பெப்ரவரி 10 வெள்ளி

📖 சத்தியவசனம் – இலங்கை.

📙 இன்றைய தியானத்துக்குரிய வேதபகுதி வேத வாசிப்பு : 1தெச 1:2-8

துன்பத்தின் பாக்கியம்

என்னிமித்தம் உங்களை நிந்தித்துத் துன்பப்படுத்தி, பலவித தீமையான மொழிகளையும் உங்கள் பேரில் பொய்யாய்ச் சொல்வார்களானால் பாக்கியவான்களாயிருப்பீர்கள். மத்தேயு 5:11

இந்தப் பாக்கியவசனம், அன்றாட வாழ்வின் யதார்த்த நிலைக்கு சற்று முரண்பட்டதாகத் தெரிகிறதல்லவா! நம்மைப் பிறர் துன்பப்படுத்தினால், நமது வாழ்வின் சாயலுக்கே சேறுபூசப்படுமானால் அது எப்படி நமக்கு சந்தோஷத்தைத் தரும்? அது எப்படி நமக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்கும்? ஆண்டவர் சொன்ன இந்தப் பாக்கியவசனத்தைப் புரிந்துகொள்வதற்கு இந்த வசனத்தை நாம் முந்திய வசனத்துடன் சேர்த்துப் படிக்கவேண்டும். நீதியினிமித்தம், தேவனுடைய வார்த்தையினிமித்தம் துன்பம் வருமானால் நாம் எப்படிப் பாக்கியவான்களாக இருப்போமோ அதுபோலவேதான் இதுவும்.

தெசலோனிக்கே சபையைச் சேர்ந்த விசுவாசிகள் சந்தோஷத்தைப்பற்றி அறிந்திருந்தனர். இதனால்தான் பவுல், “நீங்கள் மிகுந்த உபத்திரவத்திலே, பரிசுத்த ஆவியின் சந்தோஷத்தோடே திருவசனத்தை ஏற்றுக்கொண்டு, எங்களையும் கர்த்தரையும் பின்பற்றுகிறவர்களானீர்கள்” (1தெச.1:6) என்று எழுதியுள்ளார். பிலிப்பு பட்டணத்துச் சிறைச்சாலையில் நடு இரவில் அடி காயத்துடன் கால்கள் கழுமரத்தில் மாட்டியிருக்க, அந்த உபத்திரவத்திலும் பவுலும் சீலாவும் எப்படி தேவனைப் பாடி துதித்து ஜெபித்தார்கள்? பின்னால், இந்த சந்தோஷத்தைப்பற்றி பவுல் பிலிப்பு பட்டணத்து சபைக்கு எழுதிய கடிதத்தில், “நீங்கள் மருளாதிருக்கிறது அவர்கள் கெட்டுப்போகிறதற்கும், நீங்கள் இரட்சிக்கப்படுகிறதற்கும் அத்தாட்சியாக இருக்கிறது. இதுவும் தேவனுடைய செயலே. ஏனெனில், கிறிஸ்துவினிடத்தில் விசுவாசிக்கிறதற்கு மாத்திரமல்ல, அவர் நிமித்தமாகப் பாடுபடுகிறதற்கும் உங்களுக்கு அருளப்பட்டிருக்கிறது.” (பிலி.1:28-30) என்று குறிப்பிட்டுள்ளார். “பாடுபடுகிறதற்கு அருளப்பட்டிருக்கிறது” என்பது ஆச்சரியமா? இந்தப் பாடு கிறிஸ்துவில் நாம் கொண்டிருக்கும் விசுவாசத்தினிமித்தம் என்பதைக் கவனிக்கவேண்டும்.

ஆம், நமக்கு நேரிடுகின்ற துன்பங்கள் கிறிஸ்துவில் நாம் கொண்டிருக்கும் விசுவாசத்தினிமித்தமாக இருக்குமானால், அது அநேகர் கிறிஸ்துவைக் கண்டுகொள்ளும் சாட்சியாகும். அது நமக்குப் பாக்கியமேதான். பவுல் அனுபவிக்காத உபத்திரவங்களா? ஆனால், “சந்தோஷமாயிருங்கள்” என்பதையே அவர் திரும்பத் திரும்ப எழுதுகிறார் ஆம், அந்தத் துன்பம் அவருக்குப் பாக்கியமாக இருந்திருக்கிறதல்லவா! நாம் தேவநீதியில் வாழும்போது நாம் முகங்கொடுக்கின்ற சகல நிந்தனைகளுக்கும், தீமையானமொழிகளுக்கும் மிகுதியான சந்தோஷமும் பலனும் கிட்டும் என்பது உறுதி. அதிகாரிகளுக்கும், நியாயாதிபதிகளுக்கும் முன்பாக நிறுத்தப்பட்டாலும், மீள முடியாத ஆபத்தின் நடுவிலே சிக்கினாலும், கொடிய பகைவராலோ, கள்ள நண்பர்களாலோ சூழப்பட்டாலும், பவுல் கிறிஸ்துவின் உயிர்த்தெழுதலின் வல்லமையைத் தொடர்ந்து அனுபவித்து வந்தார். அதுவே பாக்கியம்!

