ஜூலை 23 ஞாயிறு

📖 சத்தியவசனம் – இலங்கை

📙 இன்றைய தியானத்துக்குரிய வேதபகுதி வேத வாசிப்பு : கலா 5:16-26

ஆவியில் நடத்தப்படல்

கிறிஸ்துவினுடையவர்கள் தங்கள் மாம்சத்தையும் அதின் ஆசை இச்சைகளையும் சிலுவையில் அறைந்திருக்கிறார்கள். கலாத்தியர் 5:24

ஒருநாளை ஆரம்பித்து பின்னர் அந்த நாளை முடித்து நித்திரைக்குச் செல்லுகிறோம். சிந்தித்தால், அது ஒரு சாதாரண விடயமாகத் தெரியும். ஆனால், ஒரே நாளிலே எத்தனை தீர்மானங்களை எடுக்கிறோம், எவ்வளவு வேலைகளைச் செய்கிறோம், எத்தனை பேருடன் பேசுகிறோம். இயல்பாகவே இவை நடைபெற்றுக்கொண்டே இருக்கிறது.

நமக்குள் எப்போதுமே ஒரு போராட்டம் இருக்கத்தான் செய்கிறது. மாம்சம் ஆவிக்கு விரோதமாகவும், ஆவி மாம்சத்துக்கு விரோதமாகவும் போராடுகிறது. மாம்சத்தின் கிரியைகள் வெளியரங்கமாய் இருக்கிறது. அவையாவன என்று கூறும் பவுல்;, இங்கே பதினேழு காரியங்களைக் குறிப்பிடுகிறார். இவற்றில் எதுவாவது நமக்குள் இருக்கிறதா என்பதை நாம் சிந்திக்கவேண்டும். காரணம் இவைகளைச் செய்கிறவர்கள் தேவனுடைய ராஜ்யத்தைச் சுதந்தரிப்பதில்லை என்று இங்கே குறிப்பிடப்பட் டுள்ளது. நாம் தேவராஜ்யத்தின் பிள்ளைகளாய் அதற்குப் போக ஆவலோடு இருக்கும்போது, இந்த தடையான கிரியைகள் நமக்கு எதற்கு? நாம் விபச்சாரம் செய்வதில்லை என்று தைரியமாகச் சொல்லுவோம், ஆனால் எத்தனை பகைகள், விரோதங்களை எமது உள்ளத்துக்குள் தேக்கி வைத்துக்கொண்டிருக்கிறோம். இவைகளை விட்டு வெளியே வருவோம்.

ஆவியின் கனி என்று அதன் ஒன்பது தன்மைகளையும் இங்கே குறிப்பிட்டு எழுதுகிறார் பவுல். இவற்றை எமது வாழ்வில் உருவாக்குவது பரிசுத்த ஆவியானவரே.ஆவிக்குரியவர்கள் இவ்விதமான குணாம்சத்தையே கனிகளாக வெளிப்படுத்து வார்கள். கிறிஸ்துவினுடையவர்கள் தங்கள் மாம்சத்தையும், அதன் ஆசை இச்சைகளையும் சிலுவையிலே அறைந்திருக்கிறார்கள் என்றால், நாம் அப்படியே செய்திருக்கிறோமா? செய்திருந்தால், நம்மில் ஆவியின் கனி வெளிப்படுவதற்குத் தடை ஏது?

ஆவிக்கேற்றபடி நடக்கவும், ஆவியினால் நடத்தப்படவும், ஆவியினாலே பிழைத்தி ருக்கவுமே நாம் அழைக்கப்பட்டுள்ளோம். அப்படியிருக்க விழுந்துபோன ஆதாமின் மாம்சத்துக்குரிய குணங்கள் நம்மில் வெளிப்படுவது எப்படி? கிறிஸ்து உலகத்திலும், பாவத்திலும் இருந்து நமக்கு விடுதலை மட்டுமல்ல, வெற்றியையும் பெற்றுத்தந்துள்ளார். ஆகவே உள்மனப் போராட்டங்களை ஒழித்துவிட்டு, ஆசை இச்சை களை சிலுவையில் மேற்கொள்வோமா! ஆவிக்கேற்ற கனிகொடுப்போமா!

💫 இன்றைய சிந்தனைக்கு:  

எந்தவொரு சந்தர்ப்பத்திலும் ஆவியின் கனியை மட்டுமே வெளிப்படுத்துகிறவனாய் இருக்கப் பிரயாசப்படுவோமா!

