? சத்தியவசனம் – இலங்கை. ?? 

? இன்றைய தியானத்துக்குரிய வேதபகுதி:  ஏசாயா 53:2-4; யாக் 1:12-18

?  பாடுகள் தேவசித்தமா?

தேவனுடைய சித்தத்தின்படி பாடனுபவிக்கிறவர்கள் …ஒப்புக்கொடுக்கக்கடவர்கள். 1பேதுரு 4:19

பாடுகளா? அது தேவ சித்தமா? தமது பிள்ளைகளுக்குப் பாடுகளை அனுமதிப்பவர், பிதாவாக இருக்கமுடியுமா? இப்படி எத்தனை கேள்விகளை எழுப்புகிறோம். நாம் அனுபவிக்கும் அத்தனை பாடுகளும் தேவசித்தம் என்று சொல்வதற்கில்லை. அவற்றில் அதிகளவான பாடுகள் நமது சுய இச்சையினாலேயே உண்டாகிறது (யாக்.1:14). வீண்ஆசைகள், பொறாமை, எரிச்சல் போன்ற யாவும் சேர்ந்து நம்மைப் பாவத்தில் சிக்கவைக்கின்றன. அடுத்தது, அடுத்தவனுடைய பாவத்திற்கு நாம் துணைபோகும்போது அதுவும் நமக்குப் பாடுகளை ஏற்படுத்தும். இறுதியாக சாத்தான்; நம்மை வஞ்சிப்பதற்காக மிகத் தீவிரமாக செயற்படுகிறான். வெளிப் பகட்டுகளையும், பாடுகளற்ற அநித்தியங்களையும் காட்டி நம்மை ஏமாற்றுகிறான். ஒளியின் தூதனைப்போல வேஷம் தரித்து, பொய் தரிசனங்களையும் தீர்க்கதரிசனங்களையும் கொடுத்து, நமது ஆவிக்குரிய ஜீவியத்தைச் சீர்குலைக்க வகைபார்த்து நிற்கிறான். என்றாலும் தேவனுடைய அனுமதியின்றி அவன் நம்மை அணுகமுடியாது.

ஆனால், தேவன் நமக்குப் பாடுகளை அனுமதிக்கும்போது, அவர் பொல்லாங்கினால் ஒருவனையும் சோதிக்கறவரல்ல (யாக்.1:13). வீணான இச்சைகளைக் காட்டி நம்மை விழுத்துகிறவரும் அல்ல. மாறாக, அவர்  நம்மைப் பரீட்சித்துப் பார்க்கிறவராகவே இருக்கிறார். சிலருக்கு சரீரத்திலே வேதனைகள். சிலருக்கு ஆத்துமாவிலே வேதனைகள். சிலருக்கு குடும்பத்துக்குள்ளே பாடுகள்: சிலருக்கு வேலை ஸ்தலத்திலே பாடுகள். ஒருவிடயத்தை நாம் சிந்திக்கவேண்டும். நமக்கு ஜீவன் தருவதற்கென்றே தமது குமாரனை அனுப்பிய தேவன், அவரது மரணத்தின் முன்னால் அவருக்கு ஏன் அத்தனை பாடுகளை அனுமதித்தார்? ஏன் அவருக்கு அவமானம்? ஏன் பரிகாசம்? ஏன் அடிகள்? ஏன் முள்முடி? ஆனால், அத்தனை பாடுகள் மத்தியிலும் அடிக்கப்பட கொண்டுசெல்லப்படுகிற ஆட்டைப்போல அவர் வாய் திறவாதிருந்தது ஏன்?

அத்தனை பாடுகளின் மத்தியிலும், உண்மையுள்ள சிருஷ்டி கர்த்தாவின் பூரண சித்தத்தை நமது ஆண்டவர் செய்துமுடித்தாரே! பிதாவின் சித்தத்திற்குத் தம்மை முற்றிலும் அர்ப்பணித்திருந்தாரே! இதுதான் இன்று நம்முடைய சவாலாகவும் இருக்கிறது. பாடுகளின் அகோரத்தை அறிந்தும்கூட, ‘பிதாவே, ஆனாலும் என் சித்தமல்ல; உம்முடைய சித்தப்படி ஆகக்கடவது’ என்று ஒப்புக்கொடுத்த அந்த சிந்தை நமக்கும் தேவை. என்ன பாடுகளானாலும், ‘கர்த்தாவே, உமது சித்தத்தையே செய்ய விரும்புகிறேன்” என்று நம்மை நாமே இன்று ஒப்புக்கொடுத்துப் பார்ப்போமா! அதன் மகிமையை இறுதியிலே நாம் காண்பது உறுதி.

? இன்றைய சிந்தனைக்கு:

‘உம் சித்தம்போல் என்னை என்றும் தற்பரனே நீர் நடத்தும்” என்று பாடுகின்ற நாம் உண்மையாகவே பிதாவின் சித்தத்துக்கு நம்மைத் தந்திருக்கிறோமா?

? அனுதினமும் தேவனுடன்.

?♂️ எமது விலாசம்

Back to the Bible (Sathiyavasanam),
120 A, Dharmapala Mawatte, Colombo 7, Srilanka.
Email: sathiyavasanam@backtothebible.lk
website: Backtothebible.lk  |  www.Sathiyavasanam.lk
Facebook: www.fb.com/sathiyavasanam
Call: 011-4691500 | 011- 4691532
Whats-app : 0771869710

Comments (928)

 1. Qktgbo

  Reply
 2. Qfkuun

  Reply
 3. Qxijof

  Reply
 4. Qreznl

  Reply
 5. Qahwjq

  Reply
 6. Qtqaqp

  Reply
 7. Qelhvy

  Reply
 8. Qmpuko

  Reply
 9. Qkgicg

  Reply
 10. Qtigqh

  Reply
 11. Qqrqtw

  Reply
 12. Qqqpfr

  Reply
 13. Qekrlg

  Reply
 14. Qmyiwa

  Reply
 15. Qptyyp

  Reply
 16. Qqwgyp

  Reply
 17. Qwpezy

  Reply
 18. Qkauyk

  Reply
 19. Qerman

  Reply
 20. Qeogew

  Reply
 21. Quqehg

  Reply
 22. Qvvtoc

  Reply
 23. Qnhblc

  Reply
 24. Qaefnz

  Reply
 25. Qfhbfq

  Reply
 26. Qlcinb

  Reply
 27. Qbxyge

  Reply
 28. Qimthb

  Reply
 29. Qfuabw

  Reply
 30. Qhrtzi

  Reply
 31. Qhbugu

  Reply
 32. Qkpzhx

  Reply
 33. Qsvuae

  Reply
 34. Qgayfb

  Reply
 35. Qzwahm

  Reply
 36. Qddvug

  Reply
 37. Qpmzxg

  Reply
 38. Qjrbtu

  Reply
 39. Qqgecg

  Reply
 40. Quwual

  Reply
 41. Qgojjl

  Reply
 42. Qzkndk

  Reply
 43. Qspsgm

  Reply
 44. Qlypes

  Reply
 45. Qagpkm

  Reply
 46. Qdrjhh

  Reply
 47. Qrstdh

  Reply
 48. Qdfweu

  Reply
 49. Qyomar

  Reply
 50. Qmrqni

  Reply
 51. Qtjucv

  Reply
 52. Qqlmnj

  Reply
 53. Qwtnsu

  Reply
 54. Qzlpef

  Reply
 55. Qglshx

  Reply
 56. Qjpgvd

  Reply
 57. Qajrdc

  Reply
 58. Qzuzlu

  Reply
 59. Qyaumf

  Reply
 60. Qyunmb

  Reply
 61. Qbmpaa

  Reply
 62. Qsbksz

  Reply
 63. Qsaned

  Reply
 64. Qdhnrk

  Reply
 65. Qsseeh

  Reply
 66. Qvwedt

  Reply
 67. Qcotck

  Reply
 68. Qfvhbd

  Reply
 69. Qprwnf

  Reply
 70. Qvndmr

  Reply
 71. Qovsef

  Reply
 72. Qkcrvc

  Reply
 73. Qhsmlt

  Reply
 74. Qfywli

  Reply
 75. Qmtrek

  Reply
 76. Qspgzd

  Reply
 77. Qaltdy

  Reply
 78. Qvzwiy

  Reply
 79. Qlenkt

  Reply
 80. Qsbggp

  Reply
 81. Qqubtp

  Reply
 82. Qtgdxx

  Reply
 83. Qajmst

  Reply
 84. Qmcrdg

  Reply
 85. Qmluhv

  Reply
 86. Qyhrkw

  Reply
 87. Qlqrhy

  Reply
 88. Qwcghd

  Reply
 89. Qspuyj

  Reply
 90. Qdutbl

  Reply
 91. Qxvknh

  Reply
 92. Qwnyjb

  Reply
 93. Qtqkuc

  Reply
 94. Qyunjc

  Reply
 95. Qjqexd

  Reply
 96. Qabdkb

  Reply
 97. Qsfcsx

  Reply
 98. Qejjac

  Reply
 99. Qmvzqv

  Reply
 100. Qreamp

  Reply
 101. Qnmgrg

  Reply
 102. Qndrir

  Reply
 103. Qfjquk

  Reply
 104. Qlocog

  Reply
 105. Qqlusu

  Reply
 106. Qmzqwr

  Reply
 107. Qowcle

  Reply
 108. Qebxyh

  Reply
 109. Qdblno

  Reply
 110. Qdhrbg

  Reply
 111. Qrqcsk

  Reply
 112. Qgggqf

  Reply
 113. Qlovfy

  Reply
 114. Qlbjpt

  Reply
 115. Qbzhqy

  Reply
 116. Qzxzje

  Reply
 117. Qwoqnl

  Reply
 118. Qzznxz

  Reply
 119. Qzqwml

  Reply
 120. Qvelzz

  Reply
 121. Qgvwgz

  Reply
 122. Qohbvc

  Reply
 123. Qmlcmn

  Reply
 124. Quwghh

  Reply
 125. Qncrmg

  Reply
 126. Qxnslo

  Reply
 127. Qexzac

  Reply
 128. Qercgg

  Reply
 129. Qyobpe

  Reply
 130. Qdvnqu

  Reply
 131. Qltjjq

  Reply
 132. Qnkjjc

  Reply
 133. Qoqqwa

  Reply
 134. Qzzvyr

  Reply

  https://coworkerusa.com/community/profile/maxiefalls8084/ https://knptechno.com/community/profile/bettyborrie0249/ https://zhaik.kz/%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%b0%d0%bb-%d0%b4%d0%be%d0%bc-%d0%b4%d1%80%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%b0-2022-1-%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d1%81%d0%bc%d0%be%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%82%d1%8c-2/ https://vthm.com/2022/08/23/%d0%b4%d0%be%d0%bc-%d0%b4%d1%80%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%b0-2022-1-%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d0%be%d0%bd%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d0%bd-%d1%85%d0%be%d1%80%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%bc-%d0%ba%d0%b0%d1%87/ https://jeffreyweinhaus.com/forum/profile/qeckris38449368/ https://medicinalstock.com/?s=&post_type=product&member%5Bsite%5D=http%3A%2F%2Fbit.ly%2Fdom-drakona-serial&member%5Bsignature%5D=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB+%D0%94%D0%BE%D0%BC+%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0+2+%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C+%D0%B2%D1%81%D0%B5+%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8.+%D0%94%D0%BE%D0%BC+%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0+2+%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C+%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD+%D0%B2+%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BC+%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5+%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%80%D1%8B.%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E+%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E+%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E+%3Ca+href%3D%22http://bit.ly/dom-drakona-serial%22+rel%3D%22dofollow%22%3E%3Cimg+src%3D%22https://i.imgur.com/Z9S7DpG.jpg%22+width%3D%22450%22%3E%3C/a%3E%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E+%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E+%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E+%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E+%26%23127909;+%3Ca+href%3D%22http://bit.ly/dom-drakona-serial%22+rel%3D%22dofollow%22%3E%D0%94%D0%BE%D0%BC+%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0+2+%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F%3C/a%3E+%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E+%3Ca+href%3D%22http://bit.ly/dom-drakona-serial%22+rel%3D%22dofollow%22%3E%D0%94%D0%BE%D0%BC+%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0+2+%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F%3C/a%3E+%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E+%26%239193;+%3Ca+href%3D%22http://bit.ly/dom-drakona-serial%22+rel%3D%22dofollow%22%3E%D0%94%D0%BE%D0%BC+%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0+2+%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F%3C/a%3E+%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E+%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E+%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E+%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E+%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C+%60%60%D0%94%D0%BE%D0%BC+%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0+2+%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F%60%60+%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD+%D0%B2+HD+%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5+http://bit.ly/dom-drakona-serial%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E+%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E+%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E+%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E+%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E+(%D0%94%D0%BE%D0%BC+%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0+2+%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)+IdeaFilm%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E+%22%D0%94%D0%BE%D0%BC+%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0+2+%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F%22+The+CW%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E+%60%D0%94%D0%BE%D0%BC+%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0+2+%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F%60+%D0%B2%D0%BA%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E+%60%D0%94%D0%BE%D0%BC+%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0+2+%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F%60+%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%8F%D0%B6%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E+%22%D0%94%D0%BE%D0%BC+%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0+2+%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F%22+vk%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E+%60%D0%94%D0%BE%D0%BC+%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0+2+%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F%60+%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E+%5B%D0%94%D0%BE%D0%BC+%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0+2+%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F%5D+ru%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E+(%D0%94%D0%BE%D0%BC+%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0+2+%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)+com%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E+%D0%94%D0%BE%D0%BC+%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0+2+%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F+com%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E+(%D0%94%D0%BE%D0%BC+%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0+2+%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)+%D1%84%D0%B1%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E+%C2%AB%D0%94%D0%BE%D0%BC+%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0+2+%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F%C2%BB+–%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E+%D0%94%D0%BE%D0%BC+%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0+2+%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F+LostFilm%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E+%22%D0%94%D0%BE%D0%BC+%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0+2+%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F%22+%D1%8E%D0%B0%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E+%5B%D0%94%D0%BE%D0%BC+%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0+2+%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F%5D+ok%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E+(%D0%94%D0%BE%D0%BC+%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0+2+%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)+–%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E+%C2%AB%D0%94%D0%BE%D0%BC+%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0+2+%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F%C2%BB+vk%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E+%60%D0%94%D0%BE%D0%BC+%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0+2+%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F%60+NewStudio%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E+%D0%94%D0%BE%D0%BC+%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0+2+%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%B1%D0%B5%D0%B7%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E+%5B%D0%94%D0%BE%D0%BC+%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0+2+%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F%5D+ru%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E+%22%D0%94%D0%BE%D0%BC+%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0+2+%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F%22+%D1%8E%D0%B0%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E+%22%D0%94%D0%BE%D0%BC+%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0+2+%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F%22+%D0%B8%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E+%22%D0%94%D0%BE%D0%BC+%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0+2+%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F%22+%D0%B2%D0%BA%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E+%D0%94%D0%BE%D0%BC+%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0+2+%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F+tv%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E+%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E+%3Ca+href%3D%22https://www.creativejuices7.com/Forum/profile/kattielafferty/%22+rel%3D%22dofollow%22%3E%D0%94%D0%BE%D0%BC+%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0+2+%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F%3C/a%3E%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E+%3Ca+href%3D%22https://zhaik.kz/%25d0%25b4%25d0%25be%25d0%25bc-%25d0%25b4%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25ba%25d0%25be%25d0%25bd%25d0%25b0-1-%25d1%2581%25d0%25b5%25d0%25b7%25d0%25be%25d0%25bd-11-%25d1%2581%25d0%25b5%25d1%2580%25d0%25b8%25d1%258f-%25d1%2581%25d0%25bc%25d0%25be%25d1%2582%25d1%2580%25d0%25b5%25d1%2582%25d1%258c-%25d0%25be%25d0%25bd%25d0%25bb-4/%22+rel%3D%22dofollow%22%3E%D0%94%D0%BE%D0%BC+%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0+2+%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F%3C/a%3E%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E+%3Ca+href%3D%22https://guclendirilmisparlementersistem.tc/%25d1%2581%25d0%25b5%25d1%2580%25d0%25b8%25d0%25b0%25d0%25bb-%25d0%25b4%25d0%25be%25d0%25bc-%25d0%25b4%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25ba%25d0%25be%25d0%25bd%25d0%25b0-2022-1-%25d1%2581%25d0%25b5%25d1%2580%25d0%25b8%25d1%258f-%25d1%2581%25d0%25bc%25d0%25be%25d1%2582%25d1%2580%25d0%25b5%25d1%2582%25d1%258c-%25d0%25be%25d0%25bd-7/%22+rel%3D%22dofollow%22%3E%D0%94%D0%BE%D0%BC+%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0+2+%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F%3C/a%3E https://guclendirilmisparlementersistem.tc/%ef%bc%bb-%d0%b4%d0%be%d0%bc-%d0%b4%d1%80%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%b0-6-%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%b8%d1%8f-%ef%bc%bd-%d0%b2%d1%81%d0%b5-%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%b8-%d1%81%d0%bc%d0%be%d1%82%d1%80/ https://www.campychile.com/foro/profile/rigobertooswalt/ https://shilohanewbeginningapostolicministry.com/community/profile/damienkitson09/ https://blog.smartdigitalinnovations.com/community/profile/mahaliagoldstei/ https://toolwp.com/community/profile/geraldosackett/

 135. Quubmh

  Reply
 136. Qtxrfl

  Reply
 137. Qawukx

  Reply
 138. Qdmxyx

  Reply
 139. Qhdmnz

  Reply
 140. Qnkuwi

  Reply
 141. Qqrrat

  Reply
 142. Quninu

  Reply
 143. Qrrjaj

  Reply
 144. Qbrckg

  Reply
 145. Qlyvzq

  Reply
 146. Qzdrsu

  Reply
 147. Qrtacs

  Reply
 148. Qwdjst

  Reply
 149. Qklzhq

  Reply
 150. Qwygyp

  Reply
 151. Qfytyu

  Reply
 152. Qfzxgx

  Reply
 153. Qhhvxt

  Reply
 154. Quzurn

  Reply
 155. Qqqghb

  Reply
 156. Qsxtww

  Reply
 157. Qqjuvf

  Reply
 158. Qqjzyo

  Reply
 159. Qepkhw

  Reply
 160. Qftvnc

  Reply
 161. Qljofr

  Reply
 162. Vem

  Reply

  We may request cookies to be set on your device. We use cookies to let us know when you visit our websites, how you interact with us, to enrich your user experience, and to customize your relationship with our website. To receive your free no deposit bonus, all you need to do is sign up and create your first account. Once your account has been verified, you’ll take a spin of our Wheel of Fortune to see what casino bonus you will receive. This no deposit casino bonus is then available to use on any of Jammy Monkey’s online slot games. If you sign up to a promotion offering a free bonus or free spins without the need to make a deposit the maximum withdrawal that you can make is ВЈ50 on Jammy Monkey if you are a UK Player and ВЈ50 50 euros $50 or other currency equivalent if you are a non-UK Player. This withdrawal limit applies to each promotion of this type providing you have made at least one deposit on your respective account. If you have not made any deposits then this withdrawal limit is applied throughout the lifetime of your respective account for funds won from promotions of this type. https://wiki-club.win/index.php?title=No_deposit_bonus_bitcoin_casino_Canadian_players Most people like wishing upon the stars and hope their dreams will come true. If you are one of those people, then imagine what Extra Stars can do for you. Of course, extra means more wishes and more fortune. However, for you to try out your luck and win in this slot, then you will have to put in a little more effort. While you might be looking forward to earning when playing Extra Stars for real money, don’t forget to bet responsibly. Recommended : Egypt Sky Slots Games This medium volatility slot has an RTP of 96.66 per cent, with low value symbols represented by different colour planets and medium value symbols coming in the form of green, gold, blue, purple and red aliens. ‘ + response + ‘ The Extra Stars online slot was made by the games developer EGT, one of the leading software providers in the iGaming industry. Their slots are some of the very best.

 163. Reply

  Before make basket mould quotation, we will ask the customer which injection system do they want to use. Normally , the customer will choose hot runner or cold runner, but these two gates have advantage and disadvantage.For the cold runner, there are some advantages: 1.The mold costs is cheaper than other gates 2. simple structure.But this gate also have some disadvantages:1. the cooling time will 5-10s longer than others 2. It is have long tail–gate waste material, need to cut down 3.The gate have big mark. The hot runner advantages: 1. save the raw material 2. improve automotive 3.reduce the cycle time 4. do not need to use three plate mold and could use pin point gate 5. could use side gate to produce 6. product surface looks nice 7. the multi cavity products quality are same. But there also have some disadvantages:1. costs will higher than cold runner 2. structure will more complex 3.maintain costs will higherTheBattery Container Mould 4.It takes a period of time for the process to be stable after starting up, resulting in more waste products at the beginning. If you have the mold project in hand, and you do not have idea for which gate is better. You could share the sample and mold requirements to us. Then we could recommend the suit injection system to you. http://www.htplasticmould.com

 164. Reply

  LSD and psilocybin mushrooms (“magic mushrooms”) are the two most common substances used for microdosing. However, microdosing can be done with nearly any psychedelic. The particular protocols for each will vary for things like preparation and dosage, so it’s important to learn as much as possible about whichever psychedelic you choose to microdose. But, can you really call yourself a “psychonaut” — a savvy explorer of psychedelic terrain — if you’ve never actually tripped? It’d be like saying you know what weed is like, even if you’ve only ever tried CBD. The data is limited, but, so far, it appears as though microdosing works for as long as a person continues taking microdoses. It can affect their mood and health which, of course, can also affect how they treat themselves and others, but doesn’t typically lead to massive, long-lasting transformations in personality and ideology, the way tripping might. https://archerixla987531.blogrenanda.com/17133779/magic-mushrooms-safe Cannabis was also the topic of the March 2019 edition of Full Scale, which includes background information and feature stories. Indoors, patients will be able to grow five plants per gram of dried product, and two plants per gram outdoors. More insurance providers are offering coverage for patients’ medical cannabis treatments as part of extended health benefits plans. Please speak with your insurance provider and get in touch with Greenleaf to determine whether you are eligible for coverage along with symptom criteria. The City of Richmond has chosen to prohibit the retail sale of cannabis within Richmond. The City will vigorously enforce its bylaws should any retail cannabis outlet attempt to operate within Richmond. Local residents wishing to purchase non-medical cannabis can do so through the province’s online distribution centre or licensed outlets elsewhere in British Columbia.

 165. hinpr227

  Reply
 166. biz

  Reply

  Z największą przyjemnością aby dołączyć do odwiedzenia Ice Casino uzyskają bonus po poczynieniu pierwszego depozytu. Kasyno oferuje trochę suplementarnej gotówki i bezpłatnych voucherów na gry w ruletkę wszelkiemu, kto postanowi rozpocząć przygodę. Ponadto, wszelcy gracze otrzymają wejście do tygodniowych oraz miesięcznych specjalnych reklamy różnego rodzaju np. 100 Zakręca Bez depozytu w grze Book Of Sun (Dostawca Boongo) Do rejestracji w kasynie 1XSLOTS! Bonus kod 100SUN Otóż, czy warto skusić się bonusem na start bez depozytu? Niektóre kasyna rzeczywiście oferują darmowe spiny i inne premie wyłącznie w celu wyłudzenia danych od użytkowników. Jeśli jednak będziesz wybierał nie tylko atrakcyjne darmowe bonusy, ale także zweryfikujesz legalność działalności kasyna, ustalisz, czy znajduje się ono na liście top portali do rozrywki hazardowej, jakie są warunki wykorzystania darmowych spinów i innych promocji, możesz śmiało podchodzić do zabawy. Większość graczy decyduje się na wpłatę gotówki już po kilku sesjach gry z wykorzystaniem środków bonusowych, dołącz do nich i ciesz się przyjemną oraz bezpieczną zabawą! https://tituskdti320875.bleepblogs.com/17660436/gra-poker-set-instrukcja Dostępne w każdym kasynie gry hazardowe dzielą się na kilka różnych typów. Możesz w nie grać za darmo w praktycznie każdym kasynie. Powyższe gry kasyno sortowaliśmy dla Ciebie w kilka najważniejszych kategorii, oto one: Zdobycie pieniędzy na start bez depozytu jest naprawdę szybkie i proste. Aby jednak to zrobić, należy zarejestrować się na stronie kasyna. Pokażemy Ci krok po kroku i damy wskazówki dotyczące rejestracji, abyś nie przegapił żadnego kroku i mógł otrzymać swoje IceCasino 50 darmowych spinów, aby rozpocząć grę. Aby odebrać swój Ice Casino bonus, musisz wykonać następujące kroki. Podczas trenowania masz szansę na stworzenie własnego systemu gry, wypróbowania wszystkich dodatkowych opcji, a każda zupełnie za darmo. Poza treningiem gry slotowe darmowe pozwolą Ci też przyjemnie spędzić popołudnie, więc Twój czas z pewnością nie będzie stracony.

 167. Reply

  Quem tem me acompanhado nas minhas redes sociais nos últimos dias, tem visto que venho falando sobre algo que não é do meu costume: as criptomoedas. Eu confesso que esse mundo é tão novo para mim quanto para vocês. Sendo assim, é bem natural que eu me perguntasse: qual criptomoeda comprar hoje? Qual delas está realmente barata e apresentando uma oportunidade frente ao fundamento do seu projeto e preço? Vale a pena entrar nesse universo? Somente no Brasil, em abril, foram movimentados R$ 4,4 bilhões em BTC (a sigla para o bitcoin), segundo dados do Cointrader Monitor, somente nas exchanges – as plataformas digitais de negociação direta de compra e venda de criptomoedas diversas, muito semelhantes a um home broker para negociar ações – em atividade no Brasil. Instituições como XP, Nubank e BTG entraram no páreo e anunciaram o lançamento de suas plataformas de negociação direta de criptos. https://claytonskaq764211.blogdemls.com/15435663/declarar-bitcoin-brazil Elas seriam realmente uma inovação no sistema monetário internacional — capazes de um dia suplantar as moedas tradicionais? Ou seriam apenas um mecanismo de especulação sem valor intrínseco algum — e fadadas a desaparecerem quando “a bolha estourar”? A carteira desse índice é composta principalmente por bitcoins. No entanto, outras moedas também fazem parte dele. Por exemplo, ethereum, litecoin, bitcoin cash, chainlink e stellar lumens. É importante ressaltar também que essa carteira pode ser alterada de tempos em tempos. Esperamos que tenha gostado do conteúdo. Neste artigo você aprendeu um pouco mais sobre o universo dos investimentos em criptomoedas e conheceu alguns conversores de Bitcoin para Real, que são muito utilizados por usuários em todo o mundo. Quando o assunto é calculadora Bitcoin para Real e conversões variadas do mercado de cripto, a Binance é uma das plataformas mais intuitivas e simples, principalmente com relação ao seu design intimista e mais objetivo.

 168. RichardKib