? சத்தியவசனம் – இலங்கை. ??

? இன்றைய தியானத்துக்குரிய வேதபகுதி: 1இராஜாக்கள் 19:9-10

?♀️  நான் மாத்திரம்

நான் ஒருவன்மாத்திரம் மீதியாயிருக்கிறேன். என் பிராணனையும் வாங்கத் தேடுகிறார்கள்… 1இராஜாக்கள் 19:10

புதிய உலகங்களைத் தேடிக் கண்டுபிடிக்கும் தீரனான பிரான்ஸிஸ் டிரேக் என்பவர், ஒருதடவை உலகைச் சுற்றி ஒரு நீண்ட பயணத்தை முடித்துவந்தார். கப்பலை சிறிய தேம்ஸ் நதியில் நங்கூரம் பாய்ச்சி நிறுத்தினார். அப்போது, ஒரு பெரும் புயல் தோன்றிக் கப்பலை வெகுவாக அசைத்தது. கடல் பயணத்தில் வெகுகாலம் அடிபட்ட மனிதரின் அருகில் நின்ற ஒருவன் இப்படிக் கூறினான்: ஆழமான பெருங்கடல்களில் சூறாவளிப் புயல்கள் தாக்கியபோதும் உயிர்தப்பிய நான், நீர் தேங்கிய குட்டைபோலக் காணப்படும் இந்தச் சிறிய நதியில் மூழ்கி மரிக்கவேண்டுமா? பலதடவைகளில் சாத்தான் வருவிக்கும் பெரிய துன்பங்களிலும் சோதனைகளிலும் எதிர்கொண்டு நிமிர்ந்து நிற்கும் கிறிஸ்தவர்கள்கூட, ஒரு சிறிய துன்பம் வந்ததும் தடுமாறி விழுந்து தவிப்பதைக் கண்டிருக்கிறோம். எலியாவும்கூட இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் தான் இப்போது காணப்படுகிறான்.

இஸ்ரவேலின் ராஜாவாகிய ஆகாப் ராஜாவைச் சந்தித்திருக்கிறான் எலியா. அவன் பாகாலின் 450 தீர்க்கதரிசிகளை தனிமனிதனாக எதிர்த்து நின்று சவால் விட்டு ஜெயித்து, இஸ்ரவேல் மக்கள் தங்கள் அர்ப்பணிப்பைப் புதுப்பித்து மெய்யான தேவனாகிய கர்த்தரை வணங்கச்செய்தான். இந்த எலியா, இப்பொழுது  யேசபேலின் சவாலைக் கேட்டுப் பயந்து ஒடிவிட்டது மட்டுமல்ல, ‘நான் மட்டும் விடப்பட்டிருக்கிறேன், என் உயிரையும் வாங்கத் தேடுகிறார்கள்” என்று தனக்காகத் தானே வருந்தினான். நம்முடைய சூழ்நிலைகளின் எதிர்மறைக் கருத்துக்களை கவனித்தால் நாமும் சுய பச்சாத்தாபத்தில் இறங்கிவிடுவோம்.

நம்முடைய வாழ்க்கையும்கூட பல துன்பங்களும் அநீதிகளும் நிறைந்தது, ஆனால் தேவனுடைய மக்கள் ஒருபோதும் தனியாக விடப்படுவதில்லை. தேவன் நம்மை பள்ளத்தாக்கின் வழியாக வழிநடத்துவார் (சங்.23:4). நம்முடைய வாழ்வில் பிரச்சனை வராது, பிரச்சனையே இராது என்று தேவன் ஒருபோதும் கூறவில்லை. ஆனால் அவர் எப்போதும் நம்மோடு இருப்பதாக வாக்களித்திருக்கிறார். ‘நான் உன்னைவிட்டு விலகுவதுமில்லை உன்னைக் கைவிடுவதுமில்லை” (எபி.3:5). நாம் சுயபச்சாத்தாபத்துக்கு ஆளாகியிருந்தால், சோர்ந்துபோய் தலை கவிழ்ந்து இருந்துவிடக்கூடாது.  சூழ்நிலை எதுவாயிருந்தாலும் தேவன் நம்மோடிருப்பார். நீங்களும் தேவனும் எப்போதும் ஒன்றாக இருந்துவிட்டால் எந்தச் சூழ்நிலையையும் சந்தித்துவிடலாம். அவற்றின்மீது ஜெயம் பெற்றிடலாம்.

? இன்றைய சிந்தனை :

நீங்கள் தேவனோடு கூட இருந்தால் எப்போதும் நீங்கள் தனியாக விடப்படுவதில்லை.

? இன்றைய விண்ணப்பம்

எமது தலைமைத்துவ குழு மற்றும் ஊழியர் குழுவினருக்காக ஜெபியுங்கள். “அலுவலகத்திலிருந்து பணிபுரிய” மீண்டும் திரும்பும் நாம், ஊழியர் நலன் மற்றும் வருகை தருபவர்களின் நலன் குறித்து ஞானத்துடனும் ஒழுக்கத்துடனும், சேவைகளை தொடர்ச்சியாக வழங்குவதை உறுதிப்படுத்திடவும் மன்றாடுங்கள்.

