ஒக்டோபர் 22 சனி

📖 சத்தியவசனம் – இலங்கை. 🇱🇰

📙 இன்றைய தியானத்துக்குரிய வேதபகுதி வேத வாசிப்பு : லூக்கா 22:54-62

பேதுருவின் மறுதலிப்பு

…கர்த்தர் தன்னிடத்தில் சொன்ன வசனத்தை உடனே பேதுரு நினைவுகூர்ந்து, வெளியே போய், மனங்கசந்து அழுதான்.  லூக்கா 22:62

தேவனுடைய செய்தி:

கர்த்தர் திரும்பி, பேதுருவை நோக்கிப்பார்த்தார். (வச.61)

தியானம்:

பேதுரு இயேசுவை மறுதலித்தான். அவன் பிரதான ஆசாரியனுடைய வாசலைக் காக்கிற வேலைக்காரியிடமும், குளிர்காய்ந்து கொண்டிருந்த ஒருவனிடமும், பிரதான ஆசாரியனின் வேலைக்காரனாகிய மல்குஸ் இன் இனத்தானாகிய ஒருவனிடமும் இயேசுவை தெரியாது என கூறினான்.

விசுவாசிக்க வேண்டிய சத்தியம்:

எமது குற்றத்தை உணர்த்துகிற தேவனிடம் மனந்;திரும்புங்கள்.

பிரயோகப்படுத்தல் :

“இவனும் அவனோடிருந்தான்” என்ற வேலைக்காரியிடம், “ஸ்திரீயே, அவனை அறியேன்” என்று மறுதலித்தான் பேதுரு. நாம் எந்தவிடயத்தில் இயேசுவை மறுதலித்துக்கொண்டிருக்கிறோம்?

“நீயும் அவர்களில் ஒருவன்” என்றவனிடம், “மனுஷனே, நான் அல்ல” என்ற பேதுருபோல, சீடத்துவத்தை மறுதலித்துள்ளேனா?

“மெய்யாகவே இவனும் அவனோடிருந்தான், இவன் கலிலேயன் தான் என்று சாதித்தவனிடம், “மனுஷனே, நீ சொல்லுகிறதை அறியேன்” என்ற பேதுரு போல நாம் வலியுறுத்தி மறுக்கின்ற காரியம் என்ன?

“நீ என்னை மூன்றுதரம் மறுதலிப்பாய்” என்று கர்த்தர் பேதுருவிடம் சொன்ன வசனத்தை நினைவுகூர்ந்த உடனே அவன் செய்தது என்ன?

“பேதுரு வெளியே சென்று மனமுருகி அழுதான்” இது மனந்திரும்புதலுக்கான முதற்படியானது எப்படி? மனங்கசந்து அழாமல் மனந்திரும்ப முடியுமா? நான் எதில் இன்னமும் மனங்கசந்து தேவனுக்கு முன்பாக அழாமல் இருக்கிறேன்?

எனது சிந்தனை:

📘 அனுதினமும் தேவனுடன்.

25 thoughts on “ஒக்டோபர் 22 சனி

 1. Your writing is perfect and complete. baccaratsite However, I think it will be more wonderful if your post includes additional topics that I am thinking of. I have a lot of posts on my site similar to your topic. Would you like to visit once?

 2. This Link in Bio attribute holds huge importance for both Facebook along with Instagram users since presents a single single usable linkage in the a individual’s personal profile that actually points visitors to the site to the external to the platform sites, blog entries, products or services, or perhaps any type of desired location.
  Instances of these online sites supplying Link in Bio offerings include
  https://linksinbio.dreamyblogs.com/1765477/revolutionizing-engagement-unleashing-the-power-of-link-in-bio-on-social-media
  which usually offer modifiable arrival pages and posts to effectively consolidate several hyperlinks into one one single reachable and easy-to-use place.
  This particular feature turns into especially for vital for the companies, influencers in the field, and also content material creators of these studies trying to find to really promote specifically content pieces or drive the traffic flow to the relevant URLs outside the platform’s.
  With every limited options available for all usable linkages inside posts of the platform, having the a and also modern Link in Bio allows users of the platform to actually curate a their online presence in the site effectively to and furthermore showcase their the announcements, campaigns for, or even important to updates.

 3. This Link in Bio attribute maintains vast significance for both Facebook and Instagram users as it offers one single usable link within one member’s profile which guides visitors towards outside webpages, weblog publications, goods, or even any type of desired to spot.
  Illustrations of such online sites supplying Link in Bio solutions include
  https://linksinbio.dreamyblogs.com/1765477/revolutionizing-engagement-unleashing-the-power-of-link-in-bio-on-social-media
  which often give customizable destination pages to effectively combine various linkages into a single single accessible and furthermore user oriented destination.
  This particular feature becomes particularly essential for all organizations, influencers, and also content items creators searching for to effectively promote the specific content material or drive their traffic to relevant for URLs outside the platform the platform’s site.
  With the limited to options for every actionable links inside posts of the platform, having a dynamic and furthermore current Link in Bio allows a members to curate a their own online to presence in the site effectively for and also showcase their the latest announcements to, campaigns to, or perhaps important in updates in.

 4. The actual] Link in Bio characteristic possesses huge significance for all Facebook and Instagram users of the platform since biolink for Instagram offers a single single usable linkage inside the user’s profile page that actually directs visitors to the site towards external to the site webpages, blog publications, items, or any wanted place. Illustrations of online sites supplying Link in Bio services incorporate which often supply modifiable landing page pages to really consolidate together several connections into one accessible and even user oriented place. This very function becomes actually especially for critical for every businesses, influencers, and furthermore content pieces creators of these studies searching for to really promote their specifically content items or even drive a web traffic into relevant for URLs outside of the very site. With limited in options available for the usable connections inside posts of content, having a and even updated Link in Bio allows for users of the platform to effectively curate the their own online for presence effectively for and furthermore showcase a the newest announcements to, campaigns for, or perhaps important to updates.The Link in Bio feature keeps tremendous importance for every Facebook and Instagram users as offers a single individual clickable link within an person’s profile which guides visitors to the site towards external webpages, weblog publications, items, or perhaps any sort of wanted destination. Illustrations of these sites giving Link in Bio solutions involve which often give personalizable landing pages to actually combine various hyperlinks into one accessible to everyone and also easy-to-use spot. This very capability becomes especially critical for organizations, influencers in the field, and even content creators looking for to really promote their specific to content or perhaps drive traffic to the site to relevant to the URLs outside of the actual platform.
  With every limited in options for the usable links inside the posts of the site, having the an active and even updated Link in Bio allows a users to effectively curate their their very own online to presence in the platform effectively in and also showcase their the newest announcements for, campaigns for, or possibly important for updates to.

 5. The very] Link in Bio function holds huge relevance for Facebook and also Instagram members as biolink for Instagram gives a solitary usable connection inside an member’s profile that actually guides visitors to the site towards external to the site websites, blog entries, products, or even any kind of desired for spot. Samples of these online sites supplying Link in Bio solutions involve which offer personalizable arrival pages of content to consolidate together multiple hyperlinks into one accessible to all and user friendly location. This functionality becomes particularly crucial for businesses, influencers, and even content pieces creators of these studies trying to find to actually promote the specific content or drive traffic flow into relevant to URLs outside the platform the very site. With limited options for all actionable connections within the posts of the platform, having the a dynamic and also current Link in Bio allows a users of the platform to effectively curate their their online for presence effectively in and furthermore showcase their the latest announcements for, campaigns for, or important to updates to.The Link in Bio feature maintains vast significance for every Facebook along with Instagram users of the platform as it offers one single interactive link inside an individual’s account that directs users into external to the site online sites, blogging site publications, products or services, or possibly any desired to spot. Samples of the webpages supplying Link in Bio services comprise which often provide personalizable landing page pages to actually consolidate together numerous connections into one one particular accessible to everyone and easy-to-use destination. This particular capability becomes really especially to critical for the businesses, influencers in the field, and even content creators looking for to really promote a specifically content pieces or drive their traffic into relevant to the URLs outside of the particular platform’s.
  With every limited for alternatives for every actionable links within posts of the platform, having a an active and furthermore up-to-date Link in Bio allows the users to effectively curate the their very own online for presence in the site effectively for and also showcase their the newest announcements to, campaigns, or possibly important updates to.

 6. This] Link in Bio attribute possesses tremendous significance for all Facebook as well as Instagram users as Link in Twitch provides a single unique clickable connection inside a individual’s account which leads guests into outside webpages, blog publications, items, or even any kind of desired to destination. Samples of online sites providing Link in Bio services include which often supply customizable landing pages of content to really consolidate various links into single reachable and user friendly location. This particular functionality becomes particularly essential for every businesses, influential people, and furthermore content pieces creators trying to find to promote specifically content material or even drive their traffic flow to relevant to the URLs outside the very platform’s site. With the limited to options for the usable linkages inside the posts of the platform, having a an active and even current Link in Bio allows for users of the platform to actually curate their very own online in presence effectively for and also showcase the newest announcements, campaigns, or important for updates in.The Link in Bio attribute holds huge importance for both Facebook along with Instagram users of the platform since gives a individual interactive connection in an individual’s profile that points guests towards external to the site sites, blog site publications, goods, or perhaps any sort of desired destination. Samples of such websites giving Link in Bio services or products include that provide modifiable landing pages to effectively combine numerous linkages into one one single reachable and also user friendly place. This specific capability becomes really especially for vital for business enterprises, influencers, and content creators looking for to actually promote their specifically content or even drive the traffic to the site to the relevant URLs outside of the platform’s.
  With the limited options for every interactive linkages within posts, having the a and even current Link in Bio allows the users to actually curate a their very own online in presence in the site effectively in and even showcase a the most recent announcements, campaigns, or important for updates to.

 7. The very] Link in Bio function keeps huge significance for all Facebook and Instagram users of the platform as it Link in Twitch gives a single solitary actionable linkage inside an user’s profile which points visitors to the external to the site webpages, blog publications, items, or possibly any type of wanted place. Samples of such online sites supplying Link in Bio services or products incorporate that supply adjustable destination pages of content to effectively consolidate numerous hyperlinks into one one single accessible and user oriented spot. This specific functionality becomes really particularly vital for the businesses, social media influencers, and even content material creators seeking to actually promote specific to content items or possibly drive web traffic into relevant URLs outside the actual site. With the limited to options for usable links within the posts of the platform, having an a lively and also up-to-date Link in Bio allows a platform users to actually curate the their online presence effectively and even showcase the announcements, campaigns for, or even important in updates to.The very Link in Bio attribute keeps tremendous importance for Facebook and also Instagram platform users because gives an solitary clickable link inside one person’s personal profile which leads guests to the outside webpages, blogging site posts, products, or any sort of wanted location. Samples of online sites supplying Link in Bio offerings include that offer adjustable landing page pages and posts to actually merge numerous connections into one single reachable and even user-friendly location. This function turns into especially critical for every business enterprises, influencers, and also content pieces creators searching for to effectively promote the specific content material or drive traffic to the relevant to the URLs outside the very platform’s site.
  With the limited options available for the actionable hyperlinks inside posts of the site, having a a dynamic and also current Link in Bio allows for users to curate their online in presence online effectively in and even showcase the newest announcements in, campaigns to, or even important to updates for.

 8. The] Link in Bio attribute possesses vast significance for Facebook as well as Instagram platform users as it Link in Bio presents one solitary usable hyperlink in the a user’s profile page that actually guides visitors to the site towards external to the site online sites, blog site publications, goods, or any type of wanted destination. Illustrations of these webpages offering Link in Bio services or products incorporate which usually supply modifiable destination webpages to consolidate together numerous linkages into an one accessible to all and also user-friendly destination. This particular capability becomes especially to crucial for the companies, influencers, and furthermore content material creators of these studies trying to find to really promote a specifically content or even drive the traffic to the site towards relevant for URLs outside of the particular platform’s. With every limited to alternatives for the actionable connections within the posts of content, having an a and furthermore up-to-date Link in Bio allows a members to really curate their own online presence effectively in and showcase the latest announcements in, campaigns for, or possibly important in updates to.This Link in Bio attribute keeps huge value for both Facebook and also Instagram members since presents an single usable connection within a individual’s profile page that directs visitors to the site to the external to the site online sites, blog site articles, products, or perhaps any kind of desired for location. Samples of these websites giving Link in Bio solutions involve that give personalizable landing page pages of content to effectively consolidate together multiple links into an single reachable and easy-to-use location. This particular capability becomes really particularly essential for every organizations, social media influencers, and also content material creators of these studies seeking to promote the specifically content pieces or perhaps drive their web traffic into relevant to the URLs outside the particular site.
  With the limited in options for all interactive linkages within the posts, having a and also current Link in Bio allows the users of the platform to effectively curate the their particular online to presence in the site effectively for and also showcase a the latest announcements in, campaigns to, or even important for updates in.

 9. The very] Link in Bio feature maintains vast value for Facebook and Instagram platform users as it Link in Bio provides one individual actionable connection in the an individual’s profile that actually directs visitors to the site to outside sites, weblog articles, goods, or possibly any desired for location. Instances of the online sites providing Link in Bio services or products involve which usually provide personalizable landing pages and posts to effectively consolidate together numerous connections into one one accessible and user friendly destination. This feature becomes actually particularly critical for every businesses, influential people, and content items creators of these studies seeking to effectively promote a specific content items or possibly drive their traffic flow into relevant URLs outside the actual platform’s site. With every limited for options available for clickable connections within posts, having the a lively and up-to-date Link in Bio allows members to really curate their online presence effectively to and even showcase the the most recent announcements to, campaigns to, or important for updates to.The Link in Bio characteristic maintains tremendous relevance for every Facebook and Instagram users of the platform as gives a solitary clickable linkage inside one member’s profile page that actually guides visitors to outside sites, blogging site posts, items, or even any type of wanted spot. Instances of the webpages giving Link in Bio offerings involve which give modifiable landing pages and posts to really consolidate together several connections into a single one reachable and furthermore user-friendly destination. This functionality turns into especially to essential for every businesses, influencers, and also content creators trying to find to effectively promote a specific to content pieces or perhaps drive the traffic to the site towards relevant URLs outside the actual platform’s.
  With every limited choices for every actionable hyperlinks within posts of content, having an a and current Link in Bio allows for users of the platform to curate the their very own online in presence effectively in and also showcase a the latest announcements in, campaigns in, or even important for updates for.

 10. Казино казино – вот вопрос, порождающая множество разговоров и мнений. Игорные дома являются местами, в которых kazino online люди способны испытать свою удачу, расслабиться и получить порцию возбуждения. Они же предоставляют многие развлечения – начиная от традиционных игровых автоматов и до карточных игр и рулетки. Среди многих казино становятся точкой, в которой разрешено ощутить атмосферу роскоши, блеска и возбуждения.

  Тем не менее для игорных домов есть и скрытая грань. Привязанность к игровых развлечений может привнести в глубоким финансовым и душевным проблемам. Игроки, которые потеряют контроль надо положением, могут оказаться на сложной каждодневной позиции, теряя деньги и разрушая связи з родными. Следовательно при прихода в казино нужно помнить о модерации и разумной партии.

 11. During this rapid online world, link in bio free has emerged as a crucial beacon directing audience to a huge assortment of online data. Networks like Instagram, having their strict no-link policy within post captions, inadvertently laid the path for this phenomenon. By allowing just a single clickable URL on an user’s account, information creators and companies faced a problem: how to effectively advertise various portions of content or different campaigns at the same time? The solution was an unified link, aptly termed as the “Link in Bio”, directing to an entry page with several locations.

  Yet, the significance of “Link In Bio” reaches beyond just circumvention of channel restrictions. It offers brands and creators an centralized center, acting as an electronic handshake among them all and their users. Using the capacity to customize, refresh, and prioritize URLs based on present campaigns or rising data, it gives unsurpassed flexibility. Additionally, by using analytics offered by link gathering services, there is a increased advantage of grasping user activity, improving approaches, and ensuring the correct content gets to the desired viewers at the optimal point.

 12. Cassino 888 Starz e um ilustre destino de diversao e jogos online que encanta os apostadores com sua diversidade excepcional de opcoes de partidas e uma imersao de cassino https://s3.amazonaws.com/888starz/casino.html virtual envolvente. Com uma renomada solida e decadas de qualidade, o casino oferece uma estrutura empolgante para os aficionados de apostas explorarem entretenimento e emocao.

  Fundado com base na inovacao e na procura pela alegria dos apostadores, o “Estabelecimento 888 Starz” disponibiliza uma variada variedade de jogatinas de casino, desde tragamonedas empolgantes e jogos de tabuleiro classicos ate alternativas de jogos com crupie ao vivo com crupies profissionais. Sua interface refinada e amigavel permite que os participantes mergulhem em uma vivencia penetrante, enquanto os recompensas e promocoes adicionam um toque extra de excitacao as suas jornadas de aposta

 13. Cicagobol75 Autumn is a season of enchantment, and nothing captures its spirit quite like the crunchy, yellow days that dot the scenery. The weather in autumn is nothing short of excellence, as the unyielding heat of the summer season gives way to soft, refreshing breezes and mild climates. The sun bathes the globe in a cozy, honeyed light, casting a soft, golden-brown glow on the trees as their leaves slowly transform into a stunning tapestry of reds, tangerines, and goldens. It’s a time when nature itself seems to take a deep breath, exhaling a sense of peace and balance that washes over everything in its path.

  The clear, blue skies of autumn stretch out endlessly, making it the perfect season for outdoor adventures. Whether you’re strolling through a park blanketed in dropped leaves, sipping a pumpkin spice latte at a sidewalk cafe, or simply gazing up at the starry nights, autumn’s weather invites you to savor the basic pleasures of life. There’s a comforting nostalgia in the air as the season unfolds, reminding us that change can be beautiful and that there’s immense attractiveness in the slight, yet magnificent, transformations that autumn brings.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Solverwp- WordPress Theme and Plugin