ஏதேன் திருமண சேவை

( CLICK ) சத்தியவசனம் ஒக்டோபர் – டிசம்பர் 2020 – eden file Oct – Dec

( CLICK ) ஜுலை – செப்டெம்பர் 2020 இதழ்eden file July-sep

சஞ்சிகையில் விளம்பரங்களை பிரசுரிக்க விரும்புகின்றவர்களுக்கு –

சஞ்சிகையில் விளம்பரங்களை பிரசுரிக்க

ஏதேன் திருமண சேவை – தொடர்புக்கு:

சத்தியவசன ஊழியர்
சகோதரி புளோரா சகாதேவன் (0094 7771 75990)

சத்தியவசனம் (Back to the Bible)
120 A, Dharmapala Mawatte, Colombo 7, Srilanka.

Email: sathiyavasanam@backtothebible.lk
website: Backtothebible.lk  |  www.Sathiyavasanam.lk

Facebook: www.fb.com/sathiyavasanam
Call: 011-4691500 | 011- 4691532

Solverwp- WordPress Theme and Plugin