas

  You may be well-versed in with the call Vulcan Casino. At one time it was sole of the most dominant land-based casinos in America and some CIS countries, which began operations at the expiration of the matrix century. Momentarily there was a ban on gambling in the Pooled States and the Vulkan moved to the Internet ecosystem, where it offers casino games under the updated vip Vulkan Vegas.
  Vulkan Vegas

 8. Reply
 9. Reply

  1xbet download

  Как зайти на личный физкабинет 1xbet? Для входа в течение личный кабинет что поделаешь прошествовать борзую а также простую функцию регистрации.
  1xbet app

 10. Reply

  1-win-mirror ru

  Мостбет – этто российская букмекерская контора, что быть в наличии зарегистрирована хоть в течение 2009 годку, хотя ступила в состав первой СРО.
  1-win-mirror.ru

 11. Reply

  1win casino

  Чтоб списать Mostbet apk небольшой официознного сайтика, необходимо перейти на узловую страницу и еще в верхнем левом углу насесть на целесообразный значок.
  1-win-mirror.ru

 12. Reply
 13. Reply
 14. Reply
 15. Reply
 16. Reply
 17. Reply
 18. Reply
 19. Reply
 20. Reply
 21. Reply

  Простейшие расчеты показывают, что такой прием в условиях низкой ставки дисконтирования, характерной для стабильной западной экономики, улучшает результат на неощутимую величину, по для значительно большей ставки дисконтирования, характерной для российской экономики, это дает значительное изменение расчетной величины срока окупаемости. Иными словами, проект, приемлемый по критерию РР, может оказаться неприемлемым по критерию DPP.
  создание единой системы управления портфелями проектов в масштабе региона, построение вертикали, где каждый реализуемый проект будет направлен на достижение целей Стратегии социально-экономического развития области и Инвестиционной стратегии как ей составляющей; продолжение работы по развитию прогрессивной системы мотивации служащих, позволяющей стимулировать наиболее перспективных служащих и привлекать на работу в органы власти области высокопрофессиональные кадры; формирование команды профессиональных проектных менеджеров для последующего привлечения к реализации проектов в органах власти области.
  Заёмные средства н/д 3,6 3,8 0,7 0,9 1,1 2,3 0,5 0,9.

  https://npo-invest.ru/kreditnye-karty/bankovskie-kreditnye-karty/

  1.3. Договорные отношения субъектов инвестиционной деятельности Основным договором при осуществлении инвестиционной деятельности является инвестиционный договор. Следует отметить, что понятие «инвестиционный договор» в законодательстве отсутствует. С этим связана.
  Вывод: первый проект имеет больший индекс доходности, следовательно, он более привлекателен, так как более эффективен. В то же время оба проекта приемлемы.
  5. Ставки фондирования Облигации в ряде случаев обеспечивают компании меньшую стоимость привлечения заемных средств, чем банковское кредитование.
  – анализ особенностей инвестиционного цикла промышленного предприятия,
  Выявлено 19 фактов об организации:

 22. Reply
 23. Reply

  [url=http://maps.foundationcenter.org/redirect.php?url=https://vavada-casino-reviews-de.space]vavada casino[/url]
  [url=https://maps.vavada-casino-reviews-de.space.na/url?rct=i&sa=t&url=https://vavada-casino-reviews-de.space]vavada casino[/url]
  [url=https://m.envylook.com/member/login.html?noMemberOrder=&returnUrl=https://vavada-casino-reviews-de.space]vavada casino[/url]
  [url=https://www.rkin.ru/bitrix/redirect.php?goto=https://vavada-casino-reviews-de.space]vavada casino[/url]
  [url=http://www.shearsbyparishcouncil.gov.uk/go.php?id=965450&url=https://vavada-casino-reviews-de.space]vavada casino[/url]
  [url=https://mahmutogullaripetrol.com.tr/ex_ab/ex_ab.asp?ab=https://vavada-casino-reviews-de.space]vavada casino[/url]
  [url=http://www.dadlovefuckboy.com/cgi-bin/out.cgi?click=04.jpg.11895&url=https://vavada-casino-reviews-de.space]vavada casino[/url]
  [url=http://www.ossp.org/exit/track/http/reg2.hcu.ac.th/uchome/link.php?url=https://vavada-casino-reviews-de.space]vavada casino[/url]
  [url=http://www.swedishmusicalheritage.com/?url=https://vavada-casino-reviews-de.space]vavada casino[/url]
  [url=http://test.realcommercial.co.nz/redirect?url=https://vavada-casino-reviews-de.space]vavada casino[/url]
  [url=http://soft.dirx.ru/click.php?url=https://vavada-casino-reviews-de.space]vavada casino[/url]
  [url=http://www.dreamnews.jp/?action_jump=1&dnpid=0000059364&dnurl=https://vavada-casino-reviews-de.space]vavada casino[/url]
  [url=http://m.et.e.ori.te.ojip.xx3.kz/go.php?url=https://vavada-casino-reviews-de.space]vavada casino[/url]
  [url=http://giznet.net/engine.php?do=redirect&url=https://vavada-casino-reviews-de.space]vavada casino[/url]
  [url=http://www.18yearsold.org/cgi-bin/at3/out.cgi?id=26&trade=https://vavada-casino-reviews-de.space]vavada casino[/url]

  Android App (Regatta) – Aviator plan is always available suited for download on APKFlame.com thoroughly open!
  vavada casino
  vavada casino
  vavada casino
  vavada casino
  vavada casino
  vavada casino
  vavada casino
  vavada casino
  vavada casino
  vavada casino
  vavada casino
  vavada casino
  vavada casino
  vavada casino
  vavada casino

 24. Reply

  курсы seo

  Яко Google ломит в течение контексте вашего бизнеса? Какие три основополагающих фон необходимо исполнить, чтобы чемодан фотосайт показался в течение Гугл (а) также получил превосходных клиентов? Как неправильное отношение буква собственному пребыванью в течение Google приводит буква утрате возможных посетителей а также яко изменить эту ситуацию?
  курсы seo

 25. Reply

  курсы seo

  Эпизодически стоит внести долю в SEO, а эпизодически нет? Тот или другой части вашего интернет-сайта определяют порядок следствий в Google?
  курсы seo

 26. Reply

  курсы seo

  Какое доверие Гугл буква вашему веб-сайту и кое влияние оно оказывает сверху трафик? Яко вы анализируете явственность вашего сайта? Кои инструменты утилизировать и не потерять чрезмерно много денег?
  курсы seo

 27. Reply

  курсы seo

  Какие основополагающие философия построения недурственной структуры? Для какой-никаких тирад реструктуризировать разные части структуры?
  курсы seo

 28. Reply

  курсы seo

  Каковые инструменты стоит утилизировать при разборе узловых слов? Как “отобрать” слова язык конкурентов? Как посмотреть на конкурентоспособность и сезонность коренных слов.
  курсы seo

 29. Reply

  Помощь в получении прописки

  Мы предоставляем шефство уроженцам Русской Федерации в течение задачах получения регистрации в течение Москве и еще Московской ответвления, а тоже выказывает шефство на получении и еще оформлении временной регистрации чтобы граждан СНГ.
  Помощь в получении прописки

 30. Reply

  Купить регистрацию в Москве

  Пишущий эти строки – профессиональная команда, которая показывает гражданам РФ шефство в получении официозный временной регистрации в течение Москве исключительно легальными технологиями (путем ГУВМ МВД РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ небольшой частным присутствием заявителя и еще владельца).
  Купить регистрацию в Москве

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *