? சத்தியவசனம் – இலங்கை. ?? 

? இன்றைய தியானத்துக்குரிய வேதபகுதி: எரேமியா 20:1-6

?  நீ யாருக்கு ஊழியம்பண்ணுவாய்?

நான் கூறின கர்த்தருடைய வார்த்தை நாள்தோறும் எனக்கு நிந்தையும், பரிகாசமுமாயிற்று. எரேமியா 20:8

வெளிச்சத்தின் பிள்ளையாகிய எரேமியா தீர்க்கதரிசி, யாருக்காக வாழ்ந்தார் என்பதைக் குறித்து இன்று சிந்திப்போம். நாம் தேவனை உயர்த்துகிறவர்களானால் நாம் நம்மைத் தாழ்த்துவோம். ஆனால் நாம் எம்மை உயர்த்துகிறவர்களானால், நம்மால் தேவனைத் தாழ்த்தமுடியாது, மாறாக தேவனுக்கு மாறாக நிற்கிறோம் என்பதுவே காரியம். ஆகவே நாம் யாருக்கு ஊழியம் செய்கிறோம் தேவனுக்கா? அல்லது எமக்கா? அல்லது பிற மனிதருக்கா? இதைச் சிந்திப்பது நல்லது.

எரேமியாவுக்கும் பஸ்கூருக்குமிடையே ஒரு போராட்டம். எரேமியாவை எதிர்த்த இந்த பஸ்கூர் கர்த்தருடைய ஆலய பிரதான விசாரணைக் கர்த்தாவாக இருந்தான். இவன் ஒரு ஆசாரியனாயிருந்தும், ஒரு தீர்க்கதரிசிபோல நடித்துக்கொண்டிருந்தான். யூதாவுக்கு விரோதமான கர்த்தருடைய வார்த்தையை ஒளிவுமறைவின்றி எரேமியா உரைத்தபோது, ஆசாரியனான பஸ்கூர் அதைக் காதில் வாங்கி, அதற்கேற்றபடி காரியங்களை முன்னெடுத்திருக்க வேண்டும். எனினும் பஸ்கூர் செய்தது என்ன? எரேமியாவைப் பிடித்து அடித்து, தண்டித்து, ஆலயத்தின் ஒருபுறத்திலுள்ள காவலறையிலே போட்டுவிட்டான்.

அவன் அப்படிச் செய்துவிட்டான் என்பதற்காகக் கர்த்தரின் வார்த்தை பொய்யாகுமா? அல்லது உண்மை அற்றுப்போகுமா? இந்த இடத்தில் எரேமியாவைக் கவனியுங்கள். மறுநாள் எரேமியா விடுவிக்கப்பட்டபோதும், மீண்டும் பயமின்றி, யூதாவுக்கு நடக்கப் போவதை மாத்திரமல்லாமல், பஸ்கூருக்கும் அவன் வீட்டாருக்கும் வரப்போகிற கடின நாட்களைக் குறித்தும் எரேமியா ஆணித்தரமாகச் சொன்னார்.

நம்மில் அநேகரும் பலதடவை இந்த பஸ்கூரைப்போல நடந்துகொள்வதுண்டு. உண்மை பலவேளையும் கசக்கும் அல்லது முள்ளைப்போல உறுத்தும். அதை ஏற்றுக்கொள்வது கடினமாயிருக்கும். ஆனால், அந்த உண்மைக்கு நாம் காட்டும் மாறுத்தரமே, நாம் எப்படிப்பட்டவர்கள் என்பதைச் சுட்டிக்காட்டும். இந்த பஸ்கூர் ஆசாhpயனாயிருந்தும் அவனுக்கும் தேவனுக்குமிடையிலே நல்லுறவு இருக்கவில்லை. அதனால் அவனால் எரேமியாவின் தீர்க்கதரிசனத்தை ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை. யூதா சிறைபிடிக்கப்படுவதை அவனால் கிரகிக்க முடியவில்லை. அதனால் எரேமியாவுக்கு விரோதமாக எழும்பினான். அவனிடத்தில் காணப்பட்ட தன்மை என்ன? அதுதான் இருளின் கிரியை. ஆனால் அதற்காக எரேமியா அமைதியாய் இருக்கவில்லை. அவர் தேவனுடைய தீர்க்கதரிசி. மனுஷரைப் பிரியப்படுத்தவோ அல்லது தன்னைப் பாதுகாக்கவோ முயலவில்லை.

இன்று பலவித தீர்க்கதரிசிகள் எழும்பியிருக்கிறார்கள். ஜாக்கிரதையாய் இருப்போம். எரேமியா போன்றவர்களையே கர்த்தர் தேடுகிறார்.

? இன்றைய சிந்தனைக்கு :

எழுதுவது, போதிப்பது, பிறருக்கு எடுத்துச் சொல்லுவது எல்லாம் வெகு இலகுவான காரியம். ஆனால் நான் அப்படிப்பட்ட ஒருவனாய் தேவனுக்கு என்னைத் தருவேனா?

? இன்றைய விண்ணப்பம்

எமது நிதித் தேவைகளை கர்த்தர் வழங்கும்படியாக மன்றாடுங்கள், மிகக் கடினமான இச் சூழ்நிலையின் மத்தியிலும் தொடர்ந்தும் கொடுப்பவர்களுக்காக கர்த்தருக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். எமது வினைத்திறன் பாதிக்கப்படாமல், எமது செலவீனங்களைக் குறைப்பதற்கான வழிமுறைகளை கண்டறியும்படி தேவ ஞானத்தினை கேட்டு எமக்காக மன்றாடுங்கள்.

⏩ இன்றைய தியானத்தை எழுதியவர் – இ. வஷ்னீ ஏனர்ஸ்ட். | 0094 771869710

? அனுதினமும் தேவனுடன்.

(இன்றைய தியானத்தை நீங்கள் https://www.facebook.com/sathiyavasanam/ முகப்புத்தகத்தில் வாசிக்கலாம். நன்றி.)

?‍♂️ எமது விலாசம்

Back to the Bible (Sathiyavasanam),
120 A, Dharmapala Mawatte, Colombo 7, Srilanka.
Email: sathiyavasanam@backtothebible.lk
website: www.Sathiyavasanam.lk | Backtothebible.lk
Call: 011-4691500 | 011- 4691532

11 Responses

 1. Без лишних хлопот
  17. Что нужно знать перед началом установки кондиционера
  mitsubishi msz [url=https://ustanovit-kondicioner.ru/]https://ustanovit-kondicioner.ru/[/url] .

 2. даркнет вход
  Даркнет – загадочное пространство Интернета, доступен только только для тех, кому знает правильный вход. Этот прятанный уголок виртуального мира служит местом для скрытных транзакций, обмена информацией и взаимодействия скрытыми сообществами. Однако, чтобы погрузиться в этот темный мир, необходимо преодолеть несколько барьеров и использовать эксклюзивные инструменты.

  Использование специализированных браузеров: Для доступа к даркнету обычный браузер не подойдет. На помощь приходят специализированные браузеры, такие как Tor (The Onion Router). Tor позволяет пользователям обходить цензуру и обеспечивает анонимность, маркируя и перенаправляя запросы через различные серверы.

  Адреса в даркнете: Обычные домены в даркнете заканчиваются на “.onion”. Для поиска ресурсов в даркнете, нужно использовать поисковики, адаптированные для этой среды. Однако следует быть осторожным, так как далеко не все ресурсы там законны.

  Защита анонимности: При посещении даркнета следует принимать меры для гарантирования анонимности. Использование виртуальных частных сетей (VPN), блокировщиков скриптов и антивирусных программ является фундаментальным. Это поможет избежать различных угроз и сохранить конфиденциальность.

  Электронные валюты и биткоины: В даркнете часто используются цифровые финансы, в основном биткоины, для неизвестных транзакций. Перед входом в даркнет следует ознакомиться с основами использования цифровых валют, чтобы избежать финансовых рисков.

  Правовые аспекты: Следует помнить, что многие шаги в даркнете могут быть нелегальными и противоречить законам различных стран. Пользование даркнетом несет риски, и непоследовательные действия могут привести к серьезным юридическим последствиям.

  Заключение: Даркнет – это неизведанное пространство сети, преисполненное анонимности и тайн. Вход в этот мир требует специальных навыков и предосторожности. При всем мистическом обаянии даркнета важно помнить о возможных рисках и последствиях, связанных с его использованием.

 3. Даркнет список
  Введение в Даркнет: Уточнение и Основополагающие Характеристики

  Пояснение термина даркнета, его отличий от стандартного интернета, и ключевых черт этого таинственного мира.

  Как Войти в Темный Интернет: Путеводитель по Анонимному Доступу

  Подробное описание шагов, требуемых для доступа в даркнет, включая использование специализированных браузеров и инструментов.

  Адресация в Даркнете: Тайны .onion-Доменов

  Разъяснение, как работают .onion-домены, и какие ресурсы они представляют, с акцентом на секурном поисковой активности и применении.

  Защита и Анонимность в Даркнете: Меры для Пользователей

  Рассмотрение методов и инструментов для сохранения анонимности при эксплуатации даркнета, включая виртуальные частные сети и инные средства.

  Цифровые Деньги в Даркнете: Роль Биткоинов и Криптовалют

  Анализ использования криптовалют, в главном биткоинов, для осуществления анонимных транзакций в даркнете.

  Поиск в Даркнете: Специфика и Риски

  Рассмотрение поисковиков в даркнете, предупреждения о возможных рисках и незаконных ресурсах.

  Юридические Стороны Даркнета: Последствия и Последствия

  Рассмотрение законных аспектов использования даркнета, предупреждение о возможных юридических последствиях.

  Темный Интернет и Информационная Безопасность: Потенциальные Угрозы и Защитные Меры

  Анализ потенциальных киберугроз в даркнете и советы по защите от них.

  Темный Интернет и Социальные Сети: Анонимное Взаимодействие и Сообщества

  Изучение роли даркнета в области социальных взаимодействий и создании анонимных сообществ.

  Будущее Даркнета: Тренды и Прогнозы

  Предсказания развития даркнета и возможные изменения в его структуре в будущем.

 4. Взлом телеграм
  Взлом Телеграм: Легенды и Реальность

  Телеграм – это известный мессенджер, признанный своей высокой степенью кодирования и защиты данных пользователей. Однако, в современном цифровом мире тема вторжения в Телеграм периодически поднимается. Давайте рассмотрим, что на самом деле стоит за этим понятием и почему нарушение Telegram чаще является мифом, чем фактом.

  Шифрование в Телеграм: Основные принципы Безопасности
  Telegram известен своим высоким уровнем кодирования. Для обеспечения приватности переписки между пользователями используется протокол MTProto. Этот протокол обеспечивает полное кодирование, что означает, что только отправитель и получающая сторона могут понимать сообщения.

  Мифы о Нарушении Telegram: По какой причине они возникают?
  В последнее время в интернете часто появляются утверждения о нарушении Телеграма и возможности доступа к персональной информации пользователей. Однако, основная часть этих утверждений оказываются неточными данными, часто развивающимися из-за непонимания принципов работы мессенджера.

  Кибератаки и Уязвимости: Фактические Опасности
  Хотя взлом Telegram в большинстве случаев является трудной задачей, существуют актуальные угрозы, с которыми сталкиваются пользователи. Например, кибератаки на индивидуальные аккаунты, вредоносные программы и другие методы, которые, тем не менее, нуждаются в личном участии пользователя в их распространении.

  Охрана Личной Информации: Рекомендации для Пользователей
  Несмотря на отсутствие конкретной угрозы нарушения Телеграма, важно соблюдать базовые меры кибербезопасности. Регулярно обновляйте приложение, используйте двухфакторную аутентификацию, избегайте подозрительных ссылок и фишинговых атак.

  Итог: Фактическая Угроза или Паника?
  Взлом Telegram, как правило, оказывается неоправданным страхом, созданным вокруг темы разговора без конкретных доказательств. Однако защита всегда остается важной задачей, и пользователи мессенджера должны быть осторожными и следовать рекомендациям по сохранению безопасности своей персональных данных

 5. Взлом Вотсап: Реальность и Легенды

  Вотсап – один из самых популярных мессенджеров в мире, массово используемый для обмена сообщениями и файлами. Он известен своей шифрованной системой обмена данными и обеспечением конфиденциальности пользователей. Однако в сети время от времени возникают утверждения о возможности взлома WhatsApp. Давайте разберемся, насколько эти утверждения соответствуют фактичности и почему тема нарушения WhatsApp вызывает столько дискуссий.

  Кодирование в WhatsApp: Защита Личной Информации
  Вотсап применяет точка-точка шифрование, что означает, что только отправитель и получающая сторона могут читать сообщения. Это стало фундаментом для уверенности многих пользователей мессенджера к защите их личной информации.

  Легенды о Нарушении Вотсап: Почему Они Появляются?
  Сеть периодически заполняют слухи о нарушении Вотсап и возможном доступе к переписке. Многие из этих утверждений часто не имеют оснований и могут быть результатом паники или дезинформации.

  Фактические Угрозы: Кибератаки и Охрана
  Хотя нарушение WhatsApp является трудной задачей, существуют реальные угрозы, такие как кибератаки на отдельные аккаунты, фишинг и вредоносные программы. Соблюдение мер охраны важно для минимизации этих рисков.

  Защита Личной Информации: Советы Пользователям
  Для укрепления безопасности своего аккаунта в Вотсап пользователи могут использовать двухфакторную аутентификацию, регулярно обновлять приложение, избегать сомнительных ссылок и следить за конфиденциальностью своего устройства.

  Итог: Реальность и Осторожность
  Нарушение WhatsApp, как обычно, оказывается трудным и маловероятным сценарием. Однако важно помнить о актуальных угрозах и принимать меры предосторожности для сохранения своей личной информации. Соблюдение рекомендаций по охране помогает поддерживать конфиденциальность и уверенность в использовании мессенджера

 6. взлом whatsapp
  Взлом Вотсап: Реальность и Мифы

  Вотсап – один из известных мессенджеров в мире, широко используемый для передачи сообщениями и файлами. Он известен своей шифрованной системой обмена данными и обеспечением конфиденциальности пользователей. Однако в интернете время от времени появляются утверждения о возможности нарушения WhatsApp. Давайте разберемся, насколько эти утверждения соответствуют фактичности и почему тема взлома Вотсап вызывает столько дискуссий.

  Шифрование в WhatsApp: Охрана Личной Информации
  Вотсап применяет точка-точка кодирование, что означает, что только передающая сторона и получатель могут понимать сообщения. Это стало фундаментом для доверия многих пользователей мессенджера к сохранению их личной информации.

  Легенды о Нарушении WhatsApp: Почему Они Появляются?
  Интернет периодически наполняют слухи о взломе WhatsApp и возможном входе к переписке. Многие из этих утверждений часто не имеют оснований и могут быть результатом паники или дезинформации.

  Фактические Угрозы: Кибератаки и Безопасность
  Хотя взлом Вотсап является сложной задачей, существуют реальные угрозы, такие как кибератаки на отдельные аккаунты, фишинг и вредоносные программы. Соблюдение мер безопасности важно для минимизации этих рисков.

  Охрана Личной Информации: Рекомендации Пользователям
  Для укрепления охраны своего аккаунта в WhatsApp пользователи могут использовать двухэтапную проверку, регулярно обновлять приложение, избегать сомнительных ссылок и следить за конфиденциальностью своего устройства.

  Итог: Фактическая и Осторожность
  Нарушение Вотсап, как обычно, оказывается сложным и маловероятным сценарием. Однако важно помнить о актуальных угрозах и принимать меры предосторожности для защиты своей личной информации. Исполнение рекомендаций по безопасности помогает поддерживать конфиденциальность и уверенность в использовании мессенджера.

 7. 14. Сроки и стоимость монтажа кондиционера: что важно знать?
  мощность кондиционера [url=montazh-kondicionera-moskva.ru]montazh-kondicionera-moskva.ru[/url] .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *