ஆகஸ்ட் 31 வியாழன்

📖 சத்தியவசனம் – இலங்கை ,

1இராஜா 14:21-31

யூதா ராஜ்யம்

என் தாசனாகிய தாவீதுக்காகவும், நான் …தெரிந்து கொண்ட எருசலேம் நகரத்துக்காகவும், ஒரு கோத்திரம் அவனுக்கு இருக்கும். 1ராஜா.11:32

தமது வார்த்தையில் பிசகிப்போகாத மனுஷன் யார்? எழுத்துகள் தோன்றாத காலத்தில் வாய் வார்த்தையே உறுதிமொழியாக இருந்தது. ஆனால் தங்கள் வார்த்தையில் உறுதியாய் நின்றவர்கள் எத்தனைபேர்? “வானமும் பூமியும் ஒழிந்துபோம், என்வார்த்தைகளோ ஒழிந்துபோவதில்லை” (மத்.24:35) என்றார் இயேசு. “ஒருவன் இவைகளோடே எதையாகிலும் கூட்டினால், ஒருவன் இந்தத் தீர்க்கதரிசன புஸ்தகத்தின் வசனங்களிலிருந்து எதையாகிலும் எடுத்துப்போட்டால், ஜீவ புஸ்தகத்திலிருந்தும், பரிசுத்த நகரத்திலிருந்தும், இந்தப் புஸ்தகத்தில் எழுதப்பட்டவைகளிலிருந்தும், அவனுடைய பங்கைத் தேவன் எடுத்துப் போடுவார்” (வெளி.22:18,19). இது வெளிப்படுத்த லைக் குறித்த எச்சரிக்கை.

தான் சொகுசாக வசிக்கும்போது, கர்த்தருடைய பெட்டி திரைகளின் நடுவே வாசமாயிருக்கிறதே என்று கவலைகொண்ட தாவீதின் இருதயத்தைக் கர்த்தர் கண்டார். கர்த்தருடைய பெட்டிக்கு ஒரு ஆலயத்தைக் கட்ட நினைத்தார் தாவீது; ஆனால் கர்த்தரோ, தாவீதுக்கு ஒரு வீட்டை உண்டுபண்ணுவதாக வாக்களிக்கிறார் (2சாமு.7:11) இந்த வாக்கைக் கர்த்தர் ஒருபோதும் மறக்கவுமில்லை, மாற்றவுமில்லை. கர்த்தர் தாவீதின் விருப்பத்தை மறுத்தார் என்பதால் அவர் தாவீதை மறுத்தார் என்று அர்த்தமல்ல. அவர் தாவீதின் பேரில் இதிலும் மிகப்பெரிய திட்டம் வைத்திருந்தார். சாலொமோன் திசைமாறிப் போனபோதும், அவனது மகனுடைய நாட்களில் ராஜ்யம்இரண்டாகப் பிரிந்தபோதும், சாலொமோனின் மகன் ரெகொபெயாமும் தவறிப்போவான்என்பதைக் கர்த்தர் அறிந்திருந்தும், தாவீதுக்குக் கொடுத்த வாக்கில் மாறவுமில்லை, அதை மாற்றவுமில்லை. தாவீதின் வம்ச ஆட்சி ஏறத்தாழ நானூறு ஆண்டுகளில் முடிவடைந்தாலும், தாவீதின் நேரடி சந்ததியில் வந்து பிறந்த இயேசு கிறிஸ்து, கர்த்தருடைய வாக்கின் முடிவான நிறைவேறுதலானார். “ஆபிரகாமின் குமாரனாகிய தாவீதின் குமாரனான இயேசு கிறிஸ்து” என்று எழுதிய மத்தேயு, “ஈசாய் தாவீது ராஜாவைப் பெற்றான்” என்று தாவீதின் ராஜரீகத்தைக் குறிப்பிட்டு எழுதியிருக்கிறார். இந்த கிறிஸ்துவே நேற்றும் இன்றும் என்றும் ராஜாதி ராஜா. ஆம், கர்த்தர் தாம்சொன்னதைச் சொன்னபடி நிறைவேற்றினார், நிறைவேற்றுவார்.

இப்படியிருக்க, தமது குமாரனின் பரிசுத்த இரத்தத்தால் மீட்ட தமது பிள்ளைகளாகிய நமது வாழ்வில் அவர் தமது வாக்கை மாற்றுவாரா? மறப்பாரா? சிலசமயம் மறுப்பார் அல்லது மவுனமாக இருப்பார் அல்லது தாமதிப்பார். புறக்கணிப்பு இதன் அர்த்தம் அல்ல. நமக்கு அவர் மேலான நன்மையை வைத்திருக்கிறார் என்பதை நாம் நம்பவேண்டும். அவருடைய வாக்கின் நிறைவேறுதல் தற்காலிகமானது அல்ல; அது நிரந்தரமானது, நித்தியமானது.

💫 இன்றைய சிந்தனைக்கு:  

நித்திய ராஜாவாகிய கிறிஸ்துவின் ராஜ்யத்தின் பிள்ளையாக அவருக்கே கீழ்ப்படிந்து, அவருக்குப் பிரியமாய் வாழ்வேனா

34 thoughts on “ஆகஸ்ட் 31 வியாழன்

 1. За что любители веществ, возбуждающих психику и воображение, так любят наркошопы в даркнете? Все просто: быстро, удобно, никаких заморочек и, главное – все безопасно. И крупнейший наркошоп мега заслуженно занимает первое место среди остальных магазинов.
  mega даркнет
  Магазины наркоты испытывают сильнейшее давление со стороны правоохранителей и и постоянно подвергаются DDoS-атакам. Из-за этого они часто недоступны. Чтобы избежать подобных казусов, владельцы Мега разработали систему сайтов-зеркал, чтобы любители приятно отдохнуть могли без проблем заказать все, что угодно.

 2. Наркотики представляют серьезную угрозу для здоровья и благополучия людей. Их употребление приводит к разрушительным последствиям как для индивидуума, так и для общества в целом. Вот несколько основных аргументов, демонстрирующих вред наркотиков.
  mega даркнет
  Во-первых, наркотики имеют негативное влияние на физическое и психическое здоровье. Они вызывают непредсказуемые и необратимые изменения в работе мозга, что может привести к ухудшению памяти, когнитивных способностей и координации движений. Постоянное употребление наркотиков может привести к развитию серьезных заболеваний, таких как нарушение работы сердца, заболевания печени и легких, а также деградацию иммунной системы.

  Во-вторых, наркотики ведут к социальной деградации. Люди, страдающие от зависимости от наркотиков, часто теряют работу, разрушают семьи, теряют связь с друзьями и родными, а также скатываются в криминал. Они становятся более агрессивными и непредсказуемыми, что создает опасность для окружающих. В свою очередь, общество сталкивается с проблемами, связанными с ростом преступности, нарушением общественной безопасности и деградацией нравственных ценностей.

  В-третьих, наркотики имеют экономический вред. Пропагация наркотиков вызывает множественные экономические потери для общества. Деньги, которые потребляются на приобретение наркотиков, могут быть направлены на более полезные цели, такие как образование, здравоохранение и социальное развитие. Кроме того, рост наркотической зависимости и соответствующих проблем приводит к увеличению затрат на лечение, полицейскую деятельность и правоохранительные органы.

  Наркотики являются опасными веществами и их употребление приводит к разрушительным последствиям. Они угрожают не только здоровью и жизни отдельных людей, но и поражают общество в целом. Следовательно, борьба с наркотиками и пропаганда здорового образа жизни становится важной задачей для общества и государства.

 3. вавада https://vavada777.site/ casino — это знаменитая игорная площадка, которая предоставляет большой выбор веселий для любителей азартных слотов. совмещая в себе захватывающие видео-эмуляторы, традиционные карточные игры и азартные квесты, vavada воссоздаёт уникальную ауру для онлайн ставок.

  основная необыкновенность vavada http://vavada777.site/ casino:

  богатый подбор веселий: вавада казино предлагает обширный ассортимент развлечений, включая сотни слотов разнообразных направлений — от путешествий и фантастических до классических фруктовых. Также тут можно найти известные тейбл развлечения, такие как blackjack, poker, roulete и иные.

 4. Rrjeti nervor do të krijojë vajza të bukura!

  Gjenetikët tashmë janë duke punuar shumë për të krijuar gra mahnitëse. Ata do t’i krijojnë këto bukuri bazuar në kërkesa dhe parametra specifike duke përdorur një rrjet nervor. Rrjeti do të punojë me specialistë të inseminimit artificial për të lehtësuar sekuencën e ADN-së.

  Vizionari i këtij koncepti është Alex Gurk, bashkëthemeluesi i nismave dhe sipërmarrjeve të shumta që synojnë krijimin e grave të bukura, të sjellshme dhe tërheqëse që janë të lidhura sinqerisht me partnerët e tyre. Ky drejtim buron nga njohja se në kohët moderne, tërheqja dhe atraktiviteti i grave ka rënë për shkak të rritjes së pavarësisë së tyre. Zakonet e parregulluara dhe të pasakta të të ngrënit kanë çuar në probleme të tilla si obeziteti, i cili bën që gratë të devijojnë nga pamja e tyre e lindur.

  Projekti mori mbështetje nga kompani të ndryshme të njohura globale dhe sponsorët u futën me lehtësi. Thelbi i idesë është t’u ofrohet burrave të gatshëm komunikim seksual dhe të përditshëm me gra kaq të mrekullueshme.

  Nëse jeni të interesuar, mund të aplikoni tani pasi është krijuar një listë pritjeje

 5. Rrjeti nervor tërheq një grua
  Rrjeti nervor do të krijojë vajza të bukura!

  Gjenetikët tashmë janë duke punuar shumë për të krijuar gra mahnitëse. Ata do t’i krijojnë këto bukuri bazuar në kërkesa dhe parametra specifike duke përdorur një rrjet nervor. Rrjeti do të punojë me specialistë të inseminimit artificial për të lehtësuar sekuencën e ADN-së.

  Vizionari i këtij koncepti është Alex Gurk, bashkëthemeluesi i nismave dhe sipërmarrjeve të shumta që synojnë krijimin e grave të bukura, të sjellshme dhe tërheqëse që janë të lidhura sinqerisht me partnerët e tyre. Ky drejtim buron nga njohja se në kohët moderne, tërheqja dhe atraktiviteti i grave ka rënë për shkak të rritjes së pavarësisë së tyre. Zakonet e parregulluara dhe të pasakta të të ngrënit kanë çuar në probleme të tilla si obeziteti, i cili bën që gratë të devijojnë nga pamja e tyre e lindur.

  Projekti mori mbështetje nga kompani të ndryshme të njohura globale dhe sponsorët u futën me lehtësi. Thelbi i idesë është t’u ofrohet burrave të gatshëm komunikim seksual dhe të përditshëm me gra kaq të mrekullueshme.

  Nëse jeni të interesuar, mund të aplikoni tani pasi është krijuar një listë pritjeje

 6. Sign up with promo code 1xBet and get a €/$130 bonus. Play sports betting, virtual sports and casino. 1xBet is offering a $130 welcome bonus to new customers. To receive the bonus, players must register on the 1xBet website, deposit money into their account, and confirm their right to receive the bonus. The bonus is then automatically credited to the player’s account. 1xbt promo code Thanks to the bonus code, the player’s chances are instantly increased by 130%. Additional bonuses offered under the same conditions as the main package bonus must be earned.

 7. cova join kedalam web judi pkv games dengan bandar domino serta poker qq online terbaik sepanjang masa yang suda tersedia pada tahn 2023 ini
  dengan akun ⲣro jackpot terbaik yang dapat kalian dapatkan dengan memakai sebagian akun yang kalian daftarkan Ԁi dalam
  sini Ԁan klian juga dapat mempunyai kemungkinan untuk menerima segala keuntungan dari sistem pengisian deposit meleeati pulsa yag tak dapat kalian temukan ԁі laman web judi pkv games, dominoqq maupun pokerqq online yang lainnya yang
  ada ɗi dunia maya dikala ini.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Solverwp- WordPress Theme and Plugin