இலவச அஞ்சல் வழி வேதபாடம்

இலவச தபால் வழி வேதபாட பயிற்சி தபாலில் நாம் அனுப்பி வருகிறோம். கீழ்க்கண்ட வேதபாடங்கள் முதற்கட்ட பயிற்சியில் இடம்பெற்றுள்ளன :

  • வேதாகமம் போதிப்பது
  • தேவனின் வாக்குத்தத்தங்கள்

உங்களுடைய பெயர், முகவரி மற்றும் தொலைபேசி இலக்கத்தை கீழ்க்கண்ட முகவரிக்கு தபால் மூலமாகவோ அல்லது SMS / E-mail வாயிலாக அனுப்பி பதிவு செய்து கொள்ளுங்கள்.

Back to the Bible (Sathiyavasanam),
120 A, Dharmapala Mawatte, Colombo 7, Srilanka.
Email: sathiyavasanam@backtothebible.lk
website: www.Sathiyavasanam.lk | Backtothebible.lk
Facebook: www.fb.com/sathiyavasanam
Call: 011-4691500 | 011- 4691532

Solverwp- WordPress Theme and Plugin