⏩ இன்றைய தியானத்தை எழுதியவர் – டாக்டர் வுட்ரோ குரோல்

? அனுதினமும் தேவனுடன்.

எமது விலாசம்
Back to the Bible (Sathiyavasanam),
120 A, Dharmapala Mawatte, Colombo 7, Srilanka.
Email: sathiyavasanam@backtothebible.lk
website: Backtothebible.lk  |  www.Sathiyavasanam.lk
Facebook: www.fb.com/sathiyavasanam
Call: 011-4691500 | 011- 4691532
Whats-app : 0771869710

8 Responses

 1. Даркнет – таинственное пространство Интернета, доступен только для тех, кому знает корректный вход. Этот скрытый уголок виртуального мира служит местом для конфиденциальных транзакций, обмена информацией и взаимодействия прячущимися сообществами. Однако, чтобы погрузиться в этот темный мир, необходимо преодолеть несколько барьеров и использовать специальные инструменты.

  Использование эксклюзивных браузеров: Для доступа к даркнету обычный браузер не подойдет. На помощь приходят специализированные браузеры, такие как Tor (The Onion Router). Tor позволяет пользователям обходить цензуру и обеспечивает анонимность, помечая и перенаправляя запросы через различные серверы.

  Адреса в даркнете: Обычные домены в даркнете заканчиваются на “.onion”. Для поиска ресурсов в даркнете, нужно использовать поисковики, подходящие для этой среды. Однако следует быть осторожным, так как далеко не все ресурсы там законны.

  Защита анонимности: При посещении даркнета следует принимать меры для сохранения анонимности. Использование виртуальных частных сетей (VPN), блокировщиков скриптов и антивирусных программ является обязательным. Это поможет избежать различных угроз и сохранить конфиденциальность.

  Электронные валюты и биткоины: В даркнете часто используются цифровые финансы, в основном биткоины, для скрытных транзакций. Перед входом в даркнет следует ознакомиться с основами использования цифровых валют, чтобы избежать финансовых рисков.

  Правовые аспекты: Следует помнить, что многие действия в даркнете могут быть противозаконными и противоречить законам различных стран. Пользование даркнетом несет риски, и непоследовательные действия могут привести к серьезным юридическим последствиям.

  Заключение: Даркнет – это неоткрытое пространство сети, наполненное анонимности и тайн. Вход в этот мир требует специальных навыков и предосторожности. При всем мистическом обаянии даркнета важно помнить о возможных рисках и последствиях, связанных с его использованием.

 2. Даркнет список
  Введение в Темный Интернет: Уточнение и Основополагающие Характеристики

  Разъяснение понятия даркнета, его отличий от обычного интернета, и ключевых черт этого загадочного мира.

  Каким образом Войти в Темный Интернет: Руководство по Анонимному Доступу

  Детальное разъяснение шагов, необходимых для доступа в даркнет, включая использование специализированных браузеров и инструментов.

  Адресация сайтов в Темном Интернете: Секреты .onion-Доменов

  Пояснение, как функционируют .onion-домены, и какие ресурсы они представляют, с акцентом на безопасном поиске и применении.

  Защита и Анонимность в Темном Интернете: Меры для Пользовательской Защиты

  Обзор методов и инструментов для сохранения анонимности при использовании даркнета, включая виртуальные частные сети и другие средства.

  Цифровые Деньги в Темном Интернете: Функция Биткойнов и Криптовалют

  Анализ использования цифровых валют, в главном биткоинов, для осуществления анонимных транзакций в даркнете.

  Поиск в Даркнете: Особенности и Опасности

  Рассмотрение поисковых механизмов в даркнете, предупреждения о возможных рисках и незаконных ресурсах.

  Правовые Аспекты Темного Интернета: Последствия и Последствия

  Обзор юридических аспектов использования даркнета, предупреждение о потенциальных юридических последствиях.

  Даркнет и Кибербезопасность: Возможные Опасности и Противозащитные Действия

  Изучение потенциальных киберугроз в даркнете и рекомендации по обеспечению безопасности от них.

  Даркнет и Общественные Сети: Скрытое Общение и Группы

  Рассмотрение роли даркнета в сфере социальных взаимодействий и формировании анонимных сообществ.

  Перспективы Темного Интернета: Тенденции и Предсказания

  Прогнозы развития даркнета и возможные изменения в его структуре в будущем.

 3. Взлом телеграм
  Взлом Telegram: Мифы и Реальность

  Telegram – это известный мессенджер, признанный своей превосходной степенью кодирования и защиты данных пользователей. Однако, в современном цифровом мире тема вторжения в Telegram периодически поднимается. Давайте рассмотрим, что на самом деле стоит за этим понятием и почему взлом Телеграм чаще является фантазией, чем фактом.

  Шифрование в Telegram: Основные принципы Защиты
  Telegram известен своим превосходным уровнем кодирования. Для обеспечения приватности переписки между пользователями используется протокол MTProto. Этот протокол обеспечивает конечно-конечное кодирование, что означает, что только отправитель и получатель могут понимать сообщения.

  Легенды о Нарушении Telegram: По какой причине они появляются?
  В последнее время в сети часто появляются слухи о нарушении Телеграма и доступе к персональной информации пользователей. Однако, большинство этих утверждений оказываются мифами, часто развивающимися из-за недопонимания принципов работы мессенджера.

  Кибернападения и Уязвимости: Реальные Опасности
  Хотя нарушение Телеграма в большинстве случаев является трудной задачей, существуют реальные опасности, с которыми сталкиваются пользователи. Например, кибератаки на отдельные аккаунты, вредоносные программы и другие методы, которые, тем не менее, требуют в активном участии пользователя в их распространении.

  Охрана Персональных Данных: Рекомендации для Участников
  Несмотря на отсутствие конкретной опасности взлома Телеграма, важно соблюдать основные правила кибербезопасности. Регулярно обновляйте приложение, используйте двухфакторную аутентификацию, избегайте сомнительных ссылок и мошеннических атак.

  Заключение: Реальная Опасность или Излишняя беспокойство?
  Нарушение Telegram, как обычно, оказывается мифом, созданным вокруг обсуждаемой темы без конкретных доказательств. Однако защита всегда остается важной задачей, и пользователи мессенджера должны быть осторожными и следовать рекомендациям по сохранению защиты своей персональных данных

 4. Взлом ватцап
  Взлом WhatsApp: Реальность и Мифы

  WhatsApp – один из известных мессенджеров в мире, широко используемый для передачи сообщениями и файлами. Он известен своей кодированной системой обмена данными и гарантированием конфиденциальности пользователей. Однако в интернете время от времени возникают утверждения о возможности взлома WhatsApp. Давайте разберемся, насколько эти утверждения соответствуют реальности и почему тема нарушения Вотсап вызывает столько дискуссий.

  Шифрование в WhatsApp: Защита Личной Информации
  WhatsApp применяет end-to-end кодирование, что означает, что только передающая сторона и получающая сторона могут понимать сообщения. Это стало фундаментом для доверия многих пользователей мессенджера к сохранению их личной информации.

  Легенды о Взломе WhatsApp: Почему Они Появляются?
  Интернет периодически наполняют слухи о взломе WhatsApp и возможном входе к переписке. Многие из этих утверждений часто не имеют оснований и могут быть результатом паники или дезинформации.

  Фактические Угрозы: Кибератаки и Охрана
  Хотя взлом Вотсап является сложной задачей, существуют реальные угрозы, такие как кибератаки на индивидуальные аккаунты, фишинг и вредоносные программы. Исполнение мер безопасности важно для минимизации этих рисков.

  Охрана Личной Информации: Рекомендации Пользователям
  Для укрепления охраны своего аккаунта в WhatsApp пользователи могут использовать двухфакторную аутентификацию, регулярно обновлять приложение, избегать сомнительных ссылок и следить за конфиденциальностью своего устройства.

  Итог: Фактическая и Осторожность
  Взлом WhatsApp, как обычно, оказывается сложным и маловероятным сценарием. Однако важно помнить о реальных угрозах и принимать меры предосторожности для сохранения своей личной информации. Соблюдение рекомендаций по охране помогает поддерживать конфиденциальность и уверенность в использовании мессенджера

 5. взлом whatsapp
  Взлом Вотсап: Фактичность и Мифы

  WhatsApp – один из известных мессенджеров в мире, массово используемый для передачи сообщениями и файлами. Он известен своей шифрованной системой обмена данными и гарантированием конфиденциальности пользователей. Однако в сети время от времени появляются утверждения о возможности взлома WhatsApp. Давайте разберемся, насколько эти утверждения соответствуют реальности и почему тема нарушения WhatsApp вызывает столько дискуссий.

  Шифрование в WhatsApp: Охрана Личной Информации
  Вотсап применяет end-to-end кодирование, что означает, что только передающая сторона и получатель могут понимать сообщения. Это стало фундаментом для доверия многих пользователей мессенджера к защите их личной информации.

  Мифы о Взломе WhatsApp: Почему Они Появляются?
  Сеть периодически наполняют слухи о нарушении WhatsApp и возможном входе к переписке. Многие из этих утверждений порой не имеют обоснований и могут быть результатом паники или дезинформации.

  Фактические Угрозы: Кибератаки и Безопасность
  Хотя нарушение Вотсап является сложной задачей, существуют реальные угрозы, такие как кибератаки на индивидуальные аккаунты, фишинг и вредоносные программы. Исполнение мер охраны важно для минимизации этих рисков.

  Охрана Личной Информации: Советы Пользователям
  Для укрепления охраны своего аккаунта в Вотсап пользователи могут использовать двухэтапную проверку, регулярно обновлять приложение, избегать подозрительных ссылок и следить за конфиденциальностью своего устройства.

  Итог: Реальность и Осторожность
  Взлом WhatsApp, как правило, оказывается сложным и маловероятным сценарием. Однако важно помнить о реальных угрозах и принимать меры предосторожности для защиты своей личной информации. Соблюдение рекомендаций по охране помогает поддерживать конфиденциальность и уверенность в использовании мессенджера.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *