நவம்பர் 29 செவ்வாய்

? சத்தியவசனம் – இலங்கை. ??

? இன்றைய தியானத்துக்குரிய வேதபகுதி வேத வாசிப்பு : ஆதி 40:1-23

மறவாத கர்த்தர்

யாக்கோபே, நீ என் தாசன். நான் உன்னை உருவாக்கினேன். நீ என் தாசன். இஸ்ரவேலே, நீ என்னால் மறக்கப்படுவதில்லை. ஏசாயா 44:21

மறதி என்பது மனித இயல்பு என்பார்கள்; ஆனால், “ஐயையோ மறந்துபோனேன்” என்கிறவன் அதை மறந்திருக்கமாட்டான்; எல்லாம் நினைவில் இருக்கும். வயதுமுதிர்ந்து மறதி வந்தாலொழிய, சுயபுத்தி அறிவுடன் இருக்கின்ற எவனும் எதையும் இலகுவில் மறக்கமாட்டான். ஆனால் பலவேளைகளிலும் மறக்கவேண்டியவற்றை விட்டுவிட்டு, நினைவில் வைத்திருக்கவேண்டிய நற்காரியங்களை மறந்துவிடுகிறோம், இல்லையா! ஆனால், கர்த்தரோ ஒருபொழுதுகூட நம்மை மறவாதவர். என்றாலும் நமது பாவங்களை அவர் மன்னித்து மறந்துவிடுகிறவர் என்பதை வேதவாக்கியங்கள் நமக்கு உறுதிப்படுத்துகின்றன. “நான், நானே… உன் பாவங்களை நினையாமலும் இருப்பேன்” (ஏசா.43:25) என்கிறார் கர்த்தர்.

சிறையிலிருந்த பானபாத்திரக்காரரின் தலைவன் கண்ட சொப்பனத்தின் அர்த்தத்தை யோசேப்பு கூறியதோடு, அவனுக்கு மூன்று நாளைக்குள்ளே விடுதலை கிடைக்கும் என்று சொல்லி, “நீ வாழ்வடைந்திருக்கும்போது, என்னை நினைத்து, என்மேல் தயவு வைத்து, என் காரியத்தைப் பார்வோனுக்கு அறிவித்து, இந்த இடத்திலிருந்து என்னை விடுதலையாக்கவேண்டும்” (ஆதி.40:14) என்றும் யோசேப்பு அவனிடம் கேட்டிருந்தான். அப்படியே அவனுக்கு விடுதலை கிடைத்தது. ஆனால், அவனோ யோசேப்பை நினையாமல் மறந்துவிட்டான். உண்மையில் முற்றாய் மறந்துவிட்டான் என்று அல்ல; பின்னர் ராஜாவுக்குத் தேவை வந்தபோது அந்த மனுஷன் யோசேப்பை நினைவுபடுத்தி, ராஜாவுக்கு அவனை அறிவித்ததைக் காண்கிறோம். ஆனால் இரு வருடங்களில் தனது வாழ்வு சிறப்படைந்ததும், அவன் யோசேப்பை மறந்தேவிட்டான். ஆனால் கர்த்தரோ யோசேப்பை மறக்கவில்லை. ஏற்ற நேரத்திலே யோசேப்பை உயர்த்தினார்.

எகிப்திலிருந்து மீட்டுவந்து, கானானைச் சுதந்தரித்துக்கொடுத்த கர்த்தரை இஸ்ரவேலர் எத்தனை தடவை மறந்து, பிறத் தெய்வங்களை நாடிச் சென்றார்கள். அதனால் அவர்கள் அவமானப்பட்டு அவதிப்பட்டு கதறியபோது, தமது வாக்கை மறவாத, உடன்படிக்கையை மறவாத கர்த்தர் திரும்பவும் திரும்பவும் அவர்களைச் சேர்த்துக் கொண்ட சம்பவங்கள் பழைய ஏற்பாட்டில் ஏராளமாக உள்ளன. “இஸ்ரவேலே நீ என்னால் மறக்கப்படுவதில்லை” என்ற கர்த்தரின் இருதயத்தை நம்மால் உணர முடிகிறதா? இஸ்ரவேலையே மறவாதவர் நம்மை எப்படி மறப்பார். தமது குமாரனுடைய இரத்தத்தால் அல்லவா அவர் நம்மை மீட்டெடுத்தார்! கர்த்தர் நமக்குச் செய்த எண்ணிமுடியாத நன்மைகளை மறந்து, ஒரு சிறிய பிரச்சனையில் கர்த்தரை நாம் மறந்து, சகாயத்திற்காக வேறு வழி-களை நாடுவது ஏன்? இது மறதியா? விசுவாசக் கோளாறா? ஒவ்வொரு நாடித் துடிப்பிலும் கர்த்தரை மறவாதிருப்போமாக.

? இன்றைய சிந்தனைக்கு:  

மறவாத கர்த்தரை மனதார துதித்து மகிழ்ச்சியுடன் அவர் சந்நிதிமுன் சேருவோமாக!

? அனுதினமும் தேவனுடன்.

184 thoughts on “நவம்பர் 29 செவ்வாய்

  1. why doesn’t viagra work for me Interestingly, previous studies have reported that p21 counteracts mitochondrial mediated apoptosis that relies on Bax and its upstream effector Puma 55; however, in our study, p21 induction positively correlated with Bax and Noxa induction thus suggesting a pro apoptotic function for p21 in the resistant cells

 1. Pingback: 1newspaper
 2. Pingback: plentyoffish
 3. Once your order is dispatched from our warehouse it will be delivered, in most cases, the next working day. Please also note that a signature is required upon delivery. Click here to visit My Account and click Change my credit limit The tip always break on me, I would not buy it anymore. If you’ve really been following KIKAYSIKAT for years now; I review A LOT of products. My favorite product then may not be necessarily my favorite now.There are lot of beauty products in the market and a lot of them are now more advanced as opposed to some products which were popular a few years back. What works for me may not work for you so please take my posts like a grain of salt.Rest assured that every single time I write these reviews, I always give my honest and unbiased opinion.
  https://atomic-wiki.win/index.php?title=Too_faced_sun_bunny_bronzer
  I have always found a felt tip to be the easiest application method. Beautycounter Precision Liquid Liner has a small brush tip which I thought would bother me, but after a time or two, I’ve found it to be just as easy to apply. Consider me converted, now that I’ve tried this side by side with my prior favorite, and was able to achieve an identical look on both sides.  Awesome. I don’t know much about tattoo liners but this is an extensive and we’ll detailed review for tattoo lovers to help them make a decision concerning kvd eyeliners as compared to other products in the market offering the same service. It is definitely a good review. The details about the pro and cons of the liner and the reason to make a repeat buyer are absolutely worth a try.

 4. Because I do my body gua sha at night, I feel so relaxed that I fall asleep easier. But what I really love is how much deeper, longer, and more comfortably I sleep after using gua sha. Because I’ve relieved some of the tension in my muscles, I’m not tossing and turning all night trying to find a comfortable way to sleep. While you might think that gua sha would be too much for someone who has peripheral neuropathy, Sobo says it’s not. He adds that when done in conjunction with acupuncture, gua sha can help promote blood flow for those with peripheral neuropathy. But if you’re on blood thinners, your practitioner should either avoid doing gua sha or do it very gently so they don’t break up too many blood vessels. So I must introduce the Magic magic of the east–Gua Sha. It is a 2000 years old Chinese technique.
  http://www.koreanthistle.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=4744
  Skincare Makeup, Value $109 Made by Mitchell offers a fresh new take on your cruelty free cosmetics, packing more pigment, quality & serious value for money… Our customers know how long our products last and what an impact they make, don’t just take our word for it, read the 5 star reviews… Blushers, Brushes, Eyeshadow & Pressed Pigments, Bronzer/Contours, Makeup Organisers, and so much more! Specially designed deep and generous compartments provide enough space for all your daily makeup, allowing you to intuitively find what you need effortlessly. Cozydec™ travel makeup case includes Six detachable EVA partitions, and a large brush storage board with 10 compartment bags, which can accommodate multiple cosmetics and makeup brush specifications, and meet your needs for various combinations.

 5. Third-person shooter Gears of War 4 is another great split-screen game that you can play on your PC. While the Xbox One version of the game supports split-screen play for both the campaign and the multiplayer mode, the PC version of Gears of War 4 only offers split-screen support for the campaign. War of the Chosen, on the other hand, added new enemy types and allied factions, which eventually offer entirely new soldier types for you to control. That bonus content is great, but it’s the way that content flows into the base campaign that solved the issue of vanilla XCOM 2’s frustrating and breakneck pace. With the expansion, players have so many more challenges to overcome and avenues to explore that it feels like an entirely new experience — where you’re constantly doing something new. There are challenging new bosses to hunt, a wider variety of mission types, and undead enemies that have the ability to disrupt your play style.
  https://mographmastery.com/community/account/969xcviii1695cl/
  \r\n-Scramble Words is a word-based game influenced by the popular game Outspell, with several updates, thanks to player feedback!\r\n-Unlike most other scramble games, Scramble Words will remember your place in the game, enabling you to come back right where you left off!\r\n-Scramble Words is one of the few games we’ve built utilizing purple as the main game color! We think it’s pretty fitting. Do you know the others?\r\n-Scramble Words is great for native speakers looking to keep sharp, but also for those learning English, as it encourages learning in a gamified manner!\r\n-The mind is a curious being — re-sorting the letters via the toggle at the bottom-left of the game will frequently reveal words that you have previously not seen. Classic Solitaire (known only as simply “Solitaire” by some, and “Klondike Solitaire” by others) is a crazy popular card game that is won by moving all cards in a single deck from the tableau to the foundation piles.

 6. Отправляя сообщение, вы принимаете Соглашение на обработку персональных данных Все комментарии, не касающиеся продукта, будут удалены! Ресницы и брови – не только украшение наших глаз, но и их защита. Чтобы они оставались густыми, гладкими и гибкими требуется ежедневный уход за ними, особенно для тех, кто регулярно пользуется тушью.   Поделитесь своим опытом масло для ресниц и бровей Стимулятор роста 8мл для ресниц и бровей стимулятор роста День и Ночь (пенал) 12мл N1 Недостатки: Пока только плюсы вижу. Все комментарии, не касающиеся продукта, будут удалены! Во время применения комплекса Эльма важно помнить и о том, что для быстрого достижения желаемого эффекта наносить данное чудо-средство необходимо регулярно, а не периодически. Уникальная комбинация активных компонентов оказывает благоприятное действие на волоски: активизирует процесс роста, обогащает полезными веществами, восстанавливает поврежденную структуру, улучшая состояние ресниц.
  http://xcuv.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=53417
  Пусть эта подборка поможет вам создать восхитительный мейкап, о котором вы мечтали. Расскажите в комментариях, какие туши и щеточки предпочитаете и почему? Не забывайте, что в социальных сетях мы размещаем ссылки на качественные товары «Алихи», выделяя их преимущества. Цвет, большая часть туши представлена в 2-3 цветах, то классический черный, коричневый или синий. Если она нужна для повседневного применения для создания офисного сдержанного стиля, то лучше выбрать пигмент черный или коричневый. А для более смелых образов подойдет синяя, которая сделает взгляд ярким. При использовании специального прибора для завивки ресниц помните о том, что выполнять завивку нужно до нанесения туши, но никак не после. Тушь представлена в трех оттенках. Позиционируется как дорогая, премиум-класса, с колоссальным увеличением объема.

 7. kantor bola
  Kantorbola adalah situs slot gacor terbaik di indonesia , kunjungi situs RTP kantor bola untuk mendapatkan informasi akurat slot dengan rtp diatas 95% . Kunjungi juga link alternatif kami di kantorbola77 dan kantorbola99 .

 8. Pingback: vidalista 40?
 9. how much is tadalafil [url=https://tadalafil.trade/#]tadalafil 5mg tablets price[/url] price of tadalafil 20mg

 10. tadalafil 20mg no prescription [url=https://tadalafil.trade/#]online tadalafil prescription[/url] generic cialis tadalafil uk

 11. cipro 500mg best prices [url=http://ciprofloxacin.men/#]Buy ciprofloxacin 500 mg online[/url] where can i buy cipro online

 12. buy amoxicillin 500mg [url=https://amoxicillin.best/#]purchase amoxicillin online[/url] amoxicillin price canada

 13. can i buy doxycycline over the counter in europe [url=https://doxycycline.forum/#]doxycycline best price[/url] doxycycline india price

 14. canadian pharmacy meds [url=https://canadiandrugs.store/#]certified canadian pharmacy[/url] recommended canadian pharmacies

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Solverwp- WordPress Theme and Plugin