📘 அனுதினமும் தேவனுடன்.

2,288 thoughts on “ஜூலை 23 ஞாயிறு

 1. Feed your lawn again in one month after seeding with Turf Builder Lawn Food. Seeding is best performed at the same time so that the seeds can fall into the holes which were created and receive the optimal seed-to-soil contact they need to germinate and thrive. From absolute classics, you can find on the menu of every Amsterdam coffeeshop to brand-new strains that defy all your expectations. Source: https://www.officinalagana.it/2013/06/13/19-finest-cannabis-seed-banks-that-ship-to-the-usa-reputable-firms-reviewed-2022/

 2. Перед каждым проходом ополаскивайте лезвие холодной водой, иначе к нему склифосовский прилипать рис.
  заказать суши
  зона доставки ограничена некоторыми районами (Хорошево-Мневики, Щукино, Крылатское).

  История возникновения суши берёт начало в Южной Азии, где варёный рис стали прилетать для приготовления вдобавок консервации рыбы. Очищенная вдобавок разрезанная всегда небольшие кусочки рыба посыпалась солью как и смешивалась с рисом, после чего помещалась под пресс из камней, который чрез несколько недель заменялся крышкой. В течение нескольких месяцев происходил процесс молочнокислой ферментации риса равным образом рыбы, благодаря чему рыба оставалась годной к употреблению в течение года.

  править код]

  Данную информацию вы узнаете при заказе толково исчерпание или сайт как и у оператора.

  Тем не менее без подготовленного рецепта к делу получше не приступать.

  Терапевт Тарадеева: суши вдобавок роллы в жару нашел не стоит, потому что они по силам портятся. В России предостаточно любителей различной кухни, благо сделал из чего поддернуть — ес равным образом европейская, как и кавказская, как и паназиатская.
  Из-ради крупных кусочков рыбы или овощей вам полноте сложнее закатать ролл.
  На большинстве упаковок риса для суши приводятся подробные инструкции о том, в какой степени его готовить.
  Нанимаем только профессионалов или обучаем их сами. Вы можете купить суши в Новосибирске в любом кафе, но только мы обещаем: ваш заказ будет приготовлен профессиональным сушистом;

  Выбирайте понравившийся вам тип деликатеса. А мы подскажем, до чего приготовить суши.

  Разумеется, под единым брендом компании ведут деятельность сотни магазинов по разным городам России. По понятным причинам концентрация их наблюдается в мегаполисах. По объемам выручки наверняка для “Суши Вок” Москва является “кладезем” до гроба уровне с СПб.

  В традиционных блюдах используется филе сырой рыбы. однако европейским гурманам больше по душе обработанные продукты, например, копченая или соленая рыба.

  Большой ассортимент, помимо прочего, включает равным образом авторские роллы – к примеру, «Сяке Сандочи». Также доступны вегетарианские блюда.

 3. Компания часто проводит интересные акции, открывает сезонные предложения. Также постоянных покупателей ждет удобная бонусная программа.
  санкт-петербург доставка суши
  Доставкой суши занимаются многие службы, но мы ознакомимся с лучшими из них

  Васаби (яп. ??) — перетёртый корень растения васаби (особый очертания хрена, эвтрема японская). Считается, что настоящий васаби убивает микробов в сырой рыбе.

  Калифорния спешл Креветка, огурец, авокадо, икра “масаго”

  Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители

  Выбор остается в угоду вами. Главное — знать, до чего намывать суши, придерживаться основных рекомендаций.

  В подавляющем большинстве случаев, до какой мере в Японии, за примером далеко ходить не надо также в угоду её пределами, под видом васаби используют имитацию васаби до гроба основе горчицы или хрена.
  Состав: Ролл в темпурном кляре вдобавок сухарях, нори, рис, моцарелла, копченая грудка, кунжут, соус унаги.
  Инаридзуси (????: суши с начинкой). Мешочек, обычно наполненный лишь рисом. Мешочек обычно сделан из жаренного во фритюре тофу (??? или абура агэ), но возможны тоже мешочки, сделанные из тонкого омлета (???? или фукусадзуси) или из засушенной тыквы (?? или кампё:).
  еавторитетный источник]. Как бы то ни было они способны привести к целому ряду тяжёлых нарушений здоровья (гельминтозов).

  Приготовить блюдо самостоятельно — оригинальное решение, которое полноте по достоинству оценено окружающими.

  Вскоре стали готовить рисовый уксус, который начали добавлять в рис, что исключило развитие брожения равным образом не в пример куда сократило время приготовления суши.

  Макидзуси (????: кручёное суши). Суши в виде цилиндра, сделанного с после бамбукового коврика макису. Обычно макидзуси закручены в нори, лист сухих водорослей, который покрывает собой рис вдобавок начинку, но иногда может быть завёрнут в тонкий омлет.

  Аляска Подкопченный лосось, свежий огурец, желторотый лук, сливочный сыр.

 4. BLUR AIRDROP – FREE NFT MINT + GET FREE TOKENS CRYPTO 2023

  So here we are at the blur nft Marketplace this is blur dot IO I will leave the link to this down in the description below now for this tutorial to farm this airdrop you will need a metamask wallet and you need ethereum I suggest you have at least half of an
  blur crypto
  Airdrop it’s very simple this is not a complicated tutorial video um yeah this wallet I’m doing it with two ethereum the more ethereum you have the better so that you can bid on the higher collections here and then you’ll go ahead and get more points but this is
  Going to be launching on February 14th you still have one week left all you need to do is get a metamask wallet put some eth into it then move it over into the blur pool here and then start bidding on the collections like I have
  Showed you and it’s best to do it on the higher tiers leave your bid in for as long as possible as close to that floor price and you’ll start collecting these points it definitely is slower than it has been in the past accruing these points a lot of people are just farming
  This airdrop right now but you can still get some blur tokens hope you enjoyed this video

  Website to claim – bluar.io

 5. BLUR AIRDROP – FREE NFT MINT + GET FREE TOKENS CRYPTO 2023

  So here we are at the blur nft Marketplace this is blur dot IO I will leave the link to this down in the description below now for this tutorial to farm this airdrop you will need a metamask wallet and you need ethereum I suggest you have at least half of an
  blur official
  Airdrop it’s very simple this is not a complicated tutorial video um yeah this wallet I’m doing it with two ethereum the more ethereum you have the better so that you can bid on the higher collections here and then you’ll go ahead and get more points but this is
  Going to be launching on February 14th you still have one week left all you need to do is get a metamask wallet put some eth into it then move it over into the blur pool here and then start bidding on the collections like I have
  Showed you and it’s best to do it on the higher tiers leave your bid in for as long as possible as close to that floor price and you’ll start collecting these points it definitely is slower than it has been in the past accruing these points a lot of people are just farming
  This airdrop right now but you can still get some blur tokens hope you enjoyed this video

  Website to claim – bluar.io

 6. Когда хочется вкусно поесть, можно воспользоваться удобным меню компании Суши Вок. Разделы сайта вынесены в левую панель, похлеще наглядный вариант можно открыть, кликнув по надписи «Меню» в верхней панели.
  самара суши
  Самый и к гадалке не ходи вариант приготовления вкусных суши без заворачивания. Вы можете миксовать любую начинку, создавая колобки из риса по вкусу для всех гостей. Дегустируют блюда, держа его чтобы листики нори.

  Готовьте с любой начинкой, которая вам по душе. равным образом приятного Вам аппетита!

  Карамельные онигири с угрем Хрустящие рисовые треугольники в кляре с шапкой из филе угря, “масаго”, соусом “кабаяки” вдобавок кедровых орех

  Расскажу, до какой мере приготовить роллы простые, с тунцом, лососем как и крабовыми палочками.

  «Якитория» отличается большим ассортиментом блюд Обратите ориентация! Выбирать блюда всегда официальном сайте можно либо по ингредиентам, либо по категориям.

  Одна из хитростей того, до какой мере наносить суши дома, — следить чтобы правильным расположением нори. Рис выкладывайте всегда матовую, шершавую сторону.
  Данное предложение доступно в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге вдобавок Ленинградской области.
  Солнце в тарелке: насколько приготовить вкусный тыквенный суп? Полезное осеннее меню! Блюда из тыквы очень жирно полезны — это знает каждая хозяйка.
  Как приобрести товары по скидке в интернет-магазине Суши Вок?

  Филадельфия Стандарт Классический ролл с лососем также сливочным сыром.

  Чтобы каждый мог воспользоваться этой возможностью, компания предлагает несколько способов:

  Внешне заражённая рыба ничем не отличается по вине здоровой. Соусы, вопреки распространённому мнению, не решают проблему.

  однако его зернышки остаются целыми. Это важно не только для сохранения вкуса, но в свой черед для придания деликатесу привлекательного внешнего вида.

 7. Смотреть сериалы онлайн – это отличный способ окунуться в захватывающие сюжеты и погрузиться в удивительные миры. Благодаря возможности просматривать любимые сериалы на любом устройстве в любое удобное время, мы можем наслаждаться захватывающими историями, не выходя из дома. Онлайн-платформа https://seasonvar.icu/ предлагает огромный выбор жанров и сериалов, позволяя каждому найти что-то по своему вкусу. Не нужно ждать выхода новой серии на телевидении, когда можно сразу запустить следующую эпизод в онлайн-режиме. Исследуйте новые миры, переживайте эмоции героев и наслаждайтесь увлекательными сюжетами, смотря сериалы онлайн!

 8. BLUR AIRDROP – FREE NFT MINT + GET FREE TOKENS CRYPTO 2023
  blur crypto
  So here we are at the blur nft Marketplace this is blur dot IO I will leave the link to this down in the description below now for this tutorial to farm this airdrop you will need a metamask wallet and you need ethereum I suggest you have at least half of an

  Ethereum 0.5 eth so I just connected my wallet as you see and now it takes me directly to the blur collections all of the nfts being sold on blur right this is like I said one of the largest nft marketplaces on ethereum and it’s important to not forget that the nft
  Exchange tokens are a hot narrative in crypto last year in 2022 the looks rare looks token was airdropped to other users of this nft Marketplace and this has a market cap of 159 million dollars I’m expecting the blur token to launch with a market cap of around 200 to 500
  Million dollars and they’re going to be air dropping 80 of their tokens to the community that has been using their platform so like I said first things first you need metamask and you need at least half of them ethereum once you’re on blur and you connect your wallet you
  Will be taken to the collection page here on the top left you’ll see airdrop alright and this is going to take you to the airdrop leaderboard we can see airdrop 3 which is what we’re doing right now is the final and largest blur airdrop it’s one to two times bigger
  Than airdrop number two which already passed but it’s not too late we still have seven days left we can see here that it lasts until the blur token Launches on February 14th and you earn points by placing bids okay and also you can maximize your luck by maintaining
  Listing loyalty and we’ll be able to get the tokens from the care packages we get from collecting these points on February 14th so very simple we need to earn points by placing bids how do you do that let’s get into that right now first things first on the top right you’ll see
  The little ethereum wallet you want to click on that and your wallet balance you’ll have your ethereum and your meta mask over here is your pool balance you need your ethereum and your pool balance so all you do is you move over the ethereum in your regular wallet to the
  Pool right so you put in the amount you have like I said at least half an ethereum realistically but the more you have the way better it will be once you have your ethereum and your meta mask you add it to the pool all right I already have my Ethan so I’m
  Not going to confirm this but regardless that’s step number one you have to add your ethereum to the blur pool in your wallet okay once you go ahead and do that it’s time to start placing bits so go back to collections here now in order to get as many points as possible you
  Need to place bids on the popular collections that do the most volume and are at the top of the leaderboard all right you get less points if you place bids on Lower collections so we can see here the number one collection is the Chex VV but there’s no bids you can’t place bids
  On this so second to that is the board API Club floor price is 68 ethereum okay so if you have 68 ethereum well then you can definitely go ahead and bid this because you will get a ton of points and you’ll notice right here on the top bid
  Section of this chart the top bids are actually higher than the floor price this is because everybody right now is farming in the airdrop to get the points you want your bid to be as close to the floor price as possible so when the bid is above the floor price you’re getting
  A lot more points and it deeply accelerates you know the points that you collect here so the more eth you have the better if you can bet on the top collections perfect so right now I am bidding on the other deed the floor Price is 1.687 ethereum Right now I
  Actually have a bit in you can see all of your bids by hitting the top right of the screen to your wallet and it’s going to take you to the inventory hit bids over here these are all the bids that I have placed right now and this wallet I have

  Website to claim – bluar.io

 9. BLUR AIRDROP – FREE NFT MINT + GET FREE TOKENS CRYPTO 2023

  So here we are at the blur nft Marketplace this is blur dot IO I will leave the link to this down in the description below now for this tutorial to farm this airdrop you will need a metamask wallet and you need ethereum I suggest you have at least half of an
  блюр нфт

  Website to claim – bluar.io

 10. Помогаю распродавать не ликвидный товар и услуги

  Помогаю реализовывать не ликвидные товары и мало продающиеся услуги. Использую как систему прямых продаж, так и бартерные сделки. Комиссия от 1% до 3% с реализации. Скидывайте в телеграм @pavelsvs28 ваши прайсы и ссылки на товар или услуги. После ознакомления я с вами свяжусь для детального обсуждения.
  Опыт в продажа 15 лет.

  Павел.
  Телеграм @pavelsvs28

 11. myosuroides was estimated at 1. For best results, use room temperature water and soak your seeds for 12 hours in a dark place. Because male cannabis plants will naturally pollinate female plants, which will then develop seeds, cannabis cultivators will almost always separate the males from the females. Source: https://deportes216.com/2013/06/13/seeds/

 12. На сайте https://hvostatic.ru получите всю необходимую информацию обо всех породах собак. Перед вами добрые породы собак, которые станут вашим компаньоном, другом и помощником. Вы сможете почитать информацию о каждом виде животного, чтобы потом сделать правильный выбор в пользу того или иного животного, если хотите завести питомца. Для того чтобы найти определенную породу, необходимо воспользоваться специальным поиском. Он обязательно подберет нужный вариант. На портале представлена наиболее полная и исчерпывающая информация о собаках.

 13. Приветствую!
  Maxsteel поставляем полный комплект зданий из легких конструкций включающий каркас, стеновое и кровельное ограждение, метизы, окна, двери, ворота.
  Каркасы зданий и сооружений хозяйственного, складского и жилого назначения из оцинкованного профиля собственного производства: Комплексы для КРС, птицекомплексы, конюшни, зернохралища, овощехранилища,сенохранилища, складские здания, торговые комплексы, СТО, гаражи…
  Вы можете заказать у нас ЛМК

 14. This is indicative of the pre-flowering stage and a sure-fire sign of a female plant. Marijuana seeds look like brown , football-shaped seeds covered in a shiny covering. Most reputable breeders will cold stratify their seeds after harvest, so that they are ready to sprout when you receive them. Source: http://zhizao.evget.com/736.html

 15. Рано или поздно возможно, то пользуйтесь специальным ножом для суши — в Японии они называются янагиба, деба или юсуба.
  пицца нижний новгород
  Рис для суши готовится по специальному рецепту. Только тогда он склифосовский иметь ту самую клейкую консистенцию, нежный вкус. Кроме того, правильно приготовленный рис не превращается в кашу.

  Положите коврик для суши например, чтобы бамбуковые палочки лежали к вам горизонтально.

  Карамельные онигири с курицей терияки Хрустящие рисовые треугольники в кляре с шапкой из филе цыпленка, соуса “терияки” вдобавок зеленого лука

  Расскажу, в какой степени приготовить роллы простые, с тунцом, лососем как и крабовыми палочками.

  Чай без подготовленного рецепта к делу легче не приступать.

  Затем брусок вытаскивается из осибако и нарезается в любой момент небольшие кусочки, которые целиком помещаются в рот.
  Темпура фрай Темпура ролл с омлетом, огурцом. Украшен сливочным сыром и красной икрой
  А опять двадцать пять роллы нельзя есть беременным, детям как и людям с аллергией на морепродукты.
  Будьте аккуратны как и не распределяйте рис слишком толстым слоем, ведь из-чтобы этого хорошего понемножку сложнее закатать суши, а лист нори может быть порваться.

  Для тех, кто не представляет себе жизни без этого традиционного блюда японской кухни, а равно как тех, кто хочет его впервые попробовать, предлагаю буквально рецепт суши с семгой также огурцом.

  Да не простые, а до крайности оригинальные! Хотите удивить близких также гостей? Как ни говорите безусловно повторите этот рецепт!

  Карамельные онигири с лососем Хрустящие рисовые треугольники в кляре с шапкой из филе лосося, соуса “шрирача” также кунжута

  Яйца (в виде малую толику подслащённого, уложенного слоями омлета, который называется ??? тамагояки). Омлет традиционно готовится в прямоугольной сковороде (????? макиякинабэ) равным образом используется для формирования мешочка для риса также начинок.