💫 இன்றைய சிந்தனைக்கு:

     இன்று நான் முகங்கொடுத்த துன்பத்திற்குக் காரணமென்ன? அது கிறிஸ்துவின் நிமித்தம் என்றால் நான் மகிழ்ச்சியடைவேனா?

📘 அனுதினமும் தேவனுடன்.

140 thoughts on “பெப்ரவரி 10 வெள்ளி

 1. Ирригатор (также известен как оральный ирригатор, ирригатор полости рта или дентальная водяная нить) – это устройство, используемое для очистки полости рта. Оно представляет собой насадку с форсункой, которая использует воду или жидкость для очистки полости рта. Ирригаторы применяются для удаления зубного камня, бактерий и насадок из полости рта, а также для смягчения любых застывших остатков пищи и органических отходов. Ирригаторы применяются для профилактики и лечения различных патологий полости рта. Наиболее распространенные ирригаторы используются для удаления зубного камня, лечения десны, профилактики и лечения воспалений десен, а также для лечения пародонтита. Кроме того, ирригаторы используются для анестезии полости рта, а также для применения антибактериальных препаратов.. Click Here:👉 https://www.irrigator.ru/irrigatory-cat.html

 2. I should notice that Escort sent me the MAX 360c at nno cost for this overview.
  It is perhaps good too have a next-technology MAX 360c if
  they ever colonize Mars and i end up residing there.
  The jobb is extremely necessary because it’s a must to deal with numerous
  situations that occur with potential to disdupt space you might be
  guarding. The Nerf guns contain premium-high quality
  darts which might be fabricated from excessive-finish substances.

  The Neerf quick assaulter chargeeman is four basters in one.
  Nerf is considered onne of the favored names within the toy trade.
  There are various types of Indian marriage ceremony decoration themes that one can go for.
  Protein supplements are the foremost vital. Casein protein is not merely digestible, subsequently
  it must be taken at nighttime earlier than planning to bed.
  Whey proktein is effectively absorbed by the physique and is best taken whe understanding.
  You will notice the protein supplements inn quite a feww varieties.
  Thus, an satisfactory consumption oof macromolecule supplements facilitate
  inside the expansion and additionally within thhe restore of any muscle tissue.

  Here is my web page … onemodellondon.com

 3. 362352 187791This design is incredible! You certainly know how to maintain a reader amused. Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own weblog (properly, almostHaHa!) Wonderful job. I genuinely loved what you had to say, and a lot more than that, how you presented it. Too cool! 29860

 4. This sshould be achievewd a few instances each week to gget
  the cradle caap below management. You maay set the hwat for the
  chair again, seat or leg relaxation and management them
  individually. The device iis portable, straightforward to set upp and use, and comes with
  a bcklit display and timer. ET-5050 is a wireless mannequin of iReliev TENS & EMS unit that comes at a pricfe of about $200.
  Today, we will consider two iReeliev fashions, considered one of which is
  an advanced wireless option while the opposite one is an excellent finances
  choice. When in search of a pure treatment for the skin issues, this ooil is one of the best choice because it conprises antioxidants, nutrients and vitamins.
  It’s the safest and the cheapest remedy to battle the signss of agig aand makes the skin twisted.
  This treatment ccan also be helpful for releasing toxins.
  For this goal, it is strongly recommended to drink more water so that more toxins could be eradicated with urine.
  In addition, this treatment assists the drainage of toxins
  annd will increase blood circulation. In addition, Shiatsu is
  claimed to help iin the therpy oof the following well being isues : asthma, colds, headache, back ache, nrck and shoulder pain, anxiety, migraone and
  arthritis.

  Here is mmy web blog; https://niveauescort.com/

 5. Разрешение на строительство — это публичный акт, выдаваемый авторизованными ведомствами государственного аппарата или муниципального самоуправления, который предоставляет начать стройку или исполнение строительных работ.
  Разрешение на строительство назначает законодательные основы и требования к строительству, включая узаконенные типы работ, приемлемые материалы и методы, а также включает строительные нормативные акты и пакеты защиты. Получение разрешения на возведение является обязательным документов для строительной сферы.

 6. Быстромонтируемые здания – это актуальные здания, которые отличаются громадной скоростью установки и мобильностью. Они представляют собой строения, заключающиеся из эскизно сделанных составных частей или же узлов, которые способны быть скоро установлены на территории развития.
  Быстровозводимые капитальные здания обладают податливостью а также адаптируемостью, что позволяет легко менять и адаптировать их в соответствии с нуждами покупателя. Это экономически результативное и экологически стойкое решение, которое в крайние годы приобрело широкое распространение.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Solverwp- WordPress Theme and Plugin