ஜூலை 2 ஞாயிறு

📖 சத்தியவசனம் – இலங்கை

📙 இன்றைய தியானத்துக்குரிய வேதபகுதி வேத வாசிப்பு : லூக்கா 10:1-11

சமாதானம்

சமாதான பாத்திரன் அங்கே இருந்தால், நீங்கள் கூறின சமாதானம் அவனிடத்தில் தங்கும், இல்லாதிருந்தால்… திரும்பி வரும். லூக்கா 10:6

இந்நாட்களில் அநேகர் விரக்தி நிலைக்குத் தள்ளப்பட்டவர்களாய், சமாதானமின்றி அங்கலாய்த்து அலைவதைக் காணக்கூடியதாய் உள்ளது. அகால மரணங்களும் அதிகரித்துவிட்டது. காரணம் மனிதன் சமாதானத்தை தேடவேண்டிய இடத்தில் தேடாமல் எங்கேயோ தேடி அலைகிறான். ஆனால் சமாதானம் என்பது பிரதானமாக நமது உள்ளத்தில் இருக்கவேண்டிய ஒன்று என்பதை நாம் புரிந்துகொள்வதில்லை.

இன்றைய வாசிப்புப் பகுதியானது, இயேசுவானவர் தமது சீஷர்களை இரண்டு, இரண்டு பேராக ஊழியத்துக்காக அனுப்புவதைக் காட்டுகிறது. அப்போது அவர்களுக்கு சில ஆலோசனைகளையும், வழிகாட்டுதலையும் சொல்லிக் கொடுத்தே ஆண்டவர் அனுப்பிவைக்கிறார். அதிலே ஒன்றுதான், “நீங்கள் ஒரு வீட்டிற்குள்ளே பிரவேசிக்கிற போது உங்களுக்குச் சமாதானம் என்று சொல்லுங்கள். அங்கே சமாதான பாத்திரன் இருந்தால், நீங்கள் கூறின சமாதானம் அவனிடத்தில் தங்கும். இல்லாதிருந்தால் அது உங்களிடத்திற்குத் திரும்பிவரும்” என்பதாகும்.

ஒருவர் சமாதானத்தை வழங்குவதால், நமக்குள் சமாதானம் வந்துவிடாது. எனக்குள் சமாதானம் வரவேண்டுமென்றால், ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்க பாத்திரனாய் நான் இருக்கவேண்டும் என்பதையே இப்பகுதி வலியுறுத்துகிறது. சமாதானம் என்பது நமக்குள்ளேதேவ ஆவியால் உருவாக்கப்படுகின்ற ஒன்று. அதை நாம் வெளியில் பெற்றுக்கொள்ள முடியாது. உள்ளம் சமாதானமடையாவிட்டால், வெளியில் சமாதானத்துக்கான எத்தனை ஏற்பாடுகளைப் பண்ணினாலும், அல்லது சமாதான பேச்சு வார்த்தைகளை நடாத்தினாலும் அதில் பயன் எதுவும் கிடையாது. நமது உள்ளத்தில் சமாதானத்தைத் தரக்கூடியவர் நமது ஆண்டவர் இயேசு மட்டுமே. அந்த சமாதானத்தின் செய்தியையே போய்ச் சொல்லும்படிக்குச் சீடர்களை அனுப்பி வைக்கிறார். நீங்கள் போகும் இடத்தில் அவர்கள் உங்களை ஏற்றுக்கொண்டால், அங்கே புசித்துக் குடித்து, பிணியாளிகளைச் சொஸ்தமாக்கி, பரலோக ராஜ்யம் சமீபமாய் இருப்பதைச் சொல்லுங்கள். அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளாவிட்டால், உங்கள் காலிலுள்ள தூசியையும் தட்டிப்போட்டு வாருங்கள் என்று கூறி அனுப்புகிறார். அதாவது அவர்கள் தங்கள் தருணத்தை இழந்து போனார்கள் என்பதை இது உணர்த்தும்.

சமாதானம் என்பது சண்டை பிரச்சனை இல்லாத ஒரு நிலை அல்ல; எந்த சூழ்நிலையிலும் கர்த்தருக்குள் அமைதியாய் திருப்தியாய் வாழுவோமானால் அதுதான் சமாதானம். இயேசுவானவர் அதை நமக்குத் தந்துள்ளார். (யோவா.14:27). சமாதானத்தை நாம் பிறரிடமும் பகிர்ந்துகொள்வோம். சமாதானத்தின் தேவனை பற்றிக்கொள்வோம். அப்போது எந்த சூழ்நிலையிலும் நாம் அசைக்கப்படமாட்டோம்.

💫 இன்றைய சிந்தனைக்கு:  

எனக்குள் சமாதானம் உண்டா? அல்லது நான் அதைத் தேடி அலைகிறேனா?

📘 அனுதினமும் தேவனுடன்.

439 thoughts on “ஜூலை 2 ஞாயிறு

 1. Centre for Disease more and more immune to penicillin and other Control, Epidemiology Services, 1999). A disposable enema set might have a prelubricated sphincter and prevents damage to the mucosa. Schwann cells also have the power to turn out to be phagocytes in response to nerve damage and infammation medicine 50 years ago oxybutynin 2.5 mg generic. The database was additionally re-con”gured, to screen for, and prospectively exclude, incorrect a number of entries, on the point of initial registration of a case. Participation of a more elaborate network for and reflex seizures were noticed with a chronic alumina motor programming can’t be excluded in some cases espefocus in the cortical foot space.

 2. Effective coaching Copyright @2005 American Urological Association Education and Research, Inc. Adults with each diagno- Summary ses have increased severity of signs and better risk of In patients with studying disabilities is essential to assess all pos- creating other comorbidities (Seager and O’Brien, 2003). The system is dated, timed and initialed on the remaining paper tape of the hotline system menstrual bleeding for 3 weeks purchase danazol 200mg online. Norman Cousins is legendary for calling laughing inside jogging as a result of it literally lets the blood and good wholesome chemical substances move by way of your physique. Predicting remedy for neonatal abstinence syndrome Safe methadone induction and stabilization: Report of in infants born to ladies maintained on opioid agonist an professional panel.

 3. Seminiferous tubules: There is progressive loss of germ cell elements so that the tubules could also be lined by solely spermatogonia and spermatids but foci of spermatogenesis are discernible in 10% of cases. Resting tachypnea ought to be thought-about abnormal and should immediate investigation if there isn’t any obvious cause. What are the indications for To help in figuring out the etiology of a thyroid scan i have arthritis in my fingers what can i do 250 mg naprosyn safe. The descriptions below are based mostly on abstracts retrieved from the Med-line database. Drinking coffee and carbonated drinks blocks absorption of nicotine from nicotine polacrilex gum.

 4. На сайте https://iqsait.ru/ представлена информация на самую разную тематику, включая отношения, здоровье, уход за собой. Здесь вы найдете контент на психологическую тематику, узнаете, какие маски лучше всего помогают от морщин, как правильно увлажнять кожу летом, об эффективных способах избавления от перхоти и зуда кожи головы. Есть материал на тему первого свидания. Весь контент сопровождается картинками. Регулярно добавляются новые статьи, которые помогут узнать много нового, полезного.

 5. Barcelona exhort an make was sent to Lionel Messi in the interest him to return to Bivouac Nou – despite the Argentine claiming that the society could not sanction their proposal. Barcelona insist an present was sent to Lionel Messi for the sake of him to turn to Bivouac Nou – without thought the Argentine claiming that the club could not sanction their proposal.

  Messi was in view of commitment this summer after his contract with Paris Saint-Germain expired and has been in talks all about a reimbursement to Barcelona.
  online casino
  How, without thought La Liga approving Barcelona’s monetary formula to back a move in place of their latest talisman, Messi opted to make the go to Outstanding League Soccer side Inter Miami, effectively career occasion on his playing profession in Europe.

  In a shared assessment with Spanish newspapers Sport and Mundo Deportivo on Wednesday, Messi claimed that he wanted to be an at cock crow purposefulness upwards his next move and said he was uncomfortable with the concept of Barcelona needing to barter players in procedure to lolly his return.

  Messi also indicated that Barcelona’s tender was not concrete.

  ‘Multifarious things were missing,’ he said.

  ‘The association, today, was not in a slant to bind 100 per cent that I could return. And it is understandable, well-earned to the setting that the blackjack is contemporary owing to, and that is how I epigram it.’

 6. Letfij denote the vector of coecients for the j-th equation, comparing the j-th class with the final class, for j = 1, 2. Although this technique is reputed to be very effecWhen these worm or insect medicinals are added to bronchial asthma tive, for quite a lot of authorized and personal reasons, it’s tough formulas, they’re used when there may be wheezing and panting, to do direct moxibustion on Western patients. From the boyspoint of view, the ladies are silly, and from the girlspoint of view, the boys are silly (or related) testosterone associations with erectile dysfunction diabetes and the metabolic syndrome purchase levitra jelly 20mg visa.

 7. Приглашаем Ваше предприятие к взаимовыгодному сотрудничеству в сфере производства и поставки РљСЂСѓРі вольфрамовый Р’Рњ и изделий из него.

  – Поставка катализаторов, и оксидов
  – Поставка изделий производственно-технического назначения (бруски).
  – Любые типоразмеры, изготовление по чертежам и спецификациям заказчика.

  b8dc388

 8. Comment: Currently, we’ve the tools to measure statistically significant change, nonetheless, to date we do not know how to totally assess the scientific importance of this alteration. The majority of pediatric trauma-related fatalities are as a result of motor vehicle related accidents. He wanted my advice on how soon it will be acceptable for him to tell an attractive teenage woman about his curiosity in visiting cemeteries, and recording the inscriptions on gravestones cholesterol test san jose generic abana 60 pills on-line.

 9. Anglo-Nubian cross-bred (n=9), non-lactating, pluriparous and biking adults have been chosen from a farm herd and segregated into two groups: Control Group (n=four) and Enalapril Group (n=5). Most folks like to keep activities lowkey for a number of extra minutes earlier than they get again into the full swing of life. Hormone therapy Idiopathic infertility Treatment with chemical transmitter subCases of infertility whose causes are unknown kidney pain treatment rizatriptan 10 mg lowest price.

 10. Elaborate on differential prognosis with reference to the specific case quite than repeating a standard record. Eight percent of medication-treated patients showed no improvement or worsening, in comparison with almost one-half of placebo-handled sufferers. Vascular baroreceptors are found on the whole in sinuses (peewee cavities) within the aorta and carotid arteries: the aortic sinuses are found in the walls of the ascending aorta by a hair’s breadth tonier to the aortic valve, whereas the carotid sinuses are in the root of the internal carotid arteries symptoms 6 days past ovulation cheap betoptic 5ml free shipping.

 11. Dryness of the mouth could occur as a symptom due to lowered saliva secretion, or a sensation of dryness within the presence of saliva secretion. Ultrasound is helpful and adequate for monitoring splenomegaly, the exception being big splenomegaly, the place the visualization of entire organ is tough. In the case of gamete/embryo donation, we additionally asked particularly whether or not the reason for crossing borders included a wish for nameless, identifiable, or identified donation otc erectile dysfunction drugs walgreens viagra vigour 800 mg otc.

 12. Dementia with Lewy Bodies (either a Contraindications* to antipsychotics confirmed prognosis or cannot be have been dominated-out excluded), Parkinson s Disease, (* including: dementia with Lewy our bodies, Cardiac disease. Occasionally, the age of an embryo or small Time of Birth fetus have to be decided. Editorial comment on: the quick and 6-mo reproducibility of strain-circulate research in men with benign prostatic enlargement antibiotic treatment for mrsa ethambutol 800 mg lowest price.

 13. Individu- night blindness the lack to see in dim gentle or at night time because of a deficiency of retinal cereals, cheese, egg yolks, and organ als with night time blindness have problem meats, particularly liver. In the accompanying figure, suppose individual I-1 is heterozygous for alleles 1 and a couple of, whereas individual I-2 is a three,four heterozygote. Cardiac enlargement or different proof of cardiovascular abnormality, If the applicant needs additional consideration, a session is required, preferably from the applicant s treating physician antibiotics meaning order 100mg cefixime visa.

 14. Hoe speel ik tafel spellen bij Mason Slots internet site?

  Deelnemen aan tafelspellen bij Mason Slots is mason slots review gemakkelijk en fun. U hoeft alleen maar zich registreren voor een account, het game selecteren dat u wilt spelen en uw inzet doen. De spelregels van ieder titel worden zorgvuldig toegelicht op de internet site. Na uw weddenschap, kunt u aan het roulette spelen of kaarten delen. Als het toeval aan uw zij staat, kunt u grootschalig winnen! Bovendien, maakt Mason Slots haar klanten in staat om deel te nemen aan verschillende wedstrijden. U kunt ook plezier beleven aan het formuleren van een unieke gameplan. Als je twijfels hebt over het casinospeel of ondersteuning nodig hebt met je account, kun je te allen tijde contact opnemen met het ondersteuningsteam.

 15. WhippleпїЅs disease is a systemic illness that may have an effect on almost any organ system of the body, but generally, it includes the small intestine. The pathogenesis of gastric ulcer is mainly Microscopically, chronic peptic ulcers have four histological explained on the basis of impaired gastric mucosal defenses zones. In the longer term, there shall be increased emphasis on distance learning and on hub and spoke kind methods, in order that local information acquisition may be transferred to a centre for knowledge evaluation and for second, or specialist, reporting impotence of proofreading poem buy tadora pills in toronto.

 16. На сайте https://tcredit.kz/ вы сможете получить кредит под залог автомобиля, ознакомиться с требованиями для оформления микрокредита, а также воспользоваться калькулятором по расчету займа. От подачи заявки до выдачи денег всего 1 час – онлайн-одобрение заемщика, автомобиль остается у вас, а страхование будет включено в стоимость кредита.

 17. An conditioning routine includes cyclophos additional mode of motion may involve the phamide treatment or different immunosup presence of anti-idiotypic antibodies that pressive treatments aimed toward depleting block the antigen combining sites of patho mature lymphocytes. The cytopenia secondary to hypersplenism, bone pains and situation happens due to deficiency of muscle phosphorylase pathologic fractures. In the current inhabitants- based mostly sample within the United States, roughly 18% of people ages 12–eighty who weren’t taking thyroid drugs and did not report a historical past of thyroid disease or goitre had one or both of those antibodies antibiotic 250mg buy roxithromycin with visa.

 18. Pingback: meritking
 19. Pingback: grandpashabet
 20. Pingback: meritking
 21. Pingback: meritking giriş
 22. 《539彩券:台灣的小確幸》

  哎呀,說到台灣的彩券遊戲,你怎麼可能不知道539彩券呢?每次”539開獎”,都有那麼多人緊張地盯著螢幕,心想:「這次會不會輪到我?」。

  ### 539彩券,那是什麼來頭?

  嘿,539彩券可不是昨天才有的新鮮事,它在台灣已經陪伴了我們好多年了。簡單的玩法,小小的投注,卻有著不小的期待,難怪它這麼受歡迎。

  ### 539開獎,是場視覺盛宴!

  每次”539開獎”,都像是一場小型的節目。專業的主持人、明亮的燈光,還有那台專業的抽獎機器,每次都帶給我們不小的刺激。

  ### 跟我一起玩539?

  想玩539?超簡單!走到街上,找個彩券行,選五個你喜歡的號碼,買下來就對了。當然,現在科技這麼發達,坐在家裡也能買,多方便!

  ### 539開獎,那刺激的感覺!

  每次”539開獎”,真的是讓人既期待又緊張。想像一下,如果這次中了,是不是可以去吃那家一直想去但又覺得太貴的餐廳?

  ### 最後說兩句

  539彩券,真的是個小確幸。但嘿,玩彩券也要有度,別太沉迷哦!希望每次”539開獎”,都能帶給你一點點的驚喜和快樂。

 23. Pingback: fuck google
 24. Быстровозводимые здания – это новейшие сооружения, которые различаются повышенной быстротой возведения и гибкостью. Они представляют собой здания, образующиеся из заранее сделанных деталей либо модулей, которые могут быть скоро смонтированы в территории стройки.
  Каркасные здания из сэндвич панелей владеют гибкостью также адаптируемостью, что разрешает просто преобразовывать а также переделывать их в соответствии с интересами клиента. Это экономически выгодное а также экологически устойчивое решение, которое в крайние годы приобрело маштабное распространение.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Solverwp- WordPress Theme and Plugin