📖 சத்தியவசனம் – இலங்கை. 🇱🇰

📙 இன்றைய தியானத்துக்குரிய வேதபகுதி வேத வாசிப்பு : யோபு 1:13-22

இருளில் பிரகாசிக்கும் தீபம்

ஆவியின் வழி இன்னதென்றும், கர்ப்பவதியின் வயிற்றில் எலும்புகள் உருவாகும் விதம் இன்னதென்றும் நீ  அறியாதிருக்கிறதுபோலவே …தேவனுடைய செயல்களையும் நீ அறியாய்.  பிரசங்கி 11:5

உத்தமனும், சன்மார்க்கனும், தேவனுக்குப் பயந்து, பொல்லாப்புக்கு விலகுகிறவனும், சகலவிதமான ஆசீர்வாதங்களும், ஐசுவரியங்களும் நிறைந்தவனுமாயிருந்த யோபுவின் வாழ்க்கையில், சடுதியாக, ஒன்றன்பின் ஒன்றாக இழப்பும், நோயும், துன்பங்களும் வரத்தொடங்கின. “கர்த்தருக்குப் பயந்து, அவர் சித்தத்தின் பாதையிலேயே நடந்த என் வாழ்க்கையில் ஏன் இத்தனை சோகம்? தேவன் என்னைக் கைவிட்டாரா? எனக்கு ஏன் இந்த அவல நிலை?” என்றெல்லாம் இந்த மனிதனின் உள்ளம் தவித்திருக்கலாம். ஆனாலும் அவர் தேவனை குறைசொல்லவுமில்லை, தூஷிக்கவுமில்லை. அவிசுவாசம்  உள்ளத்தை ஆட்கொள்ள இடமளிக்கவுமில்லை. மாறாக, “இதோ, நான் முன்னாகப் போனாலும் அவர் இல்லை; பின்னாகப் போனாலும் அவரைக் காணேன். இடதுபுறத்தில் அவர் கிரியை செய்தும் அவரைக் காணேன், வலதுபுறத்திலும் நான் அவரைக் காணாதபடிக்கு ஒளிந்திருக்கிறார். ஆனாலும் நான் போகும் வழியை அவர் அறிவார்… எனக்குக் குறித்திருக்கிறதை அவர் நிறைவேற்றுவார்” (யோபு 23:8-10,14) என்று கூறி, கர்த்தருக்குள் தன் அனைத்து வேதனைகளையும் பொறுமையோடு சகித்துக்கொண்டிருந்தார். நாட்கள் நகர்ந்தன. வேளை வந்தபோது அவரை மூடியிருந்த இருள் மறைந்தது. பிரகாசமான ஒளி முன்னரைவிட பலமடங்கு அதிகமாகப் பிரகாசித்தது. இழந்த ஆசீர்வாதங்கள் அனைத்தையும் இரட்டிப்பாகப் பெற்றுக்கொண்டார்.

காரிருள் சூழ்ந்துவருவதுபோல இந்த நாட்களில் நம்மைச் சுற்றிலும் பல இக்கட்டுகள் நெருக்கி நிற்கின்றன. நாட்டின் நிலைமைகளை விபரிக்க வார்த்தையே இல்லை. இதனால் குடும்பங்களில் பலவித குழப்பநிலைகள்! ஒரு ஆங்கில ஆசிரியர் இரண்டாம் வகுப்பு மாணவருக்கு உணவு வேளைகளுக்கான ஆங்கிலச் சொற்களைக் கற்றுக் கொடுத்துவிட்டு, இன்று உன் வீட்டிலே காலை உணவு என்ன சாப்பிட்டீர்கள் என்று ஒரு மாணவனிடம் கேட்க, அவன் சொன்ன பதில், “வெறும் தேனீர் மாத்திரமே” என்று சொல்லியிருக்கிறான். இது நடந்த உண்மை சம்பவம்.

யோபுவுக்கு நிகழ்ந்ததுபோலவே நமக்கும் நிகழவேண்டும் என்பது அல்ல; ஆனால், உணர்வுகள் ஒன்றுதான். இன்று நாம் இருள்சூழ்ந்த ஒரு நிலைக்குள் தள்ளப்பட்டுள் ளோம். ஆனாலும், இருளின் மத்தியில்தான், “வெளிச்சம் உண்டாகக்கடவது” என்று சொல்லி வெளிச்சத்தைப் பிரகாசிப்பிக்கச் செய்த தேவன் இன்னமும் நம்முடனேதான் இருக்கிறார். “அவர் தீபம் என் தலையின்மேல் பிரகாசித்தது; அவர் அருளின வெளிச்சத்தினால் இருளைக் கடந்துபோனேன்” (யோபு 29:3) என்றார் யோபு. இருள் சூழ்ந்த லோகத்தில், இமைப்பொழுதும் தூங்காமல், கண்மணிபோல நம்மைக் காக்கும் கர்த்தர் நம்முடன் இருக்கிறார் என்ற தைரியத்துடன் முன்செல்லுவோமாக.

💫 இன்றைய சிந்தனைக்கு: 

  கர்த்தருடைய வார்த்தை காரிருளிலும் நம்மை நடத்தும் என்பதை விசுவாசித்து, அதன் பாதையில் என்னால் நடக்கமுடிகிறதா?

📘 அனுதினமும் தேவனுடன்.

Comments (1,199)

 1. Aisedoraqpr

  Reply

  Доброго времени суток дамы и господа!
  Есть такой интересный сайт перчатки вратарские футбольные

  Немаловажным нюансом служит вратарская экипировка. Если она будет качественной и удобной, голкипер почувствует дополнительную уверенность, которая непременно будет передаваться и остальным игрокам. И на тренировках, и в играх надо использовать качественную экипировку. Вратарь должен быть узнаваемым на поле.
  футбольные мячи
  обувь для футзала

  Хорошего дня!

 2. Reply
 3. Reply
 4. Reply
 5. Reply
 6. Reply
 7. Reply
 8. Reply
 9. Reply
 10. Reply
 11. Reply
 12. Reply
 13. Reply
 14. Reply

  Доброго времени суток! Если вам срочно понадобились деньги в размере до тридцати тысяч рублей, тогда мы рекомендуем вам оформить займ на карту под 0% на срок до 30 дней!

  На сайте МИР-ЗАЙМОВ.РФ для вас мы собрали проверенные микрофинансовые и мирокредитные компании, где можно взять займ на карту без отказа и проверки кредитной истории в любое время суток.

  Для оформления онлайн займа у вас должен быть паспорт РФ, мобильный телефон и именная банковская карта. Сам процесс очень прост и обычно занимает не более 10 минут.

 15. Reply
 16. Reply
 17. Reply
 18. Reply
 19. Reply
 20. Reply
 21. Reply
 22. Reply
 23. Reply
 24. Reply
 25. Reply
 26. Reply
 27. Reply
 28. Reply
 29. Reply
 30. Reply
 31. Reply
 32. Reply
 33. Reply
 34. Reply
 35. Reply
 36. Reply
 37. Reply
 38. Reply
 39. Reply
 40. Reply
 41. Reply
 42. Reply
 43. Reply
 44. Reply
 45. Reply
 46. Reply
 47. Reply

  Доброго времени суток! Если вам срочно понадобились деньги в размере до тридцати тысяч рублей, тогда мы рекомендуем вам оформить займ на карту под 0% на срок до 30 дней!

  На сайте МИР-ЗАЙМОВ.РФ для вас мы собрали проверенные микрофинансовые и мирокредитные компании, где можно взять займ на карту без отказа и проверки кредитной истории в любое время суток.

  Для оформления онлайн займа у вас должен быть паспорт РФ, мобильный телефон и именная банковская карта. Сам процесс очень прост и обычно занимает не более 10 минут.

 48. Reply
 49. Reply
 50. Reply
 51. Reply
 52. Reply
 53. Reply
 54. Reply
 55. Reply
 56. Reply
 57. Reply
 58. Reply
 59. Reply
 60. Reply
 61. Reply
 62. Reply
 63. Reply
 64. Reply
 65. Reply
 66. Reply
 67. Reply
 68. Reply
 69. Reply
 70. Reply
 71. Reply
 72. Reply
 73. Reply
 74. Reply
 75. Reply
 76. Reply
 77. Reply
 78. Reply
 79. Reply
 80. Reply
 81. Reply
 82. Reply
 83. Reply
 84. Reply
 85. Reply
 86. Reply
 87. Reply
 88. Reply
 89. Reply
 90. Reply
 91. Reply
 92. Reply
 93. Reply
 94. Reply
 95. Reply
 96. Reply
 97. Reply
 98. Reply
 99. Reply
 100. Reply
 101. Reply
 102. Reply
 103. Reply
 104. Reply
 105. Reply
 106. Reply
 107. Reply
 108. Reply
 109. Reply
 110. Reply
 111. Reply
 112. Reply
 113. Reply
 114. Reply
 115. Reply
 116. Reply
 117. Reply
 118. Reply
 119. Reply

  Доброго времени суток! Если вам срочно понадобились деньги в размере до тридцати тысяч рублей, тогда мы рекомендуем вам оформить займ на карту под 0% на срок до 30 дней!

  На сайте МИР-ЗАЙМОВ.РФ для вас мы собрали проверенные микрофинансовые и мирокредитные компании, где можно взять займ на карту без отказа и проверки кредитной истории в любое время суток.

  Для оформления онлайн займа у вас должен быть паспорт РФ, мобильный телефон и именная банковская карта. Сам процесс очень прост и обычно занимает не более 10 минут.

 120. Reply
 121. Reply
 122. Reply
 123. Reply
 124. Reply
 125. Reply
 126. Reply
 127. Reply
 128. Reply
 129. Reply
 130. Reply
 131. Reply
 132. Reply
 133. Reply
 134. Reply
 135. Reply
 136. Reply
 137. Reply
 138. Reply
 139. Reply
 140. Reply
 141. Reply
 142. Reply
 143. Reply
 144. Reply
 145. Reply
 146. Reply
 147. Reply
 148. Reply
 149. Reply
 150. Reply
 151. Reply
 152. Reply
 153. Reply
 154. Reply
 155. Reply
 156. Reply
 157. Reply
 158. Reply
 159. Reply
 160. Reply
 161. Reply
 162. Reply
 163. Reply
 164. Reply
 165. Reply
 166. Reply