பெப்ரவரி 4 சனி

? சத்தியவசனம் – இலங்கை.

? இன்றைய தியானத்துக்குரிய வேதபகுதி வேத வாசிப்பு : லூக்கா 24:28-35

திறக்கப்பட்ட கண்கள்

அவர் அப்பத்தை எடுத்து, ஆசீர்வதித்து, அதைப்பிட்டு, அவர்களுக்குக் கொடுத்தார். லூக்கா 24:30

தேவனுடைய செய்தி:

எம்மாவூர் சென்ற சீடர்களுடைய கண்கள் திறக்கப்பட்டு, அவர்கள் இயேசு யார் என்பதை அறிந்துகொண்டார்கள். 

தியானம்:

“எங்களுடன் தங்குங்கள். மிகவும் தாமதமாகிவிட்டது. எங்கும் இருள் சூழ்ந்துவிட்டது” என்று கெஞ்சிக் கேட்டதின் காரணமாக, இயேசு அவர்களோடு சேர்ந்து உணவுண்ண உட்கார்ந்திருந்தார். அவர் யார் என அவர்கள் உணர்ந்துகொண்டதும், அவர் மறைந்துவிட்டார். பதினொரு சீஷர்களும் அவர்களோடிருந்த மக்களும் “மரணத்தினின்று உண்மையாகவே அவர் மீண்டும் எழுந்தார்” சீமோனுக்கு அவர் காட்சியளித்தார் என்றார்கள்.

விசுவாசிக்க வேண்டிய சத்தியம்:

கர்த்தர் மெய்யாகவே உயிர்த்தெழுந்து சீடர்களுக்குத் தரிசனமானார்.

பிரயோகப்படுத்தல் :

எம்மாவூரில், சீடர்கள் இயேசுவை, உணவருந்த வருந்திக் கேட்டுக்கொண்டதேன்? இயேசு என்ன செய்து காண்பித்தார்?

அன்று இயேசு, அப்பத்தை எடுத்து, ஆசீர்வதித்து, அதைப்பிட்டு, அவர்களுக்குக் கொடுத்த போது சீடர்கள் இயேசுவை அறிந்துகொண்டனர். இன்று நமது திருவிருந்தில் இவ்விதமாய் இயேசுவை அறிந்துகொள்ள அதை நினைவு கூருகின்றோமா?

இயேசு வேதவாக்கியங்களை விளங்கக்காட்டினபொழுது சீடரின் இருதயம் உணர்ந்தது என்ன? இன்று நாம் மக்கள் உணரும்படி எதை புரியவைக்க வேண்டும்?

மரணத்திலிருந்து உயிர்த்தெழுந்தவரைக் கண்டபோது சீடர்களின் நடவடிக்கை எப்படியிருந்தது? அதை எப்படி அவர்கள் ஜீரணித்தார்கள்?

எனது சிந்தனை:

? அனுதினமும் தேவனுடன்

12 thoughts on “பெப்ரவரி 4 சனி

  1. The] Link in Bio characteristic possesses tremendous significance for both Facebook and also Instagram users as it Link in Bio offers one unique clickable link in one member’s profile page that really directs visitors to the site towards external online sites, blog publications, products or services, or any desired location. Illustrations of webpages providing Link in Bio solutions include which usually give customizable landing page pages of content to really consolidate multiple hyperlinks into an one particular accessible to all and even user oriented spot. This particular feature becomes actually especially vital for every companies, influential people, and even content pieces creators trying to find to actually promote their specific content or perhaps drive traffic towards relevant to the URLs outside the actual site. With the limited for choices for every interactive connections within posts, having the an active and updated Link in Bio allows for users to actually curate their their own online for presence in the platform effectively in and also showcase the the latest announcements for, campaigns to, or perhaps important to updates to.The very Link in Bio attribute holds immense value for Facebook as well as Instagram members because provides a solitary clickable linkage inside one individual’s account that guides visitors towards external websites, blog site posts, products or services, or perhaps any type of wanted place. Examples of such websites supplying Link in Bio services or products incorporate that provide personalizable landing page pages to really consolidate various connections into one single accessible and even user-friendly location. This very capability becomes really especially to vital for all businesses, social media influencers, and even content pieces authors searching for to really promote the specific to content items or drive a traffic flow into relevant to the URLs outside of the very platform’s site.
    With the limited in choices for the actionable linkages inside posts of the site, having a a dynamic and up-to-date Link in Bio allows for users to really curate their online to presence effectively in and even showcase their the newest announcements for, campaigns for, or perhaps important for updates to.

  2. Мешки для мусора с доставкой прямо на дом
    купить мешки под мусор [url=https://meshki-dlya-musora-h.ru]https://meshki-dlya-musora-h.ru[/url].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Solverwp- WordPress Theme and Plugin