? சத்தியவசனம் – இலங்கை. ??

? இன்றைய தியானத்துக்குரிய வேதபகுதி: லூக்கா 4:1-15

?♀️  ஆவியானவராலே வனாந்தரத்துக்கு

…ஆவியானவராலே வனாந்தரத்திற்குக் கொண்டு போகப்பட்டு, நாற்பதுநாள் பிசாசினால் சோதிக்கப்பட்டார். லூக்கா 4:1-2

நம் பாவங்களை நமக்கு உணர்த்தவும், இயேசுவே கர்த்தர் என்று வெளிப்படுத்தவும், சத்திய பாதையில் நம்மை வழிநடத்தவும், தேற்றரவாளனாகிய பரிசுத்தாவியானவர் நமக்கு அருளப்பட்டுள்ளார். ஆனால் ஆண்டவருக்கு நடந்தது என்ன? முப்பது ஆண்டுகள் அமைதியாக ஒதுங்கியிருந்த இயேசுவை அவரது பெற்றோரும் அறிந்துகொள்ளவில்லை; ஜனங்களும் அவரை யார் என்று கண்டுகொள்ளவில்லை. ஆனால் வேளை வந்தபோதோ, இயேசு தமது ஊழியத்தை ஆரம்பிக்குமுன்னர் ஞானஸ்நானம் பெற்று ஜெபிக்கையிலே பரிசுத்தாவியானவர் அவர்மீது இறங்கினார். பரிசுத்தாவியினாலே மரியாளின் வயிற்றில் உதித்தவரின்மீது, அதே பரிசுத்தாவியானவர் இங்கே வந்திறங்கினார். உடனே இயேசுவுக்கு, ஆறுதலும், தேறுதலும், வெற்றியுள்ள ஊழியமும், செழிப்பான வாழ்க்கையும் மேன்மையும் கிடைத்ததா? இல்லை.

ஆனால், இன்று பரிசுத்தாவியானவரின் அபிஷேகத்தினால் நிறைக்கப்பட்டதும், அது கர்த்தருடைய சுத்த ஈவு என்பதை மறந்து, பெருமைக்குள்ளாகி சுயமேன்மையை நாடி நிற்கிறவர்கள் எத்தனைபேர்! பரிசுத்தாவியினாலே நிரப்பப்பட்ட இயேசுவுக்கு நடந்தது என்ன? எந்த ஆவியானவர் அவர்மேல் இறங்கினாரோ, அவரே இயேசுவை வனாந்தரத்திற்குக் கொண்டுசென்றார். பிசாசினாலே சோதிக்கப்படுவதற்கென்றே கொண்டுசெல்லப்பட்டார். ஆரம்பமே அவதிபோல தெரிகிறதல்லவா. ஆம், கிறிஸ்தவ ஜீவியம் பாடுகள் நிறைந்ததுதான்; நம்மை விசுவாசத்திலே நிலைநிறுத்தும்படிக்கு தேவனே நமக்குச் சோதனைகளை அனுமதிக்கிறார். கிறிஸ்துவுக்கென்று நம்மை ஒப்புக்கொடுத்து, பரிசுத்தாவியானவரின் வழிநடத்துதலுக்குக் கீழ்ப்படிய ஆரம்பித்ததும், பிசாசானவன் மிகுந்த வீரீயத்துடன் நம்மை விழுத்திப்போட நம்மைத் தொடருவான். தொடர்ந்தாலும் தோல்வி அவனுக்குத்தான். அவனை வெற்றிகண்ட ஆண்டவர் நம்முடன் இருக்க நமக்கு என்ன பயம்?

ஒரு சாதாரண கிறிஸ்தவனாக இருந்திருந்தால் கஷ்டமின்றி ஜீவித்திருக்கலாமே; இப்போது ஆண்டவருக்கு என்னை ஒப்புக்கொடுத்ததால்தானே இத்தனை துன்பம் என்று சிந்திக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பங்கள் வரும். நாம் சோதிக்கப்படும்படிக்கு தேவனால் அனுமதிக்கப்பட்டாலும் நம்மைவிட்டு ஆண்டவர் போய்விடமாட்டார். லூக்கா 4:14 ஐ பாருங்கள். இயேசுவை வனாந்தரத்திற்குக் கொண்டுசென்ற அதே ஆவியானவர்தாமே இயேசுவை ஊழியத்திற்காக அழைத்துச் செல்கிறார். அந்த ஆவியானவருக்குக் கீழ்ப்படிந்தபோது இயேசுவின் கீர்த்தி எங்கும் பரவியது. ஆகவே சோதனைகள் மத்தியிலே நீயும் அமர்ந்திரு. வேளைவரும்போது ஆவியானவர் தாமே உன்னையும் தமது நாமத்திற்காக நிச்சயம் உயர்த்துவார்.

? இன்றைய சிந்தனை :

பரிசுத்தாவியானவரின் பலத்த கரங்களுக்குள் அமர்ந்திருந்து, அடங்கியிருப்பது என்பது என்ன? என்னதான் நேர்ந்தாலும், எதுதான் நடந்தாலும் நம்மால் அது முடியுமா?

? அனுதினமும் தேவனுடன்.

?♂️ எமது விலாசம்

Back to the Bible (Sathiyavasanam),
120 A, Dharmapala Mawatte, Colombo 7, Srilanka.
Email: sathiyavasanam@backtothebible.lk
website: Backtothebible.lk  |  www.Sathiyavasanam.lk
Facebook: www.fb.com/sathiyavasanam
Call: 011-4691500 | 011- 4691532

Comments (3,289)

 1. Pingback: buy levitra online with prescription

 2. Pingback: cialis cost

 3. Pingback: pharmatize cialis 20mg

 4. Pingback: viagra para hombres

 5. Pingback: cialis coupon online

 6. Pingback: buying ed pills online

 7. Pingback: order viagra by mail

 8. Pingback: cheap genuine viagra uk

 9. Pingback: viagra online order canada

 10. Pingback: sildenafil citrate tablets 100mg

 11. Pingback: 100mg generic viagra blue pill 100 on one side

 12. Pingback: meritking

 13. Pingback: elexusbet

 14. Pingback: eurocasino

 15. Pingback: madridbet

 16. Pingback: meritroyalbet

 17. Pingback: eurocasino

 18. Pingback: eurocasino

 19. Pingback: meritroyalbet

 20. Pingback: progressive online slots games

 21. Pingback: prices cialis

 22. Pingback: where can i order cialis online

 23. Reply

  It takes an improbable amount of hard work to be the zithromax online Pill pusher and fair to be an improbable staff. They have to ‘take charge’ of each buyer each dated they upon in and there exceedingly is no room for error. Fit Era has been there after me quest of 10 crave years and has been ‘comedones on’ every time. Every issue answered to where it was easy to be aware, every med correctly dispensed safely and appropriately counted. All these issues and more are properly done close the unscathed team, covered by the directorship of the Rather and rod, and to undiminished their service, if you can’t pick up your reserve, they will-power deliver it to your home. Is there anything they don’t do – NO! Thank you very much and interest reminisce over – There is no nobler task to assistants your peer geezer or woman. Demiurge Revere all of you and have a suitable and In the seventh heaven Holiday. From our folks to yours – Thank You – Lisa & Open

 24. Pingback: sildenafil 100mg tablets pictures

 25. Reply

  Upward of the years, the wand at azithromycintok.com comprise gone exposed of their avenue to cure in any way that they can. They also sound to suffer with “right-minded what I need” whenever I become there. I would highly recommend them to anyone looking for a great pharmacopoeia! And no, I am not related to any of them.

 26. Reply

  I was then referred to the Cancer Clinic where I was set up to slip in an Injection on date 1 followed by 14 days of buy zithromax online, unified week “inaccurate” where you took a blood test. My deprecative, severe reaction to the first injection ended any thoughts I had hitherto of a day, in all cases doing that again so I was merely on the chemo pills every 14 days, one week misled, then start the 14 time cycle on 8 cycles.

 27. Pingback: madridbet

 28. Pingback: buy ivermectin online

 29. Pingback: elexusbet

 30. Pingback: trcasino

 31. Pingback: ventolin price usa

 32. Pingback: ivermectin cream

 33. Pingback: cialis without a doctor prescription usa

 34. Pingback: trcasino

 35. Pingback: tombala siteleri

 36. Pingback: tombala siteleri

 37. Pingback: where can you buy ivermectin

 38. Pingback: dr haider

 39. Reply

  Ordered goods copd inhalers that were “in look at”. No updates after purchasing as a replacement for 2 weeks. Contacted them, voice tranquillity available liking be sent out. Solitary week later no foster notification. Powerless to pull down nearby refund as nowadays symmetry has been shipped but no spare updates on tracking available. Requested refund and recollection combination despise in Aus enter system. Particular quiet to returned so no refund. Extremely frustrating answer and quiet not resolved.
  Amazing data. Thank you.

 40. Pingback: meritroyalbet

 41. Pingback: flccc ivermectin

 42. Pingback: ivermectin 9 mg tablet

 43. Pingback: ivermectin 4000

 44. Pingback: where to buy ivermectin

 45. Pingback: buy stromectol

 46. Pingback: ivermectin 6mg tablet for lice

 47. Pingback: ivermectin 400 mg brands

 48. Pingback: ivermectin india

 49. Pingback: ivermectin generic

 50. Pingback: stromectol buy

 51. Pingback: ivermectin 12 mg

 52. Pingback: ivermectin treatment for covid

 53. Pingback: ivermectin buy

 54. Pingback: frontline doctors ivermectin

 55. Pingback: where can i get ivermectin

 56. Pingback: ivermectin kaufen

 57. Pingback: cheap viagra uk online

 58. Reply

  It was the Defender vocation subject that attracted us to this relationship. We put faith that this partnership drive expedite us to blurry on what we do excellent – ensuring that our clients’ and patients’ specialized needs are met with punctiliousness and consideration. In concoct, stromectolice.com provides us with a Corporate Living expenses Center that assists with day-to-day concern operations – from payroll to cut operation – as approvingly as the intensely complex net income round that can be so time-consuming.
  You made your point extremely clearly..

 59. Pingback: ivermectin australia

 60. Pingback: ignition casino new player bonus

 61. Pingback: meritroyalbet

 62. Pingback: meritking

 63. Pingback: ivermectin cost

 64. Pingback: cialis cost

 65. Pingback: generic prednisone 10mg

 66. Pingback: where to get tadalafil over the counter

 67. Pingback: meritroyalbet

 68. Pingback: viagra provigil interaction

 69. Pingback: cephalon provigil online

 70. Reply

  I would like to worship the unequivocally polite and welcoming team from ivermectin tablets ivermectin for humans who without any waver provided a 5* service. A jocular team, they were dressed smartly and the apothecary was respectable and systematic .Above I find worthwhile the profoundly good parade conditioning!!
  Amazing lots of fantastic material.

 71. Pingback: ivermectin pills human

 72. Pingback: viagra sale calgary

 73. Pingback: ivermectin 0.1 uk

 74. Pingback: cialis dosage

 75. Pingback: order viagra

 76. Pingback: purchase oral ivermectin

 77. Pingback: generic cialis canada

 78. Pingback: order cialis from india online

 79. Pingback: tadalafil 5mg prescription

 80. Pingback: tadalafil interactions

 81. Pingback: sildenafil tablets australia

 82. Pingback: generique cialis

 83. Pingback: baymavi

 84. Pingback: baymavi

 85. Pingback: tadalafil mexico

 86. Pingback: ivermectina price

 87. Pingback: cheap generic sildenafil pills

 88. Pingback: generic cialis medication

 89. Pingback: tombala siteleri

 90. Pingback: prednisone 20mg tablets side effects

 91. Pingback: medicament prednisone 20mg

 92. Pingback: cialis prescription canada

 93. Pingback: molnupinavir

 94. Pingback: cialis without prescription

 95. Pingback: 2publishers

 96. Pingback: cialis dosage

 97. Pingback: order cialis

 98. Pingback: cialis generico

 99. Pingback: cheap tadalafil

 100. Pingback: durvet ivermectin

 101. Pingback: meritroyalbet

 102. Pingback: side effects for prednisone

 103. Pingback: cheapest generic viagra prices online

 104. Pingback: generic

 105. Pingback: cialis professional

 106. Pingback: ivermectin 1 topical cream

 107. Pingback: stromectol 6mg

 108. Pingback: win real cash online casino

 109. Pingback: stromectol dosage scabies

 110. Pingback: when will cialis be generic

 111. Pingback: cialis online pharmacy

 112. Pingback: cialis dosis

 113. Pingback: ivermectin bnf

 114. Pingback: tadalafil cheap no prescription

 115. Pingback: ivermectine sans ordonnance

 116. Pingback: cialis prescription online

 117. Pingback: ivermectin gel

 118. Pingback: ivermectina tabletas

 119. Pingback: stromectol for humans

 120. Pingback: cialis tadalafil

 121. Pingback: tadalafil medication

 122. Pingback: stromectol online

 123. Reply

  I really like your blog.. very nice colors & theme.
  Did you make this website yourself or did you hire someone to do it for you?

  Plz respond as I’m looking to design my own blog and would like to find out where u got this from.

  thank you

 124. Reply

  BahisDurağı web sitesinde bahis tutkunları için en doğru kaynaklar yer alır.

  Bahis oyuncularına rehberlik eden sitede bahis opsiyonları, güncel bahis seçenekleri,
  maç analizlerinin yer aldığı siteler hakkında
  bilgiler mevcut.

 125. Pingback: stromectol without prescription

 126. Reply

  İnternetteki bahis siteleri hakkındaki en önemli detaylardan biri de güvenlik özellikleridir.

  Güvenli bahis platformları hakkında bilgileri arayan kullanıcılar
  için BahisKrallığı sitemizdeki paylaşımlar
  öne çıkıyor.

 127. Pingback: tadalafil and dapoxetine

 128. Reply

  Bahis siteleri kurulurken, uluslararası piyasalarda, güvenilir hizmetler sunarak, varlıklarını uzun yıllar sürdürmeyi düşünürler.

  En güvenilir bahis sitelerini bulmak için çeşitli platformlar üzerinde
  araştırmalar yapmalı, çok sayıda oyun sitesini karşılaştırmalısınız.

 129. Pingback: generic lasix

 130. Pingback: meritroyalbet

 131. Pingback: meritking

 132. Pingback: meritking

 133. Pingback: lasix furosemide

 134. Pingback: ivermectin